Wiadomości numer 5 (96), Maj 1999 r. Ważniejsze wydarzenia kwietnia 1999 r. 08-15. 04Pobieranie 12.96 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar12.96 Kb.
WIADOMOŚCI

Numer 5 (96), Maj 1999 r.
Ważniejsze wydarzenia kwietnia 1999 r.

08-15.04. Dyr. T. Peryt uczestniczył w konferencji naftowej AAPE/SEPM w USA w San Antonio.

09.04. Dyr. M. Podemski wziął udział w spotkaniu roboczym instytutowej "Komisji 2000" i zapoznał się z wynikami inwentaryzacji naszych komputerów i ich oprogramowania po kątem bezpiecznego przejścia w 2000 rok.

10-12.04. W Amsterdamie (Holandia) R. Strzelecki uczestniczył w konsultacjach, zorganizowanych przez firmę AVR - International z Rotterdamu, dotyczących likwidacji starych składowisk niebezpiecznych odpadów.

11-13.04. Dyr. S. Speczik uczestniczył w obradach Prezydium FOREGS'u w siedzibie Służby Geologicznej Austrii w Wiedniu.

14-16.04. Dyr. S. Speczik brał udział w kolokwium z okazji 70 rocznicy urodzin prof. G. Friedricha w Instytucie Mineralogii i Geologii Złóż Technische Hochschule w Aachen (Niemcy).

12.04. W Instytucie Włókienniczo-Chemicznym w Łodzi odbyło się posiedzenie Rady Głównej JBR-ów. Przedyskutowano aktualną sytuację JBR-ów na tle nowego systemu ocen KBN, w tym wyniki rozmów z ministrami A. Wiszniewskim i M. Kozłowską. W posiedzeniu uczestniczył dyr. M. Podemski.

13-16.04. W Paryżu (Francja) W. Rączkowski brał udział w konsultacjach dotyczących projektu badań osuwisk, kierowanego do 5-tego Ramowego Programu UE. Organizatorem spotkania było Centrum Europejskie Badań Geomorfologicznych.

14-15.04. J. Nawrocki uczestniczył w obronie pracy doktorskiej Valentasza Katinasa opiekun pracy w litewskim Instytucie Geologicznym w Wilnie.

14-16.04. Sz. Uścinowicz brał udział w warsztatach dotyczących badania osadów Morza Bałtyckiego, odbywających się w Instytucie Ochrony Środowiska w Helsinkach (Finlandia).

14-16.04. L. Jankowski, A. Szydło i W. Ryłko brali udział w konsultacjach dotyczących tematu Mapa geologiczna obszarów przygranicznych Karpat Polskich i Ukraińskich, które odbywały się w Instytucie Geologii i Geochemii Ukraińskiej Akademii Nauk we Lwowie.

15.04. Na spotkaniu z przedstawicielami powiatów województwa dolnośląskiego w Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu pracownicy OD PIG i PG Proxima S.A. przedstawili bazy informacyjne o złożach i wodach podziemnych. Dyrekcję Instytutu reprezentowali M. Podemski i S. Cwojdziński.

15-18.04. Na międzynarodowym seminarium Czeskiej Grupy Tektonicznej w Čeątkovie koło Blanska (Czechy). Instytut reprezentował Z. Cymerman.

18-26.04. R. Strzelecki i S. Wołkowicz uczestniczyli w sympozjum Radon in Living Environment, które odbyło się w National Technical University of Athens (Grecja), zorganizowanym przez Komisję Europejską.

20-24.04. W Uppsala (Szwecja), w siedzibie Szwedzkiej Służby Geologicznej, odbyło się posiedzenie grupy roboczej Międzynarodowej Rady Badań Morza, w którym uczestniczył Sz. Uścinowicz.

28-30.04. Dyr. M. Stacewicz uczestniczyła w Gdańsku-Sopocie w konferencji Zastosowanie informatyczne w dziedzinie rachunkowości i finansów organizacji gospodarczych.

29.04. Odbyło się posiedzenie Rady Naukowej PIG, na której zaprezentowano rozwój Centralnego Archiwum Geologicznego w latach dziewięćdziesiątych. Problem ten referowali dyr. S. Speczik i kierownik CAG, J. Uberna.

29.04. J. Badura, E. Dobracka, R. Dobracki, M. Kurzawa, A. Piotrowski, B. Przybylski, E. Sztromwasser i K. Urbański uczestniczyli w konsultacjach dotyczących przeglądu terenowego w ramach realizacji przygranicznych arkuszy mapy geologicznej, które odbyły się w Służbie Geologicznej Brandenburgii we Frankfurcie nad Odrą (Niemcy).
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna