Warto być za!” z Rzecznikiem Praw Obywatelskich Dr Janusz Kochanowski, Rzecznik Praw Obywatelskich objął honorowym patronatem inicjatywę społeczną „Warto być za!”.Pobieranie 10.28 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar10.28 Kb.


Warszawa, 14 października 2007 roku

Informacja prasowa
Warto być za!” z Rzecznikiem Praw Obywatelskich
Dr Janusz Kochanowski, Rzecznik Praw Obywatelskich objął honorowym patronatem inicjatywę społeczną „Warto być za!”. Program został także włączony do Komitetu Organizacyjnego obchodów Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem. 17 października w Sali Kolumnowej Sejmu RP zostaną zaprezentowane finałowe projekty II edycji konkursu grantowego „Warto być za!”
Inicjatywa społeczna „Warto być za!” została stworzona z myślą o osobach najbardziej potrzebujących, żyjących poza nawiasem społeczeństwa lub też zagrożonych marginalizacją z powodu ubóstwa. W ramach programu organizowany jest konkurs grantowy dla organizacji pożytku publicznego na projekty wspierające osoby najuboższe. Łączna pula grantów wyniesie 1,5 mln zł.

Naszym wkładem w obchody Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem będzie prezentacja projektów, które w tegorocznej edycji konkursu grantowego zyskały najwyższe uznanie ekspertów, czyli przedstawicieli świata nauki i III sektora. Mogą one stanowić przykład dla przedstawicieli innych organizacji, jak mądrze i efektywnie pomagać osobom wykluczonym społecznie z powodu ubóstwa ” – mówi Małgorzata Walędzińska, koordynator projektu „Warto być za!”.


Do finału tegorocznej edycji konkursu zakwalifikowanych zostało 16 projektów nadesłanych przez organizacje pożytku publicznego z całej Polski. Większość zaplanowanych w nich działań skierowana jest do dzieci i młodzieży. Wiele z nich nastawionych jest także na pomoc rodzinom w trudnej sytuacji materialnej, osobom bezrobotnym, a także niepełnosprawnym.
Przy wyborze projektów finałowych Rada Programowa kierowała się przede wszystkim rzeczywistą możliwością wspierania osób wykluczonych. Zgodnie z założeniami konkursu, zwracaliśmy uwagę przede wszystkim na te programy, które „dawały wędkę, a nie rybę”. Inicjatywa społeczna „Warto być za!” zmierza bowiem do wyposażenia naszych beneficjentów w odpowiednie narzędzia, tak aby w niedalekiej przyszłości, mogli samodzielnie iść przez życie” – mówi prof. Jolanta Szaban, przewodnicząca Rady Programowej.
O tym, który projekt zostanie dofinansowany w ramach konkursu „Warto być za!” zdecyduje opinia publiczna. Glosowanie rozpocznie się 5 listopada. Swoje poparcie dla konkretnego projektu będzie można wyrazić za pośrednictwem SMS, udziału w sondzie internetowej na stronie www.warto.eu lub wysyłając kupon zamieszczony w prasie lokalnej.
Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem będzie obchodzony po raz dwudziesty. Jego inicjatorem był ojciec Józef Wrzesiński, założyciel Międzynarodowego Ruchu ATD Czwarty Świat. Celem ojca Wrzesińskiego było wyznaczenie dnia, w którym mieszkańcy całego świata będą jednoczyć się w sprzeciwie wobec ubóstwa. 17 października 1987 roku 100 tys. osób stawiło się na Placu Wolności i Praw Człowieka w Paryżu. Wyrazili oni w ten sposób swój sprzeciw wobec ubóstwa oraz potwierdzili konieczność wspólnego przeciwdziałania temu zjawisku. Rok później obchodzono już Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Nędzy. W 1992 roku Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych ustanowiło 17 października Międzynarodowym Dniem Walki z Ubóstwem.

Więcej informacji: www.przeciw-ubostwu.rpo.gov.plDodatkowych informacji udzielają:

Marta Witkowska

Profile


Tel. +48022 828 87 27, +48 510 295 722

marta.witkowska@profile.com.plMałgorzata Walędzińska

Public Relations Officer

Kompania Piwowarska SA

Tel. +48032 327 84 15, +48 601 590 618malgorzata.waledzinska@kp.sabmiller.com

Pobieranie 10.28 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna