Wersja zaakceptowana przez Konsultanta Krajowego w dziedzinie onkologii klinicznejPobieranie 1.8 Mb.
Strona8/17
Data09.05.2016
Rozmiar1.8 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   17
KRWOTOK / KRWAWIENIE

Strona 1 z 4
Stopień

Zdarzenie niepożądane

Nazwa skrócona

1

2

3

4

5

Krwiak

Krwiak

Objawy minimalne, interwencja inwazyjna nie wskazana

Wskazana minimalnie inwazyjna ewakuacja lub aspiracja

Wskazana transfuzja, wskazane interwencyjne badanie radiologiczne lub interwencja operacyjna

Konsekwencje zagrażające życiu; wskazana większa nagła interwencja

Zgon

Uwaga: Krwiak odnosi się do wynaczynienia w obrębie rany lub miejsca operacji lub występuje wtórnie do innej interwencji. Transfuzja odnosi się do koncentratu krwinek czerwonych.

Należy również rozważyć: Fibrynogen; INR (Międzynarodowy Współczynnik Znormalizowany [International Normalized Ratio] czasu protrombinowego); Płytki krwi; PTT (czas częściowej tromboplastyny [Partial Thromboplastin Time]).

Krwotok / krwawienie w związku z zabiegiem operacyjnym, śródoperacyjny lub pooperacyjny

Krwotok w związku z zabiegiem operacyjnym

Wymagana transfuzja 2 jednostek koncentratu nieautologicznych (10 cm3/kg u dzieci) krwinek czerwonych poza specyfikacją protokołu; w przypadku krwotoku pooperacyjnego wskazane interwencyjne badanie radiologiczne oraz interwencja endoskopowa lub operacyjna

Konsekwencje zagrażające życiu

Zgon

Uwaga: Okres pooperacyjny został zdefiniowany jako ≤72 godziny po zabiegu operacyjnym. Należy zweryfikować określone w protokole wytyczne dotyczące dopuszczalnej transfuzji koncentratu krwinek czerwonych.

Należy również rozważyć: Fibrynogen; INR (Międzynarodowy Współczynnik Znormalizowany [International Normalized Ratio] czasu protrombinowego); Płytki krwi; PTT (czas częściowej tromboplastyny [Partial Thromboplastin Time]).

Krwotok, OUN

Krwotok do OUN

Przebieg bezobjawowy, zmiany wyłącznie w badaniach radiologicznych

Wskazana interwencja medyczna

Wskazana wentrykulostomia, monitorowanie ciśnienia śródczaszkowego, tromboliza wewnątrzkomorowa lub interwencja operacyjna

Konsekwencje zagrażające życiu; neurologiczne objawy ubytkowe lub upośledzenie

Zgon

Należy również rozważyć: Fibrynogen; INR (Międzynarodowy Współczynnik Znormalizowany [International Normalized Ratio] czasu protrombinowego); Płytki krwi; PTT (czas częściowej tromboplastyny [Partial Thromboplastin Time]).CTCAE wersja 3,0

- 30 -

31 marca 2003 roku, Data publikacji: 9 sierpnia 2006 roku
KRWOTOK / KRWAWIENIE

Strona 2 z 4
Stopień

Zdarzenie niepożądane

Nazwa skrócona

1

2

3

4

5

Krwotok, przewód pokarmowy

Wybierz:

– Brzuch nie określony inaczej

– Odbyt


– Drogi żółciowe

– Kątnica / wyrostek robaczkowy

– Okrężnica

– Dwunastnica

– Przełyk

– Krętnica

– Jelito czcze

– Wątroba

– Dolny odcinek przewodu pokarmowego nie określony inaczej

– Jama ustna

– Trzustka

– Jama otrzewnej

– Odbytnica

– Przetoka

– Żołądek

– Górny odcinek przewodu pokarmowego nie określony inaczej

– Żylaki (przełyku)

– Żylaki (odbytu)Krwotok, przewód pokarmowy – Wybierz

Stan łagodny, interwencja (inna niż podanie suplementów żelaza) nie wskazana

Obecność objawów i wskazana interwencja medyczna lub niewielka kauteryzacja

Transfuzja, wskazane interwencyjne badanie radiologiczne oraz interwencja endoskopowa lub operacyjna; leczenie promieniowaniem (tj. hemostaza w miejscu krwawienia)

Konsekwencje zagrażające życiu; wskazana większa nagła interwencja

Zgon

Uwaga: Transfuzja odnosi się do koncentratu krwinek czerwonych.

Należy również rozważyć: Fibrynogen; INR (Międzynarodowy Współczynnik Znormalizowany [International Normalized Ratio] czasu protrombinowego); Płytki krwi; PTT (czas częściowej tromboplastyny [Partial Thromboplastin Time]).CTCAE wersja 3,0

- 31 -

31 marca 2003 roku, Data publikacji: 9 sierpnia 2006 roku
KRWOTOK / KRWAWIENIE

Strona 3 z 4
Stopień

Zdarzenie niepożądane

Nazwa skrócona

1

2

3

4

5

Krwotok, układ moczowo-płciowy

Wybierz:

– Pęcherz moczowy

– Jajowód

– Nerki

– Jajnik


– Prostata

– Przestrzeń zaotrzewnowa

– Powrózek nasienny

– Przetoka

– Jądra

– Moczowód– Cewka moczowa

– Układ moczowy nie określony inaczej

– Macica

– Pochwa


– Nasieniowód

Krwotok, układ moczowo-płciowy – Wybierz

Krwawienie minimalne lub widoczne przez mikroskop; interwencja nie wskazana

Duże krwawienie, wskazana interwencja medyczna lub irygacja dróg moczowych

Transfuzja, wskazane interwencyjne badanie radiologiczne oraz interwencja endoskopowa lub operacyjna; radioterapia (tj. hemostaza w miejscu krwawienia)

Konsekwencje zagrażające życiu; wskazana większa nagła interwencja

Zgon

Uwaga: Transfuzja odnosi się do koncentratu krwinek czerwonych.

Należy również rozważyć: Fibrynogen; INR (Międzynarodowy Współczynnik Znormalizowany [International Normalized Ratio] czasu protrombinowego); Płytki krwi; PTT (czas częściowej tromboplastyny [Partial Thromboplastin Time]).

Krwotok, płuca / górny odcinek dróg oddechowych

Wybierz:Krwotok płucny

WybierzStan łagodny, interwencja nie wskazana

Obecność objawów i wskazana interwencja medyczna

Transfuzja, wskazane interwencyjne badanie radiologiczne oraz interwencja endoskopowa lub operacyjna; radioterapia (tj. hemostaza w miejscu krwawienia)

Konsekwencje zagrażające życiu; wskazana większa nagła interwencja

Zgon

– Oskrzelowo-płucny nie określony inaczej

– Oskrzele

– Krtań

– Płuca


– Śródpiersie

– Nos


– Gardło

– Opłucna

– Drogi oddechowe nie określone inaczej

– Przetoka

– Tchawica


Uwaga: Transfuzja odnosi się do koncentratu krwinek czerwonych.

Należy również rozważyć: Fibrynogen; INR (Międzynarodowy Współczynnik Znormalizowany [International Normalized Ratio] czasu protrombinowego); Płytki krwi; PTT (czas częściowej tromboplastyny [Partial Thromboplastin Time]).

Wybroczyny krwawe / plamica

(krwotok / krwawienie do skóry lub błony śluzowej)Wybroczyny krwawe

Niewielka liczba wybroczyn krwawych

Umiarkowane wybroczyny krwawe; plamica

Uogólnione wybroczyny krwawe lub plamica

Należy również rozważyć: Fibrynogen; INR (Międzynarodowy Współczynnik Znormalizowany [International Normalized Ratio] czasu protrombinowego); Płytki krwi; PTT (czas częściowej tromboplastyny [Partial Thromboplastin Time]).CTCAE wersja 3,0

- 32 -

31 marca 2003 roku, Data publikacji: 9 sierpnia 2006 roku
KRWOTOK / KRWAWIENIE

Strona 4 z 4
Stopień

Zdarzenie niepożądane

Nazwa skrócona

1

2

3

4

5

Wskazówka nawigacyjna: Krwotok do ciała szklistego został ocieniony w KATEGORII OCZY / WZROK.

KRWOTOK / KRWAWIENIE – Inne (należy określić, __)

Krwotok – Inne (należy określić)

Stan łagodny nie wymagający transfuzjiWskazana transfuzja

Katastrofalne krwawienie, wymagający większej interwencji z wyboru

ZgonCTCAE wersja 3,0

- 33 -

31 marca 2003 roku, Data publikacji: 9 sierpnia 2006 roku
OBJAWY WĄTROBOWO-ŻÓŁCIOWE/TRZUSTKOWE

Strona 1 z 1
Stopień

Zdarzenie niepożądane

Nazwa skrócona

1

2

3

4

5

Wskazówka nawigacyjna: Uszkodzenie dróg żółciowych zostało ocenione w punkcie Przetoka, przewód pokarmowy – Wybierz; Wyciek (obejmujący zespolenie), przewód pokarmowy – Wybierz; Martwica, przewód pokarmowy – Wybierz; Niedrożność, przewód pokarmowy – Wybierz; Perforacja, przewód pokarmowy – Wybierz; Zwężenie / stenoza (obejmujące zespolenie), przewód pokarmowy – Wybierz w KATEGORII PRZEWÓD POKARMOWY.

Zapalenie pęcherzyka żółciowego

Zapalenie pęcherzyka żółciowego

Przebieg bezobjawowy, zmiany wyłącznie w badaniach radiologicznych

Obecność objawów, wskazana interwencja medyczna

Wskazane interwencyjne badanie radiologiczne oraz interwencja endoskopowa lub operacyjna

Konsekwencje zagrażające życiu (np. posocznica lub perforacja)

Zgon

Należy również rozważyć: Infekcja (udokumentowana klinicznie lub mikrobiologicznie) ze Stopniem 3 lub 4 w zakresie neutrofili – Wybierz; Infekcja z prawidłową całkowitą liczbą neutrofili [ANC] lub Stopień 1 lub 2 w zakresie neutrofili – Wybierz; Infekcja z nieznaną całkowitą liczbą neutrofili [ANC] – Wybierz.

Dysfunkcja / niewydolność wątroby (kliniczna)

Dysfunkcja wątrobyŻółtaczka

Asteriksja

Encefalopatia lub śpiączka

Zgon

Uwaga: Żółtaczka nie należy do zdarzeń niepożądanych, ale pojawia się, gdy wątroba nie pracuje prawidłowo lub gdy przewód żółciowy jest zablokowany. Została ona oceniona w punkcie dotyczącym skutków dysfunkcji / niewydolności wątroby lub podwyższonego stężenia bilirubiny.

Należy również rozważyć: Bilirubina (hiperbilirubinemia).

Trzustka, niedobór enzymów gruczołu zewnątrzwydzielniczego

Trzustka, niedobór enzymów gruczołu zewnątrzwydzielniczegoZwiększenie częstości oddawania stolca, zwiększenie masy lub nieprzyjemny zapach; stolce tłuszczowe

Następstwa zaburzeń absorpcji (np. spadek wagi ciała)

Konsekwencje zagrażające życiu

Zgon

Należy również rozważyć: Biegunka.

Zapalenie trzustki

Zapalenie trzustki

Przebieg bezobjawowy, podwyższone stężenie enzymów i/lub zmiany w wynikach badań radiologicznych

Obecność objawów, wskazana interwencja medyczna

Wskazane interwencyjne badanie radiologiczne lub interwencja operacyjna

Konsekwencje zagrażające życiu (np. niewydolność krążenia, krwotok, posocznica)

Zgon

Należy również rozważyć: Amylaza.

Wskazówka nawigacyjna: Zwężenie (dróg żółciowych, wątrobowych lub trzustkowych) zostało ocenione w punkcie Zwężenie / stenoza (obejmujące zespolenie), przewód pokarmowy – Wybierz w KATEGORII PRZEWÓD POKARMOWY.

Objawy wątrobowo-żółciowe / trzustkowe – Inne (należy określić, __)

Objawy wątrobowo-żółciowe – Inne (należy określić)

Stan łagodny

Stan umiarkowany

Stan ciężki

Zagrożenie życia; upośledzenie

Zgon
CTCAE wersja 3,0

- 34 -

31 marca 2003 roku, Data publikacji: 9 sierpnia 2006 roku
INFEKCJA

Strona 1 z 3
Stopień

Zdarzenie niepożądane

Nazwa skrócona

1

2

3

4

5

Zapalenie okrężnicy, infekcyjne

(np. Clostridium difficile)Zapalenie okrężnicy, infekcyjne

Przebieg bezobjawowy, zmiany wyłącznie w badaniach histopatologicznych i radiologicznych

Ból brzucha ze śluzem i/lub krwią w stolcu

Wskazane dożylne podanie antybiotyków lub żywienie pozajelitowe

Konsekwencje zagrażające życiu (np. perforacja, krwawienie, niedokrwienie, martwica lub toksyczne rozszerzenie okrężnicy); wskazana resekcja chirurgiczna lub odprowadzenie

Zgon

Należy również rozważyć: Krwotok, przewód pokarmowy – Wybierz; Zapalenie jelita ślepego (zapalenie kątnicy).

Gorączka neutropeniczna

(gorączka o nieznanym pochodzeniu bez infekcji udokumentowanej klinicznie lub mikrobiologicznie) (całkowita liczba neutrofili [ANC] <1,0 x 109/l, gorączka ≥38,5°C)Gorączka neutropeniczna

Obecna

Konsekwencje zagrażające życiu (np. wstrząs septyczny, niedociśnienie, kwasica, martwica)

Zgon

Należy również rozważyć: Neutrofile / granulocyty (całkowita liczba neutrofili [ANC] / całkowita liczba granulocytów [AGC]).

Infekcja (udokumentowana klinicznie lub mikrobiologicznie) ze Stopniem 3 lub 4 w zakresie neutrofili (całkowita liczba neutrofili [ANC] <1,0 x 109/l)

Wybierz

Wybierz’ zdarzenia niepożądane przedstawione na końcu KATEGORII.


Infekcja (udokumentowana klinicznie) ze Stopniem 3 lub 4 w zakresie całkowitej liczby neutrofili [ANC] – WybierzZmiany miejscowe, wskazana interwencja miejscowa

Wskazana interwencja polegająca na dożylnym podaniu antybiotyków, środków przeciwgrzybiczych lub przeciwwirusowych; wskazane interwencyjne badanie radiologiczne lub interwencja operacyjna

Konsekwencje zagrażające życiu (np. wstrząs septyczny, niedociśnienie, kwasica, martwica)

Zgon

Uwaga: Gorączka ze Stopniem 3 lub 4 w zakresie neutrofili przy braku udokumentowanej infekcji została oceniona w punkcie Gorączka neutropeniczna (gorączka o nieznanym pochodzeniu bez infekcji udokumentowanej klinicznie lub mikrobiologicznie).

Należy również rozważyć: Neutrofile / granulocyty (całkowita liczba neutrofili [ANC] / całkowita liczba granulocytów [AGC]).

Infekcja z prawidłową całkowitą liczbą neutrofili [ANC] lub Stopień 1 lub 2 w zakresie neutrofili

Wybierz

Wybierz’ zdarzenia niepożądane przedstawione na końcu KATEGORII.


Infekcja z prawidłową całkowitą liczbą neutrofili [ANC] – WybierzZmiany miejscowe, wskazana interwencja miejscowa

Wskazana interwencja polegająca na dożylnym podaniu antybiotyków, środków przeciwgrzybiczych lub przeciwwirusowych; wskazane interwencyjne badanie radiologiczne lub interwencja operacyjna

Konsekwencje zagrażające życiu (np. wstrząs septyczny, niedociśnienie, kwasica, martwica)

Zgon


CTCAE wersja 3,0

- 35 -

31 marca 2003 roku, Data publikacji: 9 sierpnia 2006 roku
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   17


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna