Wg rozdzielnika zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyPobieranie 10.89 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar10.89 Kb.
Skarżysko – Kamienna 12.10.2009 r.
PI.VIII.341-55/2009

wg rozdzielnika

=========================
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Urząd Miasta w Skarżysku - Kamiennej , jako Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655ze zm..) dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej spośród złożonych przez Wykonawców w postępowaniu przetargowym na “Świadczenie usług przy zimowym, kompleksowym utrzymaniu jezdni dróg powiatowych i gminnych na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna oraz dróg powiatowych na terenie Gminy Skarżysko Kościelne w sezonie zimowym 2009/2010 oraz 2010/2011 – Strefa II” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 206.000 euro tj: ofertę Nr 2„DROGMAS” Zakład Robót Drogowych Adam Sławiński; ul. Szydłowiecka 14; 26-110 Skarżysko-Kamienna za łączną cenę oferty brutto: 1.039.384,95 zł.

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta w/w Wykonawcy zawierała najniższą cenę brutto, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą / maksymalną / liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryterium wskazanego w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego tj. cena brutto – 100 %.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zostały złożone następujące oferty:


Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena *

1

Zakład Oczyszczania Miasta

Zofia Kozłowska

ul. Krakowska 211

26-110 Skarżysko-KamiennaŁączna cena ofertowa brutto: 1.147.195,13 zł.

Punktacja przyznana ofercie: 90,60 pkt
2

„DROGMAS”

Zakład Robót Drogowych

Adam Sławiński

ul. Szydłowiecka 14

26-110 Skarżysko-Kamienna


Łączna cena oferty brutto: 1.039.384,95 zł.

Punktacja przyznana ofercie: 100,00 pkt
3

F.H.T.U. „ŁUKASZ”

ul. Limanowskiego 14

26-110 Skarżysko-Kamienna


Łączna cena oferty brutto: 1.206.481,31 zł.

Punktacja przyznana ofercie: 86,15 pktTermin podpisania umowy: 26.10.2009 r. siedziba Zamawiającego, pok. Nr 94.Jednocześnie Zamawiający wzywa adresatów niniejszego pisma wymienionych wg rozdzielnika do niezwłocznego potwierdzenia faktu jego otrzymania w formie faksu wraz z adnotacją dot. daty i osoby potwierdzającej przyjęcie na numer faksu Zamawiającego tj. 041-25-20-200 .


Otrzymują wg rozdzielnika:
1. Zakład Oczyszczania Miasta Zofia Kozłowska; ul. Krakowska 211; 26-110 Skarżysko-Kamienna

2. „DROGMAS” Zakład Robót Drogowych Adam Sławiński; ul. Szydłowiecka 14; 26-110 Skarżysko-Kamienna3. F.H.T.U. „ŁUKASZ”; ul. Limanowskiego 14; 26-110 Skarżysko-Kamienna

4. a/a.
: upload -> doc
doc -> Gmina Godkowo Godkowo, dnia 04. 01. 2011 roku Godkowo14 14-407 Godkowo
doc -> Abb zamech Gazpetro Sp z o o. w Elblągu ul. Królewska 11, 82-300 Elbląg
doc -> Uchwa ł a nr xxxix/289/2009 radypowiatuwstarachowicac h
doc -> Gdzie pacjenci mogą się leczyć?
doc -> Projekt „ocal marzenia nie czekaj, działAJ, pracuj
doc -> Starachowice: Dostawa: Urządzenia wielofunkcyjnego, laserowego, kolorowego A3 oraz Urządzenia wielofunkcyjnego, atramentowego, kolorowego A3 Numer ogłoszenia: 238337 2011; data zamieszczenia: 06. 09. 2011
doc -> Biuro planowania przestrzennego
doc -> Karta ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego I elektronicznego
doc -> Protok ó Ł Nr 15/08 z posiedzenia XVIII (osiemnastej) w kadencji 2006-2010 Sesji Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym odbytego w dniu 27 czerwca 2008r w lokalu Urzędu Gminy
doc -> Protok ó Ł Nr 2/06 z posiedzenia II (drugiej) w kadencji 2006-2010 Sesji Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym odbytego w dniu 04 grudnia 2006r w lokalu Urzędu Gminy
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna