Wersja zaakceptowana przez Konsultanta Krajowego w dziedzinie onkologii klinicznejPobieranie 1.8 Mb.
Strona15/17
Data09.05.2016
Rozmiar1.8 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
NERKI / UKŁAD MOCZOWO-PŁCIOWY

Strona 2 z 3
Stopień

Zdarzenie niepożądane

Nazwa skrócona

1

2

3

4

5

Niedrożność, układ moczowo-płciowy

Wybierz:

– Pęcherz moczowy

– Jajowód

– Prostata

– Powrózek nasienny

– Przetoka

– Jądra


– Moczowód

Cewka moczowa

– Macica

– Pochwa


– Nasieniowód

Niedrożność, układ moczowo-płciowy – Wybierz

Przebieg bezobjawowy, zmiany wyłącznie w badaniach radiologicznych lub endoskopowych

Obecność objawów, ale bez wodonercza, posocznicy lub dysfunkcji nerek; wskazane poszerzenie lub rekonstrukcja endoskopowa albo umieszczenie stentu

Obecność objawów i zaburzenie czynności narządu (np. posocznica lub wodonercze lub dysfunkcja nerek); wskazana interwencja operacyjna

Konsekwencje zagrażające życiu; niewydolność narządu lub wskazana interwencja operacyjna wymagająca całkowitej resekcji narządu

Zgon

Wskazówka nawigacyjna: Uraz operacyjny został oceniony w punkcie Uraz śródoperacyjny – Wybierz Narząd lub struktura w KATEGORII URAZ CHIRURGICZNY / ŚRÓDOPERACYJNY.

Perforacja, układ moczowo-płciowy

Wybierz:

– Pęcherz moczowy

– Jajowód

– Nerki

– Jajnik


– Prostata

– Powrózek nasienny

– Przetoka

– Jądra


– Moczowód

– Cewka moczowa

– Macica

– Pochwa


– Nasieniowód

Perforacja, układ moczowo-płciowy – Wybierz

Przebieg bezobjawowy, zmiany wyłącznie w badaniach radiologicznych

Obecność objawów, związek z zaburzeniem czynności nerek / układu moczowo-płciowego

Obecność objawów, wskazana interwencja operacyjna

Konsekwencje zagrażające życiu lub niewydolność narządu; wskazana interwencja operacyjna wymagająca resekcji narządu

Zgon

Wypadanie przetoki, układ moczowo-płciowy

Wypadanie przetoki, układ moczowo-płciowy

Przebieg bezobjawowy; specjalna interwencja, nadzwyczajna pielęgnacja nie wskazana

Dodatkowa miejscowa pielęgnacja lub obsługa; wskazana niewielka rewizja przetoki w znieczuleniu miejscowym

Zaburzenie czynności przetoki; wskazana interwencja operacyjna lub większa rewizja przetoki

Konsekwencje zagrażające życiu

Zgon

Uwaga: Inne powikłania przetoki mogą być oceniane w punkcie Przetoka, układ moczowo-płciowy – Wybierz; Wyciek (obejmujący zespolenie), układ moczowo-płciowy – Wybierz; Niedrożność, układ moczowo-płciowy – Wybierz; Perforacja, układ moczowo-płciowy – Wybierz; Zwężenie / stenoza (obejmujący zespolenie), układ moczowo-płciowy – Wybierz.

Niewydolność nerek

Niewydolność nerek

Przewlekłe dializy nie wskazane

Wskazane przewlekłe dializy lub przeszczep nerki

Zgon

Należy również rozważyć: Współczynnik filtracji kłębuszkowej.CTCAE wersja 3,0

- 61 -

31 marca 2003 roku, Data publikacji: 9 sierpnia 2006 roku
NERKI / UKŁAD MOCZOWO-PŁCIOWY

Strona 3 z 3
Stopień

Zdarzenie niepożądane

Nazwa skrócona

1

2

3

4

5

Zwężenie / stenoza

(obejmujące zespolenie), układ moczowo-płciowy

Wybierz:

– Pęcherz moczowy

– Jajowód

– Prostata

– Powrózek nasienny

– Przetoka

– Jądra

– Moczowód– Cewka moczowa

– Macica


– Pochwa

– NasieniowódZwężenie, obejmujące zespolenie, układ moczowo-płciowy – Wybierz

Przebieg bezobjawowy, zmiany wyłącznie w badaniach radiologicznych lub endoskopowych

Obecność objawów, ale bez wodonercza, posocznicy lub dysfunkcji nerek; wskazane poszerzenie lub rekonstrukcja endoskopowa, albo umieszczenie stentu

Obecność objawów i zaburzenie czynności narządu (np. posocznica lub wodonercze lub dysfunkcja nerek); wskazana interwencja operacyjna

Konsekwencje zagrażające życiu lub niewydolność narządu; wskazana interwencja operacyjna wymagająca resekcji narządu

Zgon

Należy również rozważyć: Niedrożność, układ moczowo-płciowy – Wybierz.

Utrata elektrolitów z moczem (np. zespół Fanconiego, nerkowa kwasica kanalikowa)

Utrata elektrolitów z moczem

Przebieg bezobjawowy, interwencja nie wskazana

Objawy łagodne, odwracalne i uleczalne za pomocą przetoczenia

Objawy nieodwracalne, wymagające kontynuowania przetoczenia

Należy również rozważyć: Kwasica (metaboliczna lub oddechowa); Dwuwęglany, obniżenie stężenia w surowicy; Wapń, obniżenie stężenia w surowicy (hipokalcemia); Fosforany, obniżenie stężenia w surowicy (hipofosfatemia).

Częstość / nagła potrzeba oddawania moczu

Częstość oddawania moczu

Zwiększenie częstości oddawania moczu lub oddawanie moczu w nocy do 2 x w porównaniu z normą; enuresis

Zwiększenie >2 x w porównaniu z normą, ale

≥1 x/godz.; nagła potrzeba; wskazany cewnik

Zastój moczu

(włącznie z pęcherzem neurogennym)Zastój moczu

Trudność w rozpoczęciu mikcji lub popuszczanie moczu kroplami, brak znaczącego zastoju moczu; zastój w okresie bezpośrednio po operacji

Trudność w rozpoczęciu mikcji wymagająca leczenia farmakologicznego; lub operacyjne leczenie atonii pęcherza moczowego wymagające umieszczenia cewnika przez okres dłuższy niż okres bezpośrednio po zabiegu operacyjnym, ale przez <6 tygodni

Wskazane cewnikowanie częściej niż raz na dobę; wskazana interwencja urologiczna (np. przezcewkowa resekcja gruczołu krokowego [TURP], cewnik nadłonowy, uretrotomia)

Konsekwencje zagrażające życiu; niewydolność narządu (np. pęknięcie pęcherza moczowego); wskazana interwencja operacyjna wymagająca resekcji narządu

Zgon

Uwaga: Etiologia zastoju moczu (jeżeli jest znana) została oceniona w punkcie Niedrożność, układ moczowo-płciowy – Wybierz; Zwężenie / stenoza (obejmujący zespolenie), układ moczowo-płciowy – Wybierz.

Należy również rozważyć: Niedrożność, układ moczowo-płciowy – Wybierz; Zwężenie / stenoza (obejmujący zespolenie), układ moczowo-płciowy – Wybierz.

Zmiana koloru moczu

Zmiana koloru moczu

Obecna

Uwaga: Zmiana koloru moczu odnosi się do zmiany, która nie jest związana z dietą, ani z przyczynami fizjologicznymi (np. bilirubina, stężenie moczu i hematuria).

Nerki / układ moczowo-płciowy – Inne (należy określić, __)

Nerki – Inne (należy określić)

Stan łagodny

Stan umiarkowany

Stan ciężki

Zagrożenie życia; upośledzenie

Zgon
CTCAE wersja 3,0

- 62 -

31 marca 2003 roku, Data publikacji: 9 sierpnia 2006 roku
NOWOTWORY WTÓRNE

Strona 1 z 1
Stopień

Zdarzenie niepożądane

Nazwa skrócona

1

2

3

4

5

Nowotwory wtórne – możliwość związku z leczeniem nowotworu (należy określić, __)

Nowotwory wtórne (możliwość związku z leczeniem nowotworu)

Nie zagrażający życiu podstawnokomórkowy lub płaskonabłonkowy rak skóry

Guz lity, białaczka lub chłoniak

Zgon

Uwaga: Nowotwory wtórne nie obejmują przerzutów z początkowych guzów pierwotnych. Jakikolwiek nowotwór, który może być związany z leczeniem nowotworu (włącznie z ostrą białaczką szpikową [AML] / zespołem mielodysplastycznym [MDS]) powinien być raportowany poprzez rutynowy mechanizm raportowania opisany w zarysie w każdym protokole. Ważne: Nowotwory wtórne są wyjątkiem w Skróconych wytycznych NCI dotyczących raportowania zdarzeń niepożądanych [NCI Expedited Adverse Event Reporting Guidelines]. Nowotwory wtórne wykazują “Stopień 4, obecny”, ale NCI nie wymaga Skróconego raportowania AdEERS [AdEERS Expedited Reporting] w przypadku jakichkolwiek (związanych lub nie związanych z leczeniem) nowotworów wtórnych. Diagnoza ostrej białaczki szpikowej [AML] / zespołu mielodysplastycznego [MDS] po leczeniu za pomocą sponsorowanego przez NCI badanego leku powinna być raportowana na formularzu dostępnym na stronie internetowej CTEP pod adresem http://ctep.cancer.gov. Nowotwory, które nie są podejrzewane o związek z leczeniem nie będą tutaj raportowane.CTCAE wersja 3,0

- 63 -

31 marca 2003 roku, Data publikacji: 9 sierpnia 2006 roku
FUNKCJE SEKSUALNE / REPRODUKCYJNE

Strona 1 z 2
Stopień

Zdarzenie niepożądane

Nazwa skrócona

1

2

3

4

5

Funkcja piersi / laktacja

Funkcja piersi

Zaburzenia sutków, bez znaczenia czynnościowego

Zaburzenia sutków, posiadające znaczenie czynnościoweZniekształcenie brodawki piersiowej / otoczki sutkowej

Brodawka piersiowa / otoczka sutkowa

Ograniczona asymetria otoczki sutkowej z brakiem zaburzeń położenia brodawki piersiowej / otoczki sutkowej

Asymetria brodawki piersiowej i otoczki sutkowej z niewielkim odchyleniem położenia brodawki piersiowej

Wyraźne odchylenie położenia brodawki piersiowej

Wielkość / hipoplazja piersi

Piersi

Minimalna asymetria; minimalna hipoplazja

Istnienie asymetrii, ≤1/3 objętości piersi; umiarkowana hipoplazja

Istnienie asymetrii, >1/3 objętości piersi; ciężka hipoplazja

Uwaga: Wielkość piersi jest określana przy podniesieniu obu kończyn górnych nad głowę.

Wskazówka nawigacyjna: Bolesne miesiączkowanie zostało ocenione w punkcie Ból – Wybierz w KATEGORII BÓL.

Wskazówka nawigacyjna: Bolesny stosunek [dyspareunia] został oceniony w punkcie Ból – Wybierz w KATEGORII BÓL.

Wskazówka nawigacyjna: Dysuria (bolesne oddawanie moczu) została oceniona w punkcie Ból – Wybierz w KATEGORII BÓL.

Zaburzenia erekcji

Zaburzenia erekcji

Spadek w zakresie czynności erekcji (częstość / sztywność erekcji), ale wspomaganie erekcji nie wskazane

Spadek w zakresie czynności erekcji (częstość / sztywność erekcji), wskazane wspomaganie erekcji

Spadek w zakresie czynności erekcji (częstość / sztywność erekcji), ale wspomaganie erekcji nie jest pomocne; wskazana proteza członka

Zaburzenia wytrysku nasienia

Zaburzenia wytrysku nasienia

Zmniejszenie wytrysku nasienia

Brak wytrysku nasienia lub wsteczny wytrysk nasieniaWskazówka nawigacyjna: Feminizacja mężczyzn została oceniona w KATEGORII OBJAWY ENDOKRYNOLOGICZNE.

Ginekomastia

GinekomastiaBezobjawowe powiększenie piersi

Obecność objawów powiększenia piersi; wskazana interwencja

Należy również rozważyć: Ból – Wybierz.

Niepłodność / bezpłodność

Niepłodność / bezpłodnośćMężczyźni: oligospermia / niska liczba plemników

Kobiety: obniżenie płodności / jajeczkowaniaMężczyźni: bezpłodność / azoospermia

Kobiety: niepłodność / brak jajeczkowaniaNieregularne miesiączkowanie

(zmiana w porównaniu z punktem wyjściowym)Nieregularne miesiączkowanie

1 – 3 miesiące bez menstruacji

>3 – 6 miesięcy bez menstruacji, ale kontynuowanie cykli menstruacyjnych

Trwały brak miesiączki przez >6 miesięcyCTCAE wersja 3,0

- 64 -

31 marca 2003 roku, Data publikacji: 9 sierpnia 2006 roku
FUNKCJE SEKSUALNE / REPRODUKCYJNE

Strona 2 z 2
Stopień

Zdarzenie niepożądane

Nazwa skrócona

1

2

3

4

5

Libido

Libido

Spadek zainteresowania, ale bez wpływu na związek; interwencja nie wskazana

Spadek zainteresowania i niekorzystny wpływ na związek; wskazana interwencjaWskazówka nawigacyjna: Maskulinizacja kobiet została oceniona w KATEGORII OBJAWY ENDOKRYNOLOGICZNE.

Zaburzenie orgazmu

Zaburzenie orgazmu

Przemijające obniżenie

Obniżenie zdolności przeżywania orgazmu wymagające interwencji

Całkowita niezdolność do przeżywania orgazmu; brak reakcji na interwencję

Wskazówka nawigacyjna: Ból miednicy został oceniony w punkcie Ból – Wybierz w KATEGORII BÓL.

Wskazówka nawigacyjna: Wrzody warg sromowych lub krocza zostały ocenione w punkcie Owrzodzenie w KATEGORII OBJAWY DERMATOLOGICZNE / SKÓRNE.

Wydzielina z pochwy

(niezakaźna)Wydzielina z pochwy

Stan łagodny

Stan umiarkowany do ciężkiego; wskazane stosowanie podkładówSuchość pochwy

Suchość pochwy

Stan łagodny

Stan utrudniający czynności seksualne; bolesny stosunek [dyspareunia]; wskazana interwencjaNależy również rozważyć: Ból – Wybierz.

Zapalenie błony śluzowej pochwy

Zapalenie błony śluzowej pochwy

Rumień błony śluzowej; objawy minimalne

Niejednolite owrzodzenia; umiarkowane objawy lub bolesny stosunek [dyspareunia]

Zlewające się owrzodzenia; krwawienie przy urazie; brak zdolności tolerowania badania przez pochwę, stosunku płciowego lub umieszczenia tamponu

Martwica tkanek; znaczne samoistne krwawienie; konsekwencje zagrażające życiuZwężenie / długość pochwy

Zwężenie pochwy

Zwężenie i/lub skrócenie pochwy bez utrudnienia funkcjonowania

Zwężenie i/lub skrócenie pochwy utrudniające funkcjonowanie

Całkowite zamknięcie; niemożliwe do chirurgicznego skorygowania

Zapalenie pochwy (nie z powodu infekcji)

Zapalenie pochwy

Stan łagodny, interwencja nie wskazana

Stan umiarkowany, wskazana interwencja

Stan ciężki, nie pomaga leczenie; owrzodzenie, ale interwencja operacyjna nie wskazana

Owrzodzenie i wskazana interwencja operacyjnaFunkcje seksualne / reprodukcyjne – Inne (należy określić, __)

Funkcje seksualne – Inne (należy określić)

Stan łagodny

Stan umiarkowany

Stan ciężki

Upośledzenie

ZgonCTCAE wersja 3,0

- 65 -

31 marca 2003 roku, Data publikacji: 9 sierpnia 2006 roku1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna