Ćwiczenie 12 T: Diagnostyka laboratoryjna zawału mięśnia sercowegoPobieranie 28.97 Kb.
Data01.05.2016
Rozmiar28.97 Kb.
Ćwiczenie 12

T: Diagnostyka laboratoryjna zawału mięśnia sercowego

Zagadnienia teoretyczne:

Wczesne i późne markery zawału mięśnia sercowego: troponiny, mioglobina, kinaza kreatynowa, aminotransferazy, dehydrogenaza mleczanowa. Reakcja ostrej fazy – markery.Ćwiczenie praktyczne:

Oznaczanie aktywności kinazy kreatynowej. Oznaczanie aktywności izoenzymu CK-MB kinazy kreatynowej. 1. Oznaczanie aktywności kinazy kreatynowej w surowicy krwi metodą kinetyczną (test optyczny z reakcją pomocniczą i wskaźnikową)

Zasada oznaczenia:

Metoda kinetyczna oparta na zaleceniach IFCC:

CK

fosforan kreatyny + ADP kreatyna + ATP


HK

ATP + D-glukoza ADP + D-glukozo-6-fosforan
G6P-DH

D-glukozo-6-fosforan + NADP+ 6-fosfoglukonian + NADPH+H+


Szybkość tworzenia się NADPH+H+ mierzona jako zmiana absorbancji przy 340 nm jest wprost proporcjonalna do aktywności kinazy kreatynowej.

Aparatura i sprzęt laboratoryjny:

 • spektrofotometr SPECOL 11

 • probówki Eppendorf

 • pipety automatyczne o pojemności 1 cm3, 0,1 cm3

Materiał badany i odczynniki:

 • surowica badana

 • surowica kontrolna

 • odczynnik roboczy do oznaczania CK (zestaw CK- BioMaxima)

Wykonanie:

 • opisać probówki, odmierzyć dokładnie odpowiednie objętości roztworów – jak podano w poniższej tabeli:Próba

badana


Próba

kontrolnaOdczynnik roboczy

1000 L

1000 L

Surowica badana

40 L

-

Surowica kontrolna

-

40 L

Dokładnie wymieszać. Po 3 minutach odczytać absorbancję (=340 nm) wobec powietrza. Powtórzyć pomiar po kolejnych 1, 2, 3 minutach.


Obliczenia:

 • obliczyć średnią zmianę absorbancji na minutę (A/min)

 • obliczyć aktywność CK ze wzoru:

CK [U/L] = A/min ∙ 4127


 1. Oznaczanie aktywności izoenzymu CK-MB kinazy kreatynowej metoda kinetyczną (z wykorzystaniem przeciwciał przeciwko podjednostce M).

Zasada oznaczenia:

Metoda kinetyczna oparta na zaleceniach IFCC z wykorzystaniem przeciwciał przeciwko podjednostce M, które hamują całkowitą aktywność CK-MM i podjednostki M izoenzymu CK-MB. Mierzona jest jedynie aktywność podjednostki B:

CK

fosforan kreatyny + ADP kreatyna + ATP


HK

ATP + D-glukoza ADP + D-glukozo-6-fosforan
G6P-DH

D-glukozo-6-fosforan + NADP+ 6-fosfoglukonian + NADPH+H+


Szybkość tworzenia się NADPH+H+ mierzona jako zmiana absorbancji przy 340 nm jest wprost proporcjonalna do połowy aktywności izoenzymu CK-MB.


Aparatura i sprzęt laboratoryjny:

 • spektrofotometr SPECOL 11

 • probówki Eppendorf

 • pipety automatyczne o pojemności 1 cm3, 0,1 cm3

Materiał badany i odczynniki:

 • surowica badana

 • surowica kontrolna do oznaczeń izoenzymu CK-MB

 • odczynnik roboczy do oznaczania CK-MB (zestaw CK-MB BioMaxima)

Wykonanie:

 • opisać probówki, odmierzyć dokładnie odpowiednie objętości roztworów – jak podano w poniższej tabeli:Próba

badana


Próba

kontrolnaOdczynnik roboczy

1000 L

1000 L

Surowica badana

40 L

-

Surowica kontrolna

-

40 L

H2O destylowana

-

-

Dokładnie wymieszać. Po 3 minutach odczytać absorbancję (=340 nm) wobec powietrza. Powtórzyć pomiar po kolejnych 1, 2, 3 minutach.


Obliczenia:

 • obliczyć średnią zmianę absorbancji na minutę (A/min)

 • obliczyć aktywność CK-MB ze wzoru:

CK- MB [U/L] = A/min ∙ 8254
Aktywności enzymów w surowicach kontrolnych [U/L]

Enzymy w surowicy kontrolnej

Wartość środkowa

Zakres

CK

249

225 - 274

CK-MB

68

55 - 82©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna