WartośĆ firmy analiza fundamentalna I techniczna / Mariusz Czekała. Wrocław : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 1997. 194 s tab., wykr; 24 cm. (Rynek Kapitałowy) Sygn. 9070 – 9092 23 egzPobieranie 25.22 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar25.22 Kb.
WARTOŚĆ FIRMY 1. ANALIZA fundamentalna i techniczna / Mariusz Czekała. - Wrocław : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 1997. - 194 s. : tab., wykr ; 24 cm . - (Rynek Kapitałowy)
  Sygn. 9070 – 9092
  23 egz. 2. ANALIZA działalności i rozwoju przedsiębiorstwa / Anna Skowronek-Mielczarek, Zdzisław Leszczyński. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2008. - 324 s. : schem., tab., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 21548 – 21553
  6 egz. 3. BUDŻETOWANIE kapitałów : praca zbiorowa / red. Wiesław Pluta. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2000. - 348 s.: rys., tab., wykr. ; 20 cm
  Sygn. 1690 , 2568 - 2569 , 2485 – 2486
  5 egz. 4. Business valuation : using financial analysis to measure a company's value / Guy Parmentier and Bart Cuypers.- 2 ed.- Cambridge [etc.]: Intersentia, cop. 2015.

Sygnatura: 36188
1 egz. 1. DAMODARAN on valuation : security analysis for investment and corporate finance / Aswath Damodaran. - New York : John Wiley & Sons, c. 1994. - XXV, [3], 426 s. : rys., tab., wykr. ; 24 cm . - (Wiley Frontiers in Finance)
  Sygn. 10896
  1 egz.

 1. Decyzje finansowe w przedsiębiorstwie : problemy i zadania / Anna Motylska-Kuźma, Joanna Wieprow.- Warszawa : Difin, 2013.
  Sygnatura: 34104 , 34105 , 34106 , 34107
  4 egz.
 2. FINANSE przedsiębiorstwa : metody wyceny / Simon Z. Benninga, Oded H. Sarig; tł. Marek Nowak, Adam Olejniczak. - Warszawa : WIG Press, 2000. - XIX, [1], 522 s.; tab., wykr. ; 25 cm . - (Finanse i Przedsiębiorstwo)
  Sygn. 1695 , 2583 – 2584
  3 egz. 3. FINANSOWA kondycja firmy : metody pomiaru i oceny / Ewa Siemińska. - Warszawa : Poltext, 2003. - 151 s. : rys., schem., tab., wykr ; 23 cm . - (Warsztaty Menedżerskie)
  Sygn. 7264 – 7265
  2 egz.

 1. INVESTMENT valuation : Tools and Techniques for Determining the Value of Any Asset / Aswath Damodaran. - 2 ed.. - New York : John Wiley & Sons, 2002. - XVI, 992 s. : schem., tab., wykr. ; 26 cm . - ( Wiley Finance)
  Sygn. 22972 – 22975
  4 egz.

 1. KAPITAŁ intelektualny a wartość rynkowa przedsiębiorstwa / Anna Ujwary-Gil. - Warszawa : C.H. Beck, 2009. - 202, [1] s. : rys., schem., tab., wykr. ; 24 cm . - (Zarządzanie - C.H. Beck)
  Sygn. 26862 – 26865
  4 egz. 2. KSZTAŁTOWANIE struktury kapitału w spółkach akcyjnych / Magdalena Jerzemowska. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1999. - 190, [2] s. : schem., tab., wykr ; 24 cm . - (Przedsiębiorczość)
  Sygn. 5062 – 5066
  5 egz. 3. KSZTAŁTOWANIE wartości firmy / Monika Marcinkowska. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2000. - 210, [2] s. : rys., schem., tab., wykr ; 24 cm . - (Przedsiębiorczość)
  Sygn. 775 , 5057 - 5061 , 2033
  7 egz. 4. METODY i procedury wyceny przedsiębiorstw i ich majątku / Ryszard Borowiecki, Andrzej Jaki, Jarosław Kaczmarek. - Kraków : Wydaw. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, [1998]. - 302 s. : rys., tab., wykr ; 20 cm . - (Biblioteka Menedżera)
  Sygn. 10634 – 10635
  2 egz. 5. METODY i systemy wyceny przedsiębiorstw / Ryszard Borowiecki, Józef Czaja, Andrzej Jaki, Marek Kulczycki. - Warszawa : Twigger, 2002. - 214 s., [16] k. złoż. luz. : tab ; 20 cm + CD-ROM . - (Nieruchomości, Gospodarowanie Przestrzenią. Wycena Nieruchomości i Przedsiębiorstw ; 9)
  Sygn. 3602 , 5678 – 5679
  3 egz. 6. METODY pomiaru i oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa / Ewa Siemińska. - Wyd. 2 popr. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa DOM ORGANIZATORA, 2002. - 339, [5] s. : rys., schem., tab., wykr ; 24 cm
  Sygn. 3681
  1 egz. 7. Metody wyceny i kształtowania wartości przedsiębiorstwa / Bartłomiej Nita.- Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007 (2006).
  Sygnatura: 34736 , 34737 , 34738 , 34739
  4 egz. 8. METODY wyceny przedsiębiorstw : zarys teorii a praktyka / red. Dariusz Zarzecki; Uniwersytet Szczeciński. - Szczecin : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2000. - 231 s. : rys., schem., tab ; 24 cm
  Sygn. 10652
  1 egz. 9. METODY wyceny spółki : perspektywa klienta i inwestora / red. Marek Panfil, Andrzej Szablewski; Andrzej Cwynar [et al.]. - Warszawa : Poltext, 2006. - 681, [1] s. : schem., tab., wykr. ; 25 cm
  Sygn. 14782 – 14784
  3 egz.
 10. METODY wyceny spółki : perspektywa klienta i inwestora / red. Marek Panfil, Andrzej Szablewski; Andrzej Cwynar [et al.]. - Warszawa : Poltext, 2007. - 681, [1] s. : schem., tab., wykr. ; 25 cm
  Sygn. 17290 – 17292
  3 egz. 11. Migracje klientów a wartość przedsiębiorstwa / red. nauk. Barbara Dobiegała-Korona ; aut. Tomasz Dąbrowski [et al.].- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2009.
  (Wydawnictwa Profesjonalne PWN. Marketing)
  Sygnatura: 30463 , 30464 , 30465 , 30466
  4 egz. 12. NIEMATERIALNA wartość firmy : ukryte źródła przewagi konkurencyjnej / Jonathan Low, Pam Cohen-Kalafut; tł. z ang. Witold Biliński, Tłumaczeń INTERTEXT Biuro. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2004. - 211 s. ; 24 cm
  Sygn. 11582, 17150 – 17152
  4 egz. 13. OCENA ekonomiczno - finansowa przedsiębiorstwa przez analityka bankowego / Małgorzata Zaleska. - Wyd. 2 dodr.. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2005. - 164 s. : tab. ; 24 cm
  Sygn. 25804 – 25807
  4 egz. 14. Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa / Robert Kowalak.- Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2003.
  Sygnatura: 10650 , 10651
  2 egz. 15. OCENA przedsiębiorstwa według standardów światowych / Maria Sierpińska, Tomasz Jachna. - Wyd. 2, dodr. 10. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2000. - 277, [1] s.: tab., tabl., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 551 - 552 , 2541
  3 egz. 16. OCENA przedsiębiorstwa według standardów światowych / Maria Sierpińska, Tomasz Jachna. - Wyd. 2 [dodr 11]. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2002. - 277, [1] s.: tab., tabl., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 2599 – 2600
  2 egz. 17. Pomiar kapitału klienta w kontekście kreowania wartości przedsiębiorstwa / Wiesława Caputa.- Warszawa : CeDeWu, 2015.
  Sygnatura: 36495
  1 egz.

 1. Przejęcia : strategie i procedury / Denzil Rankine, Peter Howson ; tł. Tomasz Pietrzak.- Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008.
  Sygnatura: 22057 , 22058 , 22059 , 22060 , 22061 , 22062 , 22063 , 22064
  8 egz.

 1. Risk management and financial institutions / John C. Hull.- 4th ed.- Hoboken : John Wiley & Sons, cop. 2015.
  (Wiley Finance Series)
  Sygnatura: 36189
  1 egz.

 1. Rola kapitału intelektualnego w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa / pod red. Zbigniewa Kulasa ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie.- Nysa : Oficyna Wydawnicza PWSZ, 2012.
  Sygnatura: 33052 , 33053 , 33054 , 33055 , 33056 , 33057 , 33058 , 33059 , 33060 , 33061
  10 egz.

 1. STRATEGIE wzrostu wartości firmy : studium przypadków / red. Andrzej Szablewski ; Witold Breś [et al.]. - Warszawa : Poltext, 2000. - 387 s. : tab., wykr. ; 24 cm . - (Warsztaty Menedżerskie)
  Sygn. 14779 - 14781 , 17293 – 17295
  6 egz. 2. STRUKTURA i koszt kapitału w przedsiębiorstwie / Aleksandra Duliniec. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2001. - 174, [2] s.: rys., tab., wykr ; 21 cm . - (Przedsiębiorczość)
  Sygn. 4079 - 4082 , 4100
  5 egz. 3. STUDY guide for Damodaran on valuation : security analysis for investment and corporate finance / Aswath Damodaran. - New York : John Wiley & Sons, c. 1994. - X, 220 s. : rys. ; 23 cm . - (Wiley Frontiers in Finance)
  Sygn. 22968 – 22971
  4 egz.
 1. The art of company valuation and financial statement analysis : a value investor's guide with real-life case studies / Nicolas Schmidlin.- Chichester : John Wiley & Sons, cop. 2014.
  (Wiley Finance Series)
  Sygnatura: 36187
  1 egz.
 2. VALUATION : measuring and managing the value of companies / Tom Copeland, Tim Koller, Jack Murrin. - New York : John Wiley & Sons, 1990. - XVIII, [2], 428 s. : schem., tab., wykr. ; 23 cm . - (Wiley Professional Banking and Finance Series, ISSN 0733-8945)
  Sygn. 10835
  1 egz. 3. Valuation : Measuring and managing the value of companies / McKinsey & Company ; Tim Koller, Marc Goedhart, David Wessels.- 5th ed.- Hoboken NJ : John Wiley & Sons, cop. 2010.
  (Wiley Finance)
  Sygnatura: 36191
  1 egz.

 1. Valuation workbook : step-by-step exercises and tests to help you master valuation / McKinsey & Company ; Tim Koller, Marc Goedhart, David Wessels, Erik Benrud.- 5th ed., [fully rev. with new content and features].- Hoboken NJ : John Wiley & Sons, cop. 2011.
  (Wiley Finance)
  Sygnatura: 36190
  1 egz.
 2. W poszukiwaniu wartości przedsiębiorstwa : metody wyceny w praktyce / Wiktor Patena.- Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011.
  Sygnatura: 35841 , 35842 , 35843 , 35844
  4 egz.

 1. Wartość ekonomiczna w systemie informacyjnym rachunkowości finansowej / Anna Karmańska.- Warszawa : Difin, 2009.
  Sygnatura: 35869 , 35870 , 35871 , 35872
  4 egz.
 2. WARTOŚĆ firmy / Aldona Kamela-Sowińska. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 1996. - 205, [3] s. : tab., 1 wykr ; 21 cm
  Sygn. 1743 , 9014 - 9015 , 2663 – 2664
  5 egz. 3. Wartość i jej szacowanie / Tadeusz Iwanek ; "Edukacja" Wyższa Szkoła Zarządzania we Wrocławiu.- Wrocław : Wydaw. WSZ, 2003.
  (Skrypty Wyższej Szkoły Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu)
  Sygnatura: 32410
  1 egz. 4. WSPÓŁCZESNE źródła wartości przedsiębiorstwa / red. nauk. Barbara Dobiegała-Korona, Andrzej Herman. - Warszawa : Difin, 2006. - 453 s. : schem., tab., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 13764, 17774 – 17776
  4 egz.
 5. WYCENA : mierzenie i kształtowanie wartości firm / Tom Copeland, Tim Koller, Jack Murrin ; tł. z ang. Alek Kalinauskas, Tomasz Wiazowski. - Warszawa : WIG Press, 1997. - XVI, 516 s. : schem., tab., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 24989 – 24994
  6 egz. 6. Wycena aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa / Grzegorz Urbanek.- Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008.
  Sygnatura: 21898 , 21899 , 21900 , 21901 , 21902 , 21903 , 21904 , 21905
  8 egz.
 7. WYCENA i zarządzanie wartością firmy / red. Andrzej Szablewski, Rafał Tuzimek; Andrzej Cwynar [et al.]. - Warszawa : Poltext, 2004. - 563, [1] s. : schem., tab., wykr ; 25 cm
  Sygn. 10032 – 10035
  4 egz. 8. WYCENA i zarządzanie wartością firmy / red. Andrzej Szablewski, Rafał Tuzimek; Andrzej Cwynar [et al.]. - Warszawa : Poltext, 2004. - 563, [1] s. : schem., tab., wykr ; 25 cm
  Sygn. 10032 – 10035
  4 egz.

 1. Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa / Piotr Szczepankowski.- Wyd. 1, 3 dodr.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.
  (FFF. Przedsiębiorstwo)
  Sygnatura: 34706 , 34707
  2 egz.
 2. Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa / Piotr Szczepankowski.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.
  (FFF. Przedsiębiorstwo)
  Sygnatura: 34704
  1 egz. 3. Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa/ Piotr Szczepankowski.- Wyd. 1, 2 dodr.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012.
  (FFF. Przedsiębiorstwo)
  Sygnatura: 34705
  1 egz.

 1. WYCENA przedsiębiorstw i ich mienia w warunkach inflacji / Aldona Kamela-Sowińska ; Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce. - Warszawa : Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, 1994. - [2], VIII, 192 s. : 1 rys., 1 schem., tab. ; 22 cm . - (Rachunkowość)
  Sygn. 9703 – 9705
  3 egz. 2. WYCENA przedsiębiorstwa : pomiar i ocena wartości / Andrzej Jaki. - Kraków : Zakamycze, 2000. - 198 s. : rys., tabl ; 20 cm . - (Zarządzanie, Ekonomia, Marketing)
  Sygn. 4165 , 9007 , 4193 – 4196
  6 egz. 3. WYCENA przedsiębiorstwa : przesłanki, procedury, metody / Andrzej Jaki. - Wyd. 2 uaktual. i rozsz.. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2004. - 152 s. : tab ; 24 cm . - (Seria Akademicka - Oficyna Ekonomiczna)
  Sygn. 12202
  1 egz.
 4. ZARZĄDZANIE przez wartość : firma z perspektywy interesów właścicielskich / Michał Michalski. - Warszawa : WIG-Press, 2001. - XXV, [1], 191 s. : schem., tab., wykr. ; 25 cm . - (Finanse i Przedsiębiorstwo)
  Sygn. 9974 – 9975
  2 egz.
 5. ZARZĄDZANIE wartością firmy : praca zbiorowa / red. Andrzej Herman, Andrzej Szablewski; Jan Daniel Antoszkiewicz [et al.]. - Warszawa : Poltext, 1999. - 352 s. : rys., tab., wykr ; 23 cm . - (Warsztaty Menedżerskie)
  Sygn. 1117 , 7274 – 7275
  3 egz. 6. ZARZĄDZANIE wartością przedsiębiorstwa / Marek Siudak. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2001. - 222, [1] s. : schem., tab., tabl., wykr ; 24 cm . - (Zarządzanie i Marketing - Politechnika Warszawska)
  Sygn. 7535 - 7536 , 9989 – 9990
  4 egz. 7. ZARZĄDZANIE wartością przedsiębiorstwa / Tadeusz Dudycz. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2005. - 273 s. : schem., tab., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 24482 – 24491
  10 egz. 8. ZARZĄDZANIE wartością przedsiębiorstwa a struktura akcjonariatu : praca zbiorowa / rec. Andrzej Herman, Jerzy Bieliński. - Warszawa : CeDeWu, 2001. - 212 s. : schem., tab., wykr ; 23 cm . - (Rynek i Pieniądz)
  Sygn. 740 , 9066 , 5685 – 5686
  4 egz.: literatura -> FINANSE
FINANSE -> H. Beck, 2013. Sygnatura: 34766, 34767, 34768, 34769 4 egz
FINANSE -> Strategie aktywne metody prowadzenia strategii przedsiębiorstwa : z zastosowaniem symulatora ceo / Michel Muszynski. Warszawa : Placet, 2006. 248 s. 1 fot., rys., schem., tab., wykr.; 24 cm + cd-rom sygn. 13646 13647, 17474 – 17477 6 egz
FINANSE -> Rynki kapitałowe I pienięŻNE. GiełDA
FINANSE -> Metody oraz techniki organizacji I zarządzania
FINANSE -> Socjologia aspiracje. Studium psychologiczne I socjopedagogiczne / Wiesław Sikorski. Nysa : Oficyna Wydawnicza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie, 2005. 155 s. 2 schem., tab
FINANSE -> Zarządzanie jakośCIĄ
FINANSE -> Podstawy organizacji
FINANSE -> Marketing usług jakośĆ usług bibliotecznych : badanie metodą servqual = The Quality of Library Services : Research by the servqual method / Maria Wanda Sidor; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich; Wyższa Szkoła Biznesu National Louis
FINANSE -> Marketing allegro. Pl : jak zarabiać duże pieniądze na aukcjach internetowych / Wojciech Kyciak, Beniamin Krupowicz, Błażej Łukjanowicz. Gliwice : Helion, cop. 2007. 182 s schem.; 21 cm Sygn. 20871 – 20874 4 egz
FINANSE -> Zarządzanie projektami

Pobieranie 25.22 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna