Ćwiczenie 1 (excel) formatowanie elementów arkuszaPobieranie 7.58 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar7.58 Kb.
Ćwiczenie 1 (excel) - formatowanie elementów arkusza
1. Do kolejnych komórek wpisz następujące dane

A1 – Wydatki, B1 – Kwota; A2 ÷ A20: mieszkanie, energia, telefon, abonament RiTV, bilety ZTM, pieczywo, nabiał, napoje, warzywa, owoce, mięso, ryby, pisma, prezenty, ubrania, książki, kino, sprzęt AGD, kosmetyki; B2 ÷ B20: 105,4; 108,9; 110,2; 60; 150; 143,9; 124,3; 129,5; 135,38;193,09; 117,4; 58,32; 47,9; 145; 343; 56,9; 60; 68,4; 124,5;


2. Komórki z powyższymi danymi sformatuj w następujący sposób (dla wszystkich Arial 12pkt):

A1 i B1 – wyśrodkuj i pogrub; A2 ÷ A20 – wyrównaj do lewego i poszerz kolumnę tak aby zawartość komórki mieściła się w jednym wierszu; B2 ÷ B20 – sformatuj jako kwotę


3. W komórce B22 umieść podsumowanie komórek B2 ÷ B20;
4. Komórkę B22 pogrub
5. Do komórki A22 wpisz słowo: RAZEM
6. Komórkę A22 sformatuj w następujący sposób:

wyśrodkuj i pogrub


7. Do arkusza wprowadź dwie dodatkowe kolumny jako A i B
8. W nowej komórce A1 wpisz Przychody, a w B1 – Kwota
9. Obie komórki sformatuj tak jak pozostałe w wierszu 1 (punkt 3 ćwiczenia);

polecenie to stosuj także do pozostałych wprowadzanych danych


10. Komórki od A2 do A4 wypełnij nazwami

Pensja męża, Pensja żony, Prace zlecone męża, Prace zlecone żony i sformatuj wykorzystując polecenie „zawijania tekstu w komórkach” tak by nie poszerzać nadmiernie kolumny A


11. Komórki od B2 do B4 wypełnij liczbami:

1518,97; 767,8; 813; 659,65


12. Komórki te sformatuj jako kwoty  i sformatuj tak by były wyśrodkowane w pionie; zrób to także z pozostałymi komórkami zawierającymi dane (w wierszach, które tego wymagają)
13. W komórce B22 wprowadź sumę kolumny B
14. Do komórki A22 wstaw słowo: RAZEM  (wykorzystaj metodę przenoszenia danych między komórkami)
15. Zawartość komórki B22 pogrub
16. W komórce C24 wprowadź wzór na różnicę B22 – D22 i ją wyróżnij
17. W komórce A24 wpisz: Oszczędności  i wyśrodkuj w zakresie kolumny A i B i ją wyróżnij
18. Za pomocą odpowiednich krawędzi oddziel od siebie:

kolumny składające się na Przychody i Wydatki ; wiersz tytułowy od wierszy danych oraz wiersze danych od podsumowania; zamknij wiersz podsumowania; komórkę z Oszczędnościami otocz ramką i wypełnij wzorkiem tak by się wyróżniała z całego arkusza (dostosuj kolor czcionki do wybranego podkładu); komórki, w których nie ma danych (w wierszu podsumowania) wypełnij czarnym kolorem.

Pobieranie 7.58 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna