Warunki Umowy Plan PodróżyPobieranie 17.75 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar17.75 Kb.

Warunki UmowyPlan Podróży

Plan podróży jest potwierdzeniem dokonania rezerwacji.

Loty, których kod rozpoczyna się literą “W6” są wykonywane przez Wizz Air Hungary Kft. (adres: H-2220 Vecsés, Lőrinci út 59. Hungary). Loty, których kod rozpoczyna się od „8Z” są operowane przez Wizz Air Bulgaria Airlines EAD (adres: 135 Tsarigradsko Shosse Blvd., Mladost District, Sofia 1784, Bulgaria)

Karta pokładowa

Podczas odprawy biletowej na lotnisku, w zamian za przedstawienie odpowiedniego dokumentu tożsamości oraz kodu rezerwacji, otrzyma Pan(i) kartę pokładowa upoważniającą do wstępu na pokład samolotu.Odprawa

Odprawa rozpoczyna się na 2 godziny przed godziną odlotu i kończy się na 40 minut przed planowaną godziną odlotu. Pasażerowie, którzy nie zgłoszą się do odprawy w tym czasie otrzymają odmowę przewozu i utracą rezerwację bez zwrotu kosztów.Dokumenty podróżującego

Prosimy upewnić się czy posiada Pan(i) wszystkie wymagane przez kraje docelowe dokumenty osobiste (paszport, wiza, itp.). Jeżeli nie będzie Pan(i) w stanie przedstawić odpowiednich dokumentów podczas odprawy biletowej, zastrzegamy sobie prawo do odmówienia przewozu i zrzekamy się z jakiejkolwiek odpowiedzialności za powstałe z tego powodu szkody.ubezpieczenie
Jak zgłosić reklamację
Jeśli kupiłeś ubezpieczenie twój kod rezerwacji nadany przy zakupie biletu będzie Ci służył również w przypadku, gdy będziesz chciał skorzystać z ubezpieczenia. Aby zapoznać się z warunkami ubezpieczenia kliknij tutaj. Jeśli chciałbyś zgłosić reklamację zwiazaną z ubezpieczeniem skontaktuj się z:
Pisemnie:
e-mail: customerrelations@wizzair.com or Wizz Air Hungary Airlines Ltd. Airport Business Park C2, Lőrinci út 59. 2220 Vecsés, Hungary

W sprawach związanych ze szkodami z tytułu ubezpieczenia:
Pisemnie: Dział Wypłaty Świadczeń, AIG Europe S.A. Odział w Polsce, Ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa
Telefonicznie: +48 022 528510
e-mail: wizzpolandtravelinsurance@aig.com

Jeśli nie jesteście Państwo zadowoleni ze sposobu załatwienia sprawy przez AIG, zawsze możecie złożyć zażalenie do Rzecznika Ubezpieczonych.Transfery autobusowe

Katowice/Kraków

Potwierdzenie transferu powinno zostać wysłane w ciągu 2 godzin po dokonaniu rezerwacji. W przypadku braku potwierdzenia należy sprawdzić status rezerwacji tutaj lub skontaktowac sie z przewoźnikiem: matuszek@matuszek.com.pl.


Regulamin przewozu znajduje sie tutaj, aby znaleźć odpowiedzi na często zadawane pytania, kliknij tutaj.

Ważna informacja:
Odjazd z lotniska następuje około (ale nie wcześniej) 30 minut po wylądowaniu samolotu. Godzina odjazdu z miasta zostanie podana w e-mailu potwierdzającym rezerwację przejazdu. W razie zmian w godzinach przylotu/wylotu lub zmiany daty lotu, prosimy o skontaktowanie się z przewoźnikiem bezpośrednio e-mailem matuszek@matuszek.com.pl.

Londyn-Luton & Budapeszt

Potwierdzenie powinno zostać wysłane w ciągu 2 godzin po dokonaniu rezerwacji. W przypadku braku potwierdzenia należy zadzwonić pod numer +36 26 336 802 lub sprawdzić status rezerwacji tutaj.


Warunki przewozu znajdują się tutaj.

Ważna informacja:
Odjazd z lotniska następuje około (ale nie wcześniej) 40 minut po wylądowaniu samolotu. Godzina odjazdu z miasta zostanie podana w e-mailu potwierdzającym rezerwację przejazdu. W razie zmian w godzinach przylotu/wylotu lub zmiany daty lotu, prosimy o skontaktowanie się z przewoźnikiem bezpośrednio pod numerem +36 26 336 802 lub adresem e-mail info@bpexpress.hu.

Zmiany w rozkładzie lotów

W przypadku dokonania przez WIZZ Air znacznej zmiany w rozkładzie lotu, która uniemożliwi Pana/Pani podróż, istnieje możliwość przeniesienia rezerwacji na inny lot, albo do zwrotu ceny biletu nie odbytej podróży. Nie ponosimy żadnej, za wyjątkiem sytuacji opisanych prawnie, innej odpowiedzialności wobec Państwa.Odwołania i Opóźnienia

W razie znacznego opóźnienia lotu w stosunku do rozkładu oraz odwołania lotu lub zmiany trasy zastosowanie mają ogólne zasady przewozu określone w regulaminie.Połączenia

Ponieważ przewozimy pasażerów wyłącznie między dwoma miastami nie oferujemy połączeń z przesiadkami (nie świadczymy usługi związanej z transferem ani osób ani bagaży). Nie odpowiadamy w związku z tym za spóźnienia na dalsze loty, którymi miał Pan/Pani zamiar podróżować dalej. Prosimy planować podróz z uwzględnieniem odpowiedniego zapasu czasu.Bagaż

Pasażer może przewozić bagaż rejestrowany o wadze 20 kilogramów oraz jedną sztukę bagażu podręcznego o maksymalnej wadze 10 kilogramów i wymiarach nieprzekraczających 55x20x40 centymetrów.

Jeżeli łączna waga bagażu rejestrowanego przekracza 20 kg, należy uiścić opłatę za każdy kilogram nadbagażu przy odprawie.

Podczas rezerwacji należy zaznaczyć ilość sztuk bagażu, którą pasażer zamierza rejestrować, oraz uiścić odpowiednią opłatę. Przy dokonywaniu opłaty za dodatkowe sztuki bagażu w późniejszym terminie, należne opłaty za bagaż są wyższe. Jeżeli pasażer zarejestruje mniejszą ilość sztuk bagażu, niż ilość, za którą zapłacił, opłata za bagaż nie zostanie zwrócona.

Nadane bagaże nie powinny zawierać następujących przedmiotów: a) pieniądze, papiery wartościowe;
b) biżuteria, szlachetne metale, cenne kamienie;
c) komputery, aparaty fotograficzne, kamery wideo, telefony komórkowe oraz inne urządzenia elektryczne lub techniczne, oraz ich wyposażenie;
d) dokumenty urzędowe, biznesowe lub osobiste;
e) dokumenty tożsamości;
f) klucze;
g) płyny (z wyjątkiem zawartych w akumulatorach kwasowych wózków inwalidzkich);
h) lekarstwa;
i) dzieła sztuki.

W przypadku gdyby Pana/Pani odprawiony bagaż zawierał wymienione wyżej przedmioty, zrzekamy się odpowiedzialności za stratę, zniszczenia lub jakiekolwiek opóźnienia związane z tym przedmiotem.Zmiana rezerwacji, zwrot pieniedzy

Bilety są nieprzenośne i bezzwrotne. W celu dokonania zmiany godziny lub trasy lotu, należy poinformować linie lotnicze najpóźniej na 3 godziny przed rozpoczęciem podróży oraz opłacić różnicę pomiędzy pierwszą ceną a obecną opłatą za przewóz, podatki i dodatkowe opłaty oraz opłatę manipulacyjną. Informacje o należnych opłatach można uzyskać na stronie wizzair.com lub dzwoniąc do telecentrum.

W celu zmiany nazwiska pasażera, należy zawiadomić telecentrum nie później niż na 3 godziny przed planowaną datą odlotu. Konieczne będzie uiszczenie opłaty, o której wysokość można się dowiedzieć korzystając z internetu na wizzair.com lub dzwoniąc do telecentrum.

Stosowne prawa oraz przepisy

Warunki Pana/Pani przewozu podlegają niniejszemu dokumentowi, t.j. Warunkom Umowy oraz Ogólnym Warunkom Przewozu. Ogólne Warunki Przewozu dostępne są na naszej ogólnej stronie internetowej oraz przy stanowiskach odprawy na lotniskach. Każdy pasażer zobowiązany do jest zapoznania się z tymi dokumentami jeszcze przed rozpoczęciem podróży.

Nasza odpowiedzialność wobec pasażerów podlega Konwencji Warszawskiej oraz Konwencji Montrealskiej, zależnie od konkretnego przypadku. Aby uzyskać dalsze informacje zapraszamy do zapoznania się z naszymi Ogólnymi Warunkami Przewozu.

Odszkodowania

Przyjęcie bagaży przed opuszczeniem strefy tranzytowej, bez złożonenia reklamacji oraz wypełnienia Raportu o Niezgodności Bagażu - Property Irregularity Report (PIR), uznawane jest za dowód, iż bagaż dostarczono w dobrym stanie, zgodnie z umową o przewóz.

Jeżeli Pana/Pani bagaż nie przyleciał wraz z Pana/Pani lotem, konieczne jest wypełnienie Raportu o Niezgodności Bagażu po przylocie, ale jeszcze przed opuszczeniem strefy tranzytowej. W przypadku zaniechania zgłoszenia niezgodności w wyżej wymieniony sposób, zrzekamy się odpowiedzialności za utratę Pana/Pani bagażu.

Jeżeli bagaż Pana/Pani został uszkodzony lub okradziony, konieczne jest wypełnienie Raportu o Niezgodności Bagażu od razu po przylocie, ale przed opuszczeniem strefy tranzytowej. W przypadku gdy uszkodzenie lub kradzież zauważy Pan(i) dopiero po opuszczeniu lotniska prosimy o złożenie pisemnego raportu w ciągu 7 dni od przylotu.

Jeżeli bagaż Pana/Pani nie przyleciał tym samym lotem i dostarczono go Panu/Pani w formie zniszczonej lub okradzionej, prosimy o złożenie pisemnego zażalenia w ciągu 21 dni od jego dostarczenia.

W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń Pana/Pani bagażu podręcznego, prosimy o złożenie zażalenia jeszcze na pokładzie samolotu albo przynajmniej przed opuszczeniem strefy tranzytowej.

Wszystkie skargi muszą być dostarczone w formie pisemnej.

Jeżeli nie złożono zażaleń w powyżej wymienionych terminach, Wizz Air zrzeka się z jakiejkolwiek odpowiedzialności za poniesione straty.Reklamacje inne niż dotyczące bagażu muszą być złożone nie pożniej niz w ciągu jednego miesiąca od zakończenia podróży, której reklamacja dotyczy. Jeżeli zażalenia nie wpłyną do nas w ciągu wyżej wymienionych okresów Wizz Air zrzeka się jakiejkolwiek za nie odpowiedzialności.©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna