Warszawa, (dnia)Pobieranie 7.83 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar7.83 Kb.

W
arszawa, (dnia)........................

Szanowni Rodzice,


W związku z chęcią uczestniczenia w zajęciach sekcji AGAMA Państwa dziecko (imię i nazwisko).......................................................................................... urodzona/y .../.. ./........ r., stanie się członkiem Sekcji AGAMA Uniwersyteckiego Klubu Alpinistycznego w Warszawie. Ze względu na fakt nie ukończenia jeszcze przez dziecko 16 roku życia prosimy o wyrażenie pisemnej zgody na członkostwo w naszym Klubie i uczestnictwo w zajęciach wspinaczki sportowej sekcji „Agama” prowadzonych przez Małgorzatę Kusztelak, Przemysława Kusztelaka i Aleksandra Romanowskiego.
Proszę zwrócić szczególną uwagę na fakt, że wspinaczka jest sportem niebezpiecznym. Stopień ryzyka jest co prawda w dużym stopniu zależny od formy uprawianego sportu, począwszy od najbezpieczniejszej wspinaczki na sztucznych ścianach, poprzez wspinaczkę skałkową, aż po najbardziej niebezpieczną wspinaczkę wysokogórską, jednakże nasz sport pozostaje sportem niebezpiecznym, a jego uprawianie wiąże się z ryzykiem obrażeń ciała a nawet śmierci.

Zgodnie z prawem, uprawianie wspinaczki wyłącznie na sztucznych obiektach oraz w skałach po drogach ubezpieczonych nie wymaga specjalistycznego przeszkolenia. Naszym jednak zdaniem, zawsze należy przejść odpowiednie szkolenie co do zasad asekuracji i posługiwania się sprzętem. Posiadanie odpowiedniej wiedzy na ten temat pozwala w znacznym stopniu ograniczyć – choć nie wyłączyć całkowicie – ryzyko opisane wyżej.

Sekcja AGAMA jest oczywiście prowadzona przez wykwalifikowanych instruktorów, którzy dołożą wszelkich starań w celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa dziecku.

Niniejsza zgoda jest koniecznym warunkiem dla przystąpienia do Klubu. Podpisaną zgodę prosimy dostarczyć osobiście prowadzącemu zajęcia sekcji na pierwszych zajęciach. W razie pytań proszę o kontakt pod adresem mailowym: jakub@uka.pl

Z poważaniem

Jakub Radziejowski

Prezes Klubu
Prosimy o podpisanie poniższej zgody przez oboje opiekunów:

Oświadczam, że moje dziecko jest zdrowe, podlega regularnej kontroli lekarskiej i nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania wspinaczki. Zobowiązuję się ubezpieczyć moje dziecko od następstw nieszczęśliwych wypadków w sporcie wspinaczkowym.

Wyrażamy zgodę na to, aby (imię i nazwisko)................................................................... wstąpił do Uniwersyteckiego Klubu Alpinistycznego w Warszawie oraz uczestniczył w zajęciach Sekcji AGAMA.

.......................................................

(podpis pierwszego opiekuna)

.......................................................(podpis drugiego opiekuna)


Pobieranie 7.83 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna