Warunki podstawowePobieranie 174.12 Kb.
Data01.05.2016
Rozmiar174.12 Kb.

Załącznik Nr 3 do SIWZ

ZP/102/2014


ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH I OCENIANYCH
L.pOpis parametrów technicznych

Parametr wymagany

Punktacja

Parametr oferowany

A

WARUNKI PODSTAWOWE

1

Aparat wyprodukowany w 2014 roku, fabrycznie nowy, nie używany, nie rekondycjonowany, nie powystawowy

Tak2

Producent, nazwa aparatu

Podać3

Aparat RTG, tj. generator, lampa rentgenowska, stół kostny, stojak do zdjęć odległościowych wyprodukowane przez tego samego producenta.

Tak/Nie

TAK – 10 pkt.

NIE – 0 pkt.


4

Wykonanie testów akceptacyjnych dla oferowanego urządzenia.


TakB

GENERATOR

1

Generator typu HF

Tak2

Moc generatora

≥ 50 kW, podać3

Zakres napięć

≥ 40 – 150 kV, podać4

Zakres mAs

min. mAs

≤ 0,5 mAs, podaćmax. mAs

≥ 800 mAs, podać

5Zakres prądówmin. mA ≤ 20 mA, podać

max. mA ≥ 625 mA, podać6

Najkrótszy czas ekspozycji

≤ 1 ms

podać
7

Automatyka zdjęciowa (AEC) z możliwością jej wyłączenia i pracy z ręcznym doborem parametrów ekspozycji

Tak8

Programy anatomiczne z synchronizacją nastaw anatomicznych z systemem AEC

≥ 750 programów,

podać
9

Zasilanie

3x400V / 50 HzC

ZAWIESZENIE SUFITOWE LAMPY RTG

1

Zakres obrotu lampy wokół osi poziomej

≥ +/- 125°, podać2

Zakres obrotu lampy wokół osi pionowej

≥ +/- 180°, podać3

Zakres ruchu pionowego kolumny

≥ 161 cm , podać4

Zakres ruchu wzdłużnego

≥ 550 cm, podać5

Zakres ruchu poprzecznego

≥ 280 cm, podać6

Cyfrowy wyświetlacz LCD z informacją o parametrach: kąt lampy, SID, filtr, typ badania, kolimacja

Tak7

Automatyczna i ręczna kolimacja

TakD

LAMPA RTG

1

Ogniska lampy

≤ 0,6/1,2 mm, podać2

Pojemność cieplna anody

≥ 300 kHU, podać3

Pojemność cieplna lampy

≥ 1,7 MHU, podać4

Prędkość wirowania anody

≥ 8000 obr/min5

Szybkość chłodzenia anody

≥ 105 kHU/min, podać6

Moc ogniska małego

≥33 kW, podać7

Moc ogniska dużego

≥ 100 kW, podać8

Automatyka zabezpieczająca lampę przed przegrzaniem

Tak9

Filtracja własna

≥ 2 mm Al., podać10

Filtry dodatkowe

≥3, podaćE

DETEKTOR CYFROWY W STOLE

1

Detektor przenośny bezprzewodowy CsI umożliwiający wykonanie badania pacjenta klasycznie na blacie stołu RTG z kratką przeciwrozproszeniową oraz

do różnorodnych projekcji poza obszarem stołu RTG np. na dla pacjentów na wózkach transportowych, wózkach inwalidzkich oraz swobodnych projekcji promieniami poziomymi i pionowymi. Możliwość dokowania detektora w pozycji dłuższego jak i krótszego boku względem długiej osi stołu.Tak2

Max obciążenie detektora (na całej powierzchni detektora) dla projekcji wykorzystujących mobilność detektora bez zabudowy – ekspozycje z tzw. wolnej ręki

≥ 130 kg, podać3

Minimalny rozmiar detektora

35 x 43 cm4

Rozdzielczość detektora wyrażona liczbą pikseli (mln)

≥ 7,0 Mp, podać5

Rozmiar piksela

≤ 150 µm, podać6

Głębokość akwizycji

≥ 14 bit, podać7

Pojedynczy wyprofilowany w obudowie detektora uchwyt do jego swobodnego przenoszenia obniżający ryzyko jego upuszczenia i uszkodzenia mechanicznego

Tak/Nie

TAK – 5 pkt.

NIE – 0 pkt.


8

DQE dla 1,0 Lp/mm

≥ 50 %, podać

DQE

9

Wyjmowana ze stołu bez użycia narzędzi kratka przeciwrozproszeniowa dla przenośnego bezprzewodowego detektora dla wymaganych ekspozycji bez wykorzystywania kratki przeciwrozproszeniowej

Tak10

Przyłączalna/zatrzaskowa kratka przeciwrozproszeniowa dla detektora bezprzewodowego nie wymagająca późniejszego procesu usuwania jej z obrazu rtg za pomocą specjalistycznego oprogramowania

Tak11

Rozdzielczość obrazowa

≥ 3,3 lp/mm, podać12

Detektor ładowany w stole bez konieczności podłączenia kabla zasilającego oraz wymiany baterii

Tak13

Czas pracy detektora z wykorzystaniem 1 akumulatora po wyjęciu ze stołu dla projekcji z tzw. wolnej ręki umożliwiający wykonanie 100 obr/godz.

≥ 1 godziny, podaćF

DETEKTOR CYFROWY NA STAŁE WBUDOWANY W RUCHOMYM – JEZDNYM STATYWIE

1

Minimalny rozmiar detektora CsI na stale zabudowanego w ruchomym statywie

43 x 43 cm, podac2

Rozdzielczość detektora wyrażona liczbą pikseli (mln)

≥ 8,0 Mp podać3

Rozmiar piksela

≤ 150 µm, podać4

Głębokość akwizycji

≥ 14 bit, podać5

DQE dla 1,0 Lp/mm

≥ 50 %, podać
6

Rozdzielczość obrazowa

≥ 3,3 lp/mm, podać7

Wyjmowana bez użycia narzędzi kratka przeciwrozproszeniowa dla zabudowanego detektora dla wymaganych ekspozycji bez wykorzystywania kratki przeciwrozproszeniowej

Tak8

Oscylacyjna kratka przeciwrozproszeniowa nie wymagająca późniejszego procesu usuwania jej z obrazu rtg za pomocą specjalistycznego oprogramowania

Tak/Nie


TAK – 5 pkt.

NIE – 0 pkt.


G

STÓŁ PACJENTA

1

Automatyczne podążanie detektora za lampą RTG przy jej przesuwie w osi długiej stołu w zakresie mi 45 cm.

Tak2

Maksymalne obciążenie stołu ( ciężar pacjenta ) możliwe do wykonania ekspozycji

≥200 kg

podać
3

Zmotoryzowany zakres ruchu pionowego

≥ 33 cm

podać
4

Minimalna odległość blatu od podłogi

≤ 55 cm

podać
5

Maksymalna wysokość blatu od podłogi

≥ 85 cm

podać
6

Ekwiwalent Al. płyty pacjenta przy 100 kV

≤ 0,75 mm Al.

podać
7

Długość płyty pacjenta

≥ 220 cm

podać
8

Szerokość płyty pacjenta

≥ 80 cm

podać
9

Pływająca płyta pacjenta

Tak10

Przesuw wzdłużny blatu

≥ 120 cm

podać
11

Przesuw poprzeczny blatu

≥ 26 cm

podać
12

Kieszeń do przechowywania kratki przeciw rozproszeniowej w momencie gdy nie jest używana do ekspozycji

Tak/Nie


TAK – 5 pkt.

NIE – 0 pkt.


13

Automatyka AEC 3-komorowa

Tak14

Przyciski nożne do ruchu stołu

Tak


H

RUCHOMY – JEZDNY STATYW DO ZDJĘĆ PŁUCNYCH

1

Zmotoryzowany i ręczny przesuw detektora w pionie i poziomie.

- poziomy wzdłuż osi stołu

- pionowy ( góra – dół )


Tak,

podać
≥ 500 cm

≥ 150 cm
2

Możliwość pozycjonowania statywu z zabudowanym detektorem równolegle do krawędzi bocznej stołu rtg, przy jego długiej osi do projekcji bocznych promieniem poziomym w całym zakresie jego długości

Tak3

Możliwość pozycjonowania statywu z zabudowanym detektorem skośnie min ( + 45º / - 23º ) do krawędzi bocznej stołu rtg, przy jego długiej osi do projekcji bocznych promieniem poziomym w całym zakresie jego długości

( projekcje skośne bioder dla pacjentów leżących na stole rtg)Tak4

Możliwość pozycjonowania statywu z zabudowanym detektorem do krótszej krawędzi bocznej stołu rtg, do projekcji promieniem poziomym pacjentów np. siedzących na blacie stołu rtg (ekspozycje klatek, kręgosłupów, kolan )

Tak/Nie

TAK – 10 pkt.

NIE – 0 pkt.


5

Zmotoryzowane i ręczne pochylenie detektora do pozycji poziomej, możliwość wykonania zdjęć wiązką pionową góra – dół lub ukośną w zakresie min – 15º / + 90 º.

Tak, podać6

Możliwość wykonywania zdjęć wiązką - promieniem skośnym

Tak7

Możliwość sterowania ruchami statywu za pomocą przycisków umieszczonych na statywie

Tak8

Automatyczne podążanie lampy za zmianami położenia wysokości statywu (auto tracking).

Tak9

Automatyczne podążanie detektora za lampą przy promieniu prostopadłym i skośnym

Tak10

Wyjmowana bez użycia narzędzi kratka przeciwrozproszeniowa dla zabudowanego detektora dla wymaganych ekspozycji bez wykorzystywania kratki przeciwrozproszeniowej

Tak11

Kieszeń do przechowywania 2 kratek przeciwrozproszeniowych w momencie gdy nie są używane do ekspozycji

Tak/Nie

podać


TAK – 5 pkt.

NIE – 0 pkt.


12

Najniższa wysokość promienia poziomego od podłogi liczona do środka detektora

≤35 cm

podać
13

Najwyższa wysokość promienia poziomego od podłogi liczona do środka detektora.

≥175 cm

podać
14

Maksymalna dopuszczalna waga obciążenia statywu w pozycji poziomej ≥30 kg

Tak/Nie

TAK – 2 pkt.

NIE – 0 pkt.


15

Automatyka AEC z możliwością wyboru 3 komór aktywnych spośród 5 komór zamontowanych w statywie ( AEC 5 komorowe )

Tak/Nie

TAK – 10 pkt.

NIE – 0 pkt.


16

Uchwyt do pozycjonowania pacjenta w trakcie wykonywania zdjęć klatki piersiowej

Tak17

Automatyczne wyrównanie detektora z lampą RTG, zmotoryzowane przesuwanie wzdłuż długiej osi stołu ≥ 500 cm

Tak18

Współczynnik pochłaniania blatu stojaka

≤0.65 mm Al.

podać
19

Możliwość wykonywania zdjęć składanych kości długich
w statywie lub stole.

Tak, podać20

Automatyczny dobór ilości wykonywanych zdjęć do obszaru badania

Tak21

Stojak do wykonywania zdjęć kości długich wyposażony w wbudowaną linijkę oraz podest dla pacjenta.

Tak22

Zestaw 2 filtrów do optymalizacji jakości obrazu w czasie prowadzenia procedur ze zszywaniem obrazów kręgosłupa

Tak
I

KONSOLA TECHNIKA

1

Konsola generatora zintegrowana z konsolą obrazową technika i monitorem. ( Nie dopuszcza się rozwiązań np. retrofit czyli tkz.ucyfrowień za pomocą niezależnego modułu ekspozycyjnego wpinanego pomiędzy konsolę aparatu i generatora z niezależnym włącznikiem ekspozycji. Aparat ma posiadać oryginalną dedykowaną stację technika i konsolę generatora ).

Tak2

Dotykowy monitor LCD min. 19', min 1280x1024

Tak3

Pojemność dysku obrazowego

≥ 4 000 obrazów

podać
4

Normalny czas od zakończenia akwizycji obrazu do wyświetlenia na monitorach

≤ 5 s

podać
5

Regulacja jasności i kontrastu obrazów. Automatyczny dobór parametrów obrazu w zależności od wskazanego myszką obszaru anatomicznego

Tak/Nie

TAK – 5 pkt.

NIE – 0 pkt.


6

Automatyczne i ręczne składanie zdjęć z możliwością ręcznej korekty obrazu złożonego automatycznie

Tak7

Możliwość przesyłania zdjęć cząstkowych oraz finalnego zdjęcia złożonego

Tak/Nie

TAK – 5 pkt.

NIE – 0 pkt.


8

Możliwość pomiarów długości, kątów wraz z kalibracją

Tak9

Możliwość umieszczania oznaczenia projekcji L/R

Tak10

Możliwość obracania i powiększania obrazu.

Tak11

Programy anatomiczne z możliwością edycji nazw.

≥ 750

podać
12

Współpraca ze standardem DICOM 3.0 z obsługą protokołów:

Worklist Manager (WLM), Storage, MPPS,

-DICOM Storage commitment,
-automatyczne i manualne wysyłanie badań na zdefeniniowane serwery PACS,
-możliwość samodzielnej zmiany przez Zamawiającego konfiguracji
sieciowej i listy serwerów PACS


Tak, podać protokoły13

Interfejs użytkownika w języku polskim lub piktogramy (ikony)

Tak

podać i opisać

14

Analiza zdjęć odrzuconych z możliwością tworzenia raportów

Tak15

Nagrywarka CD i DVD umożliwiająca nagranie płyty z obrazami pacjenta w standardzie DICOM

Tak
16

Zdalna diagnostyka i usuwanie części usterek bez konieczności wizyt serwisu w miejscu instalacji aparatu RTG.

Tak
J

INNE

1

Aparat po wyłączeniu dłuższym niż 3h po ponownym uruchomieniu gotowy do pracy w czasie ≤ 10 min

Tak2

Interkom dwukierunkowy do komunikacji z pacjentem (sterownia-pracownia)

Tak

3

Pełne zintegrowanie całości dostarczonego sprzętu z użytkowanym przez Zamawiającego systemem informatycznym firmy CompuGroup Medical Polska

Tak


W przypadku, gdy w rubryce „Parametr wymagany” wpisane zostało „TAK”, to Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia spełniania warunku w rubryce „Parametr oferowany” wpisując „TAK”.

Wpisanie w rubryce „parametry oferowane” odpowiedzi NIE lub jej nie uzupełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

W przypadku, gdy w rubryce „Parametr wymagany” wpisane zostało „TAK, podać”, to Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia spełniania warunku w rubryce „Parametr oferowany” wpisując „TAK” oraz podać parametr oferowany. Wpisanie w rubryce „parametry oferowane” odpowiedzi NIE* lub brak parametru oferowanego lub jej nie uzupełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

W przypadku, gdy w rubryce „Parametr wymagany” wpisane zostało „podać”, to Wykonawca jest zobowiązany do podania w rubryce „Parametr oferowany” parametrów zaoferowanego sprzętu w wymaganym zakresie. Nie wpisanie parametru oferowanego w rubryce „Parametr oferowany” spowoduje odrzucenie oferty.
W przypadku, gdy w rubryce „Parametr wymagany” wpisane zostało TAK/NIE należy wpisać TAK lub NIE w zależności od tego czy aparat spełnia dany parametr. Nie wypełnienie rubryki „Parametr oferowany” w wymaganym zakresie spowoduje odrzucenie oferty.
Oświadczamy, że oferowany - powyżej wyspecyfikowany - sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotów do pracy, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.
_________________ _______________________________

miejscowość, data /podpis – za Wykonawcę/
 za wyjątkiem pozycji ocenianych , w których należy wpisać TAK lub NIE.

Pobieranie 174.12 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna