Wersja zaakceptowana przez Konsultanta Krajowego w dziedzinie onkologii klinicznejPobieranie 1.8 Mb.
Strona5/17
Data09.05.2016
Rozmiar1.8 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
OBJAWY ENDOKRYNOLOGICZNE

Strona 1 z 2
Stopień

Zdarzenie niepożądane

Nazwa skrócona

1

2

3

4

5

Niewydolność nadnerczy

Niewydolność nadnerczy

Przebieg bezobjawowy, interwencja nie wskazana

Obecność objawów, wskazana interwencja

Hospitalizacja

Zagrożenie życia; upośledzenie

Zgon

Uwaga: Niewydolność nadnerczy obejmuje następujące oznaki i objawy: ból brzucha, anoreksja, zaparcie, biegunka, niedociśnienie, pigmentacja błon śluzowych, pigmentacja skóry, łaknienie soli, omdlenie (zasłabnięcie), bielactwo nabyte, wymioty, osłabienie, spadek wagi ciała. Niewydolność nadnerczy musi zostać potwierdzona za pomocą badań laboratoryjnych (niskie stężenie kortyzolu, któremu często towarzyszy niskie stężenie aldosteronu).

Należy również rozważyć: Potas, podwyższone stężenie w surowicy (hiperkaliemia); Czynność tarczycy, obniżona (niedoczynność tarczycy).

Objawy podobne do zespołu Cushinga (np. twarz księżycowata, nagromadzenie tkanki tłuszczowej na karku, otyłość w obrębie tułowia, rozstępy skórne)

Objawy podobne do zespołu CushingaObecne


Feminizacja mężczyzn

Feminizacja mężczyzn

Obecna

Wskazówka nawigacyjna: Ginekomasta została oceniona w KATEGORII FUNKCJE SEKSUALNE / REPRODUKCYJNE.

Uderzenia gorąca / wypieki

Uderzenia gorąca

Stan łagodny

Stan umiarkowany

Utrudnienie czynności dnia codziennego

Maskulinizacja kobiet

Maskulinizacja kobiet

Obecna

Objawy neuroendokrynologiczne: niedobór ACTH

ACTH

Przebieg bezobjawowy

Obecność objawów, bez utrudnienia czynności dnia codziennego; wskazana interwencja

Obecność objawów z utrudnieniem czynności dnia codziennego; wskazana hospitalizacja
Zgon

Objawy neuroendokrynologiczne: zaburzenia wydzielania ADH (np. SIADH lub obniżenie ADH)

ADH

Przebieg bezobjawowy

Obecność objawów, bez utrudnienia czynności dnia codziennego; wskazana interwencja

Obecność objawów z utrudnieniem czynności dnia codziennego
Zgon

Objawy neuroendokrynologiczne: zaburzenia wydzielania gonadotropiny

Gonadotropina

Przebieg bezobjawowy

Obecność objawów, bez utrudnienia czynności dnia codziennego; wskazana interwencja

Obecność objawów z utrudnieniem czynności dnia codziennego; osteopenia; złamania; niepłodność

Objawy neuroendokrynologiczne: zaburzenia wydzielania hormonu wzrostu

Hormon wzrostu

Przebieg bezobjawowy

Obecność objawów, bez utrudnienia czynności dnia codziennego; wskazana interwencjaObjawy neuroendokrynologiczne: zaburzenia wydzielania prolaktyny

Prolaktyna

Przebieg bezobjawowy

Obecność objawów, bez utrudnienia czynności dnia codziennego; wskazana interwencja

Obecność objawów z utrudnieniem czynności dnia codziennego; brak miesiączki; mlekotokZgon

3 Sloan JA, Loprinzi CL, Novotny PJ, Barton DL, Lavasseur BI, Windschitl HJ, „Methodologic Lessons Learned from Hot Flash Studies,” [„Lekcje metodologiczne z badań uderzeń gorąca,”]J Clin Oncol 2001 Dec 1;19(23):4280-90CTCAE wersja 3,0

- 17 -

31 marca 2003 roku, Data publikacji: 9 sierpnia 2006 roku
OBJAWY ENDOKRYNOLOGICZNE

Strona 2 z 2
Stopień

Zdarzenie niepożądane

Nazwa skrócona

1

2

3

4

5

Trzustkowe objawy endokrynologiczne: nietolerancja glukozy

Cukrzyca

Przebieg bezobjawowy, interwencja nie wskazana

Obecność objawów; wskazana modyfikacja diety lub środek doustny

Obecność objawów z utrudnieniem czynności dnia codziennego; wskazana insulina

Konsekwencje zagrażające życiu (np. kwasica ketonowa, nieketonowa śpiączka hiperosmolarna)

Zgon

Czynność przytarczyc, obniżona (hipoparatyroidyzm)

Hipoparatyroidyzm

Przebieg bezobjawowy, interwencja nie wskazana

Obecność objawów; wskazana interwencjaCzynność tarczycy, podwyższona (nadczynność tarczycy, tyreotoksykoza)

Hipertyroidyzm

Przebieg bezobjawowy, interwencja nie wskazana

Obecność objawów, bez utrudnienia czynności dnia codziennego; wskazane leczenie supresyjne tarczycy

Obecność objawów z utrudnieniem czynności dnia codziennego; wskazana hospitalizacja

Konsekwencje zagrażające życiu (np. przełom tarczycowy)

Zgon

Czynność tarczycy, obniżona (niedoczynność tarczycy)

Niedoczynność tarczycy

Przebieg bezobjawowy, interwencja nie wskazana

Obecność objawów, bez utrudnienia czynności dnia codziennego; wskazana suplementacja hormonów tarczycy

Obecność objawów z utrudnieniem czynności dnia codziennego; wskazana hospitalizacja

Zagrożenie życia przez śpiączkę z powodu obrzęku śluzowatego

Zgon

Objawy endokrynologiczne – Inne (należy określić, __)

Objawy endokrynologiczne – Inne (należy określić)

Stan łagodny

Stan umiarkowany

Stan ciężki

Zagrożenie życia; upośledzenie

ZgonCTCAE wersja 3,0

- 18 -

31 marca 2003 roku, Data publikacji: 9 sierpnia 2006 roku
PRZEWÓD POKARMOWY

Strona 1 z 10
Stopień

Zdarzenie niepożądane

Nazwa skrócona

1

2

3

4

5

Wskazówka nawigacyjna: Ból brzucha lub skurcz został oceniony w punkcie Ból – Wybierz w KATEGORII BÓL.

Anoreksja

Anoreksja

Utrata apetytu bez zmiany nawyków żywieniowych

Zmiana ilości spożywanego pokarmu bez znaczącego spadku wagi ciała, ani niedożywienia; wskazane podawanie odżywek doustnych

Związek ze znaczącym spadkiem wagi ciała lub niedożywieniem (np. nieprawidłowa liczba kalorii podawanych doustnie i/lub spożycie płynów); wskazane dożylne podanie płynów, żywienie przez sondę lub żywienie pozajelitowe

Konsekwencje zagrażające życiu

Zgon

Należy również rozważyć: Spadek wagi ciała.

Wodobrzusze (niezłośliwe)

Wodobrzusze

Przebieg bezobjawowy

Obecność objawów, wskazana interwencja medyczna

Obecność objawów, wskazana procedura inwazyjna

Konsekwencje zagrażające życiu

Zgon

Uwaga: Wodobrzusze (niezłośliwe) odnosi się do udokumentowanego niezłośliwego wodobrzusza lub wodobrzusza o nieznanej etiologii, ale o mało prawdopodobnym charakterze złośliwym, oraz obejmuje wodobrzusze mleczowe.

Zapalenie okrężnicy

Zapalenie okrężnicy

Przebieg bezobjawowy, wyłącznie wyniki badań patologicznych lub radiologicznych

Ból brzucha; śluz lub krew w stolcu

Ból brzucha, gorączka, zmiany w zakresie wypróżniania włącznie z niedrożnością jelita; objawy otrzewnowe

Konsekwencje zagrażające życiu (np. perforacja, krwawienie, niedokrwienie, martwica, toksyczne rozszerzenie okrężnicy)

Zgon

Należy również rozważyć: Krwotok, przewód pokarmowy – Wybierz.

Zaparcie

Zaparcie

Objawy sporadyczne lub okresowe; sporadyczne wykorzystanie środków rozluźniających stolec, środki przeczyszczające, modyfikacja diety lub lewatywa

Uporczywe objawy z regularnym stosowaniem środków przeczyszczających lub wskazana lewatywa

Obecność objawów z utrudnieniem czynności dnia codziennego; zaparcie ze wskazaną ewakuacją manualną

Konsekwencje zagrażające życiu (np. niedrożność, toksyczne rozszerzenie okrężnicy)

Zgon

Należy również rozważyć: Niedrożność jelita, przewód pokarmowy (czynnościowa niedrożność jelita, tj. zaparcie neurogenne); Niedrożność, przewód pokarmowy – Wybierz.

Odwodnienie

Odwodnienie

Wskazane podanie zwiększonej ilości płynów; suche błony śluzowe; zmniejszenie napięcia skóry

Wskazane dożylne podanie płynów <24 godz.

Wskazane dożylne podanie płynów ≥24 godz.

Konsekwencje zagrażające życiu (np. zapaść hemodynamiczna)

Zgon

Należy również rozważyć: Biegunka; Niedociśnienie; Wymioty.

Objawy stomatologiczne:

proteza dentystyczna lub protezaProteza dentystyczna

Minimalny dyskomfort, brak ograniczenia aktywności

Dyskomfort nie pozwalający na stosowanie w niektórych czynnościach (np. jedzenie), ale pozwalający na zastosowanie w innych (np. mowa)

Niezdolność do używania protezy dentystycznej lub protezy w każdej chwili


CTCAE wersja 3,0

- 19 -

31 marca 2003 roku, Data publikacji: 9 sierpnia 2006 roku
PRZEWÓD POKARMOWY

Strona 2 z 10
Stopień

Zdarzenie niepożądane

Nazwa skrócona

1

2

3

4

5

Objawy stomatologiczne:

choroby przyzębiaChoroby przyzębia

Recesja dziąsła lub zapalenie dziąseł; ograniczone krwawienie przy sondowaniu; łagodna miejscowa utrata tkanki kostnej

Umiarkowana recesja dziąsła lub zapalenie dziąseł; liczne miejsca krwawienia przy sondowaniu; umiarkowana utrata tkanki kostnej

Samoistne krwawienie; ciężka utrata tkanki kostnej z utratą zębów lub bez; martwica jałowa kości szczęki lub żuchwy

Uwaga: Ciężkie choroby przyzębia prowadzące do martwicy jałowej kości zostały ocenione w punkcie Martwica jałowa kości (martwica aseptyczna) w KATEGORII UKŁAD MIĘŚNIOWO-SZKIELETOWY.

Objawy stomatologiczne:

zęby


Zęby

Plamy powierzchniowe; próchnica zębów; do rekonstrukcji bez konieczności usuwania zębów

Usunięcie nie wszystkich zębów; złamania zębów albo wskazana amputacja lub naprawa korony

Wskazane usunięcie wszystkich zębów

Objawy stomatologiczne:

rozwój zębówRozwój zębów

Hipoplazja zębów lub szkliwa nie utrudniająca czynności

Upośledzenie czynności możliwe do skorygowania za pomocą zabiegu chirurgicznego

Nieprawidłowy rozwój z upośledzeniem czynności niemożliwy do skorygowania

Biegunka

Biegunka

Wzrost liczby oddawanych stolców o <4 na dobę ponad liczbę w punkcie wyjściowym; łagodny wzrost wydalania przez stomię w porównaniu z punktem wyjściowym

Wzrost liczby oddawanych stolców o 4 – 6 na dobę ponad liczbę w punkcie wyjściowym; wskazane dożylne podanie płynów <24 godz.; umiarkowany wzrost wydalania przez stomię w porównaniu z punktem wyjściowym; bez utrudnienia czynności dnia codziennego

Wzrost liczby oddawanych stolców o ≥7 na dobę ponad liczbę w punkcie wyjściowym; mimowolne oddawanie stolca; dożylne podanie płynów ≥24 godz.; hospitalizacja; ciężki wzrost wydalania przez stomię w porównaniu z punktem wyjściowym; utrudnienie czynności dnia codziennego

Konsekwencje zagrażające życiu (np. zapaść hemodynamiczna)

Zgon

Uwaga: Biegunka obejmuje biegunkę z przyczyną w jelicie cienkim lub grubym, i/lub biegunka ze stomii.

Należy również rozważyć: Odwodnienie; Niedociśnienie.

Rozdęcie / nabrzmienie, objawy brzuszne

Rozdęcie

Przebieg bezobjawowy

Obecność objawów, ale bez utrudnienia funkcjonowania przewodu pokarmowego

Obecność objawów, z utrudnieniem czynności przewodu pokarmowego

Należy również rozważyć: Wodobrzusze (niezłośliwe); Niedrożność jelita, przewód pokarmowy (czynnościowa niedrożność jelita, tj. zaparcie neurogenne); Niedrożność, przewód pokarmowy – Wybierz.CTCAE wersja 3,0

- 20 -

31 marca 2003 roku, Data publikacji: 9 sierpnia 2006 roku1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna