Wersja zaakceptowana przez Konsultanta Krajowego w dziedzinie onkologii klinicznejPobieranie 1.8 Mb.
Strona7/17
Data09.05.2016
Rozmiar1.8 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   17
PRZEWÓD POKARMOWY

Strona 7 z 10
Stopień

Zdarzenie niepożądane

Nazwa skrócona

1

2

3

4

5

Martwica, przewód pokarmowy

Wybierz:Martwica, przewód pokarmowy – Wybierz

Brak możliwości prawidłowego odżywiania przez przewód pokarmowy (np. wymagające odżywiania dojelitowego lub pozajelitowego); wskazane interwencyjne badanie radiologiczne oraz interwencja endoskopowa lub operacyjna

Konsekwencje zagrażające życiu; interwencja operacyjna wymagająca całkowitej resekcji narządu (np. całkowita kolektomia)

Zgon

– Odbyt

– Okrężnica / kątnica / wyrostek robaczkowy

– Dwunastnica

– Przełyk

Pęcherzyk żółciowy

– Wątroba

– Krętnica

– Jelito czcze

– Jama ustna

– Trzustka

– Jama otrzewnej

– Gardło


– Odbytnica

– Jelito cienkie nie określone inaczej

– Przetoka

– ŻołądekNależy również rozważyć: Niedokrwienie tętnic trzewi (inne niż pochodzenia sercowego).

Niedrożność, przewód pokarmowy

Wybierz:

– Kątnica

– Okrężnica

– Dwunastnica

– Przełyk

– Pęcherzyk żółciowy

– Krętnica

– Jelito czcze

– Odbytnica

– Jelito cienkie nie określone inaczej

– Przetoka– Żołądek

Niedrożność, przewód pokarmowy – Wybierz

Przebieg bezobjawowy, zmiany wyłącznie w badaniach radiologicznych

Obecność objawów; zaburzenia czynności przewodu pokarmowego (np. zaburzenia nawyków dietetycznych, wymioty, biegunka lub utrata płynów przez przewód pokarmowy); wskazane dożylne podanie płynów <24 godz.

Obecność objawów i ciężkie zaburzenia czynności przewodu pokarmowego (np. zaburzenia nawyków dietetycznych, wymioty, biegunka lub utrata płynów przez przewód pokarmowy); wskazane dożylne podanie płynów, żywienie przez sondę lub żywienie pozajelitowe ≥24 godz.; wskazana interwencja operacyjna

Konsekwencje zagrażające życiu; interwencja operacyjna wymagająca całkowitej resekcji narządu (np. całkowita kolektomia)

Zgon

Wskazówka nawigacyjna: Uraz operacyjny został oceniony w punkcie Uraz śródoperacyjny – Wybierz Narząd lub struktura w KATEGORII URAZ CHIRURGICZNY / ŚRÓDOPERACYJNY.

Wskazówka nawigacyjna: Ból miednicy został oceniony w punkcie Ból – Wybierz w KATEGORII BÓL.


CTCAE wersja 3,0

- 25 -

31 marca 2003 roku, Data publikacji: 9 sierpnia 2006 roku
PRZEWÓD POKARMOWY

Strona 8 z 10
Stopień

Zdarzenie niepożądane

Nazwa skrócona

1

2

3

4

5

Perforacja, przewód pokarmowy

Wybierz:

Wyrostek robaczkowy

– Drogi żółciowe

– Kątnica

– Okrężnica

– Dwunastnica

– Przełyk

– Pęcherzyk żółciowy

– Krętnica

– Jelito czcze

– Odbytnica

– Jelito cienkie nie określone inaczej

– ŻołądekPerforacja, przewód pokarmowy – Wybierz

Przebieg bezobjawowy, zmiany wyłącznie w badaniach radiologicznych

Wskazana interwencja medyczna; wskazane dożylne podanie płynów <24 godz.

Wskazane dożylne podanie płynów, żywienie przez sondę lub żywienie pozajelitowe ≥24 godz.; wskazana interwencja operacyjna

Konsekwencje zagrażające życiu

Zgon

Zapalenie odbytnicy

Zapalenie odbytnicy

Ból odbytnicy, interwencja nie wskazana

Objawy bez utrudnienia czynności dnia codziennego; wskazana interwencja medyczna

Mimowolne oddawanie stolca lub inne objawy przebiegające z utrudnieniem czynności dnia codziennego; wskazana interwencja operacyjna

Konsekwencje zagrażające życiu (np. perforacja)

Zgon

Wypadanie przetoki, przewód pokarmowy

Wypadanie przetoki, przewód pokarmowy

Przebieg bezobjawowy

Nadzwyczajna miejscowa pielęgnacja lub obsługa; wskazana drobna rewizja

Zaburzenie czynności przetoki; wskazana większa rewizja

Konsekwencje zagrażające życiu

Zgon

Uwaga: Inne powikłania przetoki mogą być ocenione zgodnie z punktem Przetoka, przewód pokarmowy – Wybierz; Wyciek (obejmujący zespolenie), przewód pokarmowy – Wybierz; Niedrożność, przewód pokarmowy – Wybierz; Perforacja, przewód pokarmowy – Wybierz; Zwężenie / stenoza (obejmujące zespolenie), przewód pokarmowy – Wybierz.

Wskazówka nawigacyjna: Ból odbytu lub okolicy okołodbytniczej (proctalgia) został oceniony w punkcie Ból – Wybierz w KATEGORII BÓL.

Zaburzenia dotyczące gruczołów ślinowych / śliny

Zaburzenia dotyczące gruczołów ślinowych

Nieznaczne zagęszczenie śliny; nieznaczne zaburzenia smaku (np. smak metaliczny)

Gęsta, ciągnąca się, lepka ślina; znaczne zaburzenia smaku; wskazana zmiana diety; objawy indukowane wydzielaniem bez utrudnienia czynności dnia codziennego

Ostra martwica gruczołów ślinowych; ciężkie objawy indukowane wydzielaniem z utrudnieniem czynności dnia codziennego

UpośledzenieNależy również rozważyć: Suchość jamy ustnej / gruczołów ślinowych (xerostomia); Zapalenie błony śluzowej / zapalenie jamy ustnej (badanie kliniczne) – Wybierz; Zapalenie błony śluzowej / zapalenie jamy ustnej (czynnościowe / z obecnością objawów) – Wybierz; Zaburzenia smaku (dysgeusia).

Wskazówka nawigacyjna: Czynność śledzony została oceniona w KATEGORII KREW / SZPIK KOSTNY.


CTCAE wersja 3,0

- 26 -

31 marca 2003 roku, Data publikacji: 9 sierpnia 2006 roku
PRZEWÓD POKARMOWY

Strona 9 z 10
Stopień

Zdarzenie niepożądane

Nazwa skrócona

1

2

3

4

5

Zwężenie / stenoza

(obejmujące zespolenie),

przewód pokarmowy

Wybierz:Zwężenie, przewód pokarmowy – Wybierz

Przebieg bezobjawowy, zmiany wyłącznie w badaniach radiologicznych

Obecność objawów; zaburzenia czynności przewodu pokarmowego (np. zaburzenia nawyków dietetycznych, wymioty, krwawienie, biegunka); wskazane dożylne podanie płynów <24 godz.

Obecność objawów i ciężkie zaburzenia czynności przewodu pokarmowego (np. zaburzenia nawyków dietetycznych, biegunka lub utrata płynów przez przewód pokarmowy); wskazane dożylne podanie płynów, żywienie przez sondę lub żywienie pozajelitowe ≥24 godz.; wskazana interwencja operacyjna

Konsekwencje zagrażające życiu; interwencja operacyjna wymagająca całkowitej resekcji narządu (np. całkowita kolektomia)

Zgon

– Odbyt

– Drogi żółciowe

– Kątnica

– Okrężnica

– Dwunastnica

– Przełyk

– Krętnica

– Jelito czcze

– Trzustka / przewód trzustkowy

– Gardło


– Odbytnica

– Jelito cienkie nie określone inaczej

– Przetoka

– ŻołądekZaburzenia smaku (dysgeusia)

Zaburzenia smaku

Zaburzenia smaku, ale brak zmiany w diecie

Zaburzenia smaku ze zmianą w diecie (np. doustne suplementy diety); okropny lub nieprzyjemny smak; utrata smakuZapalenie jelita ślepego

(zapalenie kątnicy)Zapalenie jelita ślepego

Przebieg bezobjawowy, zmiany wyłącznie w badaniach histopatologicznych i radiologicznych

Ból brzucha; śluz lub krew w stolcu

Ból brzucha, gorączka, zaburzenia wypróżniania włącznie z niedrożnością jelita; objawy otrzewnowe

Konsekwencje zagrażające życiu (np. perforacja, krwawienie, niedokrwienie, martwica); wskazana interwencja operacyjna

Zgon

Należy również rozważyć: Zapalenie okrężnicy; Krwotok, przewód pokarmowy – Wybierz ; Niedrożność jelita, przewód pokarmowy (czynnościowa niedrożność jelita, tj. zaparcie neurogenne).
CTCAE wersja 3,0

- 27 -

31 marca 2003 roku, Data publikacji: 9 sierpnia 2006 roku
PRZEWÓD POKARMOWY

Strona 10 z 10
Stopień

Zdarzenie niepożądane

Nazwa skrócona

1

2

3

4

5

Wrzód, przewód pokarmowy

Wybierz:

– Odbyt

– Kątnica– Okrężnica

– Dwunastnica

– Przełyk

– Krętnica

– Jelito czcze

– Odbytnica

– Jelito cienkie nie określone inaczej

– Przetoka– Żołądek

Wrzód, przewód pokarmowy – Wybierz

Przebieg bezobjawowy, zmiany wyłącznie w badaniach radiologicznych lub endoskopowych

Obecność objawów; zaburzenia czynności przewodu pokarmowego (np. zaburzenia nawyków dietetycznych, doustne suplementy diety); wskazane dożylne podanie płynów <24 godz.

Obecność objawów i ciężkie zaburzenia czynności przewodu pokarmowego (np. spożycie nieodpowiedniej ilości kalorii lub płynów); wskazane dożylne podanie płynów, żywienie przez sondę lub żywienie pozajelitowe ≥24 godz.

Konsekwencje zagrażające życiu

Zgon

Należy również rozważyć: Krwotok, przewód pokarmowy – Wybierz.

Wymioty

Wymioty

1 epizod w ciągu 24 godz.

2 – 5 epizodów w ciągu 24 godz.; wskazane dożylne podanie płynów <24 godz.

≥6 epizodów w ciągu 24 godz.; wskazane dożylne podanie płynów lub żywienie pozajelitowe ≥24 godz.

Konsekwencje zagrażające życiu

Zgon

Należy również rozważyć: Odwodnienie.

PRZEWÓD POKARMOWY – Inne (należy określić, __)

PRZEWÓD POKARMOWY – Inne (należy określić)

Stan łagodny

Stan umiarkowany

Stan ciężki

Zagrożenie życia; upośledzenie

Zgon
CTCAE wersja 3,0

- 28 -

31 marca 2003 roku, Data publikacji: 9 sierpnia 2006 roku
WZROST i ROZWÓJ

Strona 1 z 1
Stopień

Zdarzenie niepożądane

Nazwa skrócona

1

2

3

4

5

Wiek kości

(zaburzenie wieku kości)Wiek kości+2 SD (odchylenia standardowe) od normyWzrost kości:

głowa kości udowej; młodzieńcze złuszczenie głowy kości udowejWzrost głowy kości udowej

Łagodna koślawość / szpotawość

Umiarkowana koślawość / szpotawość, obecność objawów, utrudnienie funkcjonowania, ale bez utrudnienia czynności dnia codziennego

Łagodne młodzieńcze złuszczenie głowy kości udowej; wskazana interwencja operacyjna (np. unieruchomienie); utrudnienie czynności dnia codziennego

Upośledzenie; ciężkie młodzieńcze złuszczenie głowy kości udowej >60%; martwica jałowaWzrost kości:

różnice w długości kończynDługość kończyn

Niewielka różnica długości o <2 cm

Umiarkowana różnica długości o 2 – 5 cm; wskazane podniesienie buta

Duża różnica długości o >5 cm; wskazana interwencja operacyjna; utrudnienie czynności dnia codziennego

Upośledzenie; epifizjodezaWzrost kości:

kyfoza / lordoza kręgosłupKyfoza / lordoza

Łagodne zmiany radiologiczne

Umiarkowane uwydatnienie; utrudnienie funkcjonowania, ale bez utrudnienia czynności dnia codziennego

Znaczne uwydatnienie; wskazana interwencja operacyjna; utrudnienie czynności dnia codziennego

Upośledzenie (np. niemożliwe uniesienie głowy)Tempo wzrostu

(zmniejszenie tempa wzrostu)Zmniejszenie tempa wzrostu

Zmniejszenie wzrostu o 10 – 29% w porównaniu z krzywą wzrostu w punkcie początkowym

Zmniejszenie wzrostu o 30 – 49% w porównaniu z krzywą wzrostu w punkcie początkowym

Zmniejszenie wzrostu o ≥50% w porównaniu z krzywą wzrostu w punkcie początkowym

Dojrzałość płciowa (opóźniona)

Opóźniona dojrzałość płciowaBrak rozwoju piersi do wieku 13 lat u dziewczynek; poziom rozwoju poniżej stadium 2 według skali Tannera do wieku 14,5 lat u chłopców

Brak rozwoju seksualnego do wieku 14 lat u dziewczynek i do wieku 16 lat u chłopców; wskazane podawanie hormonów

Uwaga: Nie należy wykorzystywać rozmiaru jąder do oceny stadium w skali Tannera u chłopców, którzy przeżyli w leczeniu raka.

Dojrzałość płciowa (przedwczesna)

Przedwczesna dojrzałość płciowaFizyczne oznaki dojrzałości płciowej u dziewczynek w wieku <7 lat,

a u chłopców w wieku <9 lat

Niski wzrost

Niski wzrost

Więcej niż dwa odchylenia standardowe od średniego wzrostu dla wieku i płci

Zaburzenia czynności dnia codziennegoUwaga: Niski wzrost jest objawem wtórnym niedoboru hormonu wzrostu.

Należy również rozważyć: Objawy neuroendokrynologiczne: zaburzenia wydzielania hormonu wzrostu.

Wzrost i rozwój – Inne (należy określić, __)

Wzrost i rozwój – Inne (należy określić)

Stan łagodny

Stan umiarkowany

Stan ciężki

Zagrożenie życia; upośledzenie

Zgon


CTCAE wersja 3,0

- 29 -

31 marca 2003 roku, Data publikacji: 9 sierpnia 2006 roku1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   17


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna