Warszawa, dnia 18. 08. 2015rPobieranie 11.73 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar11.73 Kb.

Warszawa, dnia 18.08.2015r.


www.wat.edu.pl

Nr sprawy: 208/WME/2015
WYJAŚNIENIE Nr 1 i ZMIANA Nr 1

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 10.08.2015 r. wpłynęły zapytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na:


Dostawę multimedialnych paneli informacyjnych z wyposażeniem, przełączników sieci ethernet, sprzętu komputerowego i akcesoriów, oprogramowania antywirusowego oraz skanera 3D”
o treści:
„Dostawa multimedialnych paneli informacyjnych z wyposażeniem, przełączników sieci ethernet, sprzętu komputerowego i akcesoriów, oprogramowania antywirusowego oraz skanera 3D” – numer sprawy 208/WME/2015
Szanowni Państwo,
Jako firma zainteresowana udziałem w postępowaniu przetargowym nr 208/WME/2015pn. „Dostawa multimedialnych paneli informacyjnych z wyposażeniem, przełączników sieci ethernet, sprzętu komputerowego i akcesoriów, oprogramowania antywirusowego oraz skanera 3D”, zauważamy, iż opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1 - dostawa skanera 3D wraz z oprogramowaniem, wskazuje jednoznacznie tylko na jednego producenta skanerów 3D, co nie jest zgodnie z artykułem 29. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych: „Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję” dlatego prosimy o dopuszczenie innych producentów skanerów 3D i zadajemy następujące pytania:
Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuszcza dostawę skanera 3D pracującego na stabilnym statywie z podstawą jezdną?

Systemy skanujące 3D działające w technologii światła białego, utrzymujące deklarowane przez producenta dokładności pomiarowe i wysoką jakość pobranej tekstury obiektu w czasie pomiaru, wymagają użycia stabilnego oparcia w postaci np. statywu. Dodatkowe zastosowanie podstawy jezdnej pozwala uzyskać szybkie i precyzyjne wyniki pomiarów charakteryzujące się wysoką dokładnością i podwyższa komfort pracy użytkownika. Brak konieczności noszenia urządzenia w ręku zmniejszają ryzyko uszkodzenia mechanicznego urządzenia w przypadku upadku oraz kontuzji użytkowników związanych z długotrwałym noszeniem urządzenia.
Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Nie dopuszcza się pracy na statywie. Statyw wymaga równego podłoża i częściowo ogranicza mobilność urządzenia. Przeznaczeniem skanera 3D będzie między innymi skanowanie pojazdów powypadkowych, więc wykorzystanie podstawy będzie często niemożliwe.
Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuszcza, by oferowana głowica skanująca 3D posiadała większą wagę niż 1 kg, ale nie większą niż 7 kg?

Zamawiający w parametrach skanera 3D wymaga „waga urządzenia poniżej 1 kg”. Parametr ten wyklucza możliwość zaoferowania przez Wykonawcę profesjonalnych systemów skanujących 3D, charakteryzujących się wyższą precyzją pomiaru i lepszymi parametrami technicznymi urządzenia. Ponadto parametr ten wskazuje na jednego producenta skanerów 3D.

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Waga skanera 3D może być większa niż 1 kg, jednak nie większa niż 3 kg, gdyż może powodować zmęczenie ręki użytkownika z uwagi na wymaganą pracę bez statywu.
Pytanie 3:

Czy Zamawiający dopuszcza wyłączenie parametru „liczba klatek video 15 fps” lub zastąpienie go ważniejszym parametrem jakim jest czas pomiaru [s] ?

Zamawiający w parametrach skanera 3D wymaga: „liczba klatek video 15 fps”. Liczba klatek video wyrażona w jednostce fps nie jest istotnym parametrem, wpływającym na dokładność optycznego urządzenia pomiarowego jakim jest skaner 3D i wskazuje on na jednego producenta skanera 3D. Dużo istotniejszym parametrem dla Zamawiającego jest czas pomiaru [s].
Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Działając na postawie art. 38 ust. 4 wykreśla się parametr „liczba klatek video 15 fps”.


Z upoważnienia:
KIEROWNIK SEKCJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Irena ZAPAŁA


tel.(RJ) 261 83 97 63

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 49

NIP: 527-020-63-00, REGON: 012122900, www.wat.edu.plZamówienia Publiczne tel. 261 83 78 65, fax. 261 83 97 23, www.wat.edu.pl, e-mail: szp@wat.edu.pl

Pobieranie 11.73 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna