Wersja zaakceptowana przez Konsultanta Krajowego w dziedzinie onkologii klinicznejPobieranie 1.8 Mb.
Strona12/17
Data09.05.2016
Rozmiar1.8 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
OBJAWY NEUROLOGICZNE

Strona 3 z 5
Stopień

Zdarzenie niepożądane

Nazwa skrócona

1

2

3

4

5

Wyciek, płyn mózgowo-rdzeniowy (CSF)

Wyciek płynu mózgowo-rdzeniowego

Przemijające ból głowy; wskazane zadbanie o pozycję ciała [postural care]

Obecność objawów, bez utrudnienia czynności dnia codziennego; wskazane wykonanie „łaty” z krwi [blood patch]

Obecność objawów, utrudnienie czynności dnia codziennego; wskazana interwencja operacyjna

Zagrożenie życia; upośledzenie

Zgon

Uwaga: Wyciek, płyn mózgowo-rdzeniowy (CSF) można wykorzystać do wycieku CSF związanego z zabiegiem operacyjnym i utrzymującego się >72 godzin.

Leukoencefalopatia (wyniki radiologiczne)

Leukoencefalopatia

Łagodne zwiększenie przestrzeni podpajęczynówkowej (SAS); łagodna ventriculomegalia; małe (+/- liczne) ogniskowe zwiększenie intensywności w obrazach T2 zależnych, obejmujące okołokomorową istotę białą lub <1/3 wrażliwych obszarów mózgu

Umiarkowane zwiększenie przestrzeni podpajęczynówkowej [SAS]; umiarkowana ventriculomegalia; ogniskowe zwiększenie intensywności w obrazach T2 zależnych dochodzące do owalnej części centralnej lub obejmujące 1/3 do 2/3 wrażliwych obszarów mózgu

Znaczne zwiększenie przestrzeni podpajęczynówkowej [SAS]; ciężka ventriculomegalia; obok istoty białej zwiększenie intensywności w obrazach T2 zależnych lub rozproszone osłabienie (CT)

Uwaga: Leukoencefalopatia jest rozproszonym procesem przebiegającym w istocie białej, w szczególności NIE związanym z martwicą. Leukoencefalopatia (w wynikach radiologicznych) nie obejmuje jam, które są obszarami, gdzie nie ma tkanki nerwowej.

Upośledzenie pamięci

Upośledzenie pamięci

Upośledzenie pamięci bez utrudnienia funkcjonowania

Upośledzenie pamięci z utrudnieniem funkcjonowania, ale bez utrudnienia czynności dnia codziennego

Upośledzenie pamięci z utrudnieniem czynności dnia codziennego

AmnezjaStan umysłowy7

Stan umysłowy1 – 3 punkty poniżej normy wiekowej i normy edukacyjnej według Folsteina [Mini-Mental State Exam] (w skali MMSE)

>3 punkty poniżej normy wiekowej i normy edukacyjnej w skali MMSE według Folsteina

Zaburzenia nastroju

Wybierz:

– Wzburzenie

– Niepokój

– Depresja

– EuforiaZaburzenia nastroju – Wybierz

Łagodne zaburzenia nastroju bez utrudnienia funkcjonowania

Umiarkowane zaburzenia nastroju z utrudnieniem funkcjonowania, ale bez utrudnienia czynności dnia codziennego; wskazane podanie leków

Ciężkie zaburzenia nastroju z utrudnieniem czynności dnia codziennego

Proces tworzenia myśli samobójczych; pacjent niebezpieczny dla siebie i innych

Zgon

Zapalenie rdzenia kręgowego

Zapalenie rdzenia kręgowego

Przebieg bezobjawowy, łagodne oznaki (np. objaw Babińskiego lub Lhermitte’a)

Osłabienie lub utrata czucia bez utrudnienia czynności dnia codziennego

Osłabienie lub utrata czucia z utrudnieniem czynności dnia codziennego

Upośledzenie

Zgon
7 Folstein MF, Folstein, SE i McHugh PR (1975) „Mini-Mental State: A Practical Method for Grading the State of Patients for the Clinician,” [„Mini-Mental State: Praktyczna dla klinicystów metoda oceny stanu pacjentów”] Journal of Psychiatric Research, 12: 189-198CTCAE wersja 3,0

- 49 -

31 marca 2003 roku, Data publikacji: 9 sierpnia 2006 roku
OBJAWY NEUROLOGICZNE

Strona 4 z 5
Stopień

Zdarzenie niepożądane

Nazwa skrócona

1

2

3

4

5

Wskazówka nawigacyjna: Ból neuropatyczny została oceniona w punkcie Ból – Wybierz w KATEGORII BÓL.

Neuropatia:

Nerwy czaszkowe

Wybierz:


Neuropatia: nerwy czaszkowe

WybierzPrzebieg bezobjawowy, wykrycie wyłącznie w badaniu / testach

Obecność objawów, bez utrudnienia czynności dnia codziennego

Obecność objawów, utrudnienie czynności dnia codziennego

Zagrożenie życia; upośledzenie

Zgon

– I nerw czaszkowy – węch

– II nerw czaszkowy – wzrok

– III nerw czaszkowy – ruchy źrenicy, powieki górnej, zewnątrzgałkowe

– IV nerw czaszkowy – ruchy oka w dół, do wewnątrz

– V nerw czaszkowy – ruchowy-mięśnie szczękowe; czuciowy-twarzowe

– VI nerw czaszkowy – ruchy oka na zewnątrz

– VII nerw czaszkowy – ruchowy-twarz; czuciowy-smak

– VIII nerw czaszkowy – słuch i równowaga

– IX nerw czaszkowy – ruchowy-gardło; czuciowy-ucho, gardło, język

– X nerw czaszkowy – ruchowy-podniebienie; gardło, krtań

– XI nerw czaszkowy – ruchowy-mięsień mostkowo-sutkowaty i mięsień czworoboczny

– XII nerw czaszkowy – ruchowy-językNeuropatia:

ruchowa


Neuropatia-ruchowa

Przebieg bezobjawowy, osłabienie wyłącznie w badaniu / testach

Objawowe osłabienie z utrudnieniem funkcjonowania, ale bez utrudnienia czynności dnia codziennego

Osłabienie z utrudnieniem czynności dnia codziennego; wskazane usztywnienie [bracing] lub pomoc w chodzeniu (np. laska lub balkonik)

Zagrożenie życia; upośledzenie (np. porażenie)

Zgon

Uwaga: Neuropatia nerwów czaszkowych ruchowych została oceniona w punkcie Neuropatia: nerwy czaszkowe – Wybierz.

Należy również rozważyć: Dysfunkcja nerwu krtaniowego; Dysfunkcja nerwu przeponowego.

Neuropatia:

czuciowa


Neuropatia-czuciowa

Przebieg bezobjawowy; brak odruchów głębokich ze ścięgien lub parestezje (włącznie z mrowieniem), ale bez utrudnienia funkcjonowania

Zaburzenia czucia lub parestezje (włącznie z mrowieniem), z utrudnieniem funkcjonowania, ale bez utrudnienia czynności dnia codziennego

Zaburzenia czucia lub parestezje z utrudnieniem czynności dnia codziennego

Upośledzenie

Zgon

Uwaga: Neuropatia nerwów czaszkowych czuciowych została oceniona w punkcie Neuropatia: nerwy czaszkowe – Wybierz.

Osobowość / zachowanie

Osobowość

Obecność zmiany, ale bez niekorzystnego wpływu na pacjenta, ani na jego rodzinę

Obecność zmiany, niekorzystny wpływ na pacjenta lub na jego rodzinę

Wskazana interwencja w zakresie zdrowia psychicznego

Obecność zmiany, pacjent groźny dla innych i dla siebie; wskazana hospitalizacja

Zgon

Dysfunkcja nerwu przeponowego

Nerw przeponowy

Bezobjawowe osłabienie wyłącznie w badaniu / testach

Obecność objawów, ale bez utrudnienia czynności dnia codziennego; interwencja nie wskazana

Znaczna dysfunkcja; wskazana interwencja (np. pofałdowanie przepony)

Zagrażające życiu upośledzenie układu oddechowego; wskazana wentylacja mechaniczna

Zgon

Psychoza (omamy/ urojenia)

PsychozaPrzemijające epizody

Utrudnienie czynności dnia codziennego; leczenie farmakologiczne, wskazany nadzór

Pacjent groźny dla innych i dla siebie; zagrażające życiu

ZgonCTCAE wersja 3,0

- 50 -

31 marca 2003 roku, Data publikacji: 9 sierpnia 2006 roku
OBJAWY NEUROLOGICZNE

Strona 5 z 5
Stopień

Zdarzenie niepożądane

Nazwa skrócona

1

2

3

4

5

lub ograniczenie swobody

konsekwencje
Dysfunkcja dróg piramidowych (np. ↑ napięcia, wzmożenie odruchów, dodatni objaw Babińskiego, ↓ koordynacji ruchowej)

Dysfunkcja dróg piramidowych

Przebieg bezobjawowy, odchylenia wyłącznie w badaniu lub w testach

Obecność objawów; utrudnienie funkcjonowania, ale bez utrudnienia czynności dnia codziennego

Utrudnienie czynności dnia codziennego

Upośledzenie; porażenie

Zgon

Napad

NapadJeden krótkotrwały uogólniony napad; napady dobrze kontrolowane za pomocą środków przeciwdrgawkowych lub rzadkie ogniskowe napady ruchowe bez utrudnienia czynności dnia codziennego

Napady, w czasie których następuje zmiana przytomności; słabo kontrolowane zaburzenia napadowe, z przełomowymi uogólnionymi napadami pomimo interwencji medycznej

Napady każdego typu, które są wydłużone, powtarzające się lub trudne do kontrolowania (np. stan padaczkowy, nieuleczalna padaczka)

Zgon

Senność / obniżony poziom przytomności

SennośćSenność lub wpływ środka uspokajającego z utrudnieniem funkcjonowania, ale bez utrudnienia czynności dnia codziennego

Otępienie lub osłupienie; trudności z rozbudzeniem; utrudnienie czynności dnia codziennego

Śpiączka

Zgon

Upośledzenie mowy (np. dysfazja lub afazja)

Upośledzenie mowyŚwiadomość dysfazji czuciowej lub ruchowej, bez upośledzenia zdolności komunikacji

Dysfazja czuciowa lub ruchowa, z upośledzeniem zdolności komunikacji

Brak możliwości komunikacjiUwaga: Upośledzenie mowy odnosi się do procesu pierwotnego w OUN, nie obejmującego neuropatii, ani dysfunkcji narządu obwodowego.

Należy również rozważyć: Dysfunkcja nerwu krtaniowego; Zmiana głosu / dysartria (np. chrypka, utrata lub zaburzenia głosu, zapalenie krtani).

Omdlenie (zasłabnięcie)

Omdlenie (zasłabnięcie)

Obecne

Konsekwencje zagrażające życiu

Zgon

Należy również rozważyć: Niedokrwienie w zakresie naczyń mózgowych OUN; Zaburzenia przewodnictwa / blok przedsionkowo-komorowy serca – Wybierz; Zawroty głowy; Arytmia nadkomorowa i węzłowa – Wybierz; Epizod wazowagalny; Arytmia komorowa – Wybierz.

Wskazówka nawigacyjna: Zaburzenia smaku (VII, IX nerw czaszkowy) zostały ocenione w punkcie Zaburzenia smaku (dysgeusia) w KATEGORII PRZEWÓD POKARMOWY.

Drżenie

Drżenie

Objawy łagodne i krótkotrwałe lub okresowe, ale bez utrudnienia funkcjonowania

Umiarkowane drżenie z utrudnieniem funkcjonowania, ale bez utrudnienia czynności dnia codziennego

Ciężkie drżenie z utrudnieniem czynności dnia codziennego

UpośledzenieObjawy neurologiczne – Inne (należy określić, __)

Objawy neurologiczne – Inne (należy określić)

Stan łagodny

Stan umiarkowany

Stan ciężki

Zagrożenie życia; upośledzenie

ZgonCTCAE wersja 3,0

- 51 -

31 marca 2003 roku, Data publikacji: 9 sierpnia 2006 roku
OCZY / WZROK

Strona 1 z 3
Stopień

Zdarzenie niepożądane

Nazwa skrócona

1

2

3

4

5

Zaćma

Zaćma

Przebieg bezobjawowy, wykrycie wyłącznie w badaniu

Obecność objawów, z umiarkowanym spadkiem ostrości wzroku (20/40 lub lepszej); pogorszenie wzroku możliwe do skorygowania za pomocą okularów

Obecność objawów z wyraźnym spadkiem ostrości wzroku (gorszym niż 20/40); wskazana interwencja operacyjna (np. operacja zaćmy)

Zespół suchego oka

Suchość oka

Stan łagodny, interwencja nie wskazana

Obecność objawów, utrudnienie funkcjonowania, ale bez utrudnienia czynności dnia codziennego; wskazana interwencja medyczna

Obecność objawów lub spadek ostrości wzroku z utrudnieniem czynności dnia codziennego; wskazana interwencja operacyjna

Dysfunkcja powieki

Dysfunkcja powieki

Przebieg bezobjawowy

Obecność objawów, utrudnienie funkcjonowania, ale bez utrudnienia czynności dnia codziennego; wymagane środki miejscowe lub epilacja

Obecność objawów; utrudnienie czynności dnia codziennego; wskazana interwencja chirurgiczna

Uwaga: Dysfunkcja powieki obejmuje zwężenie kanalików, wywinięcie powiek [ectropion], podwinięcie powiek [entropion], rumień, wypadanie rzęs [madarosis], zarośnięcie powiek [symblepharon], teleangiektazje, pogrubienie i nieprawidłowość wzrostu rzęs [trichiasis].

Należy również rozważyć: Neuropatia: nerwy czaszkowe – Wybierz.

Jaskra

Jaskra

Podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe (EIOP) z interwencją za pomocą jednego środka miejscowego; bez ubytku pola widzenia

Podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe [EIOP] powodujące wczesny ubytek pola widzenia (tj. ubytek peryferyjnej części pola widzenia [nasal step] lub niedobór łukowaty [arcuate deficit]); wskazane liczne środki miejscowe i doustne

Podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe [EIOP] wywołujące wyraźny ubytek pola widzenia (tj. dotyczące zarówno górnej jak i dolnej części pola widzenia); wskazana interwencja operacyjna

Podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe [EIOP] prowadzące do ślepoty (20/200 lub gorzej); wskazane wyłuskanieZapalenie rogówki (stan zapalny rogówki/ owrzodzenie rogówki)

Zapalenie rogówki

Wyłącznie nieprawidłowe zmiany okulistyczne; interwencja nie wskazana

Obecność objawów i utrudnienie funkcjonowania, ale bez utrudnienia czynności dnia codziennego

Obecność objawów i utrudnienie czynności dnia codziennego; wskazana interwencja operacyjna

Perforacja lub ślepota (20/200 lub gorsza)Wskazówka nawigacyjna: Osłabienie mięśni oka zostało ocenione w punkcie Osłabienie mięśni, uogólnione lub miejscowe (z innych przyczyn niż neuropatia) – Wybierz w KATEGORII UKŁAD MIĘŚNIOWO-SZKIELETOWY / TKANKI MIĘKKIE.

Ślepota nocna

(nyktalopia)Nyktalopia

Obecność objawów, bez utrudnienia funkcjonowania

Obecność objawów i utrudnienie funkcjonowania, ale bez utrudnienia czynności dnia codziennego

Obecność objawów i utrudnienie czynności dnia codziennego

Upośledzenie

CTCAE wersja 3,0

- 52 -

31 marca 2003 roku, Data publikacji: 9 sierpnia 2006 roku1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna