Warunki ogólne zamówieniaPobieranie 26.86 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar26.86 Kb.

Opis zadań
Warunki ogólne zamówienia:

  • organizacja 4 dwudniowych szkoleń (2xszkolenie A, 2x szkolenie B)

  • między szkoleniem A i B przewiduje się przerwę min. 7 dni

  • 1 szkolenie: 16 godzin dydaktycznych (dwa dni szkoleniowe), po 20 osób, uczestnikami I edycji szkolenia A i B powinny być te same osoby, w II edycji szkoleń A i B uczestnikami nie mogą być te same osoby co w I edycji.

  • miejsce szkoleń: do 15 km od centrum Krakowa

  • obiekt szkoleniowy musi spełniać warunek standardu hotelu 3 gwiazdek

  • kadra trenerska musi posiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zgodne z Małopolskimi Standardami Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (w załączeniu lub dostępne na www.pociagdokariery.pl )

Usługa

Jednostka

Cena netto

I Koszty stałe organizacji szkoleń:

1. Analiza potrzeb i opracowanie programów merytorycznych:

a) Edycja I: Szkolenie A i B

raport
b) Edycja II: Szkolenie A i B

raport
2. Przeprowadzenie szkoleń (koszty trenera, materiały szkoleniowe)

a) Szkolenie A

2 szkolenia
b) Szkolenie B

2 szkolenia
3. Wynajem sali szkoleniowej na dwa dni

a)Edycja I: Szkolenie A

sala
b)Edycja I: Szkolenie B

sala
c)Edycja II: szkolenie A

sala
d)Edycja II: szkolenie B

sala
4. Opracowanie raportu końcowego do I edycji szkoleń

raport
a) Autorskie prawa majątkowe do raportu z I edycji szkoleń

1
5. Opracowanie raportu końcowego do II edycji szkoleń

raport
a) Autorskie prawa majątkowe do raportu z II edycji szkoleń

1
II Razem koszty stałe organizacji szkoleń
III Koszty zmienne organizacji szkoleń

1 Usługa gastronomiczna

a)przerwy kawowe – 3 przerwyx20osóbx4 szkolenia

max. 240 przerw kawowych
b)obiady - 2obiadyx20 osóbx4 szkolenia

max.160 obiadów
c)kolacja – 1 kolacja x 20 osób x 4 szkolenia


max.80 kolacji
2. Nocleg ze śniadaniem

1 nocleg x 20 osób x 4 szkoleniamax. 80 noclegów
IV Razem koszty zmienne organizacji szkoleń
V Koszty organizacyjne szkoleń
VI Razem koszty szkoleń (II+IV+V)Uzupełnienie dot. usługi gastronomicznej:  • przerwa kawowa podczas merytorycznej części szkolenia - kawa, herbata, woda mineralna – gazowana i niegazowana , soki, przekąski słodkie, przekąski słone,

  • obiad: zupa, ciepłe danie główne, 2 rodzaje sałatek lub surówek, deser

  • kolacja w formie bufetu zawierającą 2 rodzaje przystawek, danie główne oraz deser oraz napoje – kawa, herbata, woda mineralna – gazowana i niegazowana , soki

W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania przesłanych dokumentów.

Dodatkowo informujemy, że Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie zawiera umowy na podstawie własnych umów stosowanych w WUP w Krakowie.

 

Złożone oferty nie stanowią oferty w myśl art.66 Kodeksu Cywilnego, jak również niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Ustawy Prawo zamówień publicznych, jest rozeznaniem rynku na potrzeby oszacowania wartości zamówienia. 
Kontakt oraz pytania i wątpliwości można składać w formie mailowej do Pani Haliny Juszczyk hjus@wup-krakow.pl lub Pani Anny Salwińskiej asal@wup-krakow.pl 

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Pl. Na Stawach 1

30-107 Kraków

P rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna