Wersja zaakceptowana przez Konsultanta Krajowego w dziedzinie onkologii klinicznejPobieranie 1.8 Mb.
Strona14/17
Data09.05.2016
Rozmiar1.8 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
PŁUCA / GÓRNE DROGI ODDECHOWE

Strona 2 z 4
Stopień

Zdarzenie niepożądane

Nazwa skrócona

1

2

3

4

5

Duszność (skrócony oddech)

Duszność

Duszność wysiłkowa, ale możliwe wejście na 1 kondygnację po schodach lub przejście 1 przecznicy w mieście bez zatrzymania

Duszność wysiłkowa, ale niemożliwe wejście na 1 kondygnację po schodach lub przejście 1 przecznicy w mieście (0,1 km) bez zatrzymania

Duszność przy wykonywaniu czynności dnia codziennego

Duszność spoczynkowa; wskazana intubacja / wentylacja

Zgon

Należy również rozważyć: Hipoksja; Neuropatia: ruchowa; Zapalenie pęcherzyków płucnych / nacieki płucne; Zwłóknienie płuc (zmiany radiologiczne).

Obrzęk, krtań

Obrzęk, krtań

Bezobjawowy obrzęk stwierdzany wyłącznie w badaniu

Obecność objawów obrzęku, brak niewydolności oddechowej

Świst krtaniowy; niewydolność oddechowa; utrudnienie czynności dnia codziennego

Zagrażające życiu upośledzenie dróg oddechowych; wskazana tracheotomia, intubacja lub laryngektomia

Zgon

Należy również rozważyć: Odczyn alergiczny / nadwrażliwość (włącznie z gorączką polekową).

FEV1

FEV1

90 – 75% wartości przewidywanej

<75 – 50% wartości przewidywanej

<50 – 25% wartości przewidywanej

<25% wartości przewidywanej

Zgon

Przetoka, płucna / górnych dróg oddechowych

Wybierz:

– Oskrzele

– Krtań


– Płuca

– Jama ustna

– Gardło

– Opłucna

– Tchawica


Przetoka, płucna

WybierzPrzebieg bezobjawowy, zmiany wyłącznie w badaniach radiologicznych

Obecność objawów, wskazana torakostomia z cewnikiem lub leczenie farmakologiczne; związek z zaburzeniem czynności oddechowej, ale bez utrudnienia czynności dnia codziennego

Obecność objawów i związek z zaburzeniem czynności oddechowej, utrudnienie czynności dnia codziennego; wskazane endoskopowe (np. stent) lub pierwotne zamknięcie za pomocą interwencji operacyjnej

Konsekwencje zagrażające życiu; wskazana interwencja operacyjna włącznie z torakoplastyką, przewlekły drenaż otwarty lub wielokrotne torakotomie

Zgon

Uwaga: Przetoka została zdefiniowana jako nieprawidłowe połączenie pomiędzy dwiema jamami ciała, potencjalnymi przestrzeniami i/lub skórą. Miejsce wskazujące na przetokę, jest miejscem, które uważa się za miejsce zapoczątkowania nieprawidłowego procesu. Na przykład, przetoka tchawiczo-przełykowa powstała w wyniku resekcji lub naświetlania raka przełyku została oceniona w punkcie Przetoka, przewód pokarmowy – przełyk w KATEGORII PRZEWÓD POKARMOWY.

Wskazówka nawigacyjna: Krwioplucie zostało ocenione w punkcie Krwotok, płuca / górne drogi oddechowe – Wybierz w KATEGORII KRWOTOK / KRWAWIENIE.

Czkawka (hiccups, singultus)

Czkawka

Obecność objawów, interwencja nie wskazana

Obecność objawów, wskazana interwencja

Obecność objawów, znaczne utrudnienie snu lub czynności dnia codziennego

Hipoksja

HipoksjaSpadek wysiłkowej saturacji O2 (np. pulsoksymetr <88%); przerywane podawanie tlenu

Spadek spoczynkowej saturacji O2; wskazane ciągle podawanie tlenu

Zagrożenie życia; wskazana intubacja lub wentylacja

Zgon
CTCAE wersja 3,0

- 57 -

31 marca 2003 roku, Data publikacji: 9 sierpnia 2006 roku
PŁUCA / GÓRNE DROGI ODDECHOWE

Strona 3 z 4
Stopień

Zdarzenie niepożądane

Nazwa skrócona

1

2

3

4

5

Odczyny w jamie nosowej / zatokach przynosowych

Odczyny w jamie nosowej / zatokach przynosowych

Bezobjawowe strupy na błonie śluzowej, wydzielina zabarwiona krwią

Obecność objawów stenozy lub obrzęku / zwężenia utrudniających przepływ powietrza

Stenoza ze znaczną niedrożnością nosa; utrudnienie czynności dnia codziennego

Martwica tkanki miękkiej lub kości

Zgon

Należy również rozważyć: Infekcja (udokumentowana klinicznie lub mikrobiologicznie) ze Stopniem 3 lub 4 w zakresie neutrofili (całkowita liczba neutrofili [ANC] <1,0 x 109/l) – Wybierz; Infekcja z prawidłową całkowitą liczbą neutrofili [ANC] lub Stopień 1 lub 2 w zakresie neutrofili – Wybierz; Infekcja z nieznaną całkowitą liczbą neutrofili [ANC] – Wybierz.

Niedrożność / stenoza dróg oddechowych

Wybierz:

– Oskrzele

– Krtań


– Gardło

– TchawicaNiedrożność dróg oddechowych

WybierzBezobjawowa niedrożność lub stenoza w badaniu fizykalnym endoskopowym lub radiologicznym

Obecność objawów (np. głośny oddech), ale brak niewydolności oddechowej; wskazane leczenie medyczne (np. steroidy)

Utrudnienie czynności dnia codziennego; świst krtaniowy lub wskazana interwencja endoskopowa (np. stent, laser)

Zagrażające życiu upośledzenie dróg oddechowych; wskazana tracheotomia lub intubacja

Zgon

Wysięk opłucnowy

(niezłośliwy)Wysięk opłucnowy

Przebieg bezobjawowy

Obecność objawów, wskazana interwencja w postaci podania leków moczopędnych lub do 2 terapeutycznych nakłuć klatki piersiowej

Obecność objawów i wskazane podawanie tlenu, >2 terapeutycznych nakłuć klatki piersiowej, drenaż za pomocą cewnika lub obliterowanie jamy opłucnej

Zagrożenie życia (np. przyczyna niestabilności hemodynamicznej lub wskazane wspomaganie oddychania)

Zgon

Należy również rozważyć: Niedodma; Kaszel; Duszność (skrócony oddech); Hipoksja; Zapalenie pęcherzyków płucnych / nacieki płucne; Zwłóknienie płuc (zmiany radiologiczne).

Wskazówka nawigacyjna: Ból opłucnowy został oceniony w punkcie Ból – Wybierz w KATEGORII BÓL.

Zapalenie pęcherzyków płucnych / nacieki płucne

Zapalenie pęcherzyków płucnych

Przebieg bezobjawowy, zmiany wyłącznie w badaniach radiologicznych

Obecność objawów, bez utrudnienia czynności dnia codziennego

Obecność objawów, utrudnienie czynności dnia codziennego; wskazane podawanie O2

Zagrożenie życia; wskazane wspomaganie oddychania

Zgon

Należy również rozważyć: Zespół niewydolności oddechowej u dorosłych [Adult Respiratory Distress Syndrome] (ARDS); Kaszel; Duszność (skrócony oddech); Hipoksja; Infekcja (udokumentowana klinicznie lub mikrobiologicznie) ze Stopniem 3 lub 4 w zakresie neutrofili (całkowita liczba neutrofili [ANC] <1,0 x 109/l) – Wybierz; Infekcja z prawidłową całkowitą liczbą neutrofili [ANC] lub Stopień 1 lub 2 w zakresie neutrofili – Wybierz; Infekcja z nieznaną całkowitą liczbą neutrofili [ANC] – Wybierz; Zapalenie pęcherzyków płucnych / nacieki płucne; Zwłóknienie płuc (zmiany radiologiczne).

Odma opłucnowa

Odma opłucnowa

Przebieg bezobjawowy, zmiany wyłącznie w badaniach radiologicznych

Obecność objawów; wskazana interwencja (np. hospitalizacja w celu obserwacji, umieszczenie cewnika, bez stwardnienia)

Stwardnienie i/lub wskazana interwencja operacyjna

Zagrożenie życia, przyczyna niestabilności hemodynamicznej (np. prężna odma opłucnowa); wskazane wspomaganie oddychania

Zgon

Przedłużony drenaż klatki piersiowej za pomocą cewnika lub przeciek powietrza po resekcji płuca

Drenaż klatki piersiowej za pomocą cewnika lub przeciekStwardnienie lub wskazana dodatkowa torakostomia z cewnikiem

Wskazana interwencja operacyjna (np. torakotomia z zastosowaniem klamry [stapling] lub uszczelniającego kleju tkankowego [sealant])

Zagrożenie życia; wycieńczenie; wskazana resekcja narządu

Zgon


CTCAE wersja 3,0

- 58 -

31 marca 2003 roku, Data publikacji: 9 sierpnia 2006 roku
PŁUCA / GÓRNE DROGI ODDECHOWE

Strona 4 z 4
Stopień

Zdarzenie niepożądane

Nazwa skrócona

1

2

3

4

5

Przedłużona intubacja po resekcji płuca (>24 godz. po zabiegu operacyjnym)

Przedłużona intubacjaEkstubacja w ciągu 24 – 72 godz. po zabiegu operacyjnym

Ekstubacja po >72 godz. po zabiegu operacyjnym, ale przed tym wskazana tracheostomia

Wskazana tracheostomia

Zgon

Wskazówka nawigacyjna: Zatorowość płucna została oceniona w Stopniu 4 punktu Zakrzepica / zatorowość (dotyczące dostępu naczyniowego) lub Zakrzepica / skrzeplina / zatorowość w KATEGORII OBJAWY NACZYNIOWE.

Zwłóknienie płuc

(zmiany radiologiczne)Zwłóknienie płuc

Minimalne zmiany w wynikach badań radiologicznych (albo zmiany niejednolite lub przypodstawne) z szacowaną proporcją zwłókniałej części do całkowitej objętości płuca wynoszącą <25%

Zmiany niejednolite lub przypodstawne z szacowaną proporcją zwłókniałej części do całkowitej objętości płuca wynoszącą 25 – <50%

Gęste lub rozsiane nacieki / zagęszczenia z szacowaną proporcją zwłókniałej części do całkowitej objętości płuca wynoszącą 50 – <75%

Szacowana proporcją zwłókniałej części do całkowitej objętości płuca wynosząca ≥75%; objaw plastra miodu

Zgon

Uwaga: Zwłóknienie jest zazwyczaj „późnym skutkiem” widocznym po >3 miesiącach po napromieniowaniu lub leczeniu skojarzonym (włącznie z zabiegiem operacyjnym). Uważa się, że obejmuje bliznę / zwłóknienie w tkance płuca. Może być trudne do zróżnicowania z zapaleniem pęcherzyków płucnych, które należy do objawów ogólnych obserwowanych w ciągu 3 miesięcy po napromieniowaniu lub leczeniu skojarzonym.

Należy również rozważyć: Zespół niewydolności oddechowej u dorosłych [Adult Respiratory Distress Syndrome] (ARDS); Kaszel; Duszność (skrócony oddech); Hipoksja; Infekcja (udokumentowana klinicznie lub mikrobiologicznie) ze Stopniem 3 lub 4 w zakresie neutrofili (całkowita liczba neutrofili [ANC] <1,0 x 109/l) – Wybierz; Infekcja z prawidłową całkowitą liczbą neutrofili [ANC] lub Stopień 1 lub 2 w zakresie neutrofili – Wybierz; Infekcja z nieznaną całkowitą liczbą neutrofili [ANC] – Wybierz.

Wskazówka nawigacyjna: Nawracające dysfunkcja nerwu krtaniowego została oceniona w punkcie Dysfunkcja nerwu krtaniowego w KATEGORII OBJAWY NEUROLOGICZNE.

Pojemność życiowa

Pojemność życiowa

90 – 75% wartości przewidywanej

<75 – 50% wartości przewidywanej

<50 – 25% wartości przewidywanej

<25% wartości przewidywanej

Zgon

Zmiana głosu / dysartria (np. chrypka, utrata lub zaburzenia głosu, zapalenie krtani)

Zmiana głosu

Łagodny lub okresowa chrypka lub zmiana głosu, ale pacjenta można w pełni zrozumieć

Umiarkowana lub uporczywa zmiana głosu, może wymagać okresowego powtórzenia, ale pacjenta można zrozumieć przez telefon

Ciężki zmiana głosu włącznie z mową szeptaną w przeważającym stopniu; może wymagać częstego powtarzania lub kontaktu twarzą w twarz w celu zrozumienia; wymaga wspomagania głosu (np. krtań elektroniczna) do ≤50% komunikacji

Upośledzenie; niezrozumiały głos lub afonia; wymaga wspomagania głosu (np. krtań elektroniczna) przez >50% komunikacji lub wymaga >50% pisemnej komunikacji

Zgon

Należy również rozważyć: Dysfunkcja nerwu krtaniowego; Upośledzenie mowy (np. dysfazja lub afazja).

Objawy płucne / z górnych dróg oddechowych – Inne (należy określić, __)

Objawy płucne – Inne (należy określić)

Stan łagodny

Stan umiarkowany

Stan ciężki

Zagrożenie życia; upośledzenie

ZgonCTCAE wersja 3,0

- 59 -

31 marca 2003 roku, Data publikacji: 9 sierpnia 2006 roku
NERKI / UKŁAD MOCZOWO-PŁCIOWY

Strona 1 z 3
Stopień

Zdarzenie niepożądane

Nazwa skrócona

1

2

3

4

5

Skurcze pęcherza moczowego

Skurcze pęcherza moczowego

Obecność objawów, interwencja nie wskazana

Obecność objawów, wskazane podanie środków rozkurczowych

Wskazane podanie środków narkotycznych

Wskazana większa interwencja chirurgiczna (np. cystektomia)Zapalenie pęcherza moczowego

Zapalenie pęcherza moczowego

Przebieg bezobjawowy

Częsty przebieg z dysurią; makroskopowa hematuria

Transfuzja; dożylne podanie leków przeciwbólowych; wskazane przepłukanie pęcherza moczowego

Katastrofalne krwawienie; wskazana większa interwencja z wyboru

Zgon

Należy również rozważyć: Infekcja (udokumentowana klinicznie lub mikrobiologicznie) ze Stopniem 3 lub 4 w zakresie neutrofili (całkowita liczba neutrofili [ANC] <1,0 x 109/l) – Wybierz; Infekcja z prawidłową całkowitą liczbą neutrofili [ANC] lub Stopień 1 lub 2 w zakresie neutrofili – Wybierz; Infekcja z nieznaną całkowitą liczbą neutrofili [ANC] – Wybierz; Ból – Wybierz.

Przetoka, układ moczowo-płciowy

Wybierz:

Pęcherz moczowy

– Drogi rodne-kobiety

– Nerki

– Moczowód– Cewka moczowa

– Macica


– Pochwa

Przetoka, układ moczowo-płciowy – Wybierz

Przebieg bezobjawowy, zmiany wyłącznie w badaniach radiologicznych

Obecność objawów; wskazana interwencja nieinwazyjna

Obecność objawów z utrudnieniem czynności dnia codziennego; wskazana interwencja inwazyjna

Konsekwencje zagrażające życiu; interwencja operacyjna wymagająca częściowej lub całkowitej resekcji narządu; stałe odprowadzanie moczu

Zgon

Uwaga: Przetoka została zdefiniowana jako nieprawidłowe połączenie pomiędzy dwiema jamami ciała, potencjalnymi przestrzeniami i/lub skórą. Miejsce wskazujące na przetokę, jest miejscem, które uważa się za miejsce zapoczątkowania nieprawidłowego procesu.

Mimowolne oddawanie moczu, układ moczowy

Mimowolne oddawanie moczu, układ moczowy

Sporadyczne (np. przy kaszlu, kichaniu, itp.), stosowanie wkładek nie wskazane

Samoistne, wskazane stosowanie wkładek

Utrudnienie czynności dnia codziennego; wskazana interwencja (np. zacisk [clamp], wstrzyknięcie kolagenu)

Wskazana interwencja operacyjna (np. cystektomia lub stałe odprowadzanie moczu)Wyciek (obejmujący zespolenie), układ moczowo-płciowy

Wybierz:

– Pęcherz moczowy

– Jajowód

– Nerki

– Powrózek nasienny– Przetoka

– Moczowód

– Cewka moczowa

– Macica


– Pochwa

– NasieniowódWyciek, układ moczowo-płciowy – Wybierz

Przebieg bezobjawowy, zmiany wyłącznie w badaniach radiologicznych

Obecność objawów; wskazana interwencja medyczna

Obecność objawów, utrudnienie czynności układu moczowo-płciowego; wskazana interwencja inwazyjna lub endoskopowa

Zagrożenie życia

Zgon

Uwaga: Wyciek (obejmujący zespolenie), układ moczowo-płciowy – Wybierz odnosi się do oznak i objawów klinicznych lub radiologicznych potwierdzających wyciek przez zespolenie, ale bez wytworzenia przetoki.CTCAE wersja 3,0

- 60 -

31 marca 2003 roku, Data publikacji: 9 sierpnia 2006 roku1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna