Wg rozdzielnika zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyPobieranie 10.75 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar10.75 Kb.
Skarżysko – Kamienna 02.06.2009 r.
PI.VIII.341-25/2009

wg rozdzielnika

=========================
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Urząd Miasta w Skarżysku - Kamiennej , jako Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655ze zm..) dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej spośród złożonych przez Wykonawców w postępowaniu przetargowym na zadanie pn.: „Przebudowa ul. Sosnowej na odcinku od ul. Zwycięzców do posesji nr 7w Skarżysku-Kamiennej” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.150.000 euro tj: ofertę Nr 3 „DROGMAS” Zakład Robót Drogowych Adam Sławiński; ul. Szydłowiecka 14;26-110 Skarżysko-Kamienna za cenę brutto : 1.718.899,48 zł.

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta w/w Wykonawcy zawierała najniższą cenę brutto, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą / maksymalną / liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryterium wskazanego w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego tj. cena brutto – 100 %.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zostały złożone następujące oferty:Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena *

1

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe „GRES”

ul. Browarska 1 „B”

26-500 Szydłowiec


Cena brutto: 1.860.617,73 zł.

W tym podatek VAT w wysokości 22 % tj. 335.521,23 zł.

Cena netto: 1.525.096,50 zł.

Punktacja przyznana ofercie: 92,38 pkt2

TOMBET

Zakład Usługowo-Handlowy

Tomasz Gwóźdź

ul. Wesoła 51/403

25-363 Kielce


Cena brutto: 1.720.148,97 zł.

W tym podatek VAT w wysokości 22 % tj. 310.190,80 zł.

Cena netto: 1.409.958,17 zł.

Punktacja przyznana ofercie: 99,92 pkt3

„DROGMAS”

Zakład Robót Drogowych

Adam Sławiński

ul. Szydłowiecka 14

26-110 Skarżysko-Kamienna


Cena brutto: 1.718.899,48 zł.

W tym podatek VAT w wysokości 22 % tj. 309.965,48 zł.

Cena netto: 1.408.934,00 zł.

Punktacja przyznana ofercie: 100,00 pkt


Termin podpisania umowy: 10.06.2009 r. siedziba Zamawiającego, pok. Nr 94.Jednocześnie Zamawiający wzywa adresatów niniejszego pisma wymienionych wg rozdzielnika do niezwłocznego potwierdzenia faktu jego otrzymania w formie faksu wraz z adnotacją dot. daty i osoby potwierdzającej przyjęcie na numer faksu Zamawiającego tj. 041-25-20-200.

Otrzymują wg rozdzielnika:

  1. TOMBET Zakład Usługowo-Handlowy Tomasz Gwóźdź; ul. Wesoła 51/403; 25-363 Kielce

  2. Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe „GRES”; ul. Browarska 1 „B”; 26-500 Szydłowiec

  3. „DROGMAS” Zakład Robót Drogowych Adam Sławiński ul. Szydłowiecka 14; 26-110 Skarżysko-Kamienna

  4. a/a.

: upload -> doc
doc -> Gmina Godkowo Godkowo, dnia 04. 01. 2011 roku Godkowo14 14-407 Godkowo
doc -> Abb zamech Gazpetro Sp z o o. w Elblągu ul. Królewska 11, 82-300 Elbląg
doc -> Uchwa ł a nr xxxix/289/2009 radypowiatuwstarachowicac h
doc -> Gdzie pacjenci mogą się leczyć?
doc -> Projekt „ocal marzenia nie czekaj, działAJ, pracuj
doc -> Starachowice: Dostawa: Urządzenia wielofunkcyjnego, laserowego, kolorowego A3 oraz Urządzenia wielofunkcyjnego, atramentowego, kolorowego A3 Numer ogłoszenia: 238337 2011; data zamieszczenia: 06. 09. 2011
doc -> Biuro planowania przestrzennego
doc -> Karta ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego I elektronicznego
doc -> Protok ó Ł Nr 15/08 z posiedzenia XVIII (osiemnastej) w kadencji 2006-2010 Sesji Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym odbytego w dniu 27 czerwca 2008r w lokalu Urzędu Gminy
doc -> Protok ó Ł Nr 2/06 z posiedzenia II (drugiej) w kadencji 2006-2010 Sesji Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym odbytego w dniu 04 grudnia 2006r w lokalu Urzędu Gminy
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna