Wersja zaakceptowana przez Konsultanta Krajowego w dziedzinie onkologii klinicznejPobieranie 1.8 Mb.
Strona16/17
Data09.05.2016
Rozmiar1.8 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
URAZ CHIRURGICZNY / ŚRÓDOPERACYJNY

Strona 1 z 2
Stopień

Zdarzenie niepożądane

Nazwa skrócona

1

2

3

4

5

Wskazówka nawigacyjna: Krwotok śródoperacyjny został oceniony w punkcie KRWOTOK / KRWAWIENIE w związku z zabiegiem operacyjnym, śródoperacyjny lub pooperacyjny w KATEGORII KRWOTOK / KRWAWIENIE.

Uraz śródoperacyjny

Wybierz Organ lub Struktura

Wybierz’ zdarzenia niepożądane przedstawione na końcu KATEGORII.


Uraz śródoperacyjny

WybierzWskazana zasadnicza rekonstrukcja uszkodzonego narządu / uszkodzonej struktury

Wskazana częściowa resekcja uszkodzonego narządu / uszkodzonej struktury

Wskazana całkowita resekcja lub rekonstrukcja uszkodzonego narządu / uszkodzonej struktury

Konsekwencje zagrażające życiu; upośledzenieUwaga: ‘Wybierz’ zdarzenia niepożądane zostały zdefiniowane jako znaczące, nieoczekiwane urazy, które są rozpoznawane w momencie zabiegu operacyjnego. Te zdarzenia niepożądane nie odnoszą się do dodatkowych procedur chirurgicznych, które należy przeprowadzić w związku ze zmianą planu operacyjnego na podstawie wyników śródoperacyjnych. Jakiekolwiek następstwa wynikające z urazu śródoperacyjnego, które prowadzą do wyników niepożądanych dla pacjenta muszą również być zarejestrowane i ocenione zgodnie z odpowiednimi określeniami CTCAE.

Uraz śródoperacyjny – Inne (należy określić, __)

Uraz śródoperacyjny – Inne (należy określić)

Wskazana zasadnicza rekonstrukcja uszkodzonego narządu / uszkodzonej struktury

Wskazana częściowa resekcja uszkodzonego narządu / uszkodzonej struktury

Wskazana całkowita resekcja lub rekonstrukcja uszkodzonego narządu / uszkodzonej struktury

Konsekwencje zagrażające życiu; upośledzenieUwaga: Uraz śródoperacyjny – Inne (należy określić, __) należy wykorzystywać wyłącznie do raportowania narządu / struktury, które nie zostały objęte w punkcie ‘Wybierz’ zdarzenia niepożądane przedstawione na końcu KATEGORII. Jakiekolwiek następstwa wynikające z urazu śródoperacyjnego, które prowadzą do wyników niepożądanych dla pacjenta muszą również zostać zarejestrowane i ocenione zgodnie z odpowiednimi określeniami CTCAE.
CTCAE wersja 3,0

- 66 -

31 marca 2003 roku, Data publikacji: 9 sierpnia 2006 roku
URAZ CHIRURGICZNY / ŚRÓDOPERACYJNY – WYBIERZ

Strona 2 z 2

SŁUCH / USZY

– Ucho wewnętrzne

– Ucho środkowe

– Ucho zewnętrzne nie określone inaczej

– Ucho zewnętrzne-małżowina uszna [pinna]

OBJAWY SERCOWO-NACZYNIOWE

– Tętnice-aorta

– Tętnice-szyjne

– Tętnice-mózgowe

– Tętnice-kończyna (dolna)

– Tętnice-kończyna (górna)

– Tętnice-wątrobowe

– Tętnice-główne tętnice trzewne

– Tętnice-płucne

– Tętnice nie określone inaczej

– Serce


– Śledziona

– Żyły-kończyna (dolna)

– Żyły-kończyna (górna)

– Żyły-wątrobowe

– Żyły-żyła główna dolna

– Żyły-szyjne

– Żyły-główne żyły trzewne

– Żyły-wrotna

– Żyły-płucne

– Żyły-żyła główna górna

Żyły nie określone inaczej

OBJAWY DERMATOLOGICZNE / SKÓRNE

– Piersi

– Paznokcie

– Skóra

OBJAWY ENDOKRYNOLOGICZNE– Nadnercza

– Przytarczyce

– Przysadka


OBJAWY ENDOKRYNOLOGICZNE (ciąg dalszy)

– Tarczyca

GŁOWA i SZYJA

– Dziąsła

– Krtań

– Wargi / okolica okołowargowa– Twarz nie określona inaczej

– Jama nosowa

– Nasogardło

– Szyja nie określona inaczej

– Nos

– Jama ustna nie określona inaczej– Ślinianka przyuszna

– Gardło


– Przewody ślinowe

– Gruczoły ślinowe

– Zatoki

– Zęby


– Język

– Górny odcinek dróg oddechowych i przewodu pokarmowego nie określony inaczej

PRZEWÓD POKARMOWY

– Brzuch nie określony inaczej

– Zwieracz odbytu

– Odbyt


– Wyrostek robaczkowy

– Kątnica

– Okrężnica

– Dwunastnica

– Przełyk

– Krętnica

– Jelito czcze

Jama ustna

– Jama otrzewnej

– Odbytnica

– Jelito cienkie nie określone inaczej


PRZEWÓD POKARMOWY (ciąg dalszy)

– Przetoka (przewód pokarmowy)

– Żołądek

WĄTROBOWO-ŻÓŁCIOWY / TRZUSTKA

– Drogi żółciowe-przewód żółciowy wspólny

– Drogi żółciowe-przewód wątrobowy wspólny

– Drogi żółciowe- przewód wątrobowy lewy

– Drogi żółciowe- przewód wątrobowy prawy

– Drogi żółciowe nie określone inaczej

– Pęcherzyk żółciowy

– Wątroba

– Trzustka

– Przewód trzustkowy

UKŁAD MIĘŚNIOWO-SZKIELETOWY

– Kości

– Chrząstka– Kończyna-dolna

– Kończyna-dolna

– Staw

– Więzadło– Mięsień

– Tkanki miękkie nie określone inaczej

– Ścięgno

OBJAWY NEUROLOGICZNE

– Mózg

– Opony mózgowe– Rdzeń kręgowy

NERWY:

Splot barkowy

– I nerw czaszkowy (węchowy)

– II nerw czaszkowy (wzrokowy)

– III nerw czaszkowy (okoruchowy)

– IV nerw czaszkowy (bloczkowy)OBJAWY NEUROLOGICZNE (ciąg dalszy)

NERWY:

– V nerw czaszkowy (trójdzielny) ruchowy

– V nerw czaszkowy (trójdzielny) czuciowy

– VI nerw czaszkowy (odwodzący)

– VII nerw czaszkowy (twarzowy) ruchowy-twarz

– VII nerw czaszkowy (twarzowy) czuciowy-smak

– VIII nerw czaszkowy (przedsionkowo-ślimakowy)

– IX nerw czaszkowy (językowo-gardłowy) ruchowy gardło

– IX nerw czaszkowy (językowo-gardłowy) czuciowy ucho-gardło-język

– X nerw czaszkowy (błędny)

– XI nerw czaszkowy (dodatkowy)

– XII nerw czaszkowy (podjęzykowy)

– Nerwy czaszkowe lub ich odgałęzienia nie określone inaczej

– Językowy

– Piersiowy długi

– Obwodowe ruchowe nie określone inaczej

– Obwodowe czuciowe nie określone inaczej

– Krtaniowy wsteczny

– Splot krzyżowy

– Kulszowy

– Piersiowo-grzbietowy

OCZY


– Spojówka

– Rogówka

– Oko nie określone inaczej

– Soczewka

– Siatkówka


PŁUCA / GÓRNE DROGI ODDECHOWE

– Oskrzela

– Płuca

– Śródpiersie– Opłucna

Przewód piersiowy

– Tchawica

– Górne drogi oddechowe nie określone inaczej

NERKI / UKŁAD MOCZOWO-PŁCIOWY

– Pęcherz moczowy

– Szyjka macicy

– Jajowód

– Nerki

– Jajnik


– Miednica nie określona inaczej

– Prącie


– Prostata

– Moszna


– Jądra

– Moczowód

– Cewka moczowa

– Przewód moczowy

– Układ moczowy nie określone inaczej

– Macica


– Pochwa

– SromCTCAE wersja 3,0

- 67 -

31 marca 2003 roku, Data publikacji: 9 sierpnia 2006 roku
ZESPOŁY__Strona_1_z_2'>ZESPOŁY

Strona 1 z 2
Stopień

Zdarzenie niepożądane

Nazwa skrócona

1

2

3

4

5

Wskazówka nawigacyjna: Ostry zespół przesiękania naczyniowego [acute vascular leak syndrome] został oceniony w KATEGORII OBJAWY NACZYNIOWE.

Wskazówka nawigacyjna: Niewydolność nadnerczy została oceniona w KATEGORII OBJAWY ENDOKRYNOLOGICZNE.

Wskazówka nawigacyjna: Zespół niewydolności oddechowej u dorosłych [Adult Respiratory Distress Syndrome] (ARDS) został oceniony w KATEGORII PŁUCA / GÓRNE DROGI ODDECHOWE.

Zespół nietolerancji alkoholu [alcohol intolerance syndrome] (zespół podobny do zastosowania antabusu [antabuse-like syndrome])

Zespół nietolerancji alkoholu [alcohol intolerance syndrome]

ObecnyZgon

Uwaga: Zespół podobny do zastosowania antabusu [antabuse-like syndrome] pojawia się w trakcie stosowania niektórych nowych antyandrogenów (np. nilutamidu), gdy pacjent równocześnie spożywa alkohol.

Wskazówka nawigacyjna: Reakcja autoimmunologiczna została oceniona w punkcie Reakcja autoimmunologiczna / nadwrażliwość (włącznie z gorączką polekową) w KATEGORII ALERGIA / IMMUNOLOGIA.

Zespół uwolnienia cytokin / ostre objawy poinfuzyjne

Zespół uwolnienia cytokin

Reakcja łagodna; przerwanie wlewu nie wskazane; interwencja nie wskazana

Wymagane leczenie lub przerwanie wlewu, ale występuje szybka reakcja na leczenie objawowe (np. za pomocą leków antyhistaminowych, niesterydowych leków przeciwzapalnych, leków narkotycznych, dożylnego podania płynów); wskazane profilaktyczne podawanie leków przez ≤24 godz.

Przedłużenie (tzn. brak szybkiej reakcji na objawowe leczenie farmakologiczne i/lub krótkotrwałe przerwanie wlewu); nawrót objawów po początkowej poprawie; wskazana hospitalizacja z powodu innych następstw klinicznych (np. niewydolności nerek, nacieków płucnych)

Zagrożenie życia; wskazane podanie leków presyjnych lub wspomaganie oddychania

Zgon

Uwaga: Zespół uwolnienia cytokin / ostre objawy poinfuzyjne różnią się od odczynów alergicznych / nadwrażliwości, chociaż niektóre objawy są wspólne dla obu zdarzeń niepożądanych. Ostre objawy poinfuzyjne mogą pojawić się po podaniu środków, które powodują uwolnienie cytokin (np. przeciwciała monoklonalne lub inne środki biologiczne). Oznaki i objawy zazwyczaj rozwijają się w trakcie lub krótko po wlewie leku, a objawy ogólne ustępują całkowicie w ciągu 24 godz. po zakończeniu wlewu. Oznaki / objawy mogą obejmować: Odczyn alergiczny / nadwrażliwość (włącznie z gorączką polekową); Arthralgia (ból stawu); Skurcz oskrzeli; Kaszel; Zawroty głowy; Duszność (skrócony oddech); Zmęczenie (osłabienie, ospałość, ogólne złe samopoczucie); Ból głowy; Nadciśnienie; Niedociśnienie; Myalgia (ból mięśni); Nudności; Świąd / swędzenie; Wysypka / złuszczanie; Dreszcze; Pocenie się (poty); Tachykardia; Ból w miejscu guza (pojawienie się lub zaostrzenie bólu w miejscu guza z powodu leczenia); Pokrzywka (pokrzywka alergiczna, pręgi [welts], bąbel pokrzywkowy); Wymioty.

Należy również rozważyć: Odczyn alergiczny / nadwrażliwość (włącznie z gorączką polekową); Skurcz oskrzeli, sapanie; Duszność (skrócony oddech); Nadciśnienie; Niedociśnienie; Hipoksja; Wydłużenie odstępu QTc; Arytmia nadkomorowa i węzłowa – Wybierz; Arytmia komorowa – Wybierz.

Wskazówka nawigacyjna: Zespół wykrzepiania wewnątrznaczyniowego (DIC) został oceniony w KATEGORII KRZEPNIĘCIE.

Wskazówka nawigacyjna: Zespół Fanconiego został oceniony w punkcie Utrata elektrolitów z moczem (np. zespół Fanconiego, nerkowa kwasica kanalikowa) w KATEGORII NERKI / UKŁAD MOCZOWO-PŁCIOWY.

Zespół grypopodobny

Zespół grypopodobny

Objawy obecne, ale bez utrudnienia funkcjonowania

Objawy umiarkowane lub stwarzające trudności w wykonaniu niektórych czynności dnia codziennego

Ciężkie Obecność objawów z utrudnieniem czynności dnia codziennego

Upośledzenie

Zgon

Uwaga: Zespół grypopodobny stanowi zespół objawów, które mogą obejmować kaszel z objawami kataru, gorączkę, ból głowy, ogólne złe samopoczucie, bóle mięśniowe, skrajne wyczerpanie i wykorzystuje się go, kiedy objawy pojawiają się grupowo w jednym procesie patofizjologicznym.

Wskazówka nawigacyjna: Nerkowa kwasica kanalikowa została oceniona w punkcie Utrata elektrolitów z moczem (np. zespół Fanconiego, nerkowa kwasica kanalikowa) w KATEGORII NERKI / UKŁAD MOCZOWO-PŁCIOWY.CTCAE wersja 3,0

- 68 -

31 marca 2003 roku, Data publikacji: 9 sierpnia 2006 roku
ZESPOŁY

Strona 2 z 2
Stopień

Zdarzenie niepożądane

Nazwa skrócona

1

2

3

4

5

„Zespół kwasu retinowego” [„retinoic acid syndrome”]

„Zespół kwasu retinowego”

Zatrzymanie płynów; wzrost wagi ciała poniżej 3 kg; wskazana interwencja polegająca na restrykcji płynów i/lub podaniu leków moczopędnych

Stan łagodny do umiarkowanego oznaki / objawy; wskazane podanie steroidów

Ciężkie oznaki / objawy; wskazana hospitalizacja

Zagrożenie życia; wskazane wspomaganie oddychania

Zgon

Uwaga: U pacjentów z ostrą białaczką promielocytową może wystąpić zespół podobny do „zespołu kwasu retinowego” w związku ze stosowaniem innych środków, takich jak trójtlenek arsenu. Do objawów zespołu zazwyczaj należy niewiadomego pochodzenia gorączka, wzrost wagi ciała, niewydolność oddechowa, nacieki płucne i/lub wysięk opłucnowy z leukocytozą lub bez.

Należy również rozważyć: Ostry zespół przesiękania naczyniowego [acute vascular leak syndrome]; Wysięk opłucnowy (niezłośliwy); Zapalenie pęcherzyków płucnych / nacieki płucne.

Wskazówka nawigacyjna: Zespół SIADH został oceniony w punkcie Objawy neuroendokrynologiczne: zaburzenia wydzielania ADH (np. SIADH lub niski poziom ADH) w KATEGORII OBJAWY ENDOKRYNOLOGICZNE.

Wskazówka nawigacyjna: Zespół Stevens-Johnsona został oceniony w punkcie Wysypka: rumień wielopostaciowy (np. Zespół Stevens-Johnsona, martwica toksyczno-rozpływna naskórka) w KATEGORII OBJAWY DERMATOLOGICZNE / SKÓRNE.

Wskazówka nawigacyjna: Mikroangiopatia zakrzepowa została oceniona w punkcie Mikroangiopatia zakrzepowa (np. zakrzepowa plamica malopłytkowa [TTP] lub zespół hemolityczno-mocznicowy [HUS]) w KATEGORII KRZEPNIĘCIE.

Przejściowe zaostrzenie objawów nowotworu [tumor flare]

Przejściowe zaostrzenie objawów nowotworu [tumor flare]

Łagodny ból bez utrudnienia funkcjonowania

Umiarkowany ból; ból lub leki przeciwbólowe utrudniają funkcjonowanie, ale nie utrudniają czynności dnia codziennego

Ciężki ból; ból lub leki przeciwbólowe znacznie utrudniają czynności dnia codziennego

Upośledzenie

Zgon

Uwaga: Przejściowe zaostrzenie objawów nowotworu [tumor flare] charakteryzuje się zespołem oznak i objawów bezpośrednio związanych z włączeniem leczenia (np. antyestrogeny / androgeny lub dodatkowe hormony). Objawy / oznaki obejmują ból w miejscu guza, stan zapalny widocznego guza, hiperkalcemia, rozlany ból kości i inne zaburzenia elektrolitowe.

Należy również rozważyć: Wapń, podwyższone stężenie w surowicy (hiperkalcemia).

Ostry zespół rozpadu guza

Ostry zespół rozpadu guza

ObecnyZgon

Należy również rozważyć: Kreatynina; Potas, podwyższone stężenie w surowicy (hiperkaliemia).

Zespoły – Inne (należy określić, __)

Zespoły – Inne (należy określić)

Stan łagodny

Stan umiarkowany

Stan ciężki

Zagrożenie życia; upośledzenie

ZgonCTCAE wersja 3,0

- 69 -

31 marca 2003 roku, Data publikacji: 9 sierpnia 2006 roku1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna