Wersja zaakceptowana przez Konsultanta Krajowego w dziedzinie onkologii klinicznejPobieranie 1.8 Mb.
Strona13/17
Data09.05.2016
Rozmiar1.8 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
OCZY / WZROK

Strona 2 z 3
Stopień

Zdarzenie niepożądane

Nazwa skrócona

1

2

3

4

5

Oczopląs

Oczopląs

Przebieg bezobjawowy

Obecność objawów i utrudnienie funkcjonowania, ale bez utrudnienia czynności dnia codziennego

Obecność objawów i utrudnienie czynności dnia codziennego

UpośledzenieNależy również rozważyć: Neuropatia: nerwy czaszkowe – Wybierz; Oftalmoplegia / diplopia (podwójne widzenie).

Choroba powierzchni oka

Choroba powierzchni oka

Przebieg bezobjawowy lub obecność minimalnych objawów, ale bez utrudnienia funkcjonowania

Obecność objawów, utrudnienie funkcjonowania, ale bez utrudnienia czynności dnia codziennego; wskazane miejscowe zastosowanie antybiotyków lub inna interwencja miejscowa

Obecność objawów, utrudnienie czynności dnia codziennego; wskazana interwencja operacyjna

Uwaga: Choroba powierzchni oka obejmuje zapalenie spojówek, suche zapalenie rogówki i spojówki, obrzęk spojówek, rogowacenie [keratynizacja] i metaplazja nabłonkowa spojówki powiek.

Oftalmoplegia / diplopia (podwójne widzenie)

Diplopia

Okresowa obecność objawów, interwencja nie wskazana

Obecność objawów i utrudnienie funkcjonowania, ale bez utrudnienia czynności dnia codziennego

Obecność objawów i utrudnienie czynności dnia codziennego; wskazana interwencja chirurgiczna

UpośledzenieNależy również rozważyć: Neuropatia: nerwy czaszkowe – Wybierz.

Obrzęk tarczy nerwu wzrokowego

Obrzęk tarczy nerwu wzrokowego

Przebieg bezobjawowy

Pogorszenie ostrości wzroku (20/40 lub lepsza); obecne zaburzenie pola widzenia

Pogorszenie ostrości wzroku (gorsze niż 20/40); wyraźne zaburzenie pola widzenia, ale oszczędzające centralne 20 stopni

Ślepota

(20/200 lub gorsza)

Należy również rozważyć: Neuropatia: nerwy czaszkowe – Wybierz.

Wytrzeszcz oczu / zapadnięcie gałki ocznej

Wytrzeszcz oczu / zapadnięcie gałki ocznej

Przebieg bezobjawowy, interwencja nie wskazana

Obecność objawów i utrudnienie funkcjonowania, ale bez utrudnienia czynności dnia codziennego

Obecność objawów i utrudnienie czynności dnia codziennego

Odwarstwienie siatkówki

Odwarstwienie siatkówki

Wysiękowe odwarstwienie siatkówki; bez utraty widzenia centralnego; interwencja nie wskazana

Wysiękowe odwarstwienie siatkówki, ostrość wzroku 20/40 lub lepsza, ale interwencja nie wskazana

Otworopochodne lub wysiękowe odwarstwienie siatkówki; wskazana interwencja operacyjna

Ślepota

(20/200 lub gorsza)

Retinopatia

Retinopatia

Przebieg bezobjawowy

Obecność objawów z umiarkowanym pogorszeniem ostrości wzroku (20/40 lub lepsze)

Obecność objawów z wyraźnym pogorszeniem ostrości wzroku (gorsze niż 20/40)

Ślepota

(20/200 lub gorsza)CTCAE wersja 3,0

- 53 -

31 marca 2003 roku, Data publikacji: 9 sierpnia 2006 roku
OCZY / WZROK

Strona 3 z 3
Stopień

Zdarzenie niepożądane

Nazwa skrócona

1

2

3

4

5

Martwica / rozmiękanie twardówki

Martwica twardówki

Przebieg bezobjawowy lub obecność objawów, ale bez utrudnienia funkcjonowania

Obecność objawów, utrudnienie funkcjonowania, ale bez utrudnienia czynności dnia codziennego; umiarkowane pogorszenie ostrości wzroku (20/40 lub lepsze); wskazana interwencja medyczna

Obecność objawów, utrudnienie czynności dnia codziennego; wyraźne pogorszenie ostrości wzroku (gorsze niż 20/40); wskazana interwencja operacyjna

Ślepota (20/200 lub gorsza); bolesne oko ze wskazaną enukleacjąZapalenie błony naczyniowej

Zapalenie błony naczyniowej

Przebieg bezobjawowy

Zapalenie przedniego odcinka błony naczyniowej; wskazana interwencja medyczna

Zapalenie tylnego odcinka błony naczyniowej lub zapalenie całości błony naczyniowej; wskazana interwencja operacyjna

Ślepota

(20/200 lub gorsza)

Wzrok-zaburzenia ostrości wzroku

Zaburzenia ostrości wzroku

Obecność objawów bez utrudnienia funkcjonowania

Obecność objawów i utrudnienie funkcjonowania, ale bez utrudnienia czynności dnia codziennego

Obecność objawów i utrudnienie czynności dnia codziennego

UpośledzenieWzrok-błyski światła / plamki

Błyski światła

Obecność objawów bez utrudnienia funkcjonowania

Obecność objawów i utrudnienie funkcjonowania, ale bez utrudnienia czynności dnia codziennego

Obecność objawów i utrudnienie czynności dnia codziennego

UpośledzenieWzrok-światłowstręt

Światłowstręt

Obecność objawów bez utrudnienia funkcjonowania

Obecność objawów i utrudnienie funkcjonowania, ale bez utrudnienia czynności dnia codziennego

Obecność objawów i utrudnienie czynności dnia codziennego

UpośledzenieKrwotok do ciała szklistego

Krwotok do ciała szklistego

Przebieg bezobjawowy, zmiany wyłącznie w badaniach klinicznych

Obecność objawów, utrudnienie funkcjonowania, ale bez utrudnienia czynności dnia codziennego; interwencja nie wskazana

Obecność objawów, utrudnienie czynności dnia codziennego; wskazana witrektomia

Nadmierne łzawienie (epiphora, łzawienie)

Nadmierne łzawienie

Obecność objawów, interwencja nie wskazana

Obecność objawów, utrudnienie funkcjonowania, ale bez utrudnienia czynności dnia codziennego

Obecność objawów, utrudnienie czynności dnia codziennego

OCZY / WZROK – Inne (należy określić, __)

Oczne – Inne (należy określić)

Obecność objawów bez utrudnienia funkcjonowania

Obecność objawów i utrudnienie funkcjonowania, ale bez utrudnienia czynności dnia codziennego

Obecność objawów, utrudnienie czynności dnia codziennego

Ślepota

(20/200 lub gorsza)ZgonCTCAE wersja 3,0

- 54 -

31 marca 2003 roku, Data publikacji: 9 sierpnia 2006 roku
BÓL

Strona 1 z 1
Stopień

Zdarzenie niepożądane

Nazwa skrócona

1

2

3

4

5

Ból

Wybierz:

Wybierz’ zdarzenia niepożądane przedstawione na końcu KATEGORII.


Ból – Wybierz

Łagodny ból bez utrudnienia funkcjonowania

Umiarkowany ból; ból lub leki przeciwbólowe utrudniają funkcjonowanie, ale nie utrudniają czynności dnia codziennego

Ciężki ból; ból lub leki przeciwbólowe znacznie utrudniają czynności dnia codziennego

UpośledzenieBól – Inne (należy określić, __)

Ból – Inne (należy określić)

Łagodny ból bez utrudnienia funkcjonowania

Umiarkowany ból; ból lub leki przeciwbólowe utrudniają funkcjonowanie, ale nie utrudniają czynności dnia codziennego

Ciężki ból; ból lub leki przeciwbólowe znacznie utrudniają czynności dnia codziennego

UpośledzenieBÓL – WYBIERZ
SŁUCH / USZY

– Ucho zewnętrzne

– Ucho środkowe

OBJAWY SERCOWO-NACZYNIOWE

– Objawy sercowe / serce

– Osierdzie

OBJAWY DERMATOLOGICZNE / SKÓRNE

– Twarz


– Wargi

– Jama ustna-dziąsła

Owłosiona skóra głowy

– Skóra


PRZEWÓD POKARMOWY

– Brzuch nie określony inaczej

– Odbyt

– Objawy stomatologiczne / zęby / przyzębie– Przełyk

– Jama ustna

– Otrzewna

– Odbytnica

– Żołądek

OBJAWY OGÓLNE

– Ból nie określony inaczej

– Ból w miejscu guzaOBJAWY WĄTROBOWO-ŻÓŁCIOWE/TRZUSTKOWE

– Pęcherzyk żółciowy

– Wątroba

OBJAWY Z UKŁADU CHŁONNEGO

– Węzły chłonne

UKŁAD MIĘŚNIOWO-SZKIELETOWY

– Plecy

– Kości


– Pośladek

– Kończyna

– Jelito

– Staw


– Mięsień

– Szyja


– Ból fantomowy (ból związany z brakującą kończyną)

OBJAWY NEUROLOGICZNE

– Głowa / ból głowy

– Neuralgia / nerwy obwodowe

OCZY

– Oko


PŁUCA / GÓRNE DROGI ODDECHOWE

– Ściana klatki piersiowej

– Klatka piersiowa / tułów nie określone inaczej


PŁUCA / GÓRNE DROGI ODDECHOWE (ciąg dalszy)

– Krtań


– Opłucna

– Zatoki


– Gardło / jama gardłowa / krtań

NERKI / UKŁAD MOCZOWO-PŁCIOWY

– Pęcherz moczowy

– Nerki


FUNKCJE SEKSUALNE / REPRODUKCYJNE

– Piersi


– Owulacja

– Miednica

– Prącie

– Krocze


– Prostata

– Moszna


– Jądro

– Cewka moczowa

– Macica

– Pochwa
CTCAE wersja 3,0

- 55 -

31 marca 2003 roku, Data publikacji: 9 sierpnia 2006 roku
PŁUCA / GÓRNE DROGI ODDECHOWE

Strona 1 z 4
Stopień

Zdarzenie niepożądane

Nazwa skrócona

1

2

3

4

5

Zespół niewydolności oddechowej u dorosłych [Adult Respiratory Distress Syndrome] (ARDS)

ARDS

Obecny, intubacja nie wskazana

Obecny, wskazana intubacja

Zgon

Należy również rozważyć: Duszność (skrócony oddech); Hipoksja; Zapalenie pęcherzyków płucnych / nacieki płucne.

Aspiracja

Aspiracja

Przebieg bezobjawowy (“cicha aspiracja”); wykrycie w wynikach endoskopowych lub radiologicznych (np. po doustnym podaniu baru)

Obecność objawów (np. zaburzenie nawyków żywieniowych, epizody kaszlu lub zadławienia w momencie aspiracji); wskazana interwencja medyczna (np. antybiotyki, odessanie lub tlen)

Kliniczne lub radiologiczne objawy zapalenia płuc lub zapalenia pęcherzyków płucnych; niezdolność do odżywiania doustnego

Zagrożenie życia (np. aspiracyjne zapalenie płuc lub zapalenie pęcherzyków płucnych)

Zgon

Należy również rozważyć: Infekcja (udokumentowana klinicznie lub mikrobiologicznie) ze Stopniem 3 lub 4 w zakresie neutrofili (całkowita liczba neutrofili [ANC] <1,0 x 109/l) – Wybierz; Infekcja z prawidłową całkowitą liczbą neutrofili [ANC] lub Stopień 1 lub 2 w zakresie neutrofili – Wybierz; Infekcja z nieznaną całkowitą liczbą neutrofili [ANC] – Wybierz; Dysfunkcja nerwu krtaniowego; Neuropatia: nerwy czaszkowe – Wybierz; Zapalenie pęcherzyków płucnych / nacieki płucne.

Niedodma

Niedodma

Przebieg bezobjawowy

Obecność objawów (np. duszność, kaszel), wskazana interwencja medyczna (np. bronchoskopowe odessanie, fizykoterapia klatki piersiowej, odessanie)

Wskazana interwencja operacyjna (np. stent, laser)

Zagrażające życiu upośledzenie układu oddechowego

Zgon

Należy również rozważyć: Zespół niewydolności oddechowej u dorosłych [Adult Respiratory Distress Syndrome] (ARDS); Kaszel; Duszność (skrócony oddech); Hipoksja; Infekcja (udokumentowana klinicznie lub mikrobiologicznie) ze Stopniem 3 lub 4 w zakresie neutrofili (całkowita liczba neutrofili [ANC] <1,0 x 109/l) – Wybierz; Infekcja z prawidłową całkowitą liczbą neutrofili [ANC] lub Stopień 1 lub 2 w zakresie neutrofili – Wybierz; Infekcja z nieznaną całkowitą liczbą neutrofili [ANC] – Wybierz; Niedrożność / stenoza dróg oddechowych – Wybierz; Zapalenie pęcherzyków płucnych / nacieki płucne; Zwłóknienie płuc (zmiany radiologiczne).

Skurcz oskrzeli, sapanie

Skurcz oskrzeli

Przebieg bezobjawowy

Obecność objawów bez utrudnienia funkcjonowania

Obecność objawów utrudniająca funkcjonowanie

Zagrożenie życia

Zgon

Należy również rozważyć: Odczyn alergiczny / nadwrażliwość (włącznie z gorączką polekową); Duszność (skrócony oddech).

Zdolność dyfuzyjna płuc dla tlenku węgla (DLCO)

DLCO

90 – 75% wartości przewidywanej

<75 – 50% wartości przewidywanej

<50 – 25% wartości przewidywanej

<25% wartości przewidywanej

Zgon

Należy również rozważyć: Hipoksja; Zapalenie pęcherzyków płucnych / nacieki płucne; Zwłóknienie płuc (zmiany radiologiczne).

Chłonkotok do jamy opłucnowej

Chłonkotok do jamy opłucnowej

Przebieg bezobjawowy

Obecność objawów; wskazane nakłucie klatki piersiowej lub drenaż za pomocą cewnika

Wskazana interwencja operacyjna

Zagrożenie życia (np. niestabilność hemodynamiczna lub wskazane wspomaganie oddychania)

Zgon

Kaszel

Kaszel

Obecność objawów, wskazane leczenie farmakologiczne wyłącznie za pomocą leków nienarkotycznych

Obecność objawów i wskazane podanie leków narkotycznych

Obecność objawów i znaczne utrudnienie snu lub czynności dnia codziennego


CTCAE wersja 3,0

- 56 -

31 marca 2003 roku, Data publikacji: 9 sierpnia 2006 roku1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna