We Wspólnym Podręczniku dokonuje się następujących zmianPobieranie 1.1 Mb.
Strona1/7
Data03.05.2016
Rozmiar1.1 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7
2. 41999 D 0013: Ostateczna wersja Wspólnego Podręcznika i Wspólnych Instrukcji Konsularnych (SCH/Com-ex (99)) 13 (Dz.U. L 239 z 22.9.2000, str. 317), przyjęta decyzją Komitetu Wykonawczego z 28 kwietnia 1999 r., została od tego czasu zmieniona przez akty wymienione poniżej. Poprawiona wersja Wspólnego Podręcznika i Wspólnych Instrukcji Konsularnych zawierająca te zmiany i włączająca inne zmiany dokonane na mocy przepisów rozporządzeń Rady (WE) nr 789/2001 i 790/2001 z 14 kwietnia 2001 r. (Dz.U. L 116 z 26.4.2001, str. 2 i 5) została opublikowana w Dz.U. C 313 z 16.12.2002, str. 1 i 97.
– 32001 D 0329: Decyzja Rady 2001/329/WE z dnia 24 kwietnia 2001 r. (Dz.U. L 116 z 26.4.2001, str. 32),
– 32001 D 0420: Decyzja Rady 2001/420/WE z dnia 28 maja 2001 r. (Dz.U. L 150 z 6.6.2001, str. 47),
– 32001 R 0539: Rozporządzenie Rady (WE) nr 539/2001 z dnia 15 marca 2001 r. (Dz.U. L 81 z 21.3.2001, str. 1),
– 32001 R 1091: Rozporządzenie Rady (WE) nr 1091/2001 z dnia 28 maja 2001 r. (Dz.U. L 150 z 6.6.2001, str. 4),
– 32001 R 2414: Rozporządzenie Rady (WE) nr 2414/2001 z dnia 7 grudnia 2001 r. (Dz.U. L 327 z 12.12.2001, str. 1),
– 32002 D 0044: Decyzja Rady 2002/44/WE z dnia 20 grudnia 2001 r. (Dz.U. L 20 z 23.1.2002, str. 5),
– 32002 R 0334: Rozporządzenie Rady (WE) nr 334/2002 z dnia 18 lutego 2002 r. (Dz.U. L 53 z 23.2.2002, str. 7),
– 32002 D 0352: Decyzja Rady 2002/352/WE z dnia 25 kwietnia 2002 r. (Dz.U. L 123 z 9.5.2002, str. 47),
– 32002 D 0354: Decyzja Rady 2002/354/WE z dnia 25 kwietnia 2002 r. (Dz.U. L 123 z 9.5.2002, str. 50),
– 32002 D 0585: Decyzja Rady 2002/585/WE z dnia 12 lipca 2002 r. (Dz.U. L 187 z 16.7.2002, str. 44),
– 32002 D 0586: Decyzja Rady 2002/586/WE z dnia 12 lipca 2002 r. (Dz.U. L 187 z 16.7.2002, str. 48),
– 32002 D 0587: Decyzja Rady 2002/587/WE z dnia 12 lipca 2002 r. (Dz.U. L 187, z 16.7.2002, str. 50),
We Wspólnym Podręczniku dokonuje się następujących zmian:
(a) W części II, punkt 1.1.1. pomiędzy pozycją dotyczącą Królestwa Belgii a pozycją dotyczącą Danii dodaje się następujące tiret:
„– dla Republiki Czeskiej: Departament cudzoziemców i Urząd Policji Granicznej są odpowiedzialne za dokonywanie kontroli osób na przejściach granicznych, „zielonej granicy” i na lotniskach międzynarodowych. Odpowiednie służby celne są odpowiedzialne za kontrolę towarów”;
oraz pomiędzy pozycją dotyczącą Republiki Federalnej Niemiec a pozycją dotyczącą Republiki Greckiej:
„– dla Republiki Estońskiej: Rada Straży Granicznej (Piirivalveamet) i Rada Ceł (Tolliamet)”;
oraz pomiędzy pozycją dotyczącą Republiki Włoskiej a pozycją dotyczącą Wielkiego Księstwa Luksemburga:
„– dla Republiki Cypryjskiej: Αστυνομία Κύπρου

(policja cypryjska),Τμήμα Τελωνείων

(Departament Ceł i Akcyzy);
– dla Republiki Łotewskiej: Valsts robežsardze

(Państwowa Straż Graniczna), Muita (Urząd Celny),Sanitārā robežinspekcija (Graniczna Inspekcja Sanitarna);


– dla Republiki Litewskiej: Państwowa Straż Graniczna podlegająca Ministerstwu Spraw Wewnętrznych”;
oraz pomiędzy pozycją dotyczącą Wielkiego Księstwa Luksemburga a pozycją dotyczącą Królestwa Niderlandów:
„– dla Republiki Węgierskiej: Straż Graniczna;

– dla Republiki Malty: Departament polityki imigracyjnej i ceł”;


oraz pomiędzy pozycją dotyczącą Królestwa Niderlandów a pozycją dotyczącą Republiki Portugalskiej:
„– dla Rzeczypospolitej Polskiej: Straż Graniczna”;
oraz pomiędzy pozycją dotyczącą Republiki Portugalskiej a pozycją dotyczącą Finlandii:
„– dla Republiki Słowenii: Policja i służby celne, te ostatnie jedynie na przejściach granicznych z Republiką Włoską i Republiką Austrii”.
– dla Republiki Słowackiej: Policja graniczna i służby celne”.
(b) W Części II punkt 2.1.5. drugie tiret, usuwa się następującą pozycję:
„Malta”.
(c) W części II punkt 6.3.1., drugi akapit, drugie tiret otrzymuje brzmienie:
„– posiadacze dokumentu podróży dla uchodźców, wydanego w Danii, Zjednoczonym Królestwie, Irlandii, Islandii, Liechtensteinie, na Malcie, w Norwegii, Szwecji lub Szwajcarii są zwolnieni z obowiązku wizowego przy wjeździe na terytorium Królestwa Belgii, Republiki Czeskiej, Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Estońskiej, Królestwa Hiszpanii, Republiki Włoskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Wielkiego Księstwa Luksemburga, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Królestwa Niderlandów, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej.
Posiadacze tych dokumentów podróży podlegają obowiązkowi wizowemu przy wjeździe na terytorium Republiki Greckiej i Republiki Francuskiej.
– ponadto, wjeżdżając do Republiki Czeskiej, posiadacze dokumentów podróży dla uchodźców, wydanych w Belgii, Finlandii, Niemczech, Włoszech, Luksemburgu, Niderlandach, Portugalii, Hiszpanii i Rumunii są zwolnieni z obowiązku wizowego.”
(d) W załączniku 1, pomiędzy pozycją dotyczącą Belgii a pozycją dotyczącą Danii, dodaje się następującą pozycję:
„R E P U B L I K A C Z E S K A
REPUBLIKA CZESKA - POLSKA
Granice lądowe
1. Bartultovice – Trzebina

2. Bílý Potok – Paczków

3. Bohumín – Chałupki

4. Bohumín – Chałupki (droga kolejowa)

5. Bukovec – Jasnowice

6. Český Těšín – Cieszyn

7. Český Těšín – Cieszyn (droga kolejowa)

8. Chotěbuz – Cieszyn

9. Dolní Lipka – Boboszów

10. Dolní Marklovice – Marklowice Górne

11. Frýdlant v Čechách – Zawidów (droga kolejowa)

12. Habartice – Zawidów

13. Harrachov – Jakuszyce

14. Horní Lištná – Leszna Górna

15. Hrádek nad Nisou – Porajów
16. Královec – Lubawka

17. Královec – Lubawka (droga kolejowa)

18. Krnov – Pietrowice

19. Kunratice – Bogatynia

20. Lichkov – Międzylesie (droga kolejowa)

21. Meziměstí – Mieroszów (droga kolejowa)

22. Mikulovice – Głuchołazy

23. Mikulovice – Głuchołazy (droga kolejowa)

24. Náchod – Kudowa Słone

25. Nové Město p. Smrkem – Czerniawa Zdrój

26. Osoblaha – Pomorzowiczki

27. Otovice – Tłumaczów

28. Petrovice u Karviné – Zebrzydowice (droga kolejowa)

29. Pomezní Boudy – Przełęcz Okraj

30. Srbská – Miloszów

31. Starostín – Golińsk

32. Sudice – Pietraszyn

33. Závada – Golkowice

34. Zlaté Hory – Konradów
Lokalny ruch przygraniczny (*) i turystyczne przejścia graniczne (**)
1. Andělka – Lutogniewice**

2. Bartošovice v Orlických horách – Niemojów*/**

3. Bernartice – Dziewiętlice*

4. Beskydek – Beskidek*

5. Bílá Voda – Złoty Stok*

6. Božanov – Radków**

7. Česká Čermná – Brzozowice**

8. Chomýž – Chomiąża*

9. Chuchelná – Borucin*

10. Chuchelná – Krzanowice*

11. Harrachov – Polana Jakuszycka**

12. Hať – Rudyszwałd*

13. Hať – Tworków*

14. Hněvošice – Ściborzyce Wielkie*

15. Horní Morava – Jodłów**
16. Hrčava – Jaworzynka*/**

17. Janovičky – Głuszyca Górna**

18. Karviná Ráj II – Kaczyce Górne*

19. Kojkovice – Puńców*

20. Kopytov – Olza*

21. Linhartovy – Lenarcice*

22. Luční bouda – Równia pod Śnieżką**

23. Luční bouda – Śląski Dom**

24. Machovská Lhota – Ostra Góra**

25. Malá Čermná – Czermna*

26. Malý Stožek – Stożek*

27. Masarykova chata – Zieleniec**

28. Mladkov (Petrovičky) – Kamieńczyk**

29. Nýdek – Wielka Czantorja**

30. Olešnice v Orlických horách (Čihalka) – Duszniki Zdrój**

31. Opava – Pilszcz*

32. Orlické Záhoří – Mostowice*

33. Petříkovice – Okreszyn**

34. Píšť – Bolesław*

35. Píšť – Owsiszcze*

36. Rohov – Ściborzyce Wielkie*

37. Šilheřovice – Chałupki*

38. Smrk – Stóg Izerski**
39. Soví sedlo (Jelenka) – Sowia Przełęcz**

40. Špindleruv Mlýn – Przesieka**

41. Staré Město – Nowa Morawa*/**

42. Strahovice – Krzanowice*

43. Travná – Lutynia*/**

44. Třebom – Gródczanki*

45. Třebom – Kietrz*

46. Úvalno – Branice*

47. Vávrovice – Wiechowice*

48. Velké Kunetice –Sławniowice*

49. Velký Stožec – Stożek**

50. Veřňovice – Gorzyczki*

51. Věřňovice – Łaziska*

52. Vidnava – Kałków*

53. Vosecká bouda (Tvarožník) – Szrenica**

54. Vrchol Kralického Sněžníku – Śnieżnik**

55. Žacléř – Niedomirów**

56. Zdoňov – Łączna**

57. Zlaté Hory – Jarnołtówek**
REPUBLIKA CZESKA - SŁOWACJA
Granice lądowe
1. Bílá – Klokočov

2. Bílá-Bumbálka – Makov

3. Břeclav (droga szybkiego ruchu) – Brodské (droga szybkiego ruchu)

4. Březová – Nová Bošáca

5. Brumov-Bylnice – Horné Srnie

6. Hodonín – Holíč

7. Hodonín – Holíč (droga kolejowa)

8. Horní Lideč – Lúky pod Makytou (droga kolejowa)

9. Lanžhot – Brodské

10. Lanžhot – Kúty (droga kolejowa)

11. Mosty u Jablunkova – Čadca (droga kolejowa)

12. Mosty u Jablunkova – Svrčinovec

13. Nedašova Lhota – Červený Kameň

14. Šance – Čadca-Milošová

15. Starý Hrozenkov – Drietoma

16. Strání – Moravské Lieskové

17. Střelná – Lysá pod Makytou

18. Sudoměřice – Skalica

19. Sudoměřice – Skalica (droga kolejowa)

20. Velká nad Veličkou – Vrbovce (droga kolejowa)

21. Velká nad Veličkou – Vrbovce

22. Velké Karlovice – Makov

23. Vlárský průsmyk – Horné Srnie (droga kolejowa)
REPUBLIKA CZESKA - AUSTRIA
Granice lądowe
1. Břeclav – Hohenau (droga kolejowa)

2. České Velenice – Gmünd

3. České Velenice – Gmünd (droga kolejowa)

4. České Velenice – Gmünd 2

5. Chlum u Třeboně – Schlag

6. Čížov – Hardegg

7. Dolní Dvořiště – Wullowitz

8. Halámky – Gmünd-Neu-Nagelberg

9. Hatě – Kleinhaugsdorf

10. Hevlín – Laa an der Thaaya

11. Hnanice – Mitterretzbach

12. Horní Dvořiště – Summerau (droga kolejowa)

13. Ježová – Iglbach

14. Koranda – St. Oswald

15. Mikulov – Drasenhofen

16. Nová Bystřice – Grametten

17. Nové Hrady – Pyhrabruck

18. Plešné jezero – Plöckensteinersee

19. Poštorná – Reinthal

20. Přední Výtoň – Guglwald

21. Šatov – Retz (droga kolejowa)

22. Slavonice – Fratres

23. Studánky – Weigetschlag

24. Valtice – Schrattenberg

25. Vratěnín – Oberthürnau

26. Zadní Zvonková – Schöneben


REPUBLIKA CZESKA - NIEMCY
Granice lądowe


 1. Aš – Selb

 2. Aš – Selb-Plössberg (droga kolejowa)

 3. Boží Dar – Oberwiesenthal

 4. Broumov – Mähring

 5. Česká Kubice – Furth im Wald (droga kolejowa)

 6. Cheb – Schirnding (droga kolejowa)

 7. Cínovec – Altenberg

 8. Cínovec – Zinnwald

 9. Děčín – Bad Schandau (droga kolejowa)

 10. Dolní Poustevna – Sebnitz

 11. Doubrava – Bad Elster

 12. Folmava – Furth im Wald

 13. Hora sv. Šebestiána – Reitzenhain

 14. Hrádek nad Nisou – Zittau (droga kolejowa)

 15. Hřensko – Schmilka

 16. Hřensko – Schöna (rzeka)

 17. Jiříkov – Neugersdorf

 18. Kraslice – Klingenthal

 19. Kraslice / Hraničná – Klingenthal (droga kolejowa)

 20. Lísková – Waldmünchen

 21. Mníšek – Deutscheinsiedel

 22. Moldava – Neurehefeld

 23. Pavlův Studenec – Bärnau

24. Pomezí nad Ohří – Schirnding

25. Potůčky – Johanngeorgenstadt (droga kolejowa)

26. Potůčky – Johanngeorgenstadt

27. Petrovice – Bahratal

28. Rozvadov – Waidhaus

29. Rozvadov – Waidhaus (autostrada)

30. Rumburk – Ebersbach – Habrachtice (droga kolejowa)

31. Rumburk – Neugersdorf

32. Rumburk – Seifhennersdorf

33. Stožec – Haidmühle

34. Strážný – Philippsreuth

35. Svatá Kateřina – Neukirchen b.Hl. Blut

36. Svatý Kříž – Waldsassen

37. Varnsdorf - Seifhennersdorf

38. Vejprty – Bärenstein

39. Vejprty – Bärenstein (droga kolejowa)

40. Vojtanov – Bad Brambach (droga kolejowa)

41. Vojtanov – Schönberg

42. Všeruby – Eschlkam

43. Železná – Eslarn

44. Železná Ruda – Bayerisch Eisenstein

45. Železná Ruda – Bayerisch Eisenstein (droga kolejowa)
turystyczne przejścia graniczne


 1. Brandov – Olbernhau (Grünthal)

 2. Branka – Hermannsreuth

 3. Bublava – Klingenthal/Aschberg

4. Bučina – Finsterau

5. Čerchov – Lehmgrubenweg

6. Černý Potok – Jöhstadt

7. České Žleby – Bischofsreut (Marchhäuser)

8. Český Jiřetín – Deutschgeorgenthal

9. Debrník – Ferdinandsthal

10. Dolní Podluží – Waltersdorf (Herrenwalde)

11. Dolní Světlá – Jonsdorf

12. Dolní Světlá – Waltersdorf

13. Dolní Žleb – Elbradweg Schöna

14. Fleky – Hofberg

15. Fojtovice – Fürstenau

16. Hora sv. Kateřiny – Deutschkatharinenberg

17. Horní Paseky – Bad Brambach

18. Hrádek nad Nisou – Hartau

19. Hranice – Bad Elster/Bärenloh


20. Hranice – Ebmath

21. Hřebečná (Boží Dar/Hubertky) – Oberwiesenthal/Kurort

22. Hřebečná/Korce – Henneberg (Oberjugel)

23. Hřensko – Schöna

24. Jelení – Wildenthal

25. Jílové/Sněžník – Rosenthal

26. Jiříkov – Ebersbach (Bahnhofstr.)

27. Křížový Kámen – Kreuzstein

28. Krompach – Jonsdorf

29. Krompach – Oybin/Hain

30. Kryštofovy Hamry – Jöhstadt (Schmalzgrube)

31. Libá/Dubina – Hammermühle

32. Lipová – Sohland

33. Lobendava – Langburkersdorf

34. Lobendava/Severní – Steinigtwolmsdorf

35. Loučná – Oberwiesenthal

36. Luby – Wernitzgrün

37. Mikulášovice – Hinterhermsdorf

38. Mikulášovice (Tomášov) –Sebnitz OT/Hertigswalde (Waldhaus)

39. Mikulášovice/Tanečnice – Sebnitz (Forellenschänke)

40. Moldava – Holzhau

41. Mýtina – Neualbenreuth

42. Nemanice/Lučina – Untergrafenried

43. Nová Ves v Horách – Deutschneudorf

44. Nové Údolí /Trojstoličník/ – Dreisessel

45. Ostrý – Grosser Osser

46. Ovčí Vrch – Hochstrasse

47. Petrovice – Lückendorf

48. Pleš – Friedrichshäng

49. Plesná – Bad Brambach

50. Pod Třemi znaky – Brombeerregel

51. Potůčky – Breitenbrunn (Himmelswiese)

52. Prášily – Scheuereck

53. Přední Zahájí – Waldheim

54. Rybník – Stadlern

55. Šluknov/Rožany – Sohland (Hohberg)

56. Starý Hrozňatov – Hatzenreuth

57. Tři znaky – Drei Wappen

58. Zadní Doubice – Hinterheermsdorf

59. Ždár – Griesbach

60. Železná Ruda – Bayerisch Eisenstein
Granice powietrzne
1. publiczne
1. Brno – Tuřany

2. České Budějovice – Hosín

3. Holešov

4. Karlovy Vary

5. Klatovy

6. Liberec

7. Mnichovo Hradiště

8. Olomouc

9. Ostrava – Mošnov

10. Pardubice

11. Praha – Ruzyně

12. Uherské Hradiště – Kunovice


2. niepubliczne
1. Benešov

2. Hradec Králové

3. Líně’

4. Otrokovice

5. Přerov

6. Vodochody

7. Vysoké Mýto”


  oraz pomiędzy pozycją dotyczącą Niemiec a pozycją dotyczącą Grecji:

„E S T O N I A


ESTONIA - ŁOTWA


  Granice lądowe 1. Holdre – Omuļi

 2. Ikla – Ainaži

 3. Jäärja – Ramata

 4. Lilli – Unguriņi

 5. Mõisaküla – Ipiķi

 6. Murati – Veclaicene

 7. Valga – Lugaži (droga kolejowa)

 8. Valga 1 – Valka 2

 9. Valga 2 – Valka 3

 10. Valga 3 – Valka 1

 11. Vana-Ikla – Ainaži (Ikla)

 12. Vastse-Roosa – Ape

ESTONIA - FEDERACJA ROSYJSKA
  Granice lądowe 1. Koidula – Kunitšina-Gora

 2. Luhamaa – Šumilkino

 3. Narva – Jaanilinn (Ivangorod) (droga kolejowa)

 4. Narva-1 – Jaanilinn (Ivangorod)

 5. Narva-2 – Jaanilinn (Ivangorod)

 6. Orava – Petseri (droga kolejowa)

 7. Saatse – Krupa

Granice morskie
 1. Dirhami

 2. Haapsalu

 3. Heltermaa

 4. Kuivastu

 5. Kunda

 6. Lehtma

 7. Lohusalu

 8. Loksa

 9. Miiduranna
 1. Mõntu

 2. Muuga

 3. Narva-Jõesuu

 4. Nasva

 5. Paldiski-1

 6. Paldiski-2

 7. Pärnu-2

 8. Pärnu-3

 9. Rohuküla

 10. Roomassaare

 11. Ruhnu

 12. Sõru

 13. Tallinna-2

 14. Tallinna-3

 15. Tallinna-4

 16. Tallinna-5

 17. Tallinna-6

 18. Tallinna-7

 19. Tallinna-8

 20. Tallinna-9

 21. Tallinna-10
 1. Tallinna-11

 2. Tallinna-12

 3. Veere

 4. Vergi

 5. Virtsu

Granice powietrzne
 1. Ämari (wojskowy port lotniczy zastrzeżony dla lotnictwa wojskowego, zamknięty dla lotnictwa cywilnego)

 2. Kärdla

 3. Kuressaare

 4. Pärnu-1

 5. Tallinna-1

 6. Tallinna-13

 7. Tartu-1”

oraz pomiędzy pozycją dotyczącą Włoch a pozycją dotyczącą Luksemburga:
  „C Y P R

  Granice morskie

 1. Larnaka marina (Μαρίνα Λάρνακας)

 2. Larnaka port (Λιμάνι Λάρνακας)

 3. Lemesos old port (Παλαιό Λιμάνι Λεμεσού)

 4. Lemesos port (Λιμάνι Λεμεσού)

 5. Pafos port (Λιμάνι Πάφου)

 6. Agios Rafail marina (Μαρίνα Αγίου Ραφαήλ)

 7. Zygi port (Λιμάνι Ζυγίου)Granice powietrzne


 1. Międzynarodowy Port Lotniczy Larnaka (Διεθνές αεροδρόμιο Λάρνακας)

 2. Międzynarodowy Port Lotniczy Pafos (Διεθνές αεροδρόμιο Πάφου)

Ł O T W A


ŁOTWA - FEDERACJA ROSYJSKA
Granice lądowe


 1. Aizgārša – Ļamoni (Лямоны)

 2. Bērziņi – Manuhnova (Манухново)

 3. Grebņeva – Ubiļinka (Убылинка)

 4. Kārsava – Skangaļi (Скангали) (droga kolejowa)

 5. Pededze – Bruniševa (Брунишево)

 6. Punduri – Punduri (Пундури)

 7. Terehova – Burački (Бурачки)

 8. Vientuļi – Ludonka (Лудонка)

 9. Zilupe – Posiņi (Посинь) (droga kolejowa)

ŁOTWA - BIAŁORUŚ


Granice lądowe


 1. Indra – Bigosova (Бигосово) (droga kolejowa)

 2. Pāternieki – Grigorovščina (Григоровщина)

 3. Silene – Urbani (Урбаны)

Lokalny ruch przygraniczny
 1. Piedruja – Druja (Друя)

 2. Meikšāni – Gavriļino (Гаврилино)

 3. Vorzova – Ļipovka (Липовка)

 4. Kaplava – Pļusi (Плюсы)

ŁOTWA - ESTONIA


Granice lądowe


 1. Ainaži (Ikla) – Vana-Ikla

 2. Ainaži – Ikla

 3. Ape – Vastse-Roosa

 4. Ipiķi – Mõisaküla

 5. Lugaži – Valga (droga kolejowa)

 6. Omuļi – Holdre

 7. Ramata – Jäärja

 8. Unguriņi – Lilli

 9. Valka 1 – Valga 3

 10. Valka 2 – Valga 1

 11. Valka 3 – Valga 2

 12. Veclaicene – Murati

ŁOTWA - LITWA


Granice lądowe


 1. Adžūni – Žeimelis

 2. Aizvīķi – Gėsalai

 3. Aknīste – Juodupis

 4. Brunava – Joneliai

 5. Demene – Tilžė

 6. Eglaine – Obeliai (droga kolejowa)

 7. Ezere – Buknaičai

 8. Grenctāle – Saločiai

 9. Krievgali – Puodžiūnai

 10. Kurcums – Turmantas (droga kolejowa)

 11. Laižuva – Laižuva

 12. Lankuti – Lenkimai

 13. Lukne – Luknė

 14. Medumi – Smėlynė

 15. Meitene – Joniškis (droga kolejowa)

 16. Meitene – Kalviai

 17. Nereta – Suvainiškis

 18. Piķeļmuiža - Pikeliai

 19. Pilskalne - Kvetkai

 20. Plūdoņi – Skuodas

 21. Priedula – Klykoliai

 22. Priekule – Skuodas (droga kolejowa)

 23. Rauda – Stelmužė

 24. Reņģe – Mažeikiai (droga kolejowa)
 1. Rucava – Būtingė

 2. Skaistkalne – Germaniškis

 3. Subate – Obeliai

 4. Vaiņode – Bugeniai (droga kolejowa)

 1. Vaiņode – Strėliškiai

 2. Vītiņi – Vegeriai

 3. Žagare – Žagarė

 4. Zemgale – Turmantas

Granice morskie
 1. Lielupe

 2. Liepāja

 3. Mērsrags

 4. Pāvilosta

 5. Rīga

 6. Roja

 7. Salacgrīva

 8. Skulte

 9. Ventspils

Granice powietrzne
 1. Daugavpils

 2. Liepāja

 3. Rīga

 4. Ventspils

  L I T W A

  LITWA - ŁOTWA

Granice lądowe


 1. Bugeniai – Vaiņode (droga kolejowa)

 2. Buknaičiai – Ezere

 3. Būtingė – Rucava

 4. Germaniškis – Skaistkalne

 5. Gėsalai – Aizvīķi

 6. Joneliai – Brunava

 7. Joniškis – Meitene (droga kolejowa)

 8. Juodupis – Aknīste

 9. Kalviai – Meitene

 10. Klykoliai – Priedula

 11. Kvetkai – Pilskalne

 12. Laižuva – Laižuva

 13. Lenkimai – Lankuti

 14. Luknė – Lukne

 15. Mažeikiai – Reņģe (droga kolejowa)

 16. Obeliai – Eglaine (droga kolejowa)

 17. Obeliai – Subate
 1. Pikeliai – Piķeļmuiža

 2. Puodžiūnai – Krievgali

 3. Saločiai – Grenctāle

 4. Skuodas – Plūdoņi

 5. Skuodas – Priekule (droga kolejowa)

 6. Smėlynė – Medumi

 7. Stelmužė – Rauda

 8. Strėliškiai – Vaiņode

 9. Suvainiškis – Nereta

 10. Tilžė – Demene

 11. Turmantas – Kurcums (droga kolejowa)

 12. Turmantas – Zemgale

 13. Vegeriai – Vītiņi

 14. Žagarė – Žagare

 15. Žeimelis – Adžūni

  LITWA - BIAŁORUŚ

Granice lądowe


 1. Adutiškis – Lentupis (droga kolejowa)

 2. Adutiškis – Moldevičiai

 3. Adutiškis – Pastovys (droga kolejowa)

 4. Druskininkai – Pariečė (droga kolejowa)

 5. Eišiškės – Dotiškės

 6. Gelednė – Lentupis (droga kolejowa)

 7. Kabeliai – Pariečė (droga kolejowa)

 8. Kapčiamiestis – Kadyš

 9. Kena – Gudagojis (droga kolejowa)

 10. Krakūnai – Geranainys

 11. Latežeris – Pariečė

 12. Lavoriškės – Kotlovka

 13. Medininkai – Kamenyj Log

 14. Papelekis – Lentupis

 15. Raigardas – Privalka

 16. Šalčininkai – Benekainys

 17. Stasylos – Benekainys (droga kolejowa)

 18. Šumskas – Loša

 19. Tverečius – Vidžiai

 20. Ureliai – Klevyčia  LITWA - POLSKAGranice lądowe


 1. Kalvarija – Budzisko

2. Lazdijai – Ogrodniki (Aradninkai)

3. Mockava (Šeštokai) – Trakiszki (Trakiškės) (droga kolejowa)
LITWA - FEDERACJA ROSYJSKA


Granice lądowe


 1. Jurbarkas – Sovetsk (rzeka)

 2. Kybartai – Černyševskoje

 3. Kybartai – Nesterov (droga kolejowa)

 4. Nida – Morskoje

 5. Nida – Rybačyj (rzeka)

 6. Pagėgiai – Sovetsk (droga kolejowa)

 7. Panemunė – Sovetsk

 8. Ramoniškiai – Pograničnyj

 9. Rusnė – Sovetsk (rzeka)

Granice morskie


Port Krajowy Klaipėda, (przejścia graniczne Kuršių, Molo i


  1   2   3   4   5   6   7


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna