Wave, wave mv, wave hvPobieranie 29.96 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar29.96 Kb.

WAVE, WAVE MV, WAVE HV

Ulotka informacyjnaWAVE – uniwersalny, światłoutwardzalny, uwalniający fluor, widoczny w promieniach Rtg, kompozyt o płynnej konsystencji. Bezpośrednia aplikacja preparatu ze strzykawki pozwala na uzyskanie dobrej adaptacji do ścian ubytku.

WAVE dostępny jest w 13-stu odcieniach – szkliwo: A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C2, C3, D3; zębina: OA2; Gingival – przydziąsłowy, Incisal – brzeg sieczny oraz Bleach – odcień do zębów wybielanych.

Skład

35% wag. (50% obj.) - wielofunkcyjny ester metakrylanu

65% wag. (50% obj.) - wypełniacz nieorganiczny

Przeznaczenie

- Ubytki klasy V

- Leczenie metodą abrazji powietrznej

- Uszczelnianie rozległych bruzd i szczelin

- Minimalne ubytki klasy I, II, III, IV

- Wyścielenie ubytku (widoczne w Rtg)

- Zmiany przyszyjkowe w wyniku abrazji/erozji

- Odbudowa złamanych zębów

- Uszczelnienia implantów

- Abrazje brzegu siecznego

- Naprawa niewielkich uszkodzeń szkliwa

- Niewielkie podbudowy pod prace protetyczne
- Korony tymczasowe

- Cementowanie licówek wykonanych


z materiałów ceramicznych / porcelanowych / kompozytowych

- Szynowanie rozchwianych zębów

- Osadzanie mostów

- Wypełnienia w zębach mlecznych

- Naprawy uzupełnień porcelanowych

- Blokowanie podcieni w opracowywaniu wkładów koronowych inlay/onlay

- Pokrywanie plam i przebarwień
Instrukcja używania

Oczyścić i odizolować poddany leczeniu ząb. Stosując techniki leczenia zachowawczego oraz odpowiednie instrumenty opracować ubytek nadając mu nieco wewnętrznie zaokrąglony kształt. Krawędzie powinny kończyć się w zdrowym


i podpartym szkliwie bez zukośnień w miejscach nacisku. Jeżeli zukośnienie jest wymagane w miejscach niewielkiego nacisku, nie powinno być wówczas większe niż 1mm pod kątem nie większym niż 45˚. Zaleca się uprzednie założenie formówek i klinów w przestrzenie międzyzębowe, celem prawidłowej odbudowy punktu styczności leczonego zęba. Wyczyścić wszystkie powierzchnie przeznaczone do wytrawienia, włącznie z powierzchniami przyległymi do ubytku za pomocą bezolejowej i nie zawierającej fluoru pasty lub miękkiego pumeksu i wody. Spłukać dokładnie wodą.

Dobór koloru: Dopasować odcień do uprzednio oczyszczonego i wilgotnego zęba z użyciem kolornika SDI. UWAGA: Nie posługiwać się nieutwardzonym kompozytem, ponieważ na skutek polimeryzacji następuje nieznaczna zmiana barwy materiału.

Odizolowanie: Stosować techniki izolacyjne w celu zapobiegania infekcjom. Zaleca się użycie koferdamu.

Ochrona miazgi: W przypadku głębokich ubytków odpowiedni podkład powinien być umieszczony w najgłębszych partiach opracowywanego ubytku


1. Wytrawianie: dokładnie osuszyć powierzchnie przygotowane do wytrawienia powietrzem wolnym od zanieczyszczeń olejowych i wytrawić 37% kwasem fosforowym [Super Etch].

(a) Szkliwo – każdą powierzchnię wytrawiać co najmniej 20 sek.

(b) Zębina i szkliwo - stosując technikę „pełnego wytrawiania” wytrawiać wszystkie powierzchnie łącznie
z podkładem szkło-jonomero­wym przez co najmniej 20 sek. Uprzednio fluorowane szkliwo wytrawiać przez 90 – 120 sek.

Środki ostrożności podczas wytrawiania: Upewnić się, czy końcówka aplikacyjna jest dobrze przykręcona do strzykawki. Unikać kontaktu preparatu z tkankami jamy ustnej, oczami i skórą. W przypadku kontaktu spłukać dokładnie wodą. W przypadku kontaktu z oczami, przemyć oczy wodą (ok.15 min) i skonsultować się z lekarzem. Używać pasków celuloidowych celem zabezpieczenia powierzchni przyległych zębów. Po pierwszym użyciu lub dłuższym przechowywaniu preparatu, wylać niewielką jego ilość na podkładkę, aby ocenić jego lepkość i płynność.

2. Spłukać dokładnie wodą.

3. Usunąć nadmiar wody. Nie przesuszać. Unikać zanieczyszczenia (np. śliną).

4. Nanieść na wszystkie wewnętrzne powierzchnie system wiążący Stae lub inny (postępować wg wskazań producenta systemu wiążącego).

5. Delikatnie odparować powietrzem wolnym od zanieczyszczeń olejowych nadmiar rozpuszczalnika. Pozostawić powierzchnię błyszczącą.

6. Polimeryzować przez 20 sekund.

7. Aplikować materiał Wave bezpośrednio do przygotowanego ubytku warstwami o grubości ≤ 2 mm:Uwaga: Upewnić się, czy końcówka aplikacyjna jest dobrze przykręcona do strzykawki.

Ostrzeżenie: Stosować w temperaturze pokojowej (23˚C)

8. Polimeryzować przez min. 20 sek. każdą 2mm warstwę. Dla odcieni ciemniejszych zaleca się 40-sto sekundowy czas naświetlania.

9. Polerowanie:

(a) Usunąć nadmiary kompozytu i za pomocą wierteł z drobnym nasypem diamentowym lub z węglików spiekanych nadać wypełnieniu anatomiczny kształt.

Wskazówki przy polerowaniu elastycznymi krążkami:


 1. Ruchy polerujące powinny być stałe i w jednym kierunku.

 2. Nie zaleca się polerowania ruchami w przód i w tył na pograniczu: kompozyt - szkliwo

 3. Powierzchnia wypełnienia i dysk polerujący powinny być suche w trakcie polerowania - po­zwala to na uzyskanie gładkiej i jednolitej powierzchni wypełnienia.

 4. Nie stosować kątnicy o prędkości większej niż 35 000 obr./min.

 5. Unikać kontaktu trzpienia/mandrylki z powierzchnią wypełnie­nia.

(b) Dla obniżenia obrotów ustawić kątnicę na 10.000 obr./min. Stosując dysk gruboziarnisty polerować wypełnienie począwszy od powierzchni dziąsłowej przesuwając się w kierunku zewnętrznych krawędzi wypełnienia. Wymienić dysk, jeżeli jego wydajność spada. Spłukać i osuszyć.

(c) Do końcowego opracowania stosować dysk średnioziarnisty i prędkość około 10.000 obr./min. Spłukać


i osuszyć.

(d) Wypolerować dyskiem o drobnej ziarnistości i prędkości około 30.000 obr./min. Spłukać i osuszyć.

      (e) Wypolerować wypełnienie ostatecznie posługując się dyskami o bardzo drobnej ziarnistości. Spłukać i osuszyć

Uwaga: Po kroku 9 można zastosować pastę polerską celem nadania wypełnieniu lustrzanego połysku.


 1. Nałożyć pastę polerską na gumkę lub dysk do polerowania.

 2. Powlec wypełnienie cienką warstwą pasty polerskiej.

 3. Dodać niewielką ilość wody zarówno na powierzchnię wypełnienia, jak i gumkę/dysk. Polerować przez 30 sek. na wolnych obrotach i przy nieznacznej sile nacisku.

(iv) Spłukać i osuszyć.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

Unikać dłuższego kontaktu preparatów Stae i Wave ze skórą, błoną śluzową i oczami, gdyż może to wywołać stany zapalne i podrażnienia. Osoby z rozpoznanymi alergiami na żywicę powinny zaprzestać stosowania preparatów Stae oraz Wave. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Nie połykać. Nie wstrzykiwać w ludzkie ciało.

Nie przechowywać w lodówce. Przechowywać w temperaturze 10- 25°C.

Po każdorazowym użyciu zakręcać strzykawkę. Stosować w temperaturze pokojowej.

Nie używać po upływie terminu ważności. Chronić przed światłem słonecznym.OpakowaniaWave

 • Pojedyncze strzykawki 1g

 • Zestaw wprowadzający: 4 strzykawki: A2, B3, C3, OA2 x 1g akcesoria

 • Zestaw: 10 strzykawek x 1g

akcesoria
Wave MV

 • Pojedyncze strzykawki 1g

 • Zestaw wprowadzający:
  4 strzykawki:   A2, B2, C2, OA2 x 1g akcesoria

 • Zestaw: 4 strzykawki x 1g [A1, A2 lub A3]


Wave HV

 • Pojedyncze strzykawki 1g

 • Zestaw wprowadzający:
  4 strzykawki: A2, B2, C2, OA2 x 1g akcesoria

 • Zestaw: 4 strzykawki x 1g [A1, A2 lub A3]


PRODUCENT: SOUTHERN DENTAL INDUSTRIES LTD

5-9 Brunsdon Street, Bayswater, Victoria 3153, Australia, www.sdi.com.au


AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL/IMPORTER:

G.C.Z.M. Zardent Sp. z o.o.

41-808 Zabrze, ul. Pod Borem 18, Tel./Fax.: (032) 278 19 20, e-mail:zardent@zardent.plwww.zardent.pl
Data modyfikacji ulotki: lipiec 2004

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna