Warsztatów samoobronyPobieranie 13.58 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar13.58 Kb.REGULAMIN

WARSZTATÓW SAMOOBRONY


„NIE BÓJ SIĘ BRONIĆ”

organizowanego przezKomendę Straży Miejskiej w Toruniu oraz
Biuro Toruńskiego Centrum Miasta UMT


Rozdział I

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem kursu samoobrony jest Komenda Straży Miejskiej
  w Toruniu wraz z Biurem Toruńskiego Centrum Miasta UMT.

 2. Celem prowadzonego kursu jest nauka właściwych reakcji i stosowania technik samoobrony w sytuacjach i miejscach zagrożenia bezpieczeństwa osobistego.

 3. Uczestniczki nie ponoszą opłat za udział w kursie.

 4. Uczestniczką kursu może być osoba niepełnoletnia, która w dniu szkolenia ukończyła minimum 17 rok życia i u której nie występują przeciwwskazania do udziału
  w szkoleniu ze względu na stan zdrowia.

 5. W przypadku niepełnoletności osoba taka musi posiadać pisemne zezwolenie rodzica lub prawnego opiekuna na udział w szkoleniu.

Rozdział II

Organizacja szkolenia w ramach kursu

 1. Zajęcia w ramach kursu będą realizowane w sali gimnastycznej X Liceum Ogólnokształcącego przy pl. Św. Katarzyny 9.

 2. Po zakończonych ćwiczeniach istnieje możliwość skorzystania z zaplecza sanitarnego przy sali ćwiczeń.

 3. Treningi oraz zajęcia warsztatowe prowadzić będą pracownicy Komendy Straży Miejskiej w Toruniu: instruktor samoobrony oraz taktyk i technik interwencji Leszek Baciuk, psycholog Jarosław Paralusz, koordynator ds. profilaktyki Adam Włodarczyk.

 4. Zajęcia odbywać się będą w weekend 9 - 10 marca 2013 roku w godzinach:

9 marzec 2013 (sobota)

Grupa I (kobiety) :

 • 9.30 – 11.45 – zajęcia praktyczne (ćwiczenia z samoobrony)

 • 12.15 – 14.30 – psychologiczne i prewencyjne aspekty samoobrony dla kobiet (warsztat)

Grupa II (dziewczęta):

 • 9.30 – 11.45 - jak skutecznie poradzić sobie z agresją i przemocą rówieśniczą (warsztat)

 • 12.15 – 14.30 – zajęcia praktyczne (ćwiczenia z samoobrony)

10 marzec 2013 (niedziela)

Grupa I (kobiety) :

 • 9.30 – 12.30 – zajęcia praktyczne (ćwiczenia z samoobrony)

Grupa II (dziewczęta):

 • 13.00 – 16.00 – zajęcia praktyczne (ćwiczenia z samoobrony)

Konsultacje specjalistów:

 • 09.30 – 11.00 – poradnictwo prawne (prawnik Biura ds. Polityki Prorodzinnej
  i Przeciwdziałania Przemocy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko Pomorskiego
  )

 • 09.30 – 11.00 – poradnictwo psychologiczne (psycholog Komendy Straży Miejskiej
  w Toruniu)

 1. W treningu może uczestniczyć grupa nie większa niż 18 osób.

 2. Uczestniczki wykonują ćwiczenia ubrane w strój sportowy (dres lub spodenki i koszulkę, obuwie sportowe). Organizator kursu nie zapewnia stroju sportowego używanego podczas ćwiczeń.

 3. W trakcie prowadzonych zajęć uczestniczki kursu mogą wykonywać wyłącznie ćwiczenia wskazane przez instruktora i pod jego bezpośrednim nadzorem. Naruszenie powyższego obowiązku uzasadnia pozbawienie uczestniczki możliwości dalszego udziału w kursie.

 4. Przebywając podczas zajęć w obiekcie sportowym i korzystając z jego wyposażenia uczestniczki kursu muszą stosować się do obowiązującego regulaminu obiektu, przepisów bhp, jak również instrukcji i poleceń wydawanych przez prowadzącego zajęcia.

 5. W trakcie zajęć zabrania się używania jakichkolwiek przedmiotów niezaakceptowanych do ćwiczeń przez prowadzącego zajęcia, używania wyposażenia hali sportowej niezgodnie z przeznaczeniem, stosowania nadmiernej siły fizycznej i niereagowania na sygnały o zakończeniu ćwiczenia (rezygnacji z dalszego ćwiczenia) dawane przez partnera.

 6. W przypadku wystąpienia symptomów kontuzji, stanu zagrożenia zdrowia czy innego rodzaju problemów obowiązkiem ćwiczących jest natychmiastowe powiadomienie instruktora.


Pobieranie 13.58 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna