Wersja zaakceptowana przez Konsultanta Krajowego w dziedzinie onkologii klinicznejPobieranie 1.8 Mb.
Strona17/17
Data09.05.2016
Rozmiar1.8 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
OBJAWY NACZYNIOWE

Strona 1 z 2
Stopień

Zdarzenie niepożądane

Nazwa skrócona

1

2

3

4

5

Ostry zespół przesiękania naczyniowego [acute vascular leak syndrome]

Ostry zespół przesiękania naczyniowego [acute vascular leak syndrome]Obecność objawów, podawanie płynów nie wskazane

Upośledzenie układu oddechowego lub wskazane podanie płynów

Zagrożenie życia; wskazane podanie leków presyjnych lub wspomaganie oddychania

Zgon

Obwodowe niedokrwienie tętnicze

Obwodowe niedokrwienie tętniczeKrótkotrwały (<24 godz.) epizod niedokrwienia bez interwencji chirurgicznej i bez trwałego ubytku

Nawracający lub przedłużony (≥24 godz.) i/lub wskazana interwencja inwazyjna

Zagrożenie życia, upośledzenie i/lub objawy uszkodzenia narządów obwodowych (np. utrata kończyny)

Zgon

Zapalenie żył (włącznie z zakrzepicą powierzchniową)

Zapalenie żyłObecneNależy również rozważyć: Odczyn w miejscu wstrzyknięcia / zmiany związane z wynaczynieniem.

Przepływ przez żyłę wrotną

Przepływ wrotnySpadek przepływu przez żyłę wrotną

Odwrócony / wsteczny przepływ przez żyłę wrotną

Zakrzepica / zatorowość

(dotyczące dostępu naczyniowego)Zakrzepica / zatorowość

(objawy dotyczące dostępu naczyniowego)

Zakrzepica żył głębokich lub zakrzepica z przyczyn sercowych; interwencja (np. antykoagulanty, liza, filtr, zabieg inwazyjny) nie wskazana

Zakrzepica żył głębokich lub zakrzepica z przyczyn sercowych; interwencja (np. antykoagulanty, liza, filtr, zabieg inwazyjny) wskazana

Epizod zatoru włącznie z zatorowością płucną lub skrzepliną zagrażającą życiu

Zgon

Zakrzepica / skrzeplina / zatorowość

Zakrzepica / skrzeplina / zatorowośćZakrzepica żył głębokich lub zakrzepica z przyczyn sercowych; interwencja (np. antykoagulanty, liza, filtr, zabieg inwazyjny) nie wskazana

Zakrzepica żył głębokich lub zakrzepica z przyczyn sercowych; interwencja (np. antykoagulanty, liza, filtr, zabieg inwazyjny) wskazana

Epizod zatoru włącznie z zatorowością płucną lub skrzepliną zagrażającą życiu

Zgon

Urazy naczyń-tętnice

Wybierz:

– Aorta

– Szyjne


– Kończyna-dolna

– Kończyna-górna

– Inne nie określone inaczej

– TrzewiaUrazy tętnic – Wybierz

Przebieg bezobjawowy w wynikach diagnostyki; interwencja nie wskazana

Obecność objawów (np. chromanie); bez utrudnienia czynności dnia codziennego; rekonstrukcja lub rewizja nie wskazana

Obecność objawów z utrudnieniem czynności dnia codziennego; wskazana rekonstrukcja lub rewizja

Zagrożenie życia; upośledzenie; objawy uszkodzenia narządów obwodowych (np. udar, zawał mięśnia sercowego, utrata narządu lub kończyny)

Zgon

Wskazówka nawigacyjna: Urazy naczyń w postaci śródoperacyjnego uszkodzenia tętnic zostały oceniona w punkcie Uraz śródoperacyjny – Wybierz Narząd lub struktura w KATEGORII URAZ CHIRURGICZNY / ŚRÓDOPERACYJNY.CTCAE wersja 3,0

- 70 -

31 marca 2003 roku, Data publikacji: 9 sierpnia 2006 roku
OBJAWY NACZYNIOWE

Strona 2 z 2
Stopień

Zdarzenie niepożądane

Nazwa skrócona

1

2

3

4

5

Urazy naczyń-żyły

Wybierz:

– Kończyna-dolna

– Kończyna-górna

– Żyła główna dolna

– Szyjna


– Inne nie określone inaczej

– Żyła główna górna

– Trzewia


Urazy żył – Wybierz

Przebieg bezobjawowy, wykrycie wyłącznie w badaniach diagnostycznych; interwencja nie wskazana

Obecność objawów (np. chromanie); bez utrudnienia czynności dnia codziennego; rekonstrukcja lub rewizja nie wskazana

Obecność objawów z utrudnieniem czynności dnia codziennego; wskazana rekonstrukcja lub rewizja

Zagrożenie życia; upośledzenie; objawy uszkodzenie narządów obwodowych

Zgon

Wskazówka nawigacyjna: Urazy naczyń w postaci śródoperacyjnego uszkodzenia żył zostały oceniona w punkcie Uraz śródoperacyjny – Wybierz Narząd lub struktura w KATEGORII URAZ CHIRURGICZNY / ŚRÓDOPERACYJNY.

Niedokrwienie tętnicze narządów wewnętrznych

(inne niż dotyczące mięśnia sercowego)Niedokrwienie tętnicze narządów wewnętrznychKrótki (<24 godz.) epizod niedokrwienny leczony farmakologicznie i bez trwałego ubytku

Przedłużone (≥24 godz.) lub nawracające objawy i/lub wskazana interwencja inwazyjna

Zagrożenie życia; upośledzenie; objawy uszkodzenia narządów obwodowych

Zgon

Należy również rozważyć: Niedokrwienie w zakresie naczyń mózgowych OUN.

Objawy naczyniowe – Inne (należy określić, __)

Objawy naczyniowe – Inne (należy określić)

Stan łagodny

Stan umiarkowany

Stan ciężki

Zagrożenie życia; upośledzenie

Zgon


*** *** ***CTCAE wersja 3,0

- 71 -

31 marca 2003 roku, Data publikacji: 9 sierpnia 2006 roku1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna