Warunki prowadzenia firm w Polsce zakładanie firmy :: uzyskiwanie pozwoleń budowlanychPobieranie 315.9 Kb.
Strona1/6
Data08.05.2016
Rozmiar315.9 Kb.
  1   2   3   4   5   6

prostokąt 50

Raport

Warunki prowadzenia firm w Polsce

zakładanie firmy :: uzyskiwanie pozwoleń budowlanych

zatrudnianie i zwalnianie pracowników :: rejestrowanie tytułu własności :: dostępność kredytu :: ochrona inwestycji

regulacje podatkowe :: handel zagraniczny

egzekwowanie umów :: likwidacja przedsiębiorstwa

Polscy przedsiębiorcy działają w znacznie trudniejszym otoczeniu

prawno-instytucjonalnym

niż ich europejscy konkurenci


Związek Przedsiębiorców i Pracodawców

www.zpp.net.pl

Warszawa, luty 2015

Spis treści


Spis treści 2

Streszczenie 4

Wstęp 6

I Ramy instytucjonalne dla prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce 7

1. 1. Wnioski z raportów 7

Raport Banku Światowego 7

Raport wolności gospodarczej Heritage Foundation 8

Raport OECD 8

Raport Dobrobytu Instytutu Legatum 8

Raport Światowego Forum Ekonomicznego Global Competitiveness 2013 – 2014 9

1.2. Stabilność prawa i reguł gry 9

1.2.1 Podatki i interpretacja przepisów podatkowych 10

1.2.2 Finanse publiczne 12

1.2.3 Zakładanie i zamykanie firm 14

1.2.4 Rynek pracy 15

1.2.5 Biurokracja 16

1.2.6 Inwestycje 19

1.2.7 Wymiana handlowa 20

1.2.8 Kontrole 21

1.2.9 Wymiar sprawiedliwości 22

1.2.10 Koszty pracy 24II Wolność gospodarcza w Polsce na tle wybranych krajów 26

2.1 Prowadzenie biznesu w Polsce – podsumowanie rankingów 26

2.2 Łatwość prowadzenia biznesu w Polsce w poszczególnych kategoriach - porównanie 27

Zakładanie biznesu 27

Pozwolenia Budowlane 28

Rejestracja własności 29

Dostępność kredytów oraz ochrona inwestorów 30

Regulacje podatkowe 32

Handel międzynarodowy 33

Egzekwowanie umów 34

Procedura ogłoszenia upadłości 35

2.3 Wolność gospodarcza w Polsce na tle wybranych krajów - porównanie 36

2.4 Uwagi końcowe 37

III Badania własne ZPP 38

BUSOMETR ZPP – Indeks Nastrojów Gospodarczych MSP 38

I kwartał 2014 38

II kwartał 2014 38

III kwartał 2014 39

IV kwartał 39Bibliografia 40

Manifest Przedsiębiorców I Pracodawców 42

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców 44

Streszczenie
W ciągu ostatnich lat Polska była jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek. W 2014 roku przy niewielkiej poprawie sytuacji w gospodarce europejskiej, w Polsce utrzymywały się tendencje wzrostowe, choć w trzecim kwartale w niektórych obszarach uległy osłabieniu. Większość raportów i rankingów wskazuje na stabilność polskiej gospodarki i brak zagrożenia kryzysem finansowym. Według danych GUS produkcja przemysłowa w Polsce systematycznie rośnie. Odnotowano również niewielki spadek bezrobocia oraz wzrost wydajności pracy. W okresie styczeń – sierpień 2014 r. obserwowano wzrost obrotów towarowych handlu zagranicznego w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, nieco szybszy po stronie eksportu niż importu. W rezultacie wymiana zamknęła się nieznacznie mniejszą niż przed rokiem kwotą ujemnego salda. Potwierdza to znaczącą i systematycznie rosnącą rolę handlu zagranicznego dla rozwoju polskiej gospodarki.
Pod koniec października 2014 r. liczba zarejestrowanych podmiotów w systemie REGON wyniosła 4 107 268. Spośród firm aktywnych zdecydowaną większość stanowiły mikroprzedsiębiorstwa1. Struktura polskich firm pod względem wielkości od lat pozostaje w zasadzie bez zmian. Jednocześnie w Polsce udział mikroprzedsiębiorstw jest o 4 pp. wyższy niż średnio w UE-28. Świadczy to o nadal istniejących barierach rozwojowych, utrudniających przechodzenie firmom mikro na wyższy poziom rozwoju.
W minionym roku rząd wprowadził kilka zmian, ułatwiających prowadzenie działalności gospodarczej. Nie były to jednak zmiany znaczące, nie dotyczyły bowiem obszaru w największym stopniu krępującym polską przedsiębiorczość, czyli prawa podatkowego. W kwietniu 2014 r. Sejm uchwalił ustawę o standaryzacji niektórych wzorów pism w procedurach administracyjnych, umożliwiających składanie wniosków on-line. Wprowadza ona również jednolite, w skali całego kraju, wzory pism dotyczące przede wszystkim wydawania zezwoleń, wpisów do rejestrów czy wydawania zaświadczeń. W maju 2014 r. Sejm uchwalił ustawę o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych. Jest to już druga transza deregulacji, wprowadzająca ułatwienia w dostępie do 91 zawodów. Trwają również prace nad trzecią transzą. Przyjęty w marcu 2014 r. przez Radę Ministrów projekt ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów, znajduje się obecnie na etapie prac parlamentarnych. Z kolei w czerwcu 2014 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej. Do jej głównych założeń należy zmniejszenie obowiązków informacyjnych, zwiększenie konkurencyjności polskich portów morskich i terminali przeładunkowych, usprawnienie i ułatwienie firmom prowadzenia wymiany transgranicznej, wsparcie inwestycji przedsiębiorców oraz ułatwienia w podatku akcyzowym.
W naszym przekonaniu dokonane przez rząd reformy, choć niezwykle istotne, nadal pozostają niewystarczające. Polska gospodarka na tle innych europejskich krajów radzi sobie dość dobrze, ale to w żadnej mierze nie jest zasługą rządu, lecz przedsiębiorców. Wprowadzane zmiany są zbyt wolne, zwłaszcza w porównaniu z innymi państwami, co jest widoczne w nieco gorszej pozycji Polski w międzynarodowych rankingach niż przed rokiem. Cześć podjętych w 2014 roku decyzji jest w oczywisty sposób szkodliwa, jak chociażby ustawa nakładająca wysokie kary za brak ceny na wystawionych towarach. Należy mieć nadzieję, iż właściwe i niezwykle potrzebne reformy będą wprowadzane szybciej, dzięki czemu warunki prowadzenia biznesu w Polsce będą z roku na rok się poprawiać i przyczyniać do zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki.
Międzynarodowe raporty analizujące warunki prowadzenia biznesu są dla nas w tym roku mniej przychylne niż w ubiegłym. Polska w tegorocznym zestawieniu zajęła 32 miejsce (wśród 189 analizowanych gospodarek). Oznacza to spadek o dwa miejsca w porównaniu do poprzedniego raportu. Mniej korzystny dla Polski jest również ranking Światowego Forum Ekonomicznego - Global Competitiveness. Polska uplasowała się na 43 miejscu, a więc o jedno miejsce gorzej niż w zeszłorocznym zestawieniu. Eksperci podkreślają potrzebę dalszego upraszczania podatków oraz koncentrację na wzrośnie innowacyjności polskich przedsiębiorstw, które to elementy nadal pozostawiają wiele do życzenia, w porównaniu z państwami wysoko rozwiniętymi. Autorzy raportów zwracają również uwagę na potrzebę poprawy infrastruktury. Bank Światowy podkreśla konieczność uproszczenia prawa podatkowego.
Tabela 1: Pozycja Polski w międzynarodowych zestawieniach konkurencyjności gospodarek.


Nazwa rankingu

Aktualna pozycja Polski w rankingu

Poprzednia pozycja w rankingu

Doing Business 2015

32

30

The Global Competitiveness Report 2013-2014

43

42

Index of Economic Freedom 2015

42

50

World Competitiveness Yearbook 2014

36

33

: files -> 270000
files -> Instrukcja obsługi do kamery internetowej A4tech evolution Smart View Cam Instalacja oprogramowania Przed rozpoczęciem instalacji odinstaluj wszelkie wcześniej zainstalowane kamery internetowe
files -> Aneks nr 2 do Uchwały nr xxiii/178 /2004 z dnia 1 października 2004r. Rady gminy kłAJ
files -> Plan wynikowy z języka polskiego dla klasy IV szkoły podstawowej do programu „Słowa na start!”
files -> Apel o dostosowanie zieleni przydrożnej do wymogów bezpieczeństwa współczesnego ruchu drogowego
files -> Sale lekcyjne Biurko
files -> Katedra energoelektroniki I napęDÓw elektrycznych propozycje tematów dyplomowych studia I stopnia –28. 02. 2015
files -> Scenariusz i reżyseria: Konrad Niewolski
files -> Wydział Elektryczny Kierunek studiów
files -> Ankieta danych osobowych do umowy zlecenia

Pobieranie 315.9 Kb.

  1   2   3   4   5   6
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna