Wersja zaakceptowana przez Konsultanta Krajowego w dziedzinie onkologii klinicznejPobieranie 1.8 Mb.
Strona10/17
Data09.05.2016
Rozmiar1.8 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   17
OBJAWY METABOLICZNE / LABORATORYJNE

Strona 2 z 3
Stopień

Zdarzenie niepożądane

Nazwa skrócona

1

2

3

4

5

Wapń, podwyższone stężenie w surowicy

(hiperkalcemia)Hiperkalcemia

>górna granica normy – 11,5 mg/dl

>górna granica normy – 2,9 mmol/l


Wapń zjonizowany:

>górna granica normy – 1,5 mmol/l>11,5 – 12,5 mg/dl

>2,9 – 3,1 mmol/l


Wapń zjonizowany:

>1,5 – 1,6 mmol/l>12,5 – 13,5 mg/dl

>3,1 – 3,4 mmol/l


Wapń zjonizowany:

>1,6 – 1,8 mmol/l>13,5 mg/dl

>3,4 mmol/l


Wapń zjonizowany:

>1,8 mmol/lZgon

Cholesterol, podwyższone stężenie w surowicy

(hipercholesterolemia)Cholesterol

>górna granica normy – 300 mg/dl

>górna granica normy – 7,75 mmol/l>300 – 400 mg/dl

>7,75 – 10,34 mmol/l>400 – 500 mg/dl

>10,34 – 12,92 mmol/l>500 mg/dl

>12,92 mmol/lZgon

CPK (kinaza fosfokreatynowa)

CPK

>górna granica normy – 2,5 x górna granica normy

>2,5 x górna granica normy – 5 x górna granica normy

>5 x górna granica normy – 10 x górna granica normy

>10 x górna granica normy

Zgon

Kreatynina

Kreatynina

>górna granica normy – 1,5 x górna granica normy

>1,5 – 3,0 x górna granica normy

>3,0 – 6,0 x górna granica normy

>6,0 x górna granica normy

Zgon

Uwaga: U pacjentów pediatrycznych należy przeprowadzić korektę związaną z wiekiem.

Należy również rozważyć: Współczynnik filtracji kłębuszkowej.

GGT

(γ-glutamylotranspeptydaza)GGT

>górna granica normy – 2,5 x górna granica normy

>2,5 – 5,0 x górna granica normy

>5,0 – 20,0 x górna granica normy

>20,0 x górna granica normyWspółczynnik filtracji kłębuszkowej [GFR]

GFR

<75 – 50% dolnej granicy normy

<50 – 25% dolnej granicy normy

<25% dolnej granicy normy, przewlekłe dializy nie wskazane

Wskazane przewlekłe dializy lub przeszczep nerki

Zgon

Należy również rozważyć: Kreatynina.

Glukoza, podwyższone stężenie w surowicy

(hiperglikemia)Hiperglikemia

>górna granica normy – 160 mg/dl

>górna granica normy – 8,9 mmol/l>160 – 250 mg/dl

>8,9 – 13,9 mmol/l>250 – 500 mg/dl

>13,9 – 27,8 mmol/l>500 mg/dl

>27,8 mmol/l lub kwasicaZgon

Uwaga: Hiperglikemia została ogólnie zdefiniowana jako stężenie na czczo chyba, że w protokole zostało określone inaczej.

Glukoza, obniżenie stężenia w surowicy

(hipoglikemia)Hipoglikemia<55 – 40 mg/dl

<3,0 – 2,2 mmol/l

<40 – 30 mg/dl

<2,2 – 1,7 mmol/l

<30 mg/dl

<1,7 mmol/l

Zgon

Hemoglobinuria

Hemoglobinuria

ObecnyZgon

Lipaza

Lipaza

>górna granica normy – 1,5 x górna granica normy

>1,5 – 2,0 x górna granica normy

>2,0 – 5,0 x górna granica normy

>5,0 x górna granica normyMagnez, podwyższone stężenie w surowicy

(hipermagnezemia)Hipermagnezemia

>górna granica normy – 3,0 mg/dl

>górna granica normy – 1,23 mmol/l

>3,0 – 8,0 mg/dl

>1,23 – 3,30 mmol/l>8,0 mg/dl

>3,30 mmol/lZgon

Magnez, obniżenie stężenia w surowicy

(hipomagnezemia)Hipomagnezemia<1,2 – 0,9 mg/dl

<0,5 – 0,4 mmol/l

<0,9 – 0,7 mg/dl

<0,4 – 0,3 mmol/l

<0,7 mg/dl

<0,3 mmol/l

Zgon

Fosforany, obniżenie stężenia w surowicy

(hipofosfatemia)Hipofosfatemia<2,5 – 2,0 mg/dl

<0,8 – 0,6 mmol/l

<2,0 – 1,0 mg/dl

<0,6 – 0,3 mmol/l

<1,0 mg/dl

<0,3 mmol/l

Zgon

Potas, podwyższone stężenie w surowicy

(hiperkaliemia)Hiperkaliemia

>górna granica normy – 5,5 mmol/l

>5,5 – 6,0 mmol/l

>6,0 – 7,0 mmol/l

>7,0 mmol/l

Zgon
CTCAE wersja 3,0

- 41 -

31 marca 2003 roku, Data publikacji: 9 sierpnia 2006 roku
OBJAWY METABOLICZNE / LABORATORYJNE

Strona 3 z 3
Stopień

Zdarzenie niepożądane

Nazwa skrócona

1

2

3

4

5

Potas, obniżenie stężenia w surowicy (hipokaliemia)

Hipokaliemia
<3,0 – 2,5 mmol/l

<2,5 mmol/l

Zgon

Proteinuria

Proteinuria

1+ lub

0,15 – 1,0 g/24 godz.2+ do 3+ lub

>1,0 – 3,5 g/24 godz.4+ lub

>3,5 g/24 godz.Zespół nerczycowy

Zgon

Sód, podwyższone stężenie w surowicy (hipernatremia)

Hipernatremia

>górna granica normy – 150 mmol/l

>150 – 155 mmol/l

>155 – 160 mmol/l

>160 mmol/l

Zgon

Sód, obniżenie stężenia w surowicy (hiponatremia)

Hiponatremia
<130 – 120 mmol/l

<120 mmol/l

Zgon

Trójglicerydy, podwyższone stężenie w surowicy

(hipertrójglicerydemia)Hipertrójglicerydemia

>górna granica normy – 2,5 x górna granica normy

>2,5 – 5,0 x górna granica normy

>5,0 – 10 x górna granica normy

>10 x górna granica normy

Zgon

Kwas moczowy, podwyższone stężenie w surowicy (hiperurykemia)

Hiperurykemia

>górna granica normy – 10 mg/dl

≤0,59 mmol/l bez konsekwencji fizjologicznych

>górna granica normy – 10 mg/dl

≤0,59 mmol/l z konsekwencjami fizjologicznymi>10 mg/dl

>0,59 mmol/lZgon

Należy również rozważyć: Kreatynina; Potas, podwyższone stężenie w surowicy (hiperkaliemia); Niewydolność nerek; Ostry zespół rozpadu guza.

Objawy metaboliczne / laboratoryjne – Inne (należy określić, __)

Objawy metaboliczne / laboratoryjne – Inne (należy określić)

Stan łagodny

Stan umiarkowany

Stan ciężki

Zagrożenie życia; upośledzenie

ZgonCTCAE wersja 3,0

- 42 -

31 marca 2003 roku, Data publikacji: 9 sierpnia 2006 roku
UKŁAD MIĘŚNIOWO-SZKIELETOWY / TKANKI MIĘKKIE

Strona 1 z 4
Stopień

Zdarzenie niepożądane

Nazwa skrócona

1

2

3

4

5

Zapalenie stawów (aseptyczne)

Zapalenie stawów

Łagodny ból ze stanem zapalnym, rumieniem lub obrzękiem stawu, ale bez utrudnienia funkcjonowania

Umiarkowany ból ze stanem zapalnym, rumieniem lub obrzękiem stawu z utrudnieniem funkcjonowania, ale bez utrudnienia czynności dnia codziennego

Ciężki ból ze stanem zapalnym, rumieniem lub obrzękiem stawu i z utrudnieniem czynności dnia codziennego


Upośledzenie

Zgon

Uwaga: Należy raportować wyłącznie, gdy zostanie postawiona diagnoza zapalenie stawów (np. stan zapalny stawu lub stanu charakteryzującego się stan zapalnym stawów). Arthralgia (oznaka lub objaw polegające na bólu stawów, w szczególności o charakterze niezapalnym) została oceniona w punkcie Ból – Wybierz w KATEGORII BÓL.

Kości:

kręgosłup-skoliozaSkolioza

≤20 stopni; zmiany klinicznie niewykrywalne

>20 – 45 stopni; zmiany widoczne przy zgięciu w przód; z utrudnieniem funkcjonowania, ale bez utrudnienia czynności dnia codziennego

>45 stopni; wystawanie łopatki przy zgięciu w przód; wskazana interwencja operacyjna; utrudnienie czynności dnia codziennego

Upośledzenie (np. utrudniające czynność serca i płuc)

Zgon

Kręgosłup szyjny-zakres ruchów

Kręgosłup szyjny-zakres ruchów

Łagodne ograniczenie rotacji lub zgięcia pomiędzy 60 – 70 stopni

Rotacja <60 stopni w prawo lub w lewo; <60 stopni w zakresie zgięcia

Zesztywnienie / zlewanie się stawu w kilku segmentach, brak rotacji kręgosłupa szyjnego

Uwaga: Rotacja wynosząca 60 – 65 stopni jest wymagana do cofania samochodu; zgięcie wynoszące 60 – 65 stopni jest wymagane do zawiązania sznurówek.

Wyrośle kostne [egzostoza]

Wyrośle kostne [egzostoza]

Przebieg bezobjawowy

Obejmująca kilka miejsc; ból lub utrudnienie czynności

Wskazane wycięcie

Rozwój w kierunku nowotworu (tj. chrzęstniakomięsak)

Zgon

Kończyna-dolna

(chód / chodzenie)Chód / chodzenie

Utykanie widoczne wyłącznie dla doświadczonego obserwatora i zdolność przejścia odległości ≥1 kilometra; do chodzenia wskazana laska

Zauważalne utykanie lub ograniczenie czynności kończyny, ale zachowana zdolność przejścia odległości ≥0,1 kilometra (1 przecznica w mieście); do chodzenia wskazany czwórnóg

Znaczne utykanie z modyfikacją chodu w celu utrzymania równowagi (chód na poszerzonej podstawie, wyraźna redukcja długości kroku); przemieszczanie się ograniczone do balkonika; wskazane kule

Brak możliwości chodzeniaNależy również rozważyć: Ataksja (brak koordynacji); Osłabienie mięśni, uogólnione lub miejscowe (z innych przyczyn niż neuropatia) – Wybierz.

Kończyna-dolna

(czynność)Kończyna-dolna

(czynność)Zdolność wykonywania większości prac domowych lub zawodowych za pomocą dotkniętej zmianami kończyny

Zdolność wykonywania większości prac domowych lub zawodowych z kompensowaniem za pomocą zdrowej kończyny

Utrudnienie czynności dnia codziennego

Upośledzenie; brak czynności dotkniętej zmianami kończynyZwłóknienie-chirurgia kosmetyczna

Zwłóknienie-chirurgia kosmetyczna

Widoczne wyłącznie w dokładnym badaniu

Wyraźnie widoczne, ale bez zniekształcenia

Znaczące zniekształcenie; wskazana interwencja operacyjna, jeżeli pacjent sobie tego życzyCTCAE wersja 3,0

- 43 -

31 marca 2003 roku, Data publikacji: 9 sierpnia 2006 roku
UKŁAD MIĘŚNIOWO-SZKIELETOWY / TKANKI MIĘKKIE

Strona 2 z 4
Stopień

Zdarzenie niepożądane

Nazwa skrócona

1

2

3

4

5

Zwłóknienie-głęboka tkanka łączna

Zwłóknienie-głęboka tkanka łączna

Zwiększenie gęstości, struktura “gąbczasta”

Zwiększenie gęstości z twardością lub ograniczeniem

Zwiększenie gęstości z unieruchomieniem tkanek; wskazana interwencja operacyjna; utrudnienie czynności dnia codziennego

Zagrożenie życia; upośledzenie; utrata kończyny; utrudnienie czynności najważniejszych narządów

Zgon

Należy również rozważyć: Stwardnienie / zwłóknienie (skóra i tkanka podskórna); Osłabienie mięśni, uogólnione lub miejscowe (z innych przyczyn niż neuropatia) – Wybierz; Neuropatia: ruchowa; Neuropatia: czuciowa

Złamania

Złamania

Przebieg bezobjawowy, zmiany wyłącznie w badaniach radiologicznych (np. bezobjawowe złamania żeber widoczne w badaniu radiologicznym, złamanie patologiczne miednicy widoczne w badaniu MRI, itp.)

Obecność objawów, ale brak przemieszczenia; wskazane unieruchomienie

Obecność objawów i przemieszczenia lub otwarta rana z widoczną kością; wskazana interwencja operacyjna

Upośledzenie; wskazana amputacja

Zgon

Staw-wysięk

Staw-wysięk

Przebieg bezobjawowy, zmiany wyłącznie w badaniach klinicznych lub radiologicznych

Obecność objawów; utrudnienie funkcjonowania, ale bez utrudnienia czynności dnia codziennego

Obecność objawów i utrudnienie czynności dnia codziennego

Upośledzenie

Zgon

Należy również rozważyć: Zapalenie stawów (aseptyczne).

Staw-czynność5

Staw-czynność

Sztywność utrudniająca aktywność sportową; utrata zakresu ruchu o ≤25%

Sztywność z utrudnieniem funkcjonowania, ale bez utrudnienia czynności dnia codziennego; zmniejszenie zakresu ruchu o >25 – 50%

Sztywność z utrudnieniem czynności dnia codziennego; zmniejszenie zakresu ruchu >50 – 75%

Staw sztywny lub nieczynny (artrodeza); zmniejszenie zakresu ruchu o >75%Należy również rozważyć: Zapalenie stawów (aseptyczne).

Powikłania miejscowe – związane z przyrządem / protezą

Przyrząd / proteza

Przebieg bezobjawowy

Obecność objawów, bez utrudnienia czynności dnia codziennego; miejscowa pielęgnacja rany; wskazana interwencja medyczna

Obecność objawów, utrudnienie czynności dnia codziennego; wskazana interwencja operacyjna (np. wymiana lub usunięcie urządzenia / przyrządu, rekonstrukcja)

Zagrożenie życia; upośledzenie; utrata kończyny lub narządu

Zgon

Kręgosłup lędźwiowy-zakres ruchu

Zakres ruchu kręgosłupa lędźwiowego

Sztywność i trudność przy schylaniu się, aby podnieść lekki przedmiot z podłogi, ale możliwa aktywność

Niewielkie zgięcie kręgosłupa lędźwiowego, ale wymagana pomoc przy podnoszeniu lekkiego przedmiotu z podłogi

Zesztywnienie / zlewanie się stawu w kilku segmentach z brakiem zgięcia kręgosłupa lędźwiowego (tj. niemożliwe podnoszenie lekkiego5 Adaptowano z International SFTR Method of Measuring and Recording Joint Motion, International Standard Orthopedic Measurements (ISOM), Jon J. Gerhardt i Otto A. Russee, Bern, Szwajcaria, Han Huber 9 Publisher), 1975.CTCAE wersja 3,0

- 44 -

31 marca 2003 roku, Data publikacji: 9 sierpnia 2006 roku1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   17


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna