Więcej wiem- więcej potrafię”Pobieranie 7.25 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar7.25 Kb.


Więcej wiem- więcej potrafię”
Kolno, dn. 31.03.2015r.Protokół z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na zorganizowanie jednodniowej wycieczki do Warszawy dla 83 UP ,,Więcej wiem- więcej potrafię”
W dniu 31.03.2015r. Komisja do oceny i wyboru składanych ofert, zgodnie z Zarządzeniem nr 2/2013/2014 Dyrektora Szkoły Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kolnie §1,

w składzie:

1. Nodzewska Elżbieta

2. Bajno Elżbieta

3. Długozima Joanna

rozpatrzyła oferty, które wpłynęły w związku z zapytaniem z dnia 17.03.2015r. Zamawiający działając na podstawie art.4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawa zamówień publicznych(Dz.U. z 2010r.Nr 113 poz.759 z póź. Zm.), art.44 ust.3 z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.). Postępowanie o udzielanie zamówienia będzie prowadzone w sposób celowy, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów i danych nakładów.

Przedmiotem zapytania było zorganizowanie jednodniowego wyjazdu do Warszawy z wizytą w Centrum Nauki Kopernik oraz innymi atrakcjami związanymi ze zwiedzaniem miasta dla 83 uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Kolnie w ramach projektu „Więcej wiem- więcej potrafię”


  1. Termin wycieczki:

Termin wycieczki – 15.04. 2015r.

W dniu 17 marca 2015r. wysłano e- maile z zapytaniem ofertowym na następujące adresy: sulkowskak@wp.pl, biuro@jc-podroze.pl, baltica@lomza.eta.pl, biaconsa@wp.pl, biuro@animatio.travel.pl


Wpłynęły oferty od następujących firm:

  1. Agencja Usług Turystycznych ,,Baltica Travel” Andrzej Kujawa, 18- 500 Łomża Plac Niepodległości 17,

  2. Biuro Podróży Biacon Plus Sp. z o.o., 16-100 Sokółka ul. Piłsudskiego 2A,

  3. Animatio Travel Organizator Imprez Turystycznych, 15- 349 Białystok ul. Rzymowskiego 38/ 63

Po rozpatrzeniu Komisja wybrała ofertę Biura Podróży Biacon Plus Sp. z o.o., 16-100 Sokółka ul. Piłsudskiego 2A,, ponieważ była najciekawsza i najatrakcyjniejsza cenowo.


Podpisy Komisji:

1.

2.3.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna