Ćwiczenie 5 T: Diagnostyka koagulologicznaPobieranie 18.55 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar18.55 Kb.
Ćwiczenie 5

T: Diagnostyka koagulologiczna

Zagadnienia teoretyczne:

Czynniki krzepnięcia. Proces krzepnięcia. Osoczowy układ krzepnięcia – szlak wewnątrzpochodny, szlak zewnątrzpochodny.Ćwiczenie praktyczne:

Oznaczanie czasu protrombinowego (PT) - metodą manualną i automatyczną, czasu częściowej tromboplastyny po aktywacji (APTT) – metodą automatyczną. Oznaczanie liczby płytek metodą komorową. 1. Oznaczanie czasu protrombinowego (PT)

Aparatura i sprzęt laboratoryjny:

 • koagulometr OPTION

 • łaźnia wodna

 • pipety automatyczne o pojemności 0,10 cm3, 0,20 cm3

 • probówki szklane

 • naczyńka pomiarowe do koagulometru

 • stoper

Materiał badany i odczynniki:

 • osocze cytrynianowe

 • odczynnik THROMBOPLASTIN PT-S (źródło czynnika tkankowego i wapnia)

 • osocze kontrolne

Wykonanie:

 1. Metoda manualna

 • ogrzać odczynnik THROMBOPLASTIN PT-S do temperatury 37°C

 • do probówki umieszczonej w łaźni wodnej o temperaturze 37°C odmierzyć pipetą 0,1 mL badanego osocza – ogrzewać w ciągu 2 minut

 • dodać 0,2 mL odczynnika THROMBOPLASTIN PT-S do badanego osocza i jednocześnie włączyć stoper

 • przechylając probówkę mierzyć czas powstania skrzepu – zanotować

 • powtórzyć oznaczenie

 • wykonać oznaczenie w osoczu kontrolnym (2-krotnie)

 1. Metoda automatyczna

 • ogrzać odczynnik THROMBOPLASTIN PT-S do temperatury 37°C

 • umieścić naczyńko pomiarowe w dwóch gniazdach pomiarowych koagulometru, w każdym z nich umieścić po jednej metalowej kulce z dozownika

 • do każdego naczyńka odmierzyć pipetą 0,1 mL badanego osocza – ogrzewać w ciągu 1 minuty

 • dodać 0,2 mL odczynnika THROMBOPLASTIN PT-S do badanego osocza

 • zanotować czasy powstania skrzepu

 • wykonać oznaczenie w osoczu kontrolnym

Obliczenia (oddzielnie do metody manualnej i automatycznej):

 • obliczyć średnie z dwóch oznaczeń

 • wyznaczyć wskaźnik INR dla badanych próbek:

INR = RISI

R = PT osocza badanego / PT osocza kontrolnego

R – współczynnik czasu protrombinowego

ISI – międzynarodowy wskaźnik czułości tromboplastyny
 1. Oznaczanie czasu częściowej tromboplastyny po aktywacji (APTT)

Aparatura i sprzęt laboratoryjny:

 • koagulometr OPTION

 • łaźnia wodna

 • pipety automatyczne o pojemności 0,10 cm3, 0,20 cm3

 • probówki szklane

 • naczyńka pomiarowe do koagulometru

 • stoper

Materiał badany i odczynniki:

 • osocze cytrynianowe

 • odczynnik APTT-P-REAGENT

 • chlorek wapnia 0,025 M

 • osocze kontrolne

Wykonanie:

 1. Metoda automatyczna

 • ogrzać chlorek wapnia do temperatury 37°C

 • umieścić naczyńko pomiarowe w dwóch gniazdach pomiarowych koagulometru, w każdym z nich umieścić po jednej metalowej kulce z dozownika

 • do każdego naczyńka odmierzyć po 0,1 mL badanego osocza

 • dodać po 0,1 mL odczynnika APTT-P-REAGENT do badanego osocza i jednocześnie włączyć stoper

 • inkubować przez 5 minut w 37°C (czas aktywacji)
 1. Oznaczanie płytek krwi metodą komorową

Aparatura i sprzęt laboratoryjny:

 • mikroskop

 • komora Burkera

 • pipety automatyczne o pojemności 0,02 cm3, 1,00 cm3

 • probówki Eppendorf

Materiał badany i odczynniki:


Wykonanie:

 • rozcieńczyć dobrze wymieszaną krew płynem rozcieńczającym krwinki płytkowe (100-krotnie) – wymieszać 2 mL płynu z 20 L krwi

 • dobrze wymieszać i pozostawić na 20 minut

 • ponownie wymieszać i napełnić komorę Burkera

 • komorę pozostawić na 20 minut w wilgotnej komorze

 • policzyć płytki na powierzchni 36 prostokątów i 39 malutkich kwadracików (= 3 wąskie paski siatki)

Obliczenia:

Liczba płytek krwi/L = n ∙ 2200n – suma policzonych płytek©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna