Wersja zaakceptowana przez Konsultanta Krajowego w dziedzinie onkologii klinicznejPobieranie 1.8 Mb.
Strona2/17
Data09.05.2016
Rozmiar1.8 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
KREW / SZPIK KOSTNY

Strona 1 z 1
Stopień

Zdarzenie niepożądane

Nazwa skrócona

1

2

3

4

5

Liczba komórek szpiku kostnego

Liczba komórek szpiku kostnego

Umiarkowane zmniejszenie liczby komórek lub ≤25% redukcja liczby komórek w porównaniu z normą wiekową

Umiarkowane zmniejszenie liczby komórek lub >25 – ≤50% redukcja liczby komórek w porównaniu z normą wiekową

Znaczne zmniejszenie liczby komórek lub >50 – ≤75% redukcja liczby komórek w porównaniu z normą wiekowąZgon

Liczba CD4

Liczba CD4

3

9/l

<500 – 200/mm3

<0,5 – 0,2 x 109/l

<200 – 50/mm3

<0,2 x 0,05 – 109/l

<50/mm3

<0,05 x 109/l

Zgon

Haptoglobina

Haptoglobina
BrakZgon

Hemoglobina

Hemoglobina
<10,0 – 8,0 g/dl

<6,2 – 4,9 mmol/l

<100 – 80 g/l

<8,0 – 6,5 g/dl

<4,9 – 4,0 mmol/l

<80 – 65 g/l

<6,5 g/dl

<4,0 mmol/l

<65 g/l

Zgon

Hemoliza (np. niedokrwistość hemolityczna pochodzenia immunologicznego, hemoliza polekowa)

Hemoliza

Wyłącznie laboratoryjne objawy hemolizy (np. bezpośredni test antyglobulinowy [DAT, odczyn Coombsa] schistocyty)

Objawy zniszczenia krwinek czerwonych i spadek stężenia hemoglobiny ≥2 gm, bez transfuzji

Wskazana transfuzja lub interwencja medyczna (np. steroidy)

Katastrofalne konsekwencje hemolizy (np. niewydolność nerek, niedociśnienie, skurcz oskrzeli, splenektomia w stanie nagłym)

Zgon

Należy również rozważyć: Haptoglobina; Hemoglobina.

Nadmierne gromadzenie żelaza

Nadmierne gromadzenie żelazaBezobjawowe nadmierne gromadzenie żelaza, interwencja nie wskazana

Nadmierne gromadzenie żelaza, wskazana interwencja

Upośledzenie narządowe (np. endokrynopatia, kardiopatia)

Zgon

Leukocyty (całkowita liczba krwinek białych)

Leukocyty

3

9/l

<3000 – 2000/mm3

<3,0 – 2,0 x 109/l

<2000 – 1000/mm3

<2,0 – 1,0 x 109/l

<1000/mm3

<1,0 x 109/l

Zgon

Limfopenia

Limfopenia

3

9/l

<800 – 500/mm3

<0,8 – 0,5 x 109/l

<500 – 200 mm3

<0,5 – 0,2 x 109/l

<200/mm3

<0,2 x 109/l

Zgon

Mielodysplazja

Mielodysplazja

Nieprawidłowy wynik badania cytogenetycznego szpiku kostnego (komórki blastyczne szpiku ≤5%)

Niedokrwistość oporna na leczenie z nadmiarem blastów [RAEB] lub niedokrwistość oporna na leczenie z nadmiarem blastów w okresie transformacji [RAEBt] (komórki blastyczne szpiku >5%)

Zgon

Neutrofile / granulocyty

(całkowita liczba neutrofili [ANC] / całkowita liczba granulocytów [AGC])Neutrofile

3

9/l

<1500 – 1000/mm3

<1,5 – 1,0 x 109/l

<1000 – 500/mm3

<1,0 – 0,5 x 109/l

<500/mm3

<0,5 x 109/l

Zgon

Płytki krwi

Płytki krwi

3

9/l

<75,000 – 50,000/mm3

<75,0 – 50,0 x 109/l

<50,000 – 25,000/mm3

<50,0 – 25,0 x 109/l

<25,000/mm3

<25,0 x 109/l

Zgon

Czynność śledzony

Czynność śledzony

Wyniki dodatkowe (np. ciałka Howell-Jolly)

Wskazane profilaktyczne podanie antybiotykówKonsekwencje zagrażające życiu

Zgon

KREW / SZPIK KOSTNY – Inne (należy określić, __)

Krew – Inne (należy określić)

Stan łagodny

Stan umiarkowany

Stan ciężki

Zagrożenie życia; upośledzenie

ZgonCTCAE wersja 3,0

- 4 -

31 marca 2003 roku, Data publikacji: 9 sierpnia 2006 roku
ARYTMIA SERCA

Strona 1 z 2
Stopień

Zdarzenie niepożądane

Nazwa skrócona

1

2

3

4

5

Zaburzenia przewodnictwa/

blok przedsionkowo-komorowy serca

Wybierz:


Zaburzenia przewodnictwa

WybierzPrzebieg bezobjawowy, interwencja nie wskazana

Wskazana planowa interwencja medyczna

Niezupełnie kontrolowana farmakologicznie lub kontrolowana za pomocą urządzenia (np. rozrusznika serca)

Zagrożenie życia (np. arytmia związana z zastoinową niewydolnością serca, niedociśnienie, omdlenie, wstrząs)

Zgon

– Asystolia

– Blok przedsionkowo-komorowy pierwszego stopnia

– Blok przedsionkowo-komorowy drugiego stopnia typu Mobitz I (Wenckebacha)

– Blok przedsionkowo-komorowy drugiego stopnia typu Mobitz II

– Blok przedsionkowo-komorowy trzeciego stopnia (całkowity blok przedsionkowo-komorowy)

– Zaburzenia przewodnictwa nie określone inaczej

– Zespół chorego węzła zatokowego

– Zespół Morgagno-Adams-Stokesa

– Zespół Wolffa-Parkinsona-White’a


Kołatanie serca

Kołatanie serca

Obecne

Obecne z objawami towarzyszącymi (np. zamroczenie, duszność)Uwaga: Ocenę kołatania serca należy przeprowadzać wyłącznie w przypadku braku udokumentowanej arytmii.

Wydłużenie odstępu QTc

Wydłużenie QTc

QTc >0,45 – 0,47 sekund

QTc >0,47 – 0,50 sekund; ≥0,06 sekund powyżej wartości wyjściowej

QTc >0,50 sekund

QTc >0,50 sekund; oznaki lub objawy zagrażające życiu (np. arytmia, zastoinowa niewydolność serca, niedociśnienie, wstrząs omdlenie); Torsade de pointes

Zgon

Arytmia nadkomorowa i węzłowa

Wybierz:Arytmia nadkomorowa – Wybierz

Przebieg bezobjawowy, interwencja nie wskazana

Wskazana planowa interwencja medyczna

Arytmia objawowa i niezupełnie kontrolowana farmakologicznie lub kontrolowana za pomocą urządzenia (np. rozrusznika serca)

Zagrożenie życia (np. arytmia związana z zastoinową niewydolnością serca, niedociśnienie, omdlenie, wstrząs)

Zgon

– Migotanie przedsionków

– Trzepotanie przedsionków

– Tachykardia przedsionkowa / Napadowa tachykardia przedsionkowa

– Arytmia węzłowa

– Arytmia zatokowa

– Bradykardia zatokowa

– Tachykardia zatokowa

– Arytmia nadkomorowa nie określona inaczej

– Ekstrasystolia nadkomorowa (Przedwczesne skurcze przedsionkowe; Przedwczesne skurcze węzłowe)

– Tachykardia nadkomorowaWskazówka nawigacyjna: Omdlenie zostało ocenione w punkcie Omdlenie (zasłabnięcie) w KATEGORII OBJAWY NEUROLOGICZNE.


CTCAE wersja 3,0

- 5 -

31 marca 2003 roku, Data publikacji: 9 sierpnia 2006 roku
ARYTMIA SERCA

Strona 2 z 2
Stopień

Zdarzenie niepożądane

Nazwa skrócona

1

2

3

4

5

Epizod wazowagalny

Epizod wazowagalnyObecny bez utraty przytomności

Obecny z utratą przytomności

Konsekwencje zagrażające życiu

Zgon

Arytmia komorowa

– Wybierz:Arytmia komorowa

– WybierzPrzebieg bezobjawowy, interwencja nie wskazana

Wskazana planowa interwencja medyczna

Arytmia objawowa i niezupełnie kontrolowana farmakologicznie lub kontrolowana za pomocą urządzenia (np. defibrylator)

Zagrożenie życia (np. arytmia związana z zastoinową niewydolnością serca, niedociśnienie, omdlenie, wstrząs)

Zgon

– Bigeminia

Rytm komorowy

– Przedwczesne skurcze komorowe

– Torsade de pointes

– Trigeminia

– Arytmia komorowa nie określona inaczej

– Migotanie komór

– Trzepotanie komór

– Tachykardia komorowa


ARYTMIA SERCA

– Inne (należy określić, __)ARYTMIA SERCA –

Inne (należy określić)Stan łagodny

Stan umiarkowany

Stan ciężki

Zagrożenie życia; upośledzenie

ZgonCTCAE wersja 3,0

- 6 -

31 marca 2003 roku, Data publikacji: 9 sierpnia 2006 roku
OGÓLNE OBJAWY SERCOWE

Strona 1 z 3
Stopień

Zdarzenie niepożądane

Nazwa skrócona

1

2

3

4

5

Wskazówka nawigacyjna: Dusznica bolesna została oceniana w punkcie Niedokrwienie / zawał mięśnia sercowego w KATEGORII OGÓLNE OBJAWY SERCOWE.

Niedokrwienie / zawał mięśnia sercowego

Niedokrwienie / zawał mięśnia sercowego

Przebieg bezobjawowy zwężenia tętnic bez niedokrwienia

Przebieg bezobjawowy, ale badania sugerują niedokrwienie; stabilna dusznica bolesna

Przebieg z objawami i badania sugerują niedokrwienie; niestabilna dusznica bolesna; wskazana interwencja

Ostry zawał mięśnia sercowego

Zgon

Troponina sercowa I (cTnI)

cTnI

Stężenie jak w niestabilnej dusznicy bolesnej, zgodnie z definicją producenta

Stężenie jak w zawale mięśnia sercowego, zgodnie z definicją producenta

Zgon

Troponina sercowa T (cTnT)

cTnT

0,03 – <0,05 ng/ml

0,05 – <0,1 ng/ml

0,1 – <0,2 ng/ml

0,2 ng/ml

Zgon

Zatrzymanie akcji serca i oddychania, przyczyna nieznana (nie prowadzący do zgonu)

Zatrzymanie akcji serca i oddychaniaZagrożenie życiaUwaga: Stopień 4 (nie prowadzący do zgonu) jest jedynym odpowiednim stopniem. Kryteria CTCAE dają trzy alternatywy raportowania Zgonu:

1. Określenie w kryteriach CTCAE związane ze Stopniem 5.

2. CTCAE 'Inne (należy określić, __)’ w ramach każdej KATEGORII.

3. Zgon nie związany z określeniem CTCAE – Wybierz w KATEGORII ZGON.Wskazówka nawigacyjna: Ból w klatce piersiowej (który nie jest pochodzenia sercowego, ani opłucnowego) został oceniony w punkcie Ból – Wybierz w KATEGORII BÓL.

Wskazówka nawigacyjna: Niedokrwienie OUN zostało oceniane w punkcie Niedokrwienie OUN mózgu w KATEGORII OBJAWY NEUROLOGICZNE.

Nadciśnienie

Nadciśnienie

Przebieg bezobjawowy, przemijający (<24 godz.) wzrost o >20 mmHg (ciśnienie rozkurczowe) lub do >150/100, jeżeli wcześniejsza wartość była w granicach normy; interwencja nie wskazana
Dzieci:

Przebieg bezobjawowy, przemijające (<24 godz.) wzrost RR > górna granica normy; interwencja nie wskazanaNawracający lub uporczywy (≥24 godz.) lub objawowy wzrost o >20 mmHg (ciśnienie rozkurczowe) lub do >150/100, jeżeli wcześniejsza wartość była w granicach normy; może być wskazana monoterapia

Dzieci:


Nawracające lub uporczywe (≥24 godz.) RR > górna granica normy; może być wskazana monoterapia

Wymagające podania więcej niż jednego leku lub zastosowanie bardziej intensywnej terapii niż uprzednio

Dzieci:


Jak u dorosłych

Konsekwencje zagrażające życiu (np. przełom nadciśnieniowy)

Dzieci:


Jak u dorosłych

Zgon

Uwaga: Należy wykorzystać zakresy normy odpowiednie dla wieku i płci wynoszące >95 percentyla górnej granicy normy dla pacjentów pediatrycznych.
CTCAE wersja 3,0

- 7 -

31 marca 2003 roku, Data publikacji: 9 sierpnia 2006 roku1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna