Ćwiczenie Wyznaczanie współczynników absorpcji promieniowania gamma Cel ćwiczeniaPobieranie 5.82 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar5.82 Kb.


Ćwiczenie 2. Wyznaczanie współczynników absorpcji promieniowania gamma

Cel ćwiczenia

Zapoznanie się z metodą wyznaczania współczynnika liniowego i masowego osłabienia promieniowania gamma dla wybranych materiałów.Program ćwiczenia

 1. Zestawić układ pomiarowy zgodnie z rysunkiem 2.1.

Rys. 2.1. Schemat układu pomiarowego: 1 – ołowiany domek pomiarowy, 2 – dozymetr ECO-P, 3 – źródło promieniowania gamma. 1. Dwadzieścia razy co 20 s zmierzyć tło.

 2. Włożyć źródło promieniowania gamma do domku ołowianego, zmierzyć dawkę promieniowania.

 3. Na źródło nałożyć blaszkę, której grubość wcześniej zmierzyć suwmiarką, następnie wykonać pomiar dawki.

 4. Dokładając kolejne blaszki powtórzyć pomiar.

 5. Pomiary wykonać dla innych materiałów.

 6. Pomiary powtórzyć 6 - 10 razy.

Opracowanie wyników pomiarowych

 1. Dla każdej grubości absorbentu obliczyć średnie wartości dawki, a następnie odjąć średnią wartość tła.

 2. Dla każdego punktu pomiarowego obliczyć niepewności.

 3. Narysować wykres zależności .

 4. Metodą najmniejszych kwadratów dopasować prostą.

 5. Obliczyć niepewności dla współczynników a i b prostej.

 6. Obliczyć liniowy współczynnik osłabienia promieniowania gamma.

 7. Obliczyć masowy współczynnik osłabienia promieniowania gamma.

 8. Oszacować niepewności.

 9. Porównać otrzymane wyniki z danymi tablicowymi.

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna