Wersja zaakceptowana przez Konsultanta Krajowego w dziedzinie onkologii klinicznejPobieranie 1.8 Mb.
Strona9/17
Data09.05.2016
Rozmiar1.8 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   17
INFEKCJA

Strona 2 z 3
Stopień

Zdarzenie niepożądane

Nazwa skrócona

1

2

3

4

5

Infekcja z nieznaną całkowitą liczbą neutrofili [ANC]

WybierzWybierz’ zdarzenia niepożądane przedstawione na końcu KATEGORII.

Infekcja z nieznaną całkowitą liczbą neutrofili [ANC] – WybierzZmiany miejscowe, wskazana interwencja miejscowa

Wskazana interwencja polegająca na dożylnym podaniu antybiotyków, środków przeciwgrzybiczych lub przeciwwirusowych; wskazane interwencyjne badanie radiologiczne lub interwencja operacyjna

Konsekwencje zagrażające życiu (np. wstrząs septyczny, niedociśnienie, kwasica, martwica)

Zgon

Uwaga: Infekcja z nieznaną całkowitą liczbą neutrofili [ANC] – Wybierz powinna zostać wykorzystana w rzadkich przypadkach, kiedy całkowita liczba neutrofili [ANC] jest nieznana.

Infekcja oportunistyczna związana z limfopenią ≥ Stopień 2

Infekcja oportunistycznaZmiany miejscowe, wskazana interwencja miejscowa

Wskazana interwencja polegająca na dożylnym podaniu antybiotyków, środków przeciwgrzybiczych lub przeciwwirusowych; wskazane interwencyjne badanie radiologiczne lub interwencja operacyjna

Konsekwencje zagrażające życiu (np. wstrząs septyczny, niedociśnienie, kwasica, martwica)

Zgon

Należy również rozważyć: Limfopenia.

Wirusowe zapalenie wątroby

Wirusowe zapalenie wątroby

Obecne; prawidłowy wynik w zakresie transaminaz i prawidłowa czynność wątroby

Nieprawidłowy wynik w zakresie transaminaz, prawidłowa czynność wątroby

Objawowa dysfunkcja wątroby; zwłóknienie potwierdzone biopsją; wyrównana marskość wątroby

Niewyrównana czynność wątroby (np. wodobrzusze, koagulopatia, encefalopatia, śpiączka)

Zgon

Uwaga: Niewirusowe zapalenie wątroby zostało ocenione w punkcie Infekcja – Wybierz.

Należy również rozważyć: Albuminy, obniżenie stężenia w surowicy (hipoalbuminemia); ALT, SGPT (transaminaza glutaminowo-pirogronowa surowicy); AST, SGOT (transaminaza glutaminowo-szczawianowa surowicy); Bilirubina (hiperbilirubinemia); Encefalopatia.

Infekcja – Inne (należy określić, __)

Infekcja – Inne (należy określić)

Stan łagodny

Stan umiarkowany

Stan ciężki

Zagrożenie życia; upośledzenie

Zgon
CTCAE wersja 3,0

- 36 -

31 marca 2003 roku, Data publikacji: 9 sierpnia 2006 roku
INFEKCJA

Strona 3 z 3

SŁUCH / USZY

– Ucho zewnętrzne (zapalenie ucha zewnętrznego)

– Ucho środkowe (zapalenie ucha środkowego)

OBJAWY SERCOWO-NACZYNIOWE

– Tętnice

– Serce (zapalenie wsierdzia)

– Śledziona

– Żyły


OBJAWY DERMATOLOGICZNE / SKÓRNE

– Wargi / okolica okołowargowa

Okolica okołostomijna

– Skóra (zapalenie tkanki łącznej)

– Paznokciowe (paznokcie)

PRZEWÓD POKARMOWY

– Brzuch nie określony inaczej

– Odbyt / okolica okołoodbytowa

– Wyrostek robaczkowy

– Kątnica

– Okrężnica

– Objawy stamatologiczne-zęby

– Dwunastnica

– Przełyk

– Krętnica

– Jelito czcze

– Jama ustna-dziąsła (zapalenie dziąseł)

– Jama otrzewnej

– Odbytnica

– Gruczoły ślinowe

– Jelito cienkie nie określone inaczej

– ŻołądekOBJAWY OGÓLNE

– Krew


– Związane z cewnikiem

– Ciało obce (np. przeszczep, implant, proteza, stent)

– Rana

OBJAWY WĄTROBOWO-ŻÓŁCIOWE/TRZUSTKOWE– Drogi żółciowe

– Pęcherzyk żółciowy (zapalenie pęcherzyka żółciowego)

– Wątroba

– Trzustka

OBJAWY Z UKŁADU CHŁONNEGO

Objawy z układu chłonnego

UKŁAD MIĘŚNIOWO-SZKIELETOWY

– Kości (zapalenie kości i szpiku)

– Staw

– Mięsień (infekcyjne zapalenie mięśni)– Tkanki miękkie nie określone inaczej

OBJAWY NEUROLOGICZNE

– Mózg (zapalenie mózgu, infekcyjne)

– Mózg + Rdzeń kręgowy (zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego)

– Opony mózgowe (zapalenie opon mózgowych)

– Nerwy czaszkowe

– Nerwy obwodowe

– Rdzeń kręgowy (zapalenie rdzenia kręgowego)

OCZY

– Spojówka– Rogówka

– Oko nie określone inaczej

– Soczewka


PŁUCA / GÓRNE DROGI ODDECHOWE

– Oskrzele

– Krtań

– Płuca (zapalenie płuc)– Śródpiersie nie określone inaczej

– Błona śluzowa

– Szyja nie określona inaczej

– Nos


– Okolica przynosowa

– Gardło


– Opłucna (ropniak opłucnej)

– Zatoki


– Tchawica

– Górny odcinek dróg oddechowych i przewodu pokarmowego nie określony inaczej

– Górne drogi oddechowe nie określone inaczej

NERKI / UKŁAD MOCZOWO-PŁCIOWY

– Pęcherz moczowy (układ moczowy)

– Nerki


– Prostata

– Moczowód

Cewka moczowa

– Układ moczowy nie określony inaczej

FUNKCJE SEKSUALNE / REPRODUKCYJNE

– Szyjka macicy

– Jajowód

– Miednica nie określona inaczej

– Prącie

– Moszna


– Macica

– Pochwa


– SromCTCAE wersja 3,0

- 37 -

31 marca 2003 roku, Data publikacji: 9 sierpnia 2006 roku
UKŁAD LIMFATYCZNY

Strona 1 z 2
Stopień

Zdarzenie niepożądane

Nazwa skrócona

1

2

3

4

5

Wyciek chłonki lub limfy

Wyciek chłonki lub limfy

Przebieg bezobjawowy, potwierdzony w badaniach klinicznych lub radiologicznych

Obecność objawów, wskazana interwencja medyczna

Wskazane interwencyjne badanie radiologiczne lub interwencja operacyjna

Powikłania zagrażające życiu

Zgon

Należy również rozważyć: Chłonkotok do jamy opłucnowej.

Zmiany skórne z powodu obrzęku limfatycznego, obrzęku żylno-limfatycznego

Zmiany skórne

Śladowe zgrubienie lub niewielka zmiana koloru

Wyraźna zmiana koloru; zmieniona struktura skóry; formowanie się brodawekUwaga: Zmiany skórne z powodu obrzęku limfatycznego, obrzęku żylno-limfatycznego odnoszą się do zmian spowodowanych zastojem żylnym.

Należy również rozważyć: Owrzodzenie.

Obrzęk: głowa i szyja

Obrzęk: głowa i szyja

Zmiany miejscowe w okolicy, brak niepełnosprawności lub upośledzenia czynności

Obrzęk miejscowy twarzy lub szyi z upośledzeniem czynności

Uogólniony obrzęk twarzy lub szyi z upośledzeniem czynności (np. trudności w skręcaniu szyi lub otwieraniu ust w porównaniu z punktem wyjściowym)

Stan ciężki z owrzodzeniem lub obrzękiem mózgu; wskazana tracheotomia lub sonda pokarmowa

Zgon

Obrzęk:

kończyna


Obrzęk: kończyna

Różnica w objętości kończyn o 5 – 10% lub w obwodzie w punkcie największej widocznej różnicy; obrzęk lub zatarcie kształtu anatomicznego przy kontroli z bliska; obrzęk miejscowy

Różnica w objętości kończyn o >10 – 30% lub w obwodzie w punkcie największej widocznej różnicy; wyraźne zatarcie kształtu anatomicznego; wyrównanie fałdów skóry; wyraźne odchylenie od prawidłowego kształtu anatomicznego

Różnica w objętości kończyn o >30%; limfotok; duże odchylenie od prawidłowego kształtu anatomicznego; utrudnienie czynności dnia codziennego

Rozwój w kierunku nowotworu (tj. naczyniakomięsaka limfatycznego); wskazana amputacja; upośledzenie

Zgon

Obrzęk:

tułów / narządy płcioweObrzęk: tułów / narządy płciowe

Obrzęk lub zatarcie kształtu anatomicznego przy kontroli z bliska; obrzęk miejscowy

Wyraźne zatarcie kształtu anatomicznego; wyrównanie fałdów skóry; wyraźne odchylenie od prawidłowego kształtu anatomicznego

Limfotok; utrudnienie czynności dnia codziennego; duże odchylenie od prawidłowego kształtu anatomicznego

Rozwój w kierunku nowotworu (tj. naczyniakomięsaka limfatycznego); upośledzenie

Zgon

Obrzęk:

trzewia


Obrzęk: trzewia

Przebieg bezobjawowy; zmiany wyłącznie w badaniach klinicznych lub radiologicznych

Obecność objawów; wskazana interwencja medyczna

Obecność objawów i niezdolność do odpowiedniego odżywiania doustnego; wskazane interwencyjne badanie radiologiczne lub interwencja operacyjna

Konsekwencje zagrażające życiu

Zgon
CTCAE wersja 3,0

- 38 -

31 marca 2003 roku, Data publikacji: 9 sierpnia 2006 roku
UKŁAD LIMFATYCZNY

Strona 2 z 2
Stopień

Zdarzenie niepożądane

Nazwa skrócona

1

2

3

4

5

Włóknienie związane z obrzękiem limfatycznym

Włóknienie związane z obrzękiem limfatycznym

Nadmiar tkanek miękkich minimalny do umiarkowanego, nie reagujący na uniesienie, ani ucisk, ze strukturą w umiarkowanym stopniu twardą lub gąbczastą

Wyraźny wzrost gęstości i twardości, z ograniczeniem lub bez

Bardzo wyraźny wzrost gęstości i twardości z ograniczeniem dotyczący ≥40% obszaru objętego obrzękiem

Pseudotorbiel limfatyczna [Lymphocele]

Pseudotorbiel limfatyczna [Lymphocele]

Przebieg bezobjawowy, zmiany wyłącznie w badaniach klinicznych lub radiologicznych

Obecność objawów; wskazana interwencja medyczna

Obecność objawów i wskazane interwencyjne badanie radiologiczne lub interwencja operacyjna

Przewody żylno-limfatyczne [Phlebolymphatic cording]

Przewody żylno-limfatyczne [Phlebolymphatic cording]

Przebieg bezobjawowy, zmiany wyłącznie w badaniach klinicznych

Obecność objawów; wskazana interwencja medyczna

Obecność objawów i doprowadzenie do przykurczu lub ograniczenia zakresu ruchów

Układ limfatyczny – Inne (należy określić, __)

Układ limfatyczny – Inne (należy określić)

Stan łagodny

Stan umiarkowany

Stan ciężki

Zagrożenie życia; upośledzenie

ZgonCTCAE wersja 3,0

- 39 -

31 marca 2003 roku, Data publikacji: 9 sierpnia 2006 roku
OBJAWY METABOLICZNE / LABORATORYJNE

Strona 1 z 3
Stopień

Zdarzenie niepożądane

Nazwa skrócona

1

2

3

4

5

Kwasica

(metaboliczna lub oddechowa)Kwasica

pHpH <7,3

pH <7,3 z konsekwencjami zagrażającymi życiu

Zgon

Albuminy, obniżenie stężenia w surowicy (hipoalbuminemia)

Hipoalbuminemia<3 – 2 g/dl

<30 – 20 g/l

<2 g/dl

<20 g/lZgon

Fosfataza zasadowa

Fosfataza zasadowa

>górna granica normy – 2,5 x górna granica normy

>2,5 – 5,0 x górna granica normy

>5,0 – 20,0 x górna granica normy

>20,0 x górna granica normyZasadowica

(metaboliczna lub oddechowa)Zasadowica

pH >norma, ale ≤7,5pH >7,5

pH >7,5 z konsekwencjami zagrażającymi życiu

Zgon

ALT, SGPT

(transaminaza glutaminowo-pirogronowa surowicy)ALT

>górna granica normy – 2,5 x górna granica normy

>2,5 – 5,0 x górna granica normy

>5,0 – 20,0 x górna granica normy

>20,0 x górna granica normyAmylaza

Amylaza

>górna granica normy – 1,5 x górna granica normy

>1,5 – 2,0 x górna granica normy

>2,0 – 5,0 x górna granica normy

>5,0 x górna granica normyAST, SGOT

(transaminaza glutaminowo-szczawianowa surowicy)AST

>górna granica normy – 2,5 x górna granica normy

>2,5 – 5,0 x górna granica normy

>5,0 – 20,0 x górna granica normy

>20,0 x górna granica normyDwuwęglany, obniżenie stężenia w surowicy

Dwuwęglany, obniżenie stężenia w surowicy


<16 – 11 mmol/l

<11 – 8 mmol/l

<8 mmol/l

Zgon

Bilirubina

(hiperbilirubinemia)Bilirubina

>górna granica normy – 1,5 x górna granica normy

>1,5 – 3,0 x górna granica normy

>3,0 – 10,0 x górna granica normy

>10,0 x górna granica normyUwaga: Żółtaczka nie jest zdarzeniem niepożądanym, ale może być objawem dysfunkcji / niewydolności wątroby lub podwyższonego stężenia bilirubiny. W przypadku, gdy żółtaczka jest związana z podwyższonym stężeniem bilirubiny, należy ocenić bilirubinę.

Wapń, obniżenie stężenia w surowicy (hipokalcemia)

Hipokalcemia


Wapń zjonizowany:


<8,0 – 7,0 mg/dl

<2,0 – 1,75 mmol/l

Wapń zjonizowany:<1,0 – 0,9 mmol/l

<7,0 – 6,0 mg/dl

<1,75 – 1,5 mmol/l

Wapń zjonizowany:<0,9 – 0,8 mmol/l

<6,0 mg/dl

<1,5 mmol/l

Wapń zjonizowany:<0,8 mmol/l

Zgon

Uwaga: Stężenie wapnia może być fałszywie zaniżone, jeżeli obecna jest hipoalbuminemia. Stężenie albumin w surowicy wynosi <4,0 g/dl, hipokalcemia jest podawana po wykonaniu następujących obliczeń korygujących: skorygowane stężenie wapnia (mg/dl) = wapń całkowity (mg/dl) – 0,8 [albuminy (g/dl) – 4] 4. Ewentualnie, bezpośredni pomiar wapnia zjonizowanego jest rozstrzygającą metodą diagnozowania zmian stężenia wapnia w surowicy z przyczyn metabolicznych.
4Crit Rev Clin Lab Sci 1984;21(1):51-97CTCAE wersja 3,0

- 40 -

31 marca 2003 roku, Data publikacji: 9 sierpnia 2006 roku1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   17


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna