Wersja zaakceptowana przez Konsultanta Krajowego w dziedzinie onkologii klinicznejPobieranie 1.8 Mb.
Strona3/17
Data09.05.2016
Rozmiar1.8 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
OGÓLNE OBJAWY SERCOWE

Strona 2 z 3
Stopień

Zdarzenie niepożądane

Nazwa skrócona

1

2

3

4

5

Niedociśnienie

Niedociśnienie

Zmiany, interwencja nie wskazana

Krótkotrwałe przetoczenie płynów (<24 godz.) lub inne leczenie; bez konsekwencji fizjologicznych

Ciągła terapia (≥24 godz.), zaburzenie ustępuje bez utrzymujących się konsekwencji fizjologicznych

Wstrząs (np. kwasica; upośledzenie czynności życiowych narządów)

Zgon

Należy również rozważyć: Omdlenie (zasłabnięcie).

Dysfunkcja lewokomorowa rozkurczowa

Dysfunkcja lewokomorowa rozkurczowa

Przebieg bezobjawowy, zmiany wykrywane podczas diagnostyki; interwencja nie wskazana

Przebieg bezobjawowy, wskazana interwencja

Objawy zastoinowej niewydolności serca reagujące na interwencję

Oporna zastoinowa niewydolność serca, słabo kontrolowana; wskazana interwencja taka jak urządzenie do mechanicznego wspomagania komorowego [ventricular assist device] lub przeszczep serca

Zgon

Dysfunkcja lewokomorowa skurczowa

Dysfunkcja lewokomorowa skurczowa

Przebieg bezobjawowy, spoczynkowa frakcja wyrzutowa (EF) <60 – 50%; frakcja skracania (SF) <30 – 24%

Przebieg bezobjawowy, spoczynkowa frakcja wyrzutowa EF <50 – 40%; SF <24 – 15%

Obecność objawów zastoinowej niewydolności serca reagujące na interwencję; EF <40 – 20% SF <15%

Oporna zastoinowa niewydolność serca lub słabo kontrolowana; EF <20%; wskazana interwencja taka jak urządzenie do mechanicznego wspomagania komorowego [ventricular assist device], zabieg częściowej resekcji komory lub przeszczep serca

Zgon

Wskazówka nawigacyjna: Zawał mięśnia sercowego został oceniony w punkcie Niedokrwienie / zawał mięśnia sercowego w KATEGORII OGÓLNE OBJAWY SERCOWE.

Zapalenie mięśnia sercowego

Zapalenie mięśnia sercowego

Obecność objawów zastoinowej niewydolności serca reagujące na interwencję

Stan ciężki lub oporna zastoinowa niewydolność serca

Zgon

Wysięk osierdziowy (niezłośliwy)

Wysięk osierdziowy

Przebieg bezobjawowy wysiękuWysięk z konsekwencjami fizjologicznymi

Konsekwencje zagrażające życiu (np. tamponada); wskazana interwencja w trybie nagłym

Zgon

Zapalenie osierdzia

Zapalenie osierdzia

Przebieg bezobjawowy, zmiany w EKG lub w badaniu fizykalnym (tarcie osierdziowe) charakterystyczne dla zapalenia osierdzia

Obecność objawów zapalenia osierdzia (np. ból w klatce piersiowej)

Zapalenie osierdzia z konsekwencjami fizjologicznymi (np. zaciskające zapalenie osierdzia)

Konsekwencje zagrażające życiu; wskazana interwencja w trybie nagłym

Zgon

Wskazówka nawigacyjna: Ból opłucnowy został oceniony w punkcie Ból – Wybierz w KATEGORII BÓL.

Nadciśnienie płucne

Nadciśnienie płucne

Przebieg bezobjawowy bez leczenia

Przebieg bezobjawowy, wskazane leczenie

Obecność objawów nadciśnienia, reagującego na leczenie

Obecność objawów nadciśnienia, słabo kontrolowanego

Zgon

Kardiomiopatia restrykcyjna

Kardiomiopatia restrykcyjna

Przebieg bezobjawowy, leczenie nie wskazane

Przebieg bezobjawowy, wskazane leczenie

Obecność objawów zastoinowej niewydolności serca reagującej na interwencję

Oporna zastoinowa niewydolność serca, słabo kontrolowana; wskazana interwencja taka jak urządzenie do mechanicznego wspomagania komorowego [ventricular assist device] lub przeszczep serca

Zgon


CTCAE wersja 3,0

- 8 -

31 marca 2003 roku, Data publikacji: 9 sierpnia 2006 roku
OGÓLNE OBJAWY SERCOWE

Strona 3 z 3
Stopień

Zdarzenie niepożądane

Nazwa skrócona

1

2

3

4

5

Dysfunkcja prawej komory (serce płucne)

Dysfunkcja prawej komory

Przebieg bezobjawowy bez leczenia

Przebieg bezobjawowy, wskazane leczenie

Obecność objawów serca płucnego, reagującego na interwencję

Obecność objawów serca płucnego słabo kontrolowanego; wskazana interwencja taka jak urządzenie do mechanicznego wspomagania komorowego [ventricular assist device] lub przeszczep serca

Zgon

Wady zastawek serca

Wady zastawek serca

Bezobjawowe pogrubienie zastawki z łagodnym cofaniem się krwi lub zwężeniem lub bez; nie wskazane leczenie inne niż profilaktyka zapalenia wsierdzia

Przebieg bezobjawowy; umiarkowane cofanie się krwi lub zwężenie w badaniach obrazowych

Obecność objawów; ciężkie cofanie się krwi lub zwężenie; kontrola objawów za pomocą leczenia farmakologicznego

Zagrożenie życia; upośledzenie; wskazana interwencja (np. wymiana zastawki serca, plastyka zastawki)

Zgon

OGÓLNE OBJAWY SERCOWE – Inne (należy określić, __)


OGÓLNE OBJAWY SERCOWE – Inne (należy określić)

Stan łagodny

Stan umiarkowany

Stan ciężki

Zagrożenie życia; upośledzenie

Zgon
CTCAE wersja 3,0

- 9 -

31 marca 2003 roku, Data publikacji: 9 sierpnia 2006 roku
KRZEPNIĘCIE

Strona 1 z 1
Stopień

Zdarzenie niepożądane

Nazwa skrócona

1

2

3

4

5

KRZEPNIĘCIE – Inne (należy określić, __)

KRZEPNIĘCIE – Inne (należy określić)

Stan łagodny

Stan umiarkowany

Stan ciężki

Zagrożenie życia; upośledzenie

Zgon

DIC (rozsiane wykrzepianie wewnątrznaczyniowe)

DICWyniki badań laboratoryjnych bez krwawienia

Wyniki badań laboratoryjnych z krwawieniem

Wyniki badań laboratoryjnych, konsekwencje zagrażające życiu lub grożące upośledzeniem (np. krwotok do OUN, uszkodzenie narządów lub znacząca hemodynamicznie utrata krwi)

Zgon

Uwaga: DIC (rozsiane wykrzepianie wewnątrznaczyniowe) musi łączyć się ze wzrostem stężenia produktów rozpadu fibryny lub D-dimeru.

Należy również rozważyć: Płytki krwi.

Fibrynogen

Fibrynogen

<1,0 – 0,75 x dolna granica normy lub <25% spadek w porównaniu z punktem wyjściowym

<0,75 – 0,5 x dolna granica normy lub 25 – <50% spadek w porównaniu z punktem wyjściowym

<0,5 – 0,25 x dolna granica normy lub 50 – <75% spadek w porównaniu z punktem wyjściowym

<0,25 x dolna granica normy lub 75% spadek w porównaniu z punktem wyjściowym lub wartość bezwzględna <50 mg/dl

Zgon

Uwaga: Należy wykorzystywać spadek % wyłącznie w przypadku, gdy wartość w punkcie wyjściowym wynosi

INR (Międzynarodowy Współczynnik Znormalizowany [International Normalized Ratio] czasu protrombinowego)

INR

>1 – 1,5 x górna granica normy

>1,5 – 2 x górna granica normy

>2 x górna granica normy

Należy również rozważyć: Krwotok, OUN; Krwotok, przewód pokarmowy – Wybierz; Krwotok, układ moczowo-płciowy – Wybierz; Krwotok, płuca / górne drogi oddechowe – Wybierz.

PTT (częściowy czas tromboplastyny [Partial Thromboplastin Time])

PTT

>1 – 1,5 x górna granica normy

>1,5 – 2 x górna granica normy

>2 x górna granica normy

Należy również rozważyć: Krwotok, OUN; Krwotok, przewód pokarmowy – Wybierz; Krwotok, układ moczowo-płciowy – Wybierz; Krwotok, płuca / górne drogi oddechowe – Wybierz.

Mikroangiopatia zakrzepowa (np. zakrzepowa plamica małopłytkowa [TTP] lub zespół hemolityczno-mocznicowy [HUS])

Mikroangiopatia zakrzepowa

Objawy zniszczenia krwinek czerwonych (schistocytoza) bez konsekwencji klinicznychWyniki badań laboratoryjnych wraz z konsekwencjami klinicznymi (np. niewydolność nerek, wybroczyny krwawe)

Wyniki badań laboratoryjnych i konsekwencje zagrażające życiu lub upośledzenie (np. krwotok / krwawienie do OUN lub zakrzepica / zatorowość lub niewydolność nerek)

Zgon

Uwaga: Muszą występować zmiany mikroangiopatyczne w rozmazie krwi (np. schistocyty, helmet cells, fragmenty krwinek czerwonych).

Należy również rozważyć: Kreatynina; Hemoglobina; Płytki krwi.

KRZEPNIĘCIE – Inne (należy określić, __)

KRZEPNIĘCIE – Inne (należy określić)

Stan łagodny

Stan umiarkowany

Stan ciężki

Zagrożenie życia; upośledzenie

ZgonCTCAE wersja 3,0

- 10 -

31 marca 2003 roku, Data publikacji: 9 sierpnia 2006 roku
OBJAWY OGÓLNE

Strona 1 z 2
Stopień

Zdarzenie niepożądane

Nazwa skrócona

1

2

3

4

5

Zmęczenie

(osłabienie, ospałość, ogólne złe samopoczucie)Zmęczenie

Łagodne zmęczenie powyżej punktu wyjściowego

Umiarkowane zmęczenie lub utrudniające wykonywanie niektórych czynności dnia codziennego

Ciężkie zmęczenie utrudniające czynności dnia codziennego

UpośledzenieGorączka

(przy nieobecności neutropenii, gdzie neutropenia została zdefiniowana jako całkowita liczba neutrofili [ANC] <1,0 x 109/l)Gorączka

38,0 – 39,0°C

(100,4 – 102,2°F)>39,0 – 40,0°C

(102,3 – 104,0°F)>40,0°C

(>104,0°F) for ≤24 godz.>40,0°C

(>104,0°F) for >24 godz.Zgon

Uwaga: Wymienione pomiary temperatury zostały dokonane w jamie ustnej lub w uchu.

Należy również rozważyć: Odczyn alergiczny / nadwrażliwość (włącznie z gorączką polekową).

Wskazówka nawigacyjna: Uderzenia gorąca zostały ocenione w punkcie Uderzenia gorąca / wypieki w KATEGORII OBJAWY ENDOKRYNOLOGICZNE.

Hipotermia

Hipotermia35 – >32°C

95 – >89,6°F32 – >28°C

89,6 – >82,4° F≤28 °C

82,4°F lub konsekwencje zagrażające życiu (np. śpiączka, niedociśnienie, obrzęk płuc, kwasica, migotanie komór)Zgon

Bezsenność

Bezsenność

Sporadyczne zaburzenia snu, nie utrudniające czynności

Zaburzenia snu, utrudnienie funkcjonowania, ale bez utrudnienia czynności dnia codziennego

Częste zaburzenia snu, utrudnienie czynności dnia codziennego

UpośledzenieUwaga: W przypadku, gdy ból lub inne objawy utrudniają sen, zaburzeń snu NIE należy oceniać jako bezsenność. Należy oceniać podstawowe zdarzenia powodujące bezsenność.

Otyłość2

OtyłośćBMI 25 – 29,9 kg/m2

BMI 30 – 39,99 kg/m2

BMI ≥40 kg/m2Uwaga: BMI = (waga [kg]) / (wzrost [m])2

Nieprzyjemny zapach

(nieprzyjemny zapach od pacjenta)Nieprzyjemny zapach od pacjenta

Łagodne nasilenie nieprzyjemnego zapachu

Wyraźny nieprzyjemny zapachDreszcze

Dreszcze

Stan łagodny

Stan umiarkowany, wskazane podanie narkotyków

Stan ciężki lub przedłużający się, nie reagujący na podanie narkotyków
2 NHLBI Obesity Task Force. „Wytyczne kliniczne w zakresie identyfikacji, oceny i leczenia nadwagi i otyłości u dorosłych,” Raport dotyczący objawów, Obes Res 6:51S-209S, 1998.CTCAE wersja 3,0

- 11 -

31 marca 2003 roku, Data publikacji: 9 sierpnia 2006 roku1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna