Ćwiczenia + warsztatPobieranie 21.09 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar21.09 Kb.
RodzajReferat
Syllabus do kursu: Relacje rodziców z dziećmi w różnych fazach życia rodzinnego (ćwiczenia + warsztat)
I. Przedstawienie planu zajęć, ogólna prezentacja problematyki. Wybór tematów referatów przez studentów.
II. Dwa spojrzenia na rolę wychowania przez rodziców w procesie rozwoju dzieci na przykładzie stanowiska Forward S. (1992) i J.R. Harris (1998)
Lektura dla wszystkich

J. Harris. (1998) W towarzystwie dzieci. Rozdz. 1i 3 z książki J. Harris geny i wychowanie


Referat:

Znaczenie oddziaływań wychowawczych dla rozwoju dzieci i młodzieży


Forward S. (1992) Toksyczni rodzice, Jacek Santorski & co Agencja Wydawnicza

Warszawa,

J.R. Harris 1998) Geny i wychowanie, Jacek Santorski & co Agencja Wydawnicza

Warszawa.


III. Drogi i mechanizmy kształtowania się więzi emocjonalnej między rodzicami i dzieckiem.
Literatura:

J. Harris. (1998) W towarzystwie dzieci. Rozdz. 8 z książki J. Harris geny i wychowanie

J. Siegel (2009) Rozwój umysłu, Wyd. UJ. Kraków, ( str. 62-110)
Referat

1.Przywiązanie a rozwój emocjonalny i więzi interpersonalne.

J. Siegel (2009) Rozwój umysłu, Wyd. UJ. Kraków, (str. 111-141, 250-270)
2. Czynniki określające rodzaj przywiązania.

A. J. Faber, A. E. Edwards, K. S. Bauer, J. L. Wetchler, Family structure: its effects on adolescent attachment and identity formation.


w|: The American Journal of Family Therapy, 31, 243-255, 2003
IV. Postawy/ style rodzicielskie- charakterystyka stała vs.dynamiczna.
Literatura

M. Plopa (2007) Psychologia rodziny. Rozdz. 3 Rodzice a rozwój dziecka. Impuls


Referat:

-Postawy wychowawcze i styl przywiązania jako źródło zachowań problemowych dzieci.

Jeffrey Roelofs, Ph.D.,1,4 Cor Meesters, Ph.D.,1 Mijke ter Huurne, M.Sc.,2

Lotte Bamelis, M.Sc.,2 and Peter Muris, Ph.D

On the Links Between Attachment Style, Parental Rearing Behaviors, and Internalizing and

Externalizing Problems in Non-Clinical Children. Journal of Child and Family Studies, Vol. 15, No. 3, June 2006 (2006), pp. 331–344
-Style rodzicielskie a rozwój samooceny

Darling N. Steinberg L. ( 1993). Parenting style as context: An integrative model. Psychological Bulletin 1993, vol. 113, 487- 496.

Heaven P. Ciarrochi J. (2008). Parental Styles, Gender and the Development of Hope and Self-Esteem. European Journal of Personality 22: 707–724
V-VI. Co wiemy o relacjach rodzice- dorastające dzieci?


    1. obszary nieporozumień,

    2. częstość i nasilenie konfliktów

    3. modyfikacja relacji na przestrzeni okresu adolescencji

Omówienie zasad prowadzenia badań wśród gimnazjalistów/licealistów.
Literatura:

Gurba E. (2006), Relacje: rodzice –dorastające dzieci w ocenie rodziców i ich dorastających dzieci. Psychologia Rozwojowa, t.11,(1), 81-90.


Ellis-Schwabe M., Thornburg H.D. (2001), Coflict Areas Between Parents and Their Adolescents. The Journal of Psychology, 120,(1), 59-69.
Referat:

1.Nasilenie konfliktów w okresie dorastania- artefakt, czy rzeczywistość ?

Willits W. L. (1986), Pluralistic ignorance in the perception of parent-youth conflict, Youth & society, 18. (2), 150-161. 2.Laursen B., Coy K.C., Collins W.A. (1998), Reconsidering Changes in Parent- child Conflict across Adolescence: A Meta-Analysis. Child Development, vol.69, (3), 817-832.

3.Smollar J., Youniss J. (1989) Transformations in Adolescents’ Perceptions of Parents, International Journal of Behavioral Development 12


VII. Wpływ stylu wychowawczego na kształtowanie tożsamości adolescentów,

Literatura:

Granic I., Dishion J., Hollenstein T. ( 2003) The family ecology of Adolescence, w: G. R. Adams, M.D. Berzonsky, Blackwell Handbook of Adolescence, Blackwell Publishing.


Referat: Rozwój tożsamości młodzieży w kontekście relacji z rodzicami.

Meus W., de Wied M. (2006) Relationships with parents and identity in adolescence; a review of 25 years of research. w: M. Watzlawik, A. Born, Capturing identity. University Press of America.

Berzonsky M., Branje S.T, Meeus W. (2007), Identity Processing style, Psychosocial Resources, and Adolescents’ perceptions of Parent-Adolescent Relations. The Journal of Early Adolescence, 27, 2007.
Referat: Bunt młodzieńczy jako warunek budowania tożsamości przez dorastających?

Oleszkowicz A. (2006), Bunt młodzieńczy, Scholar.Uwarunkowania relacji rodzice- adolescenci:

VIII. a.Biologiczne związane z dojrzewaniem fizycznym,

Literatura:

Kurzępa J. (2007) Zagrożona niewinność, Impuls, Kraków, str. 18-76.Referat: Hormonalne uwarunkowanie relacji rodzice-adolescenci
Marceau K.,. Dorn D.. Susman E. (2012)

Stress and puberty-related hormone reactivity, negative emotionality, and parent—adolescent

Relationships. Psychoneuroendocrinology 37 (8), 1286–1298

110 (1)


Paikoff R.L., Brooks-Gunn J. (1991), Do parent-child relationships change during puberty? Psychological Bulletin
IX. b.Osobowościowe (dwa kryzysy: tożsamości u młodzieży, połowy życia u rodziców)

Literatura:

Oleszkowicz A. (1995) - Kryzys młodzieńczy. Istota i przebieg (wybrane rozdziały). Wrocław,Wydaw.Uniw.Wroc.

Oleś P. (2000), Psychologia przełomu połowy życia, (wybrane rozdziały), TN Lublin
Referat: Konflikty rodzice –adolescenci w kontekście budowania tożsamości młodzieży

Fadjukoff P.,. Pulkkinen L, (2006), Identity Formation, Personal Over Development, and Well-Being [w]: L.Pulkkinen, J. Kaprio, R.J. Rose (red). Socioemotional Development and Health from Adolescence to Adulthood, Cambridge University Press, New York.


X. c. Umysłowe, związane z rozwojem poznawczym,

Literatura:

Gurba E. (2009), Uwarunkowania relacji rodzice-dorastające dzieci, w: Księga Pamiątkowa.wyd. UJ


Referat: Poznawcze uwarunkowania konfliktów rodzice- dorastające dzieci.

Smetana J.G.(1995), Parenting Styles and Conceptions of Parental Authority during Adolescence. Child Development, 66, 299-316.


Smetana J. i inni (2003)”Clean your room” A longitudinal investigation of Adolescent-Parent and Conflict Resolution in Middle- Class African Families. Journal of Adolescent Research 18.
XI. d. Kulturowe (zmiana społeczna, jako źródło różnic międzypokoleniowych).
Literatura:

Wrzesień W. (2003) Jednostka, rodzina, pokolenie. Wydawnictwo Naukowe UAM. str, 28-53, 73-85Referat: Kulturowa i międzykulturowa perspektywa w rozwiązywaniu konfliktów pokoleniowych.

Peterson G.W., Steimetz S.Z., Wilson S., M. (red.) (2005) Parent-youth relations. Cultural and cross-cultural Perspectives. The Haorth Press.


Wissink I., Decovic M., Meijler A.( 2006) Parenting behavior, quality of parent-adolescent relationship and adolescent functioning in four ethnic group. The Journal of Early Adolescence.

.
XII. Udział czynnika poznawczego: myślenia formalnego w powstawaniu konfliktów i przydatność myślenia postformalnego w pokonywaniu konfliktów.


Literatura:

Psychologia rozwoju człowieka (red. J. Trempała) (2011) PWN, ( Rozwój poznawczy w adolescencji i wczesnej dorosłości).


Referat.:

Użyteczność myślenia postformalnego w procesie rozwiązywania „codziennych problemów”

Gurba E. (1997) Postformalne modele inteligencji. Nieopublikowana praca doktorska.XIII. Relacje: rodzice- dzieci, ciągłość vs nieciąglość zmian?

Źródła stabilności i nieciągłości w relacjach rodzinnychLiteratura:
Loeber R. Drinkwater M., i inni (2000) Stability of family interaction from ages 6-18. Journal of Abnormal Child Psychology 28 (4)

XIV-XV. Prezentacja i omówienie przeprowadzonych przez studentów prób badawczych.
*Do referatu należy wykorzystać zaznaczoną lekturę i uzupełnić samodzielnie dobraną.
: images -> uploads -> weblog files
weblog files -> Zakład pedagogiki ogólnej I metodologii badań
weblog files -> WFz. D. Ips-05 Modele statystyczne w badaniach naukowych. Cz. Ogólny model liniowy – mgr Mariusz Trejtowicz warsztaty 30 godzin, 3 ects, semestr 1, sobota I niedziela wfz. D. Ips-05a
weblog files -> Procedura antyplagiatowa w instytucie pedagogiki uj
weblog files -> Zagadnienia do egzaminu magisterskiego ask
weblog files -> SzczegóŁowy rozkład materiałU
weblog files -> Rozkład materiału w układzie gramatycznym oraz propozycja planu wynikowego
weblog files -> Zaproszenie do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej Uniwersytet Wrocławski w kulturze europejskiej XIX i XX wieku
weblog files -> Zaburzenia funkcjonowania społecznego
weblog files -> Program konferencji
weblog files -> Wymagania wstępne: Zaliczone kursy „Podstawy psychologii reklamy”
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna