Wersja zaakceptowana przez Konsultanta Krajowego w dziedzinie onkologii klinicznejPobieranie 1.8 Mb.
Strona6/17
Data09.05.2016
Rozmiar1.8 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
PRZEWÓD POKARMOWY

Strona 3 z 10
Stopień

Zdarzenie niepożądane

Nazwa skrócona

1

2

3

4

5

Suchość jamy ustnej / gruczołów ślinowych (kserostomia)

Suchość jamy ustnej

Obecność objawów (suchość lub gęsta ślina) bez znaczących zmian diety; wypływ śliny bez stymulacji >0,2 ml/min.

Obecność objawów i znacząca zmiana w zakresie spożywania pokarmów (np. duża ilość wody, inne środki zmniejszające tarcie, dieta ograniczona do pokarmów przecieranych i/lub miękkich, wilgotnych); wypływ śliny bez stymulacji 0,1 to 0,2 ml/min.

Objawy prowadzące do niezdolności do właściwego odżywiania doustnego; wskazane dożylne podanie płynów, żywienie przez sondę lub żywienie pozajelitowe; wypływ śliny bez stymulacji <0,1 ml/min.

Uwaga: Suchość jamy ustnej / gruczołów ślinowych (kserostomia) obejmuje opisy stopnia za pomocą parametrów oceny zarówno subiektywnej jak i obiektywnej. Należy rejestrować te zdarzenia przez cały okres uczestnictwa pacjenta w badaniu. W przypadku, gdy pomiary przepływu śliny są wykorzystywane do oceny wstępnej, kolejne oceny muszą wykorzystywać pomiary przepływu śliny.

Należy również rozważyć: Zaburzenia dotyczące gruczołów ślinowych / śliny.

Dysfagia

(trudności w połykaniu)Dysfagia

Obecność objawów, zachowanie zdolności spożywania normalnej diety

Obecność objawów i zaburzeń w zakresie jedzenia / przełykania (np. zaburzenia nawyków dietetycznych, doustne suplementy diety); wskazane dożylne podanie płynów <24 godz.

Obecność objawów i ciężkich zaburzeń w zakresie jedzenia / przełykania (np. spożycie nieodpowiedniej ilości kalorii lub płynów); wskazane dożylne podanie płynów, żywienie przez sondę lub żywienie pozajelitowe ≥24 godz.

Konsekwencje zagrażające życiu (np. niedrożność, perforacja)

Zgon

Uwaga: Dysfagia (trudności w połykaniu) może być stosowana do oceny trudności w połykaniu z przyczyn leżących w jamie ustnej, gardle, zaburzeniach neurologicznych. Dysfagia wymagająca poszerzenia została oceniona w punkcie Zwężenie / stenoza (włącznie ze zwężeniem wskutek zespolenia), przewód pokarmowy – Wybierz.

Należy również rozważyć: Odwodnienie; Zapalenie przełyku.

Zapalenie jelita cienkiego

(stan zapalny jelita cienkiego)Zapalenie jelita cienkiego

Przebieg bezobjawowy, zmiany wyłącznie w badaniach histopatologicznych i radiologicznych

Ból brzucha; śluz lub krew w stolcu

Ból brzucha, gorączka, zaburzenia w zakresie wypróżniania włącznie z niedrożnością jelita; objawy otrzewnowe

Konsekwencje zagrażające życiu (np. perforacja, krwawienie, niedokrwienie, martwica)

Zgon

Należy również rozważyć: Krwotok, przewód pokarmowy – Wybierz; Zapalenie jelita ślepego (zapalenie kątnicy).

Zapalenie przełyku

Zapalenie przełyku

Przebieg bezobjawowy, zmiany wyłącznie w badaniach histopatologicznych, radiologicznych lub endoskopowych

Obecność objawów; zaburzenia w zakresie jedzenia / przełykania (np. zaburzenia nawyków dietetycznych, doustne suplementy diety); wskazane dożylne podanie płynów <24 godz.

Obecność objawów i ciężkich zaburzeń w zakresie jedzenia / przełykania (np. spożycie nieodpowiedniej ilości kalorii lub płynów); wskazane dożylne podanie płynów, żywienie przez sondę lub żywienie pozajelitowe ≥24 godz.

Konsekwencje zagrażające życiu

Zgon

Uwaga: Zapalenie przełyku obejmuje refluksowe zapalenie przełyku.

Należy również rozważyć: Dysfagia (trudności w połykaniu).CTCAE wersja 3,0

- 21 -

31 marca 2003 roku, Data publikacji: 9 sierpnia 2006 roku
PRZEWÓD POKARMOWY

Strona 4 z 10
Stopień

Zdarzenie niepożądane

Nazwa skrócona

1

2

3

4

5

Przetoka, przewód pokarmowy

Wybierz:Przetoka, przewód pokarmowy – Wybierz

Przebieg bezobjawowy, zmiany wyłącznie w badaniach radiologicznych

Obecność objawów; zaburzenia czynności przewodu pokarmowego (np. zaburzenia nawyków dietetycznych, biegunka lub utrata płynów przez przewód pokarmowy); wskazane dożylne podanie płynów <24 godz.

Obecność objawów i ciężkie zaburzenia czynności przewodu pokarmowego (np. zaburzenia nawyków dietetycznych, biegunka lub utrata płynów przez przewód pokarmowy); wskazane dożylne podanie płynów, żywienie przez sondę lub żywienie pozajelitowe ≥24 godz.

Konsekwencje zagrażające życiu

Zgon

– Brzuch nie określony inaczej

– Odbyt


– Drogi żółciowe

– Okrężnica / kątnica / wyrostek robaczkowy

– Dwunastnica

– Przełyk

– Pęcherzyk żółciowy

– Krętnica

– Jelito czcze

– Jama ustna

– Trzustka

– Gardło


– Odbytnica

– Gruczoły ślinowe

– Jelito cienkie nie określone inaczej

– ŻołądekUwaga: Przetoka została zdefiniowana jako nieprawidłowe połączenie pomiędzy dwiema jamami ciała, potencjalnymi przestrzeniami i/lub skórą. Miejsce wskazujące na przetokę, jest miejscem, które uważa się za miejsce zapoczątkowania nieprawidłowego procesu. Na przykład, przetoka tchawiczo-przełykowa powstała w wyniku resekcji lub naświetlania raka przełyku została oceniona w punkcie Przetoka, przewód pokarmowy – przełyk.

Wzdęcie

Wzdęcie

Stan łagodny

Stan umiarkowanyZapalenie żołądka (włącznie z żółciowym zapaleniem żołądka)

Zapalenie żołądka

Przebieg bezobjawowy, zmiany wyłącznie w badaniach radiologicznych lub endoskopowych

Obecność objawów; zaburzenia czynności żołądka (np. spożycie nieodpowiedniej ilości kalorii lub płynów); wskazane dożylne podanie płynów <24 godz.

Obecność objawów i ciężkie zaburzenia czynności żołądka (np. spożycie nieodpowiedniej ilości kalorii lub płynów); wskazane dożylne podanie płynów, żywienie przez sondę lub żywienie pozajelitowe ≥24 godz.

Konsekwencje zagrażające życiu; interwencja operacyjna wymagająca całkowitej resekcji narządu (np. gastrektomia)

Zgon

Należy również rozważyć: Krwotok, przewód pokarmowy – Wybierz; Wrzód, przewód pokarmowy – Wybierz.

Wskazówka nawigacyjna: Martwica tkanek miękkich głowy i szyi została oceniona w punkcie Martwica tkanek miękkich – Wybierz w KATEGORII UKŁAD MIĘŚNIOWO-SZKIELETOWY / TKANKI MIĘKKIE.

Zgaga / dyspepsja

Zgaga

Stan łagodny

Stan umiarkowany

Stan ciężki

Hemoroidy

Hemoroidy

Przebieg bezobjawowy

Obecność objawów; wskazany opatrunek lub interwencja medyczna

Utrudnienie czynności dnia codziennego; wskazane interwencyjne badanie radiologiczne oraz interwencja endoskopowa lub operacyjna

Konsekwencje zagrażające życiu

Zgon


CTCAE wersja 3,0

- 22 -

31 marca 2003 roku, Data publikacji: 9 sierpnia 2006 roku
PRZEWÓD POKARMOWY

Strona 5 z 10
Stopień

Zdarzenie niepożądane

Nazwa skrócona

1

2

3

4

5

Niedrożność jelita, przewód pokarmowy (czynnościowa niedrożność jelita, tj. zaparcie neurogenne)

Niedrożność jelita

Przebieg bezobjawowy, zmiany wyłącznie w badaniach radiologicznych

Obecność objawów; zaburzenia czynności przewodu pokarmowego (np. zaburzenia nawyków dietetycznych); wskazane dożylne podanie płynów <24 godz.

Obecność objawów i ciężkie zaburzenia czynności przewodu pokarmowego; wskazane dożylne podanie płynów, żywienie przez sondę lub żywienie pozajelitowe ≥24 godz.

Konsekwencje zagrażające życiu

Zgon

Uwaga: „Niedrożność jelita, przewód pokarmowy” odnosi się do zaburzeń czynności górnego lub dolnego odcinka przewodu pokarmowego (np. opóźnione opróżnianie żołądka lub okrężnicy).

Należy również rozważyć: Zaparcie; Nudności; Niedrożność, przewód pokarmowy – Wybierz; Wymioty.

Mimowolne oddawanie stolca, przyczyny związane z odbytem

Mimowolne oddawanie stolca, przyczyny związane z odbytem

Wymagane sporadyczne używanie podkładów

Wymagane codzienne używanie podkładów

Utrudnienie czynności dnia codziennego; wskazana interwencja operacyjna

Wskazane stałe odprowadzanie stolca

Zgon

Uwaga: Mimowolne oddawanie stolca, przyczyny związane z odbytem można wykorzystać w ocenie utraty kontroli zwieracza w konsekwencji interwencji operacyjnej lub terapeutycznej.

Wyciek (obejmujący zespolenie), przewód pokarmowy

Wybierz:

– Drogi żółciowe

– Przełyk

– Jelito grube

– Wyciek nie określony inaczej

– Trzustka

– Gardło


– Odbytnica

– Jelito cienkie

– Przetoka

– ŻołądekWyciek, przewód pokarmowy – Wybierz

Przebieg bezobjawowy, zmiany wyłącznie w badaniach radiologicznych

Obecność objawów; wskazana interwencja medyczna

Objawy i utrudniający czynność przewodu pokarmowego; wskazana interwencja inwazyjna lub endoskopowa

Konsekwencje zagrażające życiu

Zgon

Uwaga: Wyciek (obejmujący zespolenie), przewód pokarmowy – Wybierz należy wykorzystywać do potwierdzenia oznak / objawów klinicznych lub radiologicznych wycieku w miejscu zespolenia lub przewodu (np. żółciowego, przełykowego, jelitowego, trzustkowego, gardłowego, odbytniczego), ale bez powstania przetoki.

Nieprawidłowe wchłanianie

Nieprawidłowe wchłanianieZaburzenia diety; wskazane leczenie doustne (np. enzymy, leki, suplementy diety)

Brak możliwości prawidłowego odżywiania przez przewód pokarmowy (tj. wskazane żywienie pozajelitowe)

Konsekwencje zagrażające życiu

ZgonCTCAE wersja 3,0

- 23 -

31 marca 2003 roku, Data publikacji: 9 sierpnia 2006 roku
PRZEWÓD POKARMOWY

Strona 6 z 10
Stopień

Zdarzenie niepożądane

Nazwa skrócona

1

2

3

4

5

Zapalenie błony śluzowej / zapalenie jamy ustnej (badanie kliniczne)

Wybierz:

– Odbyt

– Przełyk– Jelito grube

– Krtań


– Jama ustna

– Gardło


– Odbytnica

– Jelito cienkie

– Żołądek

– TchawicaZapalenie błony śluzowej (badanie kliniczne)

WybierzRumień błony śluzowej

Niejednolite owrzodzenia lub pseudobłony

Zlewające się owrzodzenia lub pseudobłony; krwawienie przy niewielkim urazie

Martwica tkanek; znaczne samoistne krwawienie; konsekwencje zagrażające życiu

Zgon

Uwaga: Zapalenie błony śluzowej / zapalenie jamy ustnej (czynnościowe / z obecnością objawów) można wykorzystywać w ocenia zapalenia błony śluzowej górnego odcinka przewodu pokarmowego i dróg oddechowych spowodowanych promieniowaniem, środkami lub w chorobie przeszczep przeciwko gospodarzowi [GVHD].

Zapalenie błony śluzowej / zapalenie jamy ustnej

(czynnościowe / z obecnością objawów)

Wybierz:

– Odbyt


– Przełyk

– Jelito grube

– Krtań

– Jama ustna– Gardło

– Odbytnica

– Jelito cienkie

– Żołądek

– Tchawica


Zapalenie błony śluzowej (czynnościowe / z obecnością objawów) – Wybierz

Górny odcinek przewodu pokarmowego i dróg oddechowych: Objawy minimalne, prawidłowa dieta; minimalne objawy oddechowe, ale nie utrudniające czynności
Dolny odcinek przewodu pokarmowego:

Minimalny dyskomfort, interwencja nie wskazanaGórny odcinek przewodu pokarmowego i dróg oddechowych: Obecność objawów, ale możliwe jedzenie i przełykanie w przypadku diety zmodyfikowanej; objawy oddechowe z utrudnieniem funkcjonowania, ale bez utrudnienia czynności dnia codziennego
Dolny odcinek przewodu pokarmowego:

Obecność objawów, wskazana interwencja medyczna, ale bez utrudnienia czynności dnia codziennegoGórny odcinek przewodu pokarmowego i dróg oddechowych: Obecność objawów i brak możliwości odpowiedniego odżywiania lub nawadniania doustnego; objawy oddechowe z utrudnieniem czynności dnia codziennego


Dolny odcinek przewodu pokarmowego:

Mimowolne oddawanie stolca lub inne objawy przebiegające z utrudnieniem czynności dnia codziennegoObjawy związane z konsekwencjami zagrażającymi życiu

Zgon

Nudności

Nudności

Utrata apetytu bez zmiany nawyków żywieniowych

Zmniejszenie ilości spożywanego pokarmu bez znaczącego spadku wagi ciała, odwodnienia lub niedożywienia; wskazane dożylne podanie płynów <24 godz.

Spożycie nieodpowiedniej ilości kalorii lub płynów; wskazane dożylne podanie płynów, żywienie przez sondę lub żywienie pozajelitowe ≥24 godz.

Konsekwencje zagrażające życiu

Zgon

Należy również rozważyć: Anoreksja; Wymioty.
CTCAE wersja 3,0

- 24 -

31 marca 2003 roku, Data publikacji: 9 sierpnia 2006 roku1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna