Więcej wiem- więcej potrafię”Pobieranie 5.34 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar5.34 Kb.


Więcej wiem- więcej potrafię”
Kolno, dn. 10.02.2014r.Protokół z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na zorganizowanie trzydniowej wycieczki turystyczno – edukacyjnej na południe Polski – Kraków- Wieliczka dla uczniów do projektu p.n.: ,,Więcej wiem- więcej potrafię”
W dniu 10.02.2014r. Komisja do oceny i wyboru składanych ofert, zgodnie z Zarządzeniem nr 2/2013/2014 Dyrektora Szkoły Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kolnie §1,

w składzie:

1. Nodzewska Elżbieta

2. Bajno Elżbieta3. Długozima Joanna
rozpatrzyła oferty, które wpłynęły w związku z zapytaniem z dnia 22.01.2014r. Zamawiający działając na podstawie art.4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawa zamówień publicznych(Dz.U. z 2010r.Nr 113 poz.759 z póź. Zm.), art.44 ust.3 z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.). Postępowanie o udzielanie zamówienia będzie prowadzone w sposób celowy, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów i danych nakładów.
Wpłynęły oferty od następujących firm:

  1. JC Podróże Jolanta Cwalina 18- 400 Łomża, ul. Długa 6,

  2. Biuro Podróży Biacon S.A. 16-100 Sokółka ul. Piłsudskiego 2a,

  3. Biuro Podróży ,,Skatur” 18- 400 Łomża, ul. Senatorska 23,

  4. Animatio Justyna Goss 15- 349 Białystok ul. Rzymowskiego 38/ 63


Po rozpatrzeniu Komisja wybrała ofertę firmy Animatio Justyna Goss 15- 349 Białystok ul. Rzymowskiego 38/ 63, ponieważ oferta tej firmy była najciekawsza i najatrakcyjniejsza cenowo.

Pobieranie 5.34 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna