Warszawa, ul. Ogrodowa 8, lokal 62, tel./fax. (22) 241-14-23Pobieranie 30.82 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar30.82 Kb.

_______________________________________________


00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 8, lokal 62, tel./fax. (22) 241-14-23, www.mediacje.pl,

zgłoszenia na Szkołę Mediacji i warsztaty nt konstruowania ugód: szkolamediacji@mediacje.pl

szkolenia trenerów i dla grup docelowych: szkolenia@mediacje.pl, tel./fax. (12) 642-12-30

więcej informacji: Kinga Władzińska (792) 394-636, Jerzy Śliwa (601) 637-984SZKOŁA MEDIACJI

PROGRAM


wg standardów zawodowych

Krajowego Centrum Mediacji


oczekiwania-ewaluacja

podstawy prawnediagnoza konfliktu

Komunikacja

negocjacje

mediacje

mediatorO-Z

PP

DK

K

N

M

T

liczba godzin: 60
5:00

4:00

8:00

8:00

5:00

22:00

8:00OTWARCIE - INTEGRACJA, SFORMUŁOWANIE OCZEKIWAŃ UCZESTNIKÓW [O]

- integracja, porozumienie proceduralne (kontrakt pracy), rozpoznanie oczekiwań uczestników

- sporządzenie listy konfliktów z którymi spotykają się uczestnicy szkolenia

- ćw.: mediatorzy ad hoc - rejestracja wideo otwarcia rozmów z "trzecią stroną"


1. DIAGNOZA KONFLIKTU [DK]

- 5 elementów diagnozy konfliktów: 1.1/ czy jest konflikt? 1.2/ jaka jest przyczyna (rodzaj) konfliktu?, 1.3/ jaki jest poziom dynamiki konfliktu?, 1.4/ jaki typ negocjatorów reprezentują strony?, 1.5/ czy są przeciwwskazania dla stosowania mediacji? (np. dotyczące zagrożenia życia, przemocy, czynów karalnych, itp)

2. KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA [K]
- 4 poziomy komunikacji: 2.1/ prawidłowa komunikacja, - 2.2/ komunikacja niewerbalna, 2.3/ asertywność, 2.4/ "ściana ogniowa", 2.5/ wyjście z komunikacji

- sposoby rozwiązywania konfliktów - schemat: "negocjacje i teoria trzeciej strony" - doradca, rzecznik, rozjemca, strażnik pokoju, mediator, admonicja, arbiter, sędzia (litygacja), moderator, facylitator

- bariery komunikacyjne – filmy i nagrania audio


3. NEGOCJACJE OPARTE NA INTERESACH [N]

- 3.1/ cechy negocjacji: 3.1.1/ prawidłowa komunikacja, 3.1.2/ wymiana danych, 3.1.3/ odpowiedzialne używanie siły

- 3.2/ negocjacje a mediacje, interesy w negocjacjach

- 3.3/ rodzaje negocjacji: 3.3.1/ negocjacje pozycyjne (dystrybutywne), 3.3.2/ negocjacje oparte na zasadach, 3.3.3/ negocjacje oparte na interesach (przeobrażone, konceptualne)

- 3.4/ typy negocjatorów: 3.4.1/ "ściana", 3.4.2/ "milczący", 3.4.3/ "nieśmiały", 3.4.4/ "dowcipniś"


4. MEDIACJE [M] TRENING MEDIACYJNY
- wstęp: filmy z Kampanii "Pogódźmy się na Święta" - "Pytanie na Śniadanie", Fakty TVN

- pierwszy kontakt - rozmowy telefoniczne mediatora ze stronami w sprawie karnej - istota i cele mediacji, zadania mediatora, uprawnienia stron; - rozpoczęcie mediacji - mediator w "paradoksie" - a/ mediator-adwokat diabła, b/ mediator-żartowniś, c/ mediator-pesymista; - zasady mediacji - ćwiczenie parafrazy

- przebieg mediacji 4.1/ wystąpienie otwierające, 4.2/ prezentacja stanowisk, 4.3/ wentylacja, 4.4/ wyjaśnianie, 4.5/ rozmowy indywidualne, 4.6/ podsumowanie, 4.7/ negocjacje (pertraktacje), 4.8/ weryfikacja ugody, 4.9/ ugoda

- satysfakcja w mediacji - psychologiczna, proceduralna, rzeczowa; - symulacje:

- prezentacja i omówienie filmów z prezentacji otwarcia mediacji wykonywanych przez uczestników w pierwszym dniu


6. POSTĘPOWANIE MEDIATORA [T]

- zadania mediatora: model "dłoń" - 6.1/ diagnoza konfliktu, 6.2-4/ cechy negocjacji, 6.5/ motywowanie

- informacja o wymogach dla mediatorów stałych KCM; - kodeks postępowania mediatora KCM

- kodeks etyczny mediatora wg. arystotelesowskiej teorii środka

5. PODSTAWY PRAWNE MEDIACJI [P]
- podstawy prawne mediacji; - 5.1/ mediacje w sprawach karnych (kpk); - 5.2/ mediacje w sprawach nieletnich (upn)

- 5.3/ mediacje w sprawach cywilnych (kpc) - w tym 5.3.1/ rodzinnych (krio), 5.3.2/ gospodarczych (ksh), 5.3.3/ cywilnych, 5.3.4/ z zakresu prawa pracy; - 5.4/ mediacje w sporach zbiorowych, - 5.5/ mediacje w oświacie; - 5.6/ mediacje w pomocy społecznej; - 5.7/ mediacje w postępowaniu administracyjnym; - 5.8/ arbitraż i sądy polubowneCOACHING, EWALUACJA I ZAMKNIĘCIE SZKOLENIA [Z]

- elementy coachingu; planowanie indywidualnego rozwoju, zwrotne dla uczestników szkolenia

- analiza realizacji oczekiwań uczestników; - ewaluacja szkolenia - ankieta i dyskusja grupowa; - egzamin praktyczny;


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna