Warsztaty „metody ilościowe w badaniach ekonomicznych”Pobieranie 69.85 Kb.
Data29.04.2016
Rozmiar69.85 Kb.
WARSZTATY
METODY ILOŚCIOWE
W BADANIACH EKONOMICZNYCH”Studia Doktoranckie

Wydziału Zarządzania

12 stycznia 2013

Wykładowca: dr hab. Dorota Appenzeller, prof. nadzw. UEP

Katedra Ekonometrii, pok. 320C

Tel.: (61) 854 38 77

d.appenzeller@ue.poznan.pl

CZĘŚĆ II

ANALIZA WIELOWYMIAROWA
JAKO NARZĘDZIE OPISU ZJAWISK ZŁOŻONYCH

Metod pozwalających na syntetyczny opis zjawisk złożonych dostarcza wielowymiarowa analiza porównawcza (WAP). W zależności od celu prowadzonej analizy i rodzaju wykorzystywanych w niej danych wyróżniamy: • Statyczną WAP – oparta jest na danych przekrojowych.

 • Dynamiczną WAP – oparta jest na danych przekrojowo-czasowych.

UJEDNOLICANIE CHARAKTERU ZMIENNYCH

W wielowymiarowej analizie porównawczej wyróżnia się trzy grupy zmiennych: 1. Stymulanty (nazywane też maksymantami)

 2. Destymulanty (nazywane też minimantami)

 3. Nominanty

Aby możliwa była agregacja wartości zmiennych opisujących złożone zjawisko, konieczne jest ujednolicenie ich charakteru. Najczęściej stosuje się przekształcenia doprowadzające wszystkie zmienne do postaci stymulant.

Przekształcenie ilorazowe destymulant w stymulanty opisane jest wzorem:

(1) ,

gdzie:


– zmienna o charakterze destymulanty,

– zmienna doprowadzona do postaci stymulanty,

– pewna dodatnia stała.

Dla nominanty punktowej przekształcenie ilorazowe w stymulantę opisane jest wzorem:

(2) ,

gdzie:


– zmienna o charakterze nominanty,

– zmienna doprowadzona do postaci stymulanty,

– punktowy poziom normalny,

– dodatnia stała.

Dla nominanty przedziałowej przekształcenie ilorazowe w stymulantę opisane jest wzorem:

(3) ,

NORMALIZACJA

Normalizacja ma na celu ujednolicenie jednostek, w których wyrażone są poszczególne zmienne i doprowadzenie ich w ten sposób do addytywności. Ogólna formuła normalizacyjna opisana jest wzorem: 1. ,

gdzie:

­– to zmienna w postaci stymulanty (doprowadzona do takiej
postaci, o ile oryginalnie była destymulantą lub nominantą),

– odpowiadająca jej zmienna o znormalizowanych
wartościach,

– punkt odniesienia normalizacji,

– czynnik skalujący.

KONSTRUKCJA MIERNIKA SYNTETYCZNEGO

Bezwzorcowy miernik syntetyczny opisujący obiekt i ze względu na analizowane zjawisko opisany jest wzorem: 1. ,

gdzie: – oznacza wagę zmiennej .

Literatura:
 • Aczel A. D., Statystyka w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000

 • Guzik B., Appenzeller D., Jurek W., Prognozowanie i symulacje. Wybrane zagadnienia, MD AE w Poznaniu, Zeszyt 153, Poznań 2004


 • Guzik B., Jurek W., Podstawowe metody ekonometrii, MD AE w Poznaniu, Zeszyt 143, Poznań 2003

 • Hair J. F., Anderson R. E., Tatham R. L., Black W. C., Multivariate data analysis with readings, Prentice Hall, 1995

 • Morrison D.F., Wielowymiarowa analiza statystyczna, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1990

 • Statystyczne metody analizy danych, pod red. Ostasiewicza, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 1999Przykład 1.

Okres


Wskaźnik płynności bieżącej

Rotacja zapasów

Stopa zwrotu z aktywów

1

1,636

8,4

0,051

2

3,247

10,5

0,020

3

2,370

75,0

0,026

4

1,803

139,5

0,023

5

1,531

135,8

-0,148

6

1,249

85,2

0,002

7

0,974

31,7

-0,243

Na podstawie powyższych informacji dla spółki Elektormontaż S.A. utworzyć miernik syntetyczny charakteryzujący kondycję finansową spółki w kolejnych latach.

Przykład 2.
Analizie poddanych zostanie 27 banków, scharakteryzowanych za pomocą 6 wskaźników (dane w tabelce):

Wskaźnik dynamiki liczby oddziałów (W1)

Wskaźnik dynamiki sumy bilansowej (W2)

Depozyty /kredyty (W3)

Należności nieregularne do kredytów (W4)

Suma bilansowa na zatrudnionego (W5)

Współczynnik wypłacalności (W6)

Należy przeprowadzić odpowiednie obliczenia i utworzyć ranking analizowanych banków ze względu na uwzględnione w analizie wskaźniki.
Nazwa banku

Skrót

Wskaźnik dynamiki liczby oddziałów

Wskaźnik dynamiki sumy bilansowej

Depozyty /kredyty

Należności nieregularne do kredytów

Suma bilansowa na zatrudnionego

Współczynnik wypłacalności

PKO Bank Polski

PKO

0,923

1,037

0,950

0,052

2,177

13,2

Bank Pekao S.A.

PEKAOSA

1,018

0,878

1,051

0,090

3,626

17,3

Bank Przemysłowo-Handlowy

BPH

0,895

0,979

0,912

0,056

4,010

16,4

Bank Handlowy w Warszawie

BH

0,941

0,972

1,014

0,095

5,000

18,6

BRE Bank

BRE

1,500

1,105

0,894

0,058

5,000

10

ING Bank śląski

ING

0,980

1,019

1,198

0,078

3,546

14,3

Bank Zachodni WBK

BZWBK

0,980

0,995

0,781

0,050

2,734

10,4

Kredyt Bank

KB

0,997

1,060

0,812

0,061

3,504

11

Bank Millennium

MILL

0,929

0,940

0,685

0,140

3,471

9,4

Bank Gospodarki Żywnościowej

BEŻ

1,000

1,000

0,970

0,061

2,537

11,3

Bank Gospodarstwa Krajowego

BGK

3,143

1,674

1,637

0,033

5,000

32,9

Raiffeisen Bank Polska

REIF

1,333

1,069

0,956

0,094

4,444

13,4

Bank Ochrony Środowiska

BOŚ

1,036

1,029

1,019

0,070

3,054

14,8

Deutsche Bank Polska

DB

0,111

1,059

1,336

0,049

5,000

24,3

Lukas Bank

LUKAS

1,020

1,206

0,936

0,023

3,506

10,9

Fortis Bank Polska

FORTIS

1,000

0,915

0,896

0,095

4,124

20,7

GE Capital Bank

GE

1,000

1,202

0,673

0,149

2,432

10,8

Górnośląski Bank Gospodarczy

GBG

1,045

1,006

0,924

0,025

3,210

11,9

LG Petro Bank

LG

1,107

0,932

0,997

0,071

3,178

14,5

Gospodarczy Bank Wielkopolski

GB

1,063

1,421

0,980

0,015

2,921

13,8

ABN AMRO Bank (Polska)

ABN

1,000

0,588

0,785

0,202

5,000

30,3

Bank Pocztowy

BP

0,860

1,300

1,105

0,027

1,819

13,5

GE Bank Mieszkaniowy

GE

1,133

1,593

0,636

0,040

5,000

12,6

Nordea Bank Polska

NORDEA

0,864

1,280

0,770

0,194

2,883

26,2

Dominet Bank

DOMIN

0,895

1,170

0,848

0,109

1,846

16,3

Bank Współpracy Europejskiej

BWG

0,800

0,506

0,746

0,187

2,970

25,6

HypoVereinsbank Bank Hipoteczny

HYPO

1,000

1,253

0,389

0,045

4,585

60,9Stymulanta

Stymulanta

Nominanta

0,9 – 1,1

c = 0,5


Destymulanta

Stymulanta

Nominanta

8 – 15%


c = 2

: data -> upload -> articles download -> 1864 -> 20131009
articles download -> Załącznik nr pieczątka wykonawcy formularz specyfikacji techniczno-cenowej zamawianych/oferowanych serwera, biblioteki taśmowej, macierzy dyskowej, PÓŁki do macierzy dyskowej I oprogramowania zgodnie z art
articles download -> Załącznik nr 5 miejscowość I data Opis funkcjonalny I specyfikacja techniczno – cenowa System monitoringu (cctv) oraz system integrujący do zarządzania bezpieczeństwem dla ceue spis treści
articles download -> Załącznik nr 4 miejscowość I data formularz specyfikacji techniczno-cenowej zamawianego/oferowanego sprzętu elektronicznego I akcesoriów dla „pracowni internetu nowej generacji”
articles download -> nazwa i adres Wykonawcy
articles download -> Wynik postępowania
articles download -> Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz)
20131009 -> Warsztaty „metody ilościowe w badaniach ekonomicznych” częŚĆ II studia Doktoranckie Wydziału Zarządzania

Pobieranie 69.85 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna