WartośCI. WYCHOWANIE DO wartośCI RODZINA A wartości wydawnictwa zwartePobieranie 92.76 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar92.76 Kb.
WARTOŚCI. WYCHOWANIE DO WARTOŚCI

RODZINA A WARTOŚCI

Wydawnictwa zwarte:

Dziecko w świecie wartości. Część 1. , Aksjologiczne barwy dziecięcego świata.- Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2003

Edukacja małego dziecka. Tom 1. , Teoretyczne odniesienia, tendencje i problemy / red. Ewa Ogrodzka-Mazur.- Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2012

Edukacja w okresie przemian ustrojowych / red. Maria Jakowicka.- Zielona Góra : Cottbus, 1994

Hierarchie wartości i poczucie sensu życia u osób wolnych i pozostających w małżeństwie / Małgorzata Cieślak // Problemy Rodziny. - 1991, nr 5, s. 12-15

Literatura, człowiek, wartość : księga jubileuszowa dedykowana Bogusławowi Żurakowskiemu z okazji 50-lecia twórczości i 25-lecia pracy naukowej na Uniwersytecie Jagiellońskim / Dariusz Piotr Klimczak.- Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2007

Rodzice w akcji : jak przekazywać dzieciom wartości / Monika i Marcin Gajdowie.- Częstochowa : Edycja Świętego Pawła, 201

Rodzina : źródło życia i szkoła miłości / red. Dorota Kornas – Biela.- Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2001

Z myślą o dziecku i rodzinie : konferencja naukowa Opole 6-7 VI 1994 r.- Opole : Uniwersytet Opolski, 1995

Wydawnictwa ciągłe:

Dom i przestrzeń wolności / Agnieszka Kaczor // Wychowawca. - 2013, nr 4, s. 30

Dziecko w kręgu wartości rodzinnych / Leokadia Szymczyk // Nauczyciel i Szkoła wkładka nr 2. - 2009, nr 3-4, s. 43-52

Formalne cechy systemu wartości jako wskaźniki postaw rodzicielskich / Henryk Gasiul // Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne. - 1989, nr 3-4, s. 55-67

Katecheza a wychowanie prorodzinne / Marek Dziewiecki // Wychowawca. - 2007, nr 1, s. 20-23

Konsumpcyjny styl życia a wychowanie w rodzinie / Zbigniew Skorny // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1993, nr 2, s. 18 (wkł.)

Kontynuacja czy negacja wartości wyniesionych z domu rodzinnego / Maria Janukowicz // Małżeństwo i Rodzina. - 2003, nr 3, s. 8-11

Moja rodzina. Rozmawiamy z dziećmi o rodzinie / Małgorzata Warzkiewicz 2015 // Wychowanie w Przedszkolu. - 2015, nr 1, s. 41-46

Obdarzanie człowieczeństwem / Piotr Mazur 2016 // Wychowawca. - 2016, nr 1, s. 18-19

Odpowiedzialne wychowanie w rodzinie / Marek Dziewiecki // Wychowawca. - 2002, nr 12, s. 5-6

Porządek praw i wartości / Natalia Maria Ruman // Wychowawca. - 2013, nr 4, s. 10-12

Prasa młodzieżowa a wartości rodzinne / Irena Zielińska // Wychowawca. - 1999, nr 7-8, s. 44-46

Preferowane wartości we współczesnej rodzinie w opinii młodzieży / Anna Dzikomska-Kucharz // Edukacja. - 2000, nr 4, s. 21-25 ( wkł.)

Rodzina jako środowisko wychowawcze w nauczaniu społecznym Kościoła katolickiego - system pożądanych wartości cz. 1 / Mirosława Skawińska // Wychowanie na co Dzień. - 1999, nr 1-2, s. 25-27

Rodzina jako środowisko wychowawcze w nauczaniu społecznym Kościoła katolickiego - system pożądanych wartości cz. 2 / Mirosława Skawińska // Wychowanie na co Dzień. - 1999, nr 3, s. 15-17

Rodzina w chrześcijaństwie / Tomasz Nesterak // Nowa Szkoła. - 2004, nr 10, s. 49-50

Siedem ważnych wartości / Anna Iwanicka // Małżeństwo i Rodzina. - 2004, nr 4, s. 3-9

System wartości rodziców jako wyznacznik ich oddziaływań edukacyjnych / Mirosław Szymański // Edukacja. - 1991, nr 4, s. 52-69

Świat wartości domu rodzinnego / Andrzej Ćwikliński // Wychowanie na co dzień. - 1999, nr 7-8, s. 41-52

Wartości preferowane przez bezrobotnych ojców dorastających dzieci / Elżbieta Kornacka-Skwara // Małżeństwo i Rodzina. - 2004, nr 4, s. 27-31

Wartości rodzicielskie matek i ojców / Lucyna Kirwil // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1991, nr 4, s. 98-108

Wartości rodziny wiejskiej / Krystyna Kutiak-Zakrzewska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1999, nr 7, s. 7-8 (wkł.)

Wpływ postaw rodzicielskich, struktury "JA" i poziomu samoakceptacji na kształtowanie się pojęcia Boga / Józef Król // Psychologia Wychowawcza. - 1992, nr 2-3, s. 145-155

Wychowawczy aspekt wartości miłości w rodzinie / Krystyna Kutiak-Zakrzewska // Wychowanie na co dzień. - 2000, nr 3, s. 22

Znaczenie rodziny w edukacji wartości w życiu społecznym / Ryszard Podgórski // Edukacja i Dialog. - 2008, nr 5, s. 44-49

DZIECKO A WARTOŚCI

Wydawnictwa zwarte:

Bajki dodają odwagi : wychowanie ku wartościom i rozwój osobowości / Brigitta Schieder.- Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2006

Dziecko w świecie rodziny : szkice o wychowaniu / red. Bronisława Dymara.- Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2010

Dziecko w świecie wartości. Część 1. , Aksjologiczne barwy dziecięcego świata.- Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2003

Dziecko w świecie wartości. Część 2. , Poszukiwanie ładu umysłu i serca.- Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2010

Edukacja małego dziecka. Tom 1. , Teoretyczne odniesienia, tendencje i problemy / red. Ewa Ogrodzka-Mazur.- Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2012

O wychowaniu dziecka z punktu wiedzy duchowej / Rudolf Steiner.- Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 1998

Przyjaźń jako wartość w relacjach społecznych dzieci i młodzieży / Mariola Szczepańska, Elżbieta Gaweł-Luty.- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009

Rodzice, nauczyciele, media : kto ponosi odpowiedzialność za wychowanie i edukację dzieci? / Aneta Jegier.- Warszawa : Difin, 2013

Rozprawy naukowe / Piotr Oleśniewicz.- Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, 2009

Sztuka i dorastanie dziecka / red. Maria Tyszkowa.- Warszawa-Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981

Wartości w świecie dziecka i sztuki dla dziecka / red. Maria Tyszkowa.- Warszawa-Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984

Z dzieckiem w świat wartości / Irena Koźmińska, Elżbieta Olszewska.- Warszawa : Świat Książki, 2011

Wydawnictwa ciągłe:

Dzieci i młodzież w świecie mamony / Jadwiga Raczkowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 5, s. 27-35

Dziecięcy system wartości / Rafał Ryszka // Wychowawca. - 2004, nr 6, s. 17

Dziecko w kręgu wartości rodzinnych / Leokadia Szymczyk // Nauczyciel i Szkoła wkładka nr 2. - 2009, nr 3-4, s. 43-52

Dziecko w świecie wartości regionalnych / Joanna Duda // Nauczyciel i Szkoła wkładka nr 2. - 2009, nr 3-4, s. 59-65

Ile warte są wartości? / Dominika Stadnicka-Strzembosz // Wychowawca. - 2015, nr 12, s. 5-7

Kształtowanie odpowiedzialności u dzieci / Justyna Mielnik // Wychowawca. - 2013, nr 12, s. 10-11

Nauczmy dzieci wartości : propozycja cyklu lekcji wychowawczych dla SP cz.1 / Małgorzata Firsiof // Między nami polonistami. - 2006, nr specjalny, s. 37-39

Nauczmy dzieci wartości : propozycja cyklu lekcji wychowawczych dla SP cz.2 / Małgorzata Firsiof // Między nami polonistami. - 2006, nr 1, s. 36

Nauczmy dzieci wartości : propozycja cyklu lekcji wychowawczych dla SP cz.3 / Małgorzata Firsiof // Między nami polonistami. - 2006, nr 2, s. 36

Nauczmy dzieci wartości : propozycja cyklu lekcji wychowawczych dla SP cz.4 / Małgorzata Firsiof // Między nami polonistami. - 2006, nr 3, s. 40

Nauczmy dzieci wartości : propozycja cyklu lekcji wychowawczych dla SP cz.5 / Małgorzata Firsiof // Między nami polonistami. - 2006, nr 4, s. 31

Nauczmy dzieci wartości : propozycja cyklu lekcji wychowawczych dla SP cz.6 / Małgorzata Firsiof // Między nami polonistami. - 2006, nr 5, s. 37

Nauczmy dzieci wartości : propozycja cyklu lekcji wychowawczych dla SP cz.7 / Małgorzata Firsiof // Między nami polonistami. - 2006, nr 6, s. 39

Nauczmy dzieci wartości : propozycja cyklu lekcji wychowawczych dla SP cz.8 / Małgorzata Firsiof // Między nami polonistami. - 2006, nr 7, s. 40

O wartościach w życiu dzieci / Danuta Bula // Wychowawca. - 2015, nr 12, s. 27-29

Poczucie własnej wartości u dzieci / Monika Kielańska // Edukacja i Dialog. - 2000, nr 10, s. 30-35

Przyjaźń jako wartość w ocenie dzieci / Małgorzata Kwaśniewska, Justyna Cedro2015 // Nauczanie Początkowe. - 2014/2015, nr 3, s. 36 – 49

Scenariusze zajęć na temat kształtowania własnej wartości / Teresa Słowikowska // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 1, s. 13-15

Szanować siebie i innych / Aleksandra Godlewska // Życie Szkoły. - 2013, nr 9, s. 38-39

W stronę wartości w wychowaniu / Justyna Mielnik // Wychowawca. - 2014, nr 4, s. 23-25

Wartości w pracy wychowawczej / Anna Walska // Wychowawca. - 2015, nr 12, s. 14-15

Wprowadzanie dziecka w świat wartości / Wanda Papugowa // Wychowawca. - 2010, nr 4, s. 8-11

MŁODZIEŻ A WARTOŚCI

Wydawnictwa zwarte:

Aspiracje życiowe młodzieży pogranicza / Piotr Długosz.- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009

Aspiracje życiowe młodzieży w środowisku kulturowo zróżnicowanym / Anna Zawada.- Katowice : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013

Autorytety w opiniach młodzieży / Małgorzata Karwatowska.- Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2012

Być sobą nawet przeciw sobie : szkice o młodzieży współczesnej / Adam A. Zych.- Warszawa : MAW, 1988

Chcę być wartościowym człowiekiem / Ewa Kozik-Kordzińska.- Warszawa : Wydawnictw Szkolne i Pedagogiczne, 2009


Dzieci i młodzież w niegościnnym świecie : zagrożenia rozwojowe i społeczne / Ewa Wysocka.- Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2012

Dziecko w świecie rodziny : szkice o wychowaniu / red. Bronisława Dymara.- Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2010

Dzisiejsza młodzież powiedziała, że ... problemy i wyzwania / Józef Stala.- Kielce : Jedność, 2006

Edukacja, wartości i style życia reprezentowane przez współczesną młodzież w Polsce w odmiennych regionach gospodarczych / Teresa Wilk.- Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2003

Ekstremalne zabawy młodych : moda, hobby i pragnienie przekraczania wszelkich granic / Carlo Climati.- Kielce : Wydawnictwo "Jedność", 2007

Hierarchia wartości i sposoby ich realizacji : Młodzi bydgoszczanie wobec wartości / Małgorzata Jankowska, Justyna Krasoń.- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009

Młodzież a wartości / Hanna Świda.- Warszawa : WSIP, 1979

Młodzież licealna wobec wartości, samotności i pasji / Magdalena Kleszcz, Małgorzata Łączyk.- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2014

Młodzież wobec macierzyństwa i jego kulturowej kreacji / Ewa Włodarczyk.- Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2008

Młodzież wobec wartości / Mirosław J. Szymański. - Warszawa : Wydawnictwo IBE, 1998

Nie samym chlebem ... eksperymenty dla młodzieży wyjaśniające znaczenie wartości / Klaus W. Vopel.- Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2003

Orientacja dzieci i młodzieży w sytuacjach społecznych / red. Maria John.- Warszawa : PWN, 1988

Pedagogika wobec zagrożeń, kryzysów i nadziei / red. Teresa Borowska.- Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2002

Poczucie własnej wartości u młodzieży / Halina Misiewicz.- Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1983

Problemy dorastającej młodzieży : rodzina i szkoła w oczach nastolatków - raport z badań empirycznych na Podhalu / Bogdan Stańkowski.- Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2005

Przyjaźń jako wartość w relacjach społecznych dzieci i młodzieży / Mariola Szczepańska, Elżbieta Gaweł-Luty.- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009

Psychologia dorastania : zmiany rozwojowe w dobie globalizacji / Anna Oleszkowicz, Alicja Senejko.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013

Rola wartości moralnych w procesie socjalizacji i resocjalizacji / red. Jan Świtka, Małgorzata Kuć.- Lublin : Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2005

Ucieczka, bunt, twórczość : subkultura hip-hopowa w poszukiwaniu autentycznego stylu życia / Joanna Rychła.- Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2005

Współczesne zagrożenia rozwojowe dzieci i młodzieży / red. Aleksandra Chudzik.- Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2008

Wybrane aspekty pracy z niepełnosprawnymi / red. Jerzy Rottermund.- Kraków : Impuls, 2006

Wychowanie. Tom 4 : pojęcia, procesy, konteksty : interdyscyplinarne ujęcie / red. Maria Dudzikowa.- Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008Wydawnictwa ciągłe:

Aspiracje i wartości młodzieży w świetle badań własnych / Monika Mazur // EDUKACJA ustawiczna DOROSŁYCH. - 2015, nr 3, s. 55-62

Aspiracje życiowe a wartości uczniów szkół średnich / Zofia Frączek // Nowa Szkoła. - 2009, nr 1, s. 41-47

Badania korelacyjne nad samooceną, orientacjami społecznymi i orientacjami kontroli warszawskiej młodzieży maturalnej / Anna Turowska // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2010, nr 4, s. 175-190

Być (ładną) i mieć (iPada) / Magdalena Goetz // Głos Nauczycielski. - 2012, nr 16, s. 15

Dylematy związane z wyborem wartości : Lekcja wychowawcza dla uczniów III klasy gimnazjum / Czesława Baś // Wychowawca. - 2008, nr 7-8, s. 32-33

Dzieci i młodzież w świecie mamony / Jadwiga Raczkowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 5, s. 27-35

Gimnazjaliści wobec wartości narodowych / Barbara Myrdzik // Polonistyka. - 2011, nr 9, s. 18-23

Hierarchia wartości hip-hopowców, szalikowców i technofanów / Ewa Sowa-Behtane // Edukacja i Dialog. - 2012, nr 1-2, s.44-47

Hierarchia wartości młodzieży licealnej / Wiesława Ratkiewicz // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 2, s. 38-44

Jak w teledysku / Beata Igielska // Głos Nauczycielski. - 2008, nr 1, s. 9

Jakie pokolenie? / Magda Wójcik // Remedium. - 2007, nr 5, s. 20

Kierowanie rozwojem wartości / Elżbieta Madalińska // Język Polski w Gimnazjum. - 2012/2013, nr 1, s. 40-46

Komu ufa młodzież ? / Krzysztof Zdziarski // Wychowawca. - 2008, nr 7-8, s.5-8

Kryzys wartości w okresie adolescencji / Patrycja Kozera-Mikuła // Wychowawca. - 2014, nr 4, s. 20-22

Kultura logo w życiu młodzieży / Dominika Czajkowska // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 5, s. 40-44

Małżeństwo i rodzina w opiniach młodych Polaków, Niemców i Hiszpanów / Tomasz Biernat // Kultura i Edukacja. - 2009, nr 2, s. 71-87

Maturzyści` 2012 wybierają dobre życie na średnim poziomie / Lidia Jastrzębska // Nowa Szkoła. - 2012, nr 7, s. 22-27

Między ideałem a idolem / Beata Ecler-Nocoń // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 9, s. 65-70

Młodzi : jak żyć ? / Zofia Remiszewska // Kultura i Edukacja. - 2008, nr 3, s. 40-52

Młodzież czasów przemian społecznych / Katarzyna Dobrochowska-Łopuch // Wychowawca. - 2015, nr 6, s. 5-7

Młodzież licealna o szczęściu rodzinnym / Piotr Kowolik // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 8, s. 37-41

Młodzież na rozdrożu świata rzeczywistego i wirtualnego / Elżbieta Perzycka // Pedagogika Pracy. - 2005, nr 46, s. 87-93

Młodzież nie taka zła / Damian Szymczak // Wychowawca. - 2008, nr 7-8, s. 12-13

Młodzież o miłości / Joanna Seul // Edukacja i Dialog. - 1996, nr 9, s. 45-48

Młodzież o odżywianiu się i atrakcyjności fizycznej / Marta Kowalczuk // Nowa Szkoła. - 2008, nr 2, s. 47-54

Młodzież o preferowanych wartościach i normach moralnych / Krystyna Ostrowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 3, s. 3-8

Młodzież o rodzinie / Anna Dzikomska-Kucharz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 3, s. 35-37

Młodzież o życiu w pojedynkę / Dorota Ruszkiewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 4, s. 27-32

Młodzież u progu stulecia / Barbara Fatyga // Remedium. - 2001, nr 6, s. 14-16

Młodzież w chaosie wartości / Danuta Madeja // Wychowawca. - 2004, nr 9, s. 8-9

Młodzież w nowej rzeczywistości / Anna Przecławska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1994, nr 3, s. 3

Młodzież w postmodernistycznym świecie - między sukcesem a zwątpieniem / Kamila Słupska // Auxilium Sociale: wsparcie społeczne. - 2005, nr 3/4, s. 54-69

Młodzież wobec deklarowanych wartości / Danuta Nowak // Wychowanie na co dzień. - 2001, nr 7-8, s. 9-12

Młodzież wobec macierzyństwa i jego kulturowego uwzorowania / Ewa Włodarczyk // Auxilium Sociale: wsparcie społeczne. - 2005, nr 2, s. 281-292

Młodzież wobec przemian społeczno-kulturowych / Beata Hoffman // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 5, s. 19-24

Młodzież wobec wartości : raport z badań / Agata Zygmunt // Dialog Edukacyjny. - 2012, nr 1, s. 16-22

Młodzież wobec wartości życia publicznego / Barbara Frątczak-Rudnicka // Społeczeństwo Otwarte. - 1997, nr 10, s. 36-45

Młodzież wobec wybranych kwestii moralnych / Andrzej Ryk // Edukacja. - 2001, nr 2, s. 45-55

Narodziny : poglądy 14-latków wychowanych w tradycji luterańskiej i w tradycji rzymskokatolickiej / Sonia Czudek-Ślęczka // Szkoła Specjalna. - 2006, nr 2, s. 122-138

O młodzieży / Jadwiga Raczkowska 2013 // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2013, nr 5, s. 3-13

O potrzebie autorytetów wśród młodzieży / Bogumiła Bobik // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2013, nr 2, s. 32-36

O trudnej sztuce bycia sam na sam z sobą / Ilona Lasota // Nowa Szkoła. - 2008, nr 8, s. 26-29

Obecność wartości chrześcijańskich / Andrzej Zwoliński // Wychowawca. - 1998, nr 4, s. 30-32

Obraz siebie u młodzieży - jako następstwo relacji między rodzicami i dziećmi - i jego związki ze skłonnościami do uzależnień / Wojciech Baryluk // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2005, nr 2, s. 115-138

Patriotyzm w oczach współczesnej młodzieży (ankieta) / Andrzej Masiewicz // Wychowawca. - 2005, nr 4, s. 8-9

Plany życiowe młodzieży lubelskich wsi / Magdalena Florek-Łuszczki, Stanisław Lachowski // EDUKACJA ustawiczna DOROSŁYCH. - 2015, nr 3, s. 63-73

Poczucie odpowiedzialności moralnej u młodzieży szkół licealnych / Maria Nowicka-Kozioł // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1995, nr 3, s. 2-7 (wkł.)

Pogląd na świat a poczucie sensu i zadowolenia z życia / Katarzyna Niekludow // Psychologia Wychowawcza. - 2000, nr 2-3, s. 157-171

Pokolenie - marzenie / Małgorzata Bilska // Więź. - 2006, nr 12, s. 74-84

Pokolenie cool? / Urszula Kłusek // Wychowawca. - 2005, nr 6, s. 13

Pomiędzy sprzątaniem świata a obroną wolności / Janusz Żmijski // Emocje. - 2013, nr 1, s. 17-19

Porządek i ład społeczny w świecie młodzieży a jakość więzi w sytuacji zmieniającej się rzeczywistości polskiej / Katarzyna Wasilewska // Kultura i Edukacja. - 2006, nr 1, s. 90-96

Postawy gimnazjalistów wobec zróżnicowań społecznych / Beata Bochnia // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 1, s. 41-44

Postawy i wartości a płeć uczniów / Małgorzata Pietrzak // Nowa Szkoła. - 2009, nr 6, s. 44-51

Postawy rodzicielskie a kryzys w wartościowaniu u młodzieży w wieku dorastania / Beata Kita // Psychologia Wychowawcza. - 1994, nr 4, s. 330-343

Preferencje wartości ostatecznych a przeżycia religijne młodzieży studiującej / Stanisław Głaz // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2006, nr 3, s. 95-113

Preferowane wartości we współczesnej rodzinie w opinii młodzieży / Anna Dzikomska-Kucharz // Edukacja. - 2000, nr 4, s. 21-25 ( wkł.)

Problem wiarygodności badań nad wartościami młodzieży / Robert Fudali // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2006, nr 1, s. 141-150

Refleksje wychowawcy / Krzysztof Pawlina // Wychowawca. - 2009, nr 1, s. 16-17

Rozmowa o wartościach / Bogusław Prajsner // Remedium. - 2000, nr 6, s. VI-VII

Różnice w wartościach cenionych przez młodzież niedowidzącą i widzącą / Beata Mazur // Auxilium Sociale: wsparcie społeczne. - 1999, nr 1/2, s. 155-161

Scenariusze zajęć na temat kształtowania własnej wartości / Teresa Słowikowska // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 1, s. 13-15

Stosunek członków grup subkulturowych do wartości patriotyzmu i pracy / Ewa Sowa-Behtane // Edukacja i Dialog. - 2013, nr 7-8, s. 28-30

Styl życia czy sens życia? / Joanna Jarmużek // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 8, s. 10-17

System wartości i orientacje wartościujące preferowane przez młodzież / Ewa Wysocka // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2003, nr 4, s. 123-145

System wartości młodzieży szkół integracyjnych / Justyna Fiedorczuk // Szkoł Specjalna. - 2013, nr 1, s. 17-25

System wartości młodzieży z dysfunkcją narządu ruchu i młodzieży sprawnej ruchowo / Karol Bidziński // Psychologia Wychowawcza. - 1995, nr 5, s. 430-439

Systemy wartości w subkulturach młodzieżowych ( na przykładzie skinów, punków i rastamanów) / Mirosława Czerniawska // Edukacja. - 2000, nr 4, s. 55-65

Sytuacja społeczno-kulturalna młodzieży a wyzwania wychowawcze / Barbara Fatyga // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 8, s. 3-10

Szanse wyboru dróg życiowych / Katarzyna Dobrochowska-Łopuch // Wychowawca. - 2014, nr 6, s. 5-7

Świat wartości młodzieży / Barbara Zachara // Wychowawca. - 2001, nr 6, s. 28

Świat wartości młodzieży gimnazjalnej z perspektywy wychowawcy i polonisty / Barbara Hajto // Nowa Szkoła. - 2004, nr 5, s. 34-37

Świat wartości młodzieży z subkultur / Anna Wawrzczak-Gazda // Wychowawca. - 2013, nr 12, s. 22-23

Świat wartości młodzieży z upośledzeniem umysłowym stopnia lekkiego cz. 1 / Krzysztof Chełstowski // Szkoła Specjalna. - 2003, nr 4, s. 202-211

Świat wartości młodzieży z upośledzeniem umysłowym stopnia lekkiego cz. 2 / Krzysztof Chełstowski // Szkoła Specjalna. - 2003, nr 5, s. 292-297

Świat wartości współczesnej młodzieży licealnej / Małgorzata Karwatowska // Polonistyka. - 2011, nr 9, s. 24 – 27

Transformacja a wartości cenione przez młodzież / Walentyna Wróblewska // Nowa Szkoła. - 2000, nr 4, s. 45-47

Ubiór jako wyznacznik przynależności kulturowej młodzieży / Beata Hoffman 2014 // Remedium. - 2014, nr 12, s. 1-4

W mocy mamony / Bartłomiej Dzik // Charaktery. - 2005, nr 11, s. 33-34

W poszukiwaniu wartości i sensu życia / Leszek Woszczek // Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne. - 1985, nr 4, s. 32-39

Wartości i aspiracje życiowe maturzystów I LO w Radzyniu Podlaskim / Ewa Grodzka // Nowa Szkoła. - 2012, nr 7, s. 28-42

Wartości maturzystów a poziom samoakceptacji - implikacje społeczne / Marzena Dymek // Edukacja . - 1997, nr 2, s. 66-75

Wartości ostateczne i instrumentalne w preferencji młodzieży nieprzystosowanej społecznie / Joanna Moleda // Szkoła Specjalna. - 2012, nr 2, s. 96-103

Wartości preferowane przez młodzież / Katarzyna Sygulska // Wychowawca. - 2015, nr 12, s. 22-24

Wartości preferowane przez młodzież a moralna ocena zachowań dewiacyjnych rówieśników / Tadeusz Kluz // Auxilium Sociale: wsparcie społeczne. - 2005, nr 3/4, s. 303-319

Wartości uznawane przez młodzież / Krystyna Osada 2013 // Nowa Szkoła. - 2013, nr 9, s. 46-52

Wartości w ocenie młodzieży licealnej / Małgorzata Pietrzak // Nowa Szkoła. - 2007, nr 1, s. 37-42

Wartości, cele i pragnienia uczniów rzeszowskich szkół / Marzena Wołk // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 4, s. 38

Ważność altruizmu jako wartości dla uczącej się młodzieży / Anna Zalewska // Psychologia Wychowawcza. - 1999, nr 2, s. 108-119

We własnych oczach : Scenariusz zajęć psychoedukacyjnych (dla klas I-III gimnazjum) / Kinga Kaczmarek 2013 // Remedium. - 2013, nr 9, s. 4-7 (wkł.)

Wychowanie "pokolenia www" do wartości - podstawowym zadaniem współczesnego nauczyciela / Iwona Rudek // Wychowanie na co dzień. - 2008, nr 4-5, s. 8-10

Wychowanie do pieniądza / Agnieszka Gandecka // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 10, s. 15-19

Wyjazdy turystyczne młodzieży a samowychowywanie / Bożena Alejziak // Edukacja. - 2005, nr 4, s. 48-61

Wykształcenie w oczach młodzieży / Daria Becker-Pestka // Wychowawca. - 2008, nr 1, s. 12-13

Wyznawcy zła, obrońcy dobra / Katarzyna Wasilewska // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 4, s. 2-6

Zdrowie w hierarchii wartości młodzieży / Katarzyna Hildt // Remedium. - 2006, nr 2, s. 22-23

Zmiany systemowe a hierarchia wartości młodzieży / Krzysztof Seroczyński // Opieka Wychowanie Terapia. - 1997, nr 1, s. 43-45

Znaczenie wsparcia społecznego w doświadczeniu przez młodzież krytycznych wydarzeń życiowych / Grażyna Teusz // Auxilium Sociale: wsparcie społeczne. - 2005, nr 3/4, s. 170-185

Zrozumieć młodzież - badania bemowskie cz.1 / Bogusław Prajsner // Remedium. - 2007, nr 2/3, s. 7-8

Zrozumieć młodzież - badania bemowskie cz.2 / Bogusław Prajsner // Remedium. - 2007, nr 4, s. 4-5

Życie wartościami "soft" i "hard" / Jan Tatarowicz // Nowa Szkoła. - 1997, nr 6, s. 31-38

”Życie, miłość, przemijanie... śmierć" : o istocie człowieczeństwa według Jana Pawła II - budowanie systemu wartości uczniów liceum / Iwona Podleśna // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 4-5, s. X-XI

WYCHOWANIE DO WARTOŚCI

Wydawnictwa zwarte:

Aktualne problemy edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych w biegu życia / red. Zofia Palak.- Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010

Co to znaczy "umieć żyć" ? : ( praktyczny przewodnik psychologiczny ) / Hanna Traczyńska.- Warszawa : Wydawnictwo Ośrodek Psychoedukacji, b.r

Człowiek dobry / Edward Hajduk.- Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2005

Edukacja - oczekiwania i rzeczywistość / red. Jan Grzesiak.-Kalisz : Uniwersytet Adama Mickiewicza, 2012

Encyklopedia socjologii. Tom 4. , S-Ż / red. Zbigniew Bokszański.- Warszawa : Oficyna Naukowa, 2002

Etyka w pracy pielęgniarskiej / red. Irena Wrońska.- Lublin : Wydawnictwo Czelej, 2002

Fascynacja złem. Eseje z teorii wartości / Maria Gołaszewska.- Warszawa - Kraków : PWN, 1994

Filozofia edukacji : kształtowanie umysłu / Adolf E. Szołtysek.- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013

Filozofia wartości a zadania / Tadeusz Kotarbiński

Hierarchie wartości jako wyznaczniki zachowań sprzecznych z prawem : polsko-niemieckie studium porównawcze / Maria Meyer.- Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2003

Indywidualne i społeczne wyznaczniki wartościowania / red. Janusz Reykowski.- Wrocław i in. : Ossolineum, 1990

Jak mogę cieszyć się życiem? / Fritz Ridenour.- Wydawnictwo "Pojednanie", 1997

Kultura w kręgu wartości : Lubelski Kongres Kultury Polskiej 2000, Lublin 11-14 listopada 2000 / red. Leon Dyczewski.- Lublin : TNKUL, 2001

Moralne czynniki rozwoju społecznego / Mieczysław Michalik.- Warszawa : KIW, 1980

Myślenie według wartości / Józef Tischner.- Kraków : "Znak", 1993

Nauczyciel, wartości, świat / Wiesława Korzeniowska, Andrzej Murzyn.- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011

Nierówność szans edukacyjnych - przyczyny, skutki, koncepcje zmian : praca zbiorowa / Wiktor Żłobicki.- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012

Pedagogia ograniczeń ludzkiej egzystencji / Teresa Borowska.-Warszawa : Wydawnictwo IBC, 1998

Pedagogika w działaniu społecznym / red. Tadeusz Dyrda.- Ostrowiec Świętokrzyski : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości, 2004

Prawda, dobro i piękno w wychowaniu człowieka jako osoby / Katarzyna Olbrycht.-Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2002

Profilaktyka uzależnień a wartości : przewodnik dla rodziców i wychowawców / Krzysztof Zajączkowski.- Kielce : "Jedność", 2004

Przestrzeń edukacyjna / Wojciech Pasternak .-Zielona Góra:WSP,1995

Przestrzeń edukacyjna wobec wyzwań i oczekiwań społecznych / Irina Surina.- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012a Góra : WSP, 1995

Przyczynki do antropologii współczesności / Marcin Czerwiński.- Warszawa : PIW,1988.

Psychologia dla nauczycieli / David Fontana.- Poznań : Zysk i S-ka, 1999

Psychologia resocjalizacyjna : w kierunku nowej specjalności psychologii : dla studentów psychologii, pedagogiki, resocjalizacji, prawa, pracy socjalnej / Krystyna Ostrowska.- Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2008

Psychologia środowiskowa / P. A. Bell.- Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004

Psychologia wartości / Czesław Matusewicz.- Wrocław : Ossolineum, 1975

Psychologia wspomagania rozwoju : Zrozumieć świat życia człowieka / Barbara M. Kaja.- Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010

Socjologia edukacji : zarys problematyki / Mirosław J. Szymański.- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013

Szkice o kryteriach moralnych / Mieczysław Michalik.- Warszawa : WP, 1980

Sztuka bycia człowiekiem : wychowanie a poszukiwanie wartości i sensów życia : artykuły, eseje, wspomnienia, notatki, szkice / red. Bronisława Dymara.- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011

Świat ludzkiej nadziei : wybór szkiców filozoficznych 1966-1975 / Józef Tischner.- Kraków : "Znak", 1994

Teoria wychowania w zarysie / Mieczysław Łobocki. -Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2010

Uczeń w świecie wartości / Małgorzata Karwatowska.- Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010

Wartości a sposób życia.- Wrocław : Ossolineum, 1979

Wprowadzenie do wiedzy o szkole i nauczaniu / Ireneusz Kawecki.- Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2003

Wychowanie. Tom 2 : pojęcia, procesy, konteksty : interdyscyplinarne ujęcie. / red. Maria Dudzikowa.- Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007

Wychowanie do tolerancji. Teoretyczno-metodyczne aspekty warsztatu pedagoga : scenariusze zajęć . Część 9 / Grażyna Gajewska, Anna Szczęsna, Elżbieta Rewińska.- Zielona Góra : PEKW Gaja, 2006

Wychowanie i pedagogika w dobie przemian kulturowych / Wolfgang Brezinka . - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2008

Wychowanie osobowe / Franciszek Adamski.- Kraków : Wydawnictwo Petrus, 2011

Zdrowie, stres, choroba w wymiarze psychologicznym / red. Helena Wrona-Polańska.- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008

Wydawnictwa ciągłe:

Aksjologia wspólnot - aksjologia tożsamości / Mieczysław Michalik // Wspólnotowość i postawa uniwersalistyczna. - 2010-2011, nr 7, s. 31-44

Analiza systemu wartości u narkomanów w świetle teorii Miltona Rokeacha / Emilia Dolata // Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne. - 1987, nr 5/6, s. 98-110

Charakter kształtujących człowieka wartości / Janusz Homplewicz // Wychowawca. - 1999, nr 2, s. 7

Co i dlaczego cenimy? - czynniki warunkujące preferencje wartości / Mirosława Czerniawska // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2010, nr 3, s. 41-60

Co się naprawdę dla ciebie liczy? / Dominika Lebda2014 // Coaching. - 2014, nr 2, s. 78-83

Co wnosi Harry Potter. Część 1 / Małgorzata Gawlik // Edukacja i Dialog. - 2008, nr 12, s. 48-51

Co wnosi Harry Potter. Część 2 / Małgorzata Gawlik // Edukacja i Dialog. - 2009, nr 1, s. 50-55

Czasy pogardy / Wanda Woronowicz // Wychowanie na co dzień. - 2011, nr 9, s. 19-22

Człowiek wobec wartości / Barbara Trzos 2013 // Wychowawca. - 2013, nr 9, s. 7-9

Czy świat sensów i wartości musi ustąpić przed światem rytuałów? / Stanisław Nowel // Wspólnotowość i postawa uniwersalistyczna. - 2010-2011, nr 7, s. 62-71

Dane psychologiczne a wartości ludzkie / Abraham H. Maslow // Literatura na Świecie. - 1982, nr 3-4, s. 202-229

Dlaczego boimy się wartości w wychowaniu? / Katarzyna Olbrycht // Edukacja i Dialog. - 2000, nr 2, s. 26

Dorastanie do wartości / Magdalena Damian // Wychowawca. - 2011, nr 12, s. 12-13

Drama pomocą w urzeczywistnianiu wartości / Jan Tatarowicz 1996 // Drama. - 1996, z. 20, s. 5 – 8

Dramowe drogowskazy. "kształcenie moralne może być przedsięwzięciem ryzykownym...;" przykłady rozwiązań dramowych /cz. I/ / Jan Tatarowicz 1997 // Drama. - 1997, z. 22, s. 6 – 10

Dramowe drogowskazy. Poprzez wartości "sporne" do "pożądanych" / Jan Tatarowicz 1997 // Drama. - 1997, z. 21, s. 5 - 10

Edukacja w zreformowanej szkole a świat wartości - dylematy i wyzwania / Krystyna Kiereta // Dialog Edukacyjny. - 2011, nr 3, s. 14-21

Emocje i wartości w edukacji historycznej / Janusz Rulka // Wiadomości Historyczne. - 1999, nr 1, s. 35-40

Humanistyczne wartości w logoterpii / Krystyna Błachnio 1993 // Logopedia. - 1993, z. 20 , s. 17 – 25

Humanistyczne wartości - wychowania fizycznego i sportu / Jan Harasymowicz // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2009, nr 3, s. 45-46

Indywidualny i społeczny system wartości wyznacznikiem zachowań / Krystyna Ostrowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 10, s. 3-5

Istota autorytetu w wychowaniu / Natalia Maria Ruman // Wychowawca. - 2013, nr 4, s. 12-14

Istota wartości i ich znaczenie w edukacji / Piotr Kowolik // Nauczyciel i Szkoła wkładka nr 2. - 2009, nr 3-4, s. 21-33

Ja w lustrze, czyli o poczuciu własnej wartości / Jarosław Michalski // Nowa Szkoła . - 2008, nr 2, s. 19-22

Jak kształtować w polskiej szkole poczucie własnej wartości ? / Renata Gut // Edukacja i Dialog. - 2008, nr 6, s. 13-15

Jak się odnaleźć w chaosie wartości? / Joanna Zielińska // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 2, s. 3-9

Jak zmieniały się wzorce osobowe? / Beata Korus // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 5, s. 34-41

Jakie wartości znajdziemy w Lailonii, czyli kilka słów na temat aksjologii w "13 bajkach z Królestwa Lailonii dla małych i dużych" Leszka Kołakowskiego / Adrian Szary // Guliwer. - 2010, nr 1, s. 42-47

Kierowanie zgodne z wartościami / Witold Kołodziejczyk // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 9, s. 6-8

Konsekwencje psychologiczne anoreksji : poczucie własnej wartości, strategie radzenia sobie ze stresem oraz ekspresja złości / Anna Brytek-Matera // Psychoterapia. - 2006, nr 1, s. 25-38

Konsens w kwestii wartości / Piotr Jezierski // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 6, s. 2-3

Konteksty aksjologiczne / Bożena Chrząstowska // Polonistyka. - 1999, nr 5, s. 272-279

Kształt naszemu życiu nadają wartości / Piotr Bryzgalski // Edukacja i Dialog. - 1999, nr 5, s. 3-6

Lekcje w służbie wartości / Wiesław Przybyła // Język Polski w Gimnazjum. - 2008/2009, nr 3, s. 7-16

Ludzie sumienia w świecie zagrożonych wartości / Kazimierz Zieliński // Problemy Alkoholizmu. - 1991, nr 4, s. 7-9

Mądrość jako naczelna wartość w procesie wychowania - na podstawie "Księgi Przysłów" / Dariusz Adamczyk // Nauczanie Początkowe. - 2005/2006, nr 1, s. 42-48

Między mieć a być / Jadwiga Raczkowska 2014 // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2014, nr 10, s. 3-11

Międzypokoleniowy przekaz wartości / Bogdan W. Mach // Społeczeństwo Otwarte. - 1995, nr 2, s. 33-40

Milcząca mądrość / Agata Bielik-Robson // Polonistyka. - 1999, nr 5, s. 260-265

Moja księga wobec ksiąg wielu. Różne oblicza symboliki księgi i jej znaczenie w kształtowaniu osobistego świata wartości / Karolina Augustyniak // Biblioterapeuta. - 2008, nr 3, s. 3-19

Motyw próby, czyli jak wyprowadzać wartości z wielu lektur / Krzysztof Gierszal // Język Polski w Gimnazjum. - 2008/2009, nr 3, s. 52-65

Najwyższa wartość: patriotyzm / Kazimierz Denek // Lider . - 2008, nr 7-8, s. 4 -9

Nauczmy czerpania przyjemności z tego, co dobre : rozmowa z E. Olszewską / Anna Tomczak // Życie Szkoły. - 2012, nr 7, s. 22-25

Nauczyciel wobec wartości chrześcijańskich / Adam Skreczko // Wychowawca. - 2006, nr 12, s. 18-19

Niedostatek wartości społecznych / Edmund Juśko // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 10, s. 15-19

Niezbędność nowych wartości w edukacji / Maria Szyszkowska // Dialog Edukacyjny. - 2012, nr 2, s. 5-6

Obraz mężczyzny w piśmie dla trzynastolatek / Justyna Dobrołowicz // Forum Nauczycieli. - 2011, nr 3, s. 31-38

Obszary wartości w poezji / Bożena Chrząstowska // Polonistyka. - 2011, nr 6, s. 24-30

Ocena poczucia własnej wartości w jadłowstręcie i bulimii psychicznej : badania porównawcze / Anna Brytek-Matera // Psychoterapia. - 2007, nr 3, s. 53-65

Odpowiedzialność podmiotowa w procesie wychowania przez pracę / Józef Sowa // Nowa Szkoła. - 2010, nr 6, s. 24-31

Optymizm-pesymizm a hierarchia wartości jednostki / Anna Krajewska-Zięba // Psychologia Wychowawcza. - 1995, nr 1, s. 28-37

Osoba ludzka wobec wartości / Mieczysław Rusiecki // Wychowawca. - 2013, nr 2, s. 7-10

O potrzebie wychowania do wartości / Martyna Strembska-Kozieł // Wychowawca. - 2015, nr 12, s. 8-10

O realizację wartości moralnych w działaniu pracowników socjalnych / Marek Kluz // Praca Socjalna. - 2012, nr 3, s. 26-39

O strukturze ontologicznej i aksjologicznej pedagogiki społecznej - w poszukiwaniu wartości / Mariusz Cichosz // Wychowanie na co Dzień. - 2013, nr 3, s. 12-15

O trzech sposobach przekazywania wartości / Beata Ecler-Nocoń // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 9, s. 29-31

O wartościach w procesie edukacyjnym / Justyna Fiedorczuk // Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 9, s. 9-10

Piękno jako wartość. Konteksty pedagogiczne / Wojciech Zając // Chowanna. - 2008, t. 1, s. 57-70

Pochodzenie wartości i spory o konstytucje / Ryszard Paradowski // Społeczeństwo Otwarte. - 1996, nr 12, s. 20-24

Poczucie własnej wartości / Marta Surdyk // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 5, s. 30-36

Podstawa porządku moralnego / Ilona Gołębiewska // Wychowawca. - 2013, nr 12, s. 8-9

Polonistyczna edukacja ku wartościom uniwersalnym / Eugeniusz Cyniak // Język Polski w Liceum. - 2008/2009, nr 3, s. 9-19

Praca jako wartość / Grażyna Ludew // Nowa Szkoła. - 2006, nr 2, s. 57-58

Prawda jako wartość w wychowaniu : zarys problematyki w świetle nauczania Jana Pawła II / Stanisław Chrobak // Wychowanie na co dzień. - 2005, nr 4-5, s. 26-29

Preferencje wartości a rozwój (wybrane zagadnienia) / Marta Czechowska-Bieluga // Praca Socjalna. - 2007, nr 2, s. 3-13

Preferencje wartości u narkomanów / Piotr Bednarski // Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne. - 1986, nr 5-6, s. 75-83

Preferowane wartości a zdrowie i satysfakcja z życia / Krzysztof Mudyń // Psychoterapia. - 2007, nr 1, s. 5-14

Przekaz wartości patriotycznych w edukacji - powinność wychowawcza według myśli pedagogicznej papieża Jana Pawła II / Natalia Maria Ruman // Wychowanie na co dzień. - 2012, nr 6, s. 21-27

Psychoterapia a wartości / Andrzej Winkler // Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne. - 1984, nr 3, s. 13-14

Razem do wartości / Iwona Majewska-Opiełka // Edukacja i Dialog. - 2009, nr 5, s. 14-16

Skąd wiemy, co jest dobre / Bogdan Wojciszke // Charaktery. - 2014, nr 11, s. 20-29

Skuteczne i mądre wychowanie / Natalia Maria Ruman // Wychowawca. - 2013, nr 12, s. 5-7

Sposoby pojmowania wartości / Janusz Homplewicz // Wychowawca. - 1999, nr 4, s. 18-19

System wartości moralnych / Mariola Chojnowska // Edukacja i Dialog. - 2001, nr 9-10, s. 26-30

Szkoła wobec wartości - aksjologiczna analiza procesu edukacji / Sławomir Trusz // Nauczanie Początkowe. - 2005/2006, nr 1, s. 53-61

Teorie wartości Miltona Rokeacha i Shaloma H.Schwartza / Mirosława Czerniawska // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2010, nr 4, s. 5-18

To kwestia smaku / Agnieszka Chrzanowska, Jonathan Haidt 2014 // Charaktery. - 2014, nr 11, s. 30-35

Transformacja wartości i anomia jako czynniki sprzyjające zmienności i upadkowi autorytetów / Iwona Wagner // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 7, s. 15-20

Trwałe wartości w zmiennym świecie / Romuald Jaworski // Edukacja Dorosłych. - 2005, nr 2-3, s. 15-21

Uczeń jako wartość i indywidualność / Michał Józef Kawecki // Edukacja i Dialog. - 2009, nr 6, s. 12-19

Uniwersalizm wartości chrześcijańskich cz.1 / Alfred Marek Wierzbicki // Wychowawca. - 2000, nr 1, s. 6-9

Uniwersalizm wartości chrześcijańskich cz.2 / Alfred Marek Wierzbicki // Wychowawca. - 2000, nr 2, s. 32-33

"Wartości" a dobro i zło / Andrea Folkierska // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1999, nr 1, s. 3-17

Wartości a edukacja / Czesław Banach // Wychowanie na co Dzień. - 2000, nr 1-2, s. 43

Wartości jako truizmy / Monika Szczygieł, Krzysztof Cipora 2015 // Wychowawca. - 2015, nr 1, s. 8-10

Wartości moralne - podstawą autorytetu / Małgorzata Kosiorek // Edukacja i Dialog. - 1999, nr 5, s. 6-10

Wartości w naszym życiu / Krystyna Ostrowska // Wychowawca. - 2004, nr 6, s. 5-7

Wartości w pedagogice pracy nauczyciela : współczesność i przyszłość / Krystyna Duraj-Nowakowa // Wychowanie na co dzień. - 2008, nr 12, s. 7-10

Wartości w pedagogice społecznej - zarys problemu / Wojciech Sroczyński // Kultura i Edukacja. - 2007, nr 1, s. 36-51

Wartości w pracy socjalnej, a granice prawa do samostanowienia / Jacek Kowalczyk // Praca Socjalna. - 2013, nr 3, s. 64-78

Wartości w wychowaniu / Lucyna Ćwiek // Wychowawca . - 2007, nr 12, s. 14-16

Wartości w wychowaniu a szkoła / Agnieszka Osuch // Częstochowski Biuletyn Oświatowy. - 2010, nr 2, s. 63-64

Wartości w wychowaniu przedszkolnym / Gabriela Paprotna // Nauczyciel i Szkoła wkładka nr 2. - 2009, nr 3-4, s. 15-20

Wartości we współczesnej gospodarce w warunkach globalizacji / Eugeniusz Kośmicki // Wspólnotowość i postawa uniwersalistyczna. - 2010-2011, nr 7, s. 149-181

Wartości wychowawcze kandydatów na nauczycieli / Waldemar Kozłowski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1999, nr 4, s. 37-41

Wartości. Sumienie. Wychowanie / Bogumiła Ewertowska // Wychowawca. - 2013, nr 12, s. 12-14

Wpływ wartości na rozumienie pojęcia demokracji / Katarzyna Jaśko // Psychologia Społeczna. - 2008, tom 3, s. 243-257

Wprowadzanie w życie wartościowe / Bogusław Śliwerski // Edukacja i Dialog. - 2000, nr 3, s. 10-18

Wychowanie jako wprowadzenie w życie wartościowe / Krystyna Ostrowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 1, s. 18-26

Wychowanie ku wyższym wartościom / Czesław Cekiera // Problemy Alkoholizmu. - 2005, nr 2-3, s. 5-8

Wychowanie oparte na chrześcijańskim systemie wartości / Mirosław Handke // Wychowawca. - 2011, nr 12, s. 8-11

Wzór osobowy jako nośnik wartości / Henryk Noga // Wychowawca. - 2004, nr 6, s. 11-13

W stronę niezbędnych wartości / Grzegorz Gołaszewski // Język Polski w Gimnazjum. - 2006/2007, nr 4, s. 46-56

Zagadnienia wartości w aspekcie zdrowia psychicznego / Rafał Przybysz // Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne. - 1981, nr 1, s. 7-11

Zdrowie w hierarchii wartości Polaków / Katarzyna Hildt // Remedium. - 2005, nr 10, s. 14-15

Znaczenie inteligencji emocjonalnej w wychowaniu / Beata Hołdaj // Wychowawca. - 2013, nr 12, s. 16-17

Znaczenie wartości / Małgorzata Talarczyk // Wychowawca. - 2004, nr 6, s. 8-10Żyć według wartości / Krystyna Ostrowska // Wychowawca. - 2011, nr 12, s. 5-7

Oprac. Sabina Frost

Racibórz, luty 2016

Pobieranie 92.76 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna