Wersja zaakceptowana przez Konsultanta Krajowego w dziedzinie onkologii klinicznejPobieranie 1.8 Mb.
Strona11/17
Data09.05.2016
Rozmiar1.8 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   17
UKŁAD MIĘŚNIOWO-SZKIELETOWY / TKANKI MIĘKKIE

Strona 3 z 4
Stopień

Zdarzenie niepożądane

Nazwa skrócona

1

2

3

4

5

przedmiotu)Osłabienie mięśni, uogólnione lub miejscowe (z innych przyczyn niż neuropatia)

Wybierz:Osłabienie mięśni

WybierzPrzebieg bezobjawowy, osłabienie w badaniu fizykalnym

Obecność objawów i utrudnienie funkcjonowania, ale bez utrudnienia czynności dnia codziennego

Obecność objawów i utrudnienie czynności dnia codziennego

Zagrożenie życia; upośledzenie

Zgon

– Zewnątrzgałkowe

– Kończyna-dolna

– Kończyna-górna

– Twarzowe

– Lewostronne

– Oczne


– Miednicowe

– Prawostronne

– Tułów

– Całe ciało / zmiany uogólnioneNależy również rozważyć: Zmęczenie (osłabienie, ospałość, ogólne złe samopoczucie).

Hipoplazja mięśni / szkieletu kostnego

Hipoplazja mięśni / szkieletu kostnego

Hipoplazja nieistotna z punktu widzenia kosmetycznego i czynnościowego

Zniekształcenie, hipoplazja lub asymetria możliwa do skorygowania za pomocą protezy (np. wkładki do butów) lub zakrycia odzieżą

Zniekształcenie znaczące z czynnościowego punktu widzenia, hipoplazja lub asymetria niemożliwa do skorygowania za pomocą protezy lub zakrycia odzieżą

UpośledzenieZapalenie mięśni

(stan zapalny / uszkodzenie mięśnia)Zapalenie mięśni

Łagodny ból, bez utrudnienia funkcjonowania

Ból z utrudnieniem funkcjonowania, ale bez utrudnienia czynności dnia codziennego

Ból z utrudnieniem czynności dnia codziennego

Upośledzenie

Zgon

Uwaga: Zapalenie mięśni oznacza uszkodzenie mięśnia (tj. podwyższenie CPK).

Należy również rozważyć: CPK (kinaza fosfokreatynowa); Ból – Wybierz.

Martwica jałowa kości

(martwica aseptyczna)Martwica jałowa kości

Przebieg bezobjawowy, zmiany wyłącznie w badaniach radiologicznych

Obecność objawów i utrudnienie funkcjonowania, ale bez utrudnienia czynności dnia codziennego; wskazane minimalne usunięcie kości (tj. niewielka sekwestrektomia [sequestrectomy])

Obecność objawów i utrudnienie czynności dnia codziennego; wskazana interwencja operacyjna lub leczenie tlenem hiperbarycznym

Upośledzenie

Zgon


CTCAE wersja 3,0

- 45 -

31 marca 2003 roku, Data publikacji: 9 sierpnia 2006 roku
UKŁAD MIĘŚNIOWO-SZKIELETOWY / TKANKI MIĘKKIE

Strona 4 z 4
Stopień

Zdarzenie niepożądane

Nazwa skrócona

1

2

3

4

5

Osteoporoza6

Osteoporoza

Radiologiczne objawy osteoporozy lub ocena mineralnej gęstość kości [Bone Mineral Density] (BMD) t-score wynosząca od –1 do –2,5 (osteopenia) oraz brak zmniejszenia wzrostu i leczenie nie wskazane

BMD, ocena t-score < –2,5; zmniejszenie wzrostu <2 cm; wskazane leczenie osteoporozy

Złamania; zmniejszenie wzrostu ≥2 cm

Upośledzenie

Zgon

Surowiczak [seroma]

Surowiczak [seroma]

Przebieg bezobjawowy

Obecność objawów; wskazana interwencja medyczna lub zwykła aspiracja

Obecność objawów, wskazane interwencyjne badanie radiologiczne lub interwencja operacyjna

Martwica tkanek miękkich

Wybierz:

– Brzuch

– Kończyna-dolna

– Kończyna-górna

– Głowa


– Szyja

– Miednica

– Tułów


Martwica tkanek miękkich

Wybierz

Miejscowa pielęgnacja rany; wskazana interwencja medyczna

Wskazane chirurgiczne opracowanie rany lub inna interwencja inwazyjna (np. leczenie tlenem hiperbarycznym)

Konsekwencje zagrażające życiu; wskazana duża interwencja inwazyjna (np. rekonstrukcja tkanek, leczenie za pomocą płata skórnego lub przeszczepu)

Zgon

Szczękościsk (trudność, ograniczenie lub ból przy otwieraniu ust)

Szczękościsk

Zmniejszenie zakresu ruchu bez upośledzenia jedzenia

Zmniejszenie zakresu ruchu wymagające spożywania małych kęsów oraz miękkich lub przecieranych pokarmów

Zmniejszenie zakresu ruchu z niezdolnością do prawidłowego odżywiania lub nawadniania doustnego

Wskazówka nawigacyjna: Rana zakaźna została oceniona w punkcie Infekcja – Wybierz w KATEGORII INFEKCJA.

Wskazówka nawigacyjna: Rana niezakaźna została oceniona w punkcie Powikłanie rany, niezakaźne w KATEGORII OBJAWY DERMATOLOGICZNE / SKÓRNE.

Układ mięśniowo-szkieletowy / Tkanki miękkie – Inne (należy określić, __)

Układ mięśniowo-szkieletowy – Inne (należy określić)

Stan łagodny

Stan umiarkowany

Stan ciężki

Zagrożenie życia; upośledzenie

Zgon

6 „Assessment of Fracture Risk and its Application to Screening for Postmenopausal Osteoporosis” [Ocena ryzyka złamań i jej zastosowanie do badań przesiewowych w osteoporozie pomenopauzalnej] Raport WHO, Study Group Technical Report Series, No. 843, 1994, v + 129 stron [C*, E, F, R, S], ISBN 92 4 120843 0, Sw.fr. 22.-/US $19,80; w krajach rozwijających się: Sw.fr. 15,40, zamówienie nr 1100843CTCAE wersja 3,0

- 46 -

31 marca 2003 roku, Data publikacji: 9 sierpnia 2006 roku
OBJAWY NEUROLOGICZNE

Strona 1 z 5
Stopień

Zdarzenie niepożądane

Nazwa skrócona

1

2

3

4

5

Wskazówka nawigacyjna: Zespół zaburzeń koncentracji [ADD] (Attention Deficit Disorder) został oceniony w punkcie Zaburzenia poznawcze.

Wskazówka nawigacyjna: Afazja, czuciowa i/lub ruchowa, została oceniona w punkcie Upośledzenie mowy (np. dysfazja lub afazja).

Bezdech

Bezdech

Obecny

Wskazana intubacja

Zgon

Zapalenie pajęczynówki/ podrażnienia opon mózgowo-rdzeniowych/ zapalenie korzonków nerwowych

Zapalenie pajęczynówki

Obecność objawów, bez utrudnienia funkcjonowania; wskazana interwencja medyczna

Obecność objawów (np. światłowstręt, nudności), utrudnienie funkcjonowania, ale bez utrudnienia czynności dnia codziennego

Obecność objawów, utrudnienie czynności dnia codziennego

Zagrożenie życia; upośledzenie (np. paraplegia)

Zgon

Należy również rozważyć: Gorączka (przy nieobecności neutropenii, gdzie neutropenia została zdefiniowana jako całkowita liczba neutrofili [ANC] <1,0 x 109/l); Infekcja (udokumentowana klinicznie lub mikrobiologicznie) ze Stopniem 3 lub 4 w zakresie neutrofili (całkowita liczba neutrofili [ANC] <1,0 x 109/l) – Wybierz; Infekcja z prawidłową całkowitą liczbą neutrofili [ANC] lub Stopień 1 lub 2 w zakresie neutrofili – Wybierz; Infekcja z nieznaną całkowitą liczbą neutrofili [ANC] – Wybierz; Ból – Wybierz; Wymioty.

Ataksja (brak koordynacji)

Ataksja

Przebieg bezobjawowy

Obecność objawów, bez utrudnienia czynności dnia codziennego

Obecność objawów, utrudnienie czynności dnia codziennego; wskazana pomoc mechaniczna

Upośledzenie

Zgon

Uwaga: Ataksja (brak koordynacji) odnosi się do konsekwencji interwencji medycznej lub operacyjnej.

Pleksopatia splotu ramiennego

Pleksopatia splotu ramiennego

Przebieg bezobjawowy

Obecność objawów, bez utrudnienia czynności dnia codziennego

Obecność objawów, utrudnienie czynności dnia codziennego

Upośledzenie

Zgon

Niedokrwienie OUN

Niedokrwienie OUNPrzebieg bezobjawowy, zmiany wyłącznie w badaniach radiologicznych

Przemijający epizod lub atak niedokrwienny (TIA) trwający ≤24 godz.

Udar naczyniowy mózgu (CVA, udar), neurologiczne objawy ubytkowe >24 godz.

Zgon

Wskazówka nawigacyjna: KRWOTOK / KRWAWIENIE w OUN został oceniony w punkcie Krwotok, OUN w KATEGORII KRWOTOK / KRWAWIENIE.

Martwica OUN / zmiany torbielowate

Martwica OUN

Przebieg bezobjawowy, zmiany wyłącznie w badaniach radiologicznych

Obecność objawów, bez utrudnienia czynności dnia codziennego; wskazana interwencja medyczna

Obecność objawów i utrudnienie czynności dnia codziennego; wskazane leczenie tlenem hiperbarycznym

Zagrożenie życia; upośledzenie; wskazana interwencja operacyjna, aby zapobiec lub wyleczyć martwicę OUN / zmiany torbielowate

Zgon

Zaburzenia poznawcze

Zaburzenia poznawcze

Łagodne zaburzenia poznawcze; nie utrudniające aktywności w pracy / w szkole / w życiu codziennym; nie wskazane specjalne usługi / pomoc

Umiarkowane zaburzenia poznawcze; utrudniające aktywność w pracy / w szkole / w życiu codziennym, ale z zachowaniem możliwości samodzielnego życia; wskazana specjalna pomoc w niepełnym wymiarze godzin

Ciężkie zaburzenia poznawcze; znaczne upośledzenie aktywności w pracy / w szkole / w życiu codziennym

Brak zdolności wykonywania czynności dnia codziennego; wskazana specjalna pomoc w pełnym wymiarze godzin lub przebywanie w instytucji

Zgon

Uwaga: Zaburzenia poznawcze mogą być wykorzystane w zespole zaburzeń koncentracji (ADD).CTCAE wersja 3,0

- 47 -

31 marca 2003 roku, Data publikacji: 9 sierpnia 2006 roku
OBJAWY NEUROLOGICZNE

Strona 2 z 5
Stopień

Zdarzenie niepożądane

Nazwa skrócona

1

2

3

4

5

Splątanie

Splątanie

Przemijające splątanie, dezorientacja lub zaburzenie uwagi

Splątanie, dezorientacja lub zaburzenie uwagi z utrudnieniem funkcjonowania, ale bez utrudnienia czynności dnia codziennego

Splątanie lub majaczenie z utrudnieniem czynności dnia codziennego

Pacjent groźny dla innych i dla siebie; wskazana hospitalizacja

Zgon

Uwaga: Zespół zaburzeń koncentracji [ADD] (Attention Deficit Disorder) został oceniony w punkcie Zaburzenia poznawcze.

Wskazówka nawigacyjna: Neuropatia w zakresie nerwów czaszkowych została oceniona w punkcie Neuropatia-nerwy czaszkowe – Wybierz.

Zawroty głowy

Zawroty głowy

Wyłącznie z ruchami głowy lub oczopląsem; bez utrudnienia funkcjonowania

Utrudnienie funkcjonowania, ale bez utrudnienia czynności dnia codziennego

Utrudnienie czynności dnia codziennego

UpośledzenieUwaga: Określenie „zawroty głowy” obejmuje utratę równowagi, zamroczenie i zawroty głowy.

Należy również rozważyć: Neuropatia: nerwy czaszkowe – Wybierz; Omdlenie (zasłabnięcie).

Wskazówka nawigacyjna: Dysfazja, czuciowa i/lub ruchowa, została oceniona w punkcie Upośledzenie mowy (np. dysfazja lub afazja).

Encefalopatia

EncefalopatiaŁagodne oznaki lub objawy; bez utrudnienia czynności dnia codziennego

Oznaki lub Obecność objawów z utrudnieniem czynności dnia codziennego; wskazana hospitalizacja

Zagrożenie życia; upośledzenie

Zgon

Należy również rozważyć: Zaburzenia poznawcze; Splątanie; Zawroty głowy; Upośledzenie pamięci; Stan umysłowy; Zaburzenia nastroju – Wybierz; Psychoza (omamy / urojenia); Senność / obniżony poziom przytomności.

Objawy pozapiramidowe / ruchy mimowolne / niepokój

Ruchy mimowolne

Łagodne ruchy mimowolne bez utrudnienia funkcjonowania

Umiarkowane ruchy mimowolne z utrudnieniem funkcjonowania, ale bez utrudnienia czynności dnia codziennego

Ciężkie ruchy mimowolne lub kręcz szyi z utrudnieniem czynności dnia codziennego

Upośledzenie

Zgon

Wskazówka nawigacyjna: Ból głowy / ból neuropatyczny (np. ból szczęki, ból pochodzenia neurologicznego, ból fantomowy kończyny, neuralgia poinfekcyjna lub bolesne neuropatie) został oceniony w punkcie Ból – Wybierz w KATEGORII BÓL.

Wodogłowie

Wodogłowie

Przebieg bezobjawowy, zmiany wyłącznie w badaniach radiologicznych

Objawy łagodne do umiarkowanych bez utrudnienia czynności dnia codziennego

Ciężkie objawy lub neurologiczne objawy ubytkowe z utrudnieniem czynności dnia codziennego

Upośledzenie

Zgon

Drażliwość (dzieci w wieku <3 lat)

Nadpobudliwość

Stan łagodny; łatwy do pocieszenia

Stan umiarkowany; wymagający zwiększonej uwagi

Stan ciężki; niepocieszony

Dysfunkcja nerwu krtaniowego

Nerw krtaniowy

Przebieg bezobjawowy, osłabienie wyłącznie w badaniu / teście klinicznym

Obecność objawów, bez utrudnienia czynności dnia codziennego; interwencja nie wskazana

Obecność objawów, utrudnienie czynności dnia codziennego; wskazana interwencja (np. tyreoplastyka, iniekcja do strun głosowych)

Zagrożenie życia; wskazana tracheostomia

Zgon


CTCAE wersja 3,0

- 48 -

31 marca 2003 roku, Data publikacji: 9 sierpnia 2006 roku1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   17


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna