Ćwiczenie 8 T: Argentometria Cel ćwiczeniaPobieranie 13.7 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar13.7 Kb.
Ćwiczenie 8

T: Argentometria

Cel ćwiczenia: oznaczanie stężenia chlorków metodą Mohra

Sprzęt i materiały: biureta 25 mL, pipeta 10 mL, pompka zasysająca, 2 kolby stożkowe 250 mL, kolbka miarowa 100 mL, lejek, zlewka

Odczynniki: 0,05 mol/L roztwór AgNO3; 0,05 mol/L NaCl; 5% K2CrO4

Zasada: metoda Mohra polega na bezpośrednim miareczkowaniu obojętnego roztworu chlorków mianowanym roztworem AgNO3 w obecności K2CrO4 jako wskaźnika. Podczas miareczkowania wytrąca się najpierw trudno rozpuszczalny osad AgCl:

Ag+ + Cl- -> AgCl

Gdy praktycznie cała ilość jonów chlorkowych zostanie wytrącona, nadmiar jonów Ag+ reaguje z jonami CrO4-2 wytrącając brunatnoczerwony osad chromianu srebra. Powstanie brunatnoczerwonego zabarwienia wskazuje na koniec miareczkowania:

2Ag+ + CrO4- -> Ag2CrO4


Wykonanie:

 1. Oznaczanie miana roztworu azotanu srebra

 1. Przenieść pipetą 10 mL 0,05 mol/L roztworu NaCl do kolby stożkowej o pojemności 250 mL

 2. Dodać 5 kropli 5% K2CrO4

 3. Uzupełnić biuretę 0,05 mol/L roztworem AgNO3 do kreski „0”

 4. Roztwór znajdujący się w kolbie miareczkować roztworem AgNO3 do powstania czerwonobrunatnego zabarwienia, nie znikającego mimo mieszania w ciągu 20 s

 5. Zanotować objętość AgNO3 użytą do miareczkowania

 6. Jeszcze 2-krotnie powtórzyć miareczkowanie (czynności od punktu 1 do 6)

 7. Obliczyć średnią objętość roztworu AgNO3 użytą do miareczkowania

 8. Obliczyć stężenie molowe AgNO3


CNaCl • VNaCl

CAgNO3 = [mol/L]

VAgNO3
gdzie:

CNaCl - stężenie molowe – 0,05 mol/L

VNaCl – objętość roztworu NaCl użyta do miareczkowania – 10 mL

CAgNO3 – stężenie molowe AgNO3, które obliczamy

VAgNO3średnia objętość AgNO3 zużytego do miareczkowania roztworu NaCl


 1. Oznaczanie stężenia chlorku sodu mianowanym roztworem azotanu srebra

 1. Otrzymaną próbkę badaną (w kolbce 100 mL) uzupełnić wodą destylowaną (do kreski)

 2. Dokładnie wymieszać zawartość

 3. Przenieść 10 mL roztworu do kolby stożkowej o pojemności 250 mL

 4. Dodać 5 kropli 5% K2CrO4

 5. Napełnić biuretę mianowanym roztworem AgNO3 0,05 mol/L do kreski „0”

 6. Roztwór znajdujący się w kolbie miareczkować roztworem AgNO3 do powstania czerwonobrunatnego zabarwienia, nie znikającego mimo mieszania w ciągu 20 s

 7. Zapisać objętość roztworu AgNO3 zużytego do miareczkowania

 8. Jeszcze 2-krotnie powtórzyć miareczkowanie (od punktu 3 do 7)

 9. Obliczyć średnią objętość roztworu AgNO3 użytą do miareczkowania

 10. Obliczyć zawartość chlorków w badanej próbie (w 100 mL):


CAgNO3∙VAgNO3

mCl- = ∙ MCl- [g]

1000

gdzie:


CAgNO3 – stężenie molowe mianowanego roztworu AgNO3 (obliczone w pierwszej

części ćwiczenia)

VAgNO3 – średnia objętość roztworu AgNO3 zużyta podczas miareczkowania

MCl- – masa atomowa = 35,45 g/mol


UWAGA! Podstawą do uzyskania punktów (1-3) będzie dokładność oznaczenia stężenia Cl- w badanej próbce [g/100 mL].


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna