Świdnica, 28 marca 2014 r. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta między sesjami Rady Miejskiej 9 lutegoPobieranie 204.66 Kb.
Strona1/3
Data08.05.2016
Rozmiar204.66 Kb.
  1   2   3
Świdnica, 28 marca 2014 r.

Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta

między sesjami Rady Miejskiej

9 lutego


 • Na zaproszenie Związku Sybiraków wspólnie z moim Zastępcą Ireneuszem Pałacem uczestniczyłem w uroczystej Mszy Św. zorganizowanej w 74 rocznicę wywózki Polaków na Sybir.


10 lutego


 • Spotkałem się ze świdnickim działaczem opozycji niepodległościowej panem Wiesławem Modzelewskim, któremu pogratulowałem otrzymania odznaczenia – Krzyża Wolności i Solidarności – przyznanego przez Prezydenta RP. Nagroda dla świdniczanina jest tym bardziej cenna, gdyż przyznana jako państwowe odznaczenie nadawane działaczom opozycji wobec dyktatury komunistycznej w PRL.


11 lutego


 • Wziąłem udział w II Gali Wolontariatu zorganizowanej przez Gimnazjum nr 4 w Świdnicy. Podczas Gali uczniowie podzielili się swoimi doświadczeniami z zakresu wolontariatu i zaprezentowali  projekty przygotowane przez nich na warsztatach prowadzonych przez nauczycieli. Celem projektu było podniesienie wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie planowania i realizacji projektów dotyczących wolontariatu.  


12 lutego


 • Podpisałem porozumienie w sprawie uruchomienia zamiejscowego oddziału Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Świdnicy. Dzięki temu mieszkańcy Świdnicy będą mogli zdawać egzamin na prawo jazdy w naszym mieście i nie będą musieli ponosić kosztów dojazdów do ośrodków egzaminacyjnych w Wałbrzychu czy Wrocławiu.


13 lutego


 • Spotkałem się z przedstawicielami mediów lokalnych i regionalnych na corocznym śniadaniu prasowym. Podczas spotkania przekazałem dobrą wiadomość dotyczącą ponownego uzyskania przez Świdnicę tytułu „Gmina na 5!”. W rankingu nagradzane są samorządy, które wyróżniają się w zakresie obsługi klienta – przedsiębiorcy. Badaniem objęto blisko 650 polskich samorządów. Spośród nich wyróżniono 90 jednostek, w tym Świdnicę, która uzyskała II wynik na Dolnym Śląsku. W skali kraju wyprzedziliśmy m. in. Gdańsk, Łódź, Wrocław, czy Zieloną Górę. Warto wspomnieć, że badania samorządów pod kątem prawidłowej obsługi przedsiębiorców prowadzone były przez studentów i naukowców ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie metodą tajemniczego klienta.
 • Zastępca Prezydenta Ireneusz Pałac spotkał się we Wrocławiu z dyrektorem Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei Jackiem Baszczykiem. Podczas spotkania omówiono zagadnienia dotyczące współdziałania miasta i zarządcy dróg wojewódzkich w następujących sprawach:

1. przebudowy skrzyżowania przy ul. Wałbrzyskiej/Polna Droga/Kochanowskiego,

2. przebudowy ul. Sikorskiego,

3. bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie miasta,

4. obwodnicy miejskiej.W związku ze zmianą na stanowisku dyrektora DSDiK zachodzi konieczność potwierdzenia powyższych ustaleń.

18 lutego


 • Wspólnie z Prezydentem Wałbrzycha Romanem Szełemejem oraz Burmistrzem Jedliny- Zdrój Leszkiem Orplem wziąłem udział w spotkaniu z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Adamem Zdziebło. Rozmawialiśmy o zadaniach realizowanych w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej.19 lutego


 • Wziąłem udział w spotkaniu z członkami Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich. W spotkaniu uczestniczyli także Starosta Świdnicki oraz Wójt Gminy Świdnica. Rozmawialiśmy o planach poszczególnych samorządów naszego regionu odnośnie najważniejszych inwestycji w 2014 r. w tym także realizowanych na terenie Świdnicy oraz sytuacji gospodarczej i problemach przedsiębiorców naszego miasta.


20 lutego


 • Otworzyłem Halowy Turniej Piłki Nożnej w kategorii szkół gimnazjalnych zorganizowany przez Fundację Wspierania Sportu „Łączy nas Football” Wiesława Żurka, Gimnazjum nr 3 w Świdnicy oraz Klub Piłkarski Polonia-Stal Świdnica. W turnieju udział wzięły drużyny reprezentujące świdnickie szkoły gimnazjalne. Gościnnie w drużynie gospodarzy wystąpił były gracz klubów polskiej ekstraklasy Jarosław Lato. W sportowej rywalizacji najlepsi okazali się zawodnicy Gimnazjum nr 4 w Świdnicy.
 • Wziąłem udział w konferencji prasowej zorganizowanej w związku z wizytą delegacji z partnerskiego miasta Iwano-Frankows z Ukrainy. Prawie pięćdziesięcioosobowa grupa tancerzy i dziennikarzy z Iwano-Frankowska zwróciła się do nas z prośbą o pomoc w organizacji ich wyjazdu na międzynarodowe występy. W związku tragiczną sytuacją na Ukrainie i planowanym zamknięciem granic zespół był zmuszony przyspieszyć swój wyjazd z Ukrainy, aby wziąć udział w planowanej od dłuższego czasu trasie koncertowej na terenie Włoch. Nie mogliśmy pozostać obojętni na taką prośbę. Grupa została zakwaterowana na jeden dzień w Hotelu Sportowym.


24 lutego


 • Zastępca Prezydenta Ireneusz Pałac spotkał się z przewoźnikami komunikacji kołowej. Była to inauguracja spotkań, których celem jest zbudowanie optymalnego rozkładu odjazdów autobusów z dworca autobusowego tak, aby optymalnie wykorzystać nowe, zdecydowanie lepsze warunki odprawiania autobusów. Ma to związek z zakończeniem prac i oddaniem do użytku nowego dworca autobusowego.


26 lutego


 • W tym dniu gościłem przedstawicieli wszystkich świdnickich związków kombatanckich. Rozmawialiśmy o pomysłach na organizację ważnych wydarzeń patriotycznych w naszym mieście. Przekazałem informację o sfinansowaniu wynajmu autobusu na wyjazd świdnickich kombatantów na uroczystości związane z obchodami Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, które odbyły się 1 marca w Trzebnicy. Rozmawialiśmy także o pomysłach na zagospodarowanie Placu Tysiąclecia, świdnickiej orkiestrze oraz wielu innych, ważnych dla kombatantów sprawach.


1 marca


 • Zastępca Prezydenta Ireneusz Pałac wręczył nagrody uczestnikom Szachowych Mistrzostw Świdnicy Juniorów, których organizatorem jest Młodzieżowy Dom Kultury. Warto wspomnieć, że MDK stworzył sekcję szachową stosunkowo niedawno, ale rozwija się ona niezwykle prężnie. W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców Świdnicy tą sekcją oraz koniecznością organizacji turniejów o zasięgu ogólnopolskim MDK rozważa zatrudnienie nowego instruktora, który pomógłby ją poprowadzić.


3 marca


 • Wspólnie z Członkiem Zarządu Województwa Dolnośląskiego Jerzym Tutajem oraz Poseł na Sejm RP Teresą Świło symbolicznie otworzyłem nową drogę pod wiaduktem przy ul. Sprzymierzeńców/Polna Droga. Do tej pory wiadukt był jednym z najsłabszych elementów jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa na mapie komunikacyjnej miasta. Teraz mamy dogodny przejazd dla kierowców z priorytetowym potraktowaniem bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. Uruchomienie ruchu na fragmencie nowej drogi wraz z wiaduktem wpłynie również na bezpieczeństwo i wygodę ruchu przy ul. Wałbrzyskiej. Wartość inwestycji to 4,5 mln zł. Przebudowę drogi wraz z budową nowoczesnego wiaduktu zrealizowano z budżetu miasta Świdnicy przy wsparciu funduszy Unii Europejskiej. Dofinansowanie unijne wyniosło 3,1 mln zł.4 marca


 • Otworzyłem uroczystości Dnia Olimpijczyka organizowane w ramach dni patronów Gimnazjum nr 2 w Świdnicy. Dzień Olimpijczyka zaczął się Wielkim Testem Olimpijskim z udziałem władz lokalnych, sportowców, mediów, rodziców, uczniów. W reprezentacji władz lokalnych wystąpił mój Zastępca Ireneusz Pałac, Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Tadeusz Niedzielski oraz Radny Rady Miejskiej Wiesław Żurek. Gośćmi specjalnymi uroczystości byli polscy olimpijczycy, którzy w tym dniu odwiedzili szkołę i spotkali się z młodzieżą.
 • Wręczyłem Świdnickie Karty Dużej Rodziny o numerach 500-505 sześcioosobowej rodzinie państwa Maciejewskich. Dzięki karcie mieszkańcy mogą liczyć na szereg ulg m.in. w płatnościach za bilety miesięczne komunikacji miejskiej, na lodowisko lub basen, czy związanych ze zwiedzaniem Muzeum Dawnego Kupiectwa oraz uczestnictwem w imprezach organizowanych przez Świdnicki Ośrodek Kultury. Oszczędności dla statystycznej 5-osobowej rodziny tylko w związku z ulgami w komunikacji miejskiej i niższymi płatnościami za przedszkole i żłobek szacowane są na ok. 2.200 zł rocznie. Korzystanie z oferty kulturalnej i sportowej to kolejne ok. 1.700 zł rocznie oszczędności. Korzyści dla rodzin są więc jak najbardziej wymierne. Specjalna karta jest wydawana od lutego, a w połowie stycznia ruszył punkt informacyjny i rozpoczęło się przyjmowanie wniosków. Do dziś przygotowano ponad 700 kart.


5 marca


 • Wziąłem udział w spotkaniu z przedstawicielami Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie Śl. oraz kierownictwem ds. współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego PKP. Rozmawialiśmy o pomyśle przejęcia zabytkowej parowozowni w Świdnicy przez Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie Śl.


7 marca


 • Złożyłem życzenia wszelkiej pomyślności i wielu lat w zdrowiu świdniczance – Pani Joannie Pudło, która obchodziła setne urodziny. Pani Joanna urodziła się w 1914 r. we Lwowie. W 1946 r., podobnie jak wiele polskich rodzin, wyjechała wraz z rodziną na Ziemie Odzyskane i osiedliła się w Świdnicy. Pracowała w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci, a później w Zakładach Elektrotechniki Motoryzacyjnej, aż do przejścia na emeryturę. Obecnie szacowną Jubilatką opiekuje się syn – również mieszkaniec Świdnicy. Pani Joanna Pudło jest babcią dwójki wnucząt oraz prababcią czwórki prawnucząt.
 • Wziąłem udział w Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych, które zorganizowano w Sudeckim Trzecim Sektorze przy ul. Długiej 33. Organizatorem uroczystości były związki kombatanckie działające na terenie Świdnicy przy pomocy i udziale Radnego Rady Miejskiej Tadeusza Grabowskiego.
 • Zastępca Prezydenta Ireneusz Pałac spotkał się z przedstawicielami Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Rozmawiano na temat mieszkania treningowego, które przekazało miasto na rzecz podopiecznych tego stowarzyszenia.
 • Złożyłem życzenia wszystkim paniom obecnym w Teatrze podczas uroczystych obchodów Dnia Kobiet organizowanych przez świdnickie koło Ligi Kobiet Polskich. Głównym tematem obchodów Międzynarodowego Dnia Kobiet była promocja zdrowia. W tym roku spotkanie poświęcone było  opiece nad osobami przewlekle chorymi.


8 marca


 • W tym dniu wręczyłem medale za długoletnie pożycie małżeńskie 7 parom małżeńskim, które 8 marca świętowały diamentowe, szmaragdowe i złote gody. Medalami za długoletnie pożycie małżeńskie przyznanymi przez Prezydenta RP odznaczono siedem par ze Świdnicy oraz trzy pary z terenu gminy Świdnica.


10 marca


 • Na zaproszenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu spotkałem się z Dyrektorem Naczelnym tej instytucji panem Edwardem Nawirskim. Rozmawialiśmy na temat współpracy w zakresie utrzymania porządku w mieście przy terenach nadbrzeżnych. W spotkaniu uczestniczył również mój Zastępca Ireneusz Pałac.


11 marca


 • Zastępca Prezydenta Ireneusz Pałac wziął udział w spotkaniu z przedstawicielami firmy Gladson, która zajmuje się dystrybucją nowoczesnych koszy ulicznych na odpady. Miasto zamierza zakupić pewną ich ilość zastępując stopniowo wysłużone kontenery ustawione na starym mieście.


12 marca


 • Wspólnie z moim Zastępcą Ireneuszem Pałacem wziąłem udział w Żywej Lekcji Historii zorganizowanej już po raz trzeci przez Zespół Szkół nr 3, Gimnazjum nr 3 i Cinema 3D. Impreza ma na celu propagowanie wśród świdnickiej młodzieży patriotyzmu, miłości do ojczyzny oraz szacunku do historii. Tym razem powodem spotkania stał się film, który wszedł niedawno na ekrany kin pt. „Kamienie na Szaniec".


13-14 marca


 • Na zaproszenie Związku Miast Polskich wziąłem udział w XXXV Zgromadzeniu Ogólnym ZMP, które odbyło się w Zabrzu. Przyjęliśmy sprawozdanie Zarządu za miniony rok, ustaliliśmy priorytety działania na rok obecny oraz stanowisko nt. planowania przestrzennego. Wybrano również nowych członków Zarządu. Wśród priorytetów legislacyjnych do realizacji na obecny rok Związek uznał za swój cel kontynuowanie dążenia do wzmocnienia dochodów własnych JST. Zamierza ponadto kontynuować starania o wprowadzenie zmian w ustawie o systemie oświaty i Karcie Nauczyciela.
 • W tych dniach mój Zastępca Ireneusz Pałac wręczył narody zwycięzcom etapu okręgowego VIII Dolnośląskiego Przeglądu Piosenki i Pieśni Patriotycznej. Tegoroczna edycja bazowała tematycznie wokół polskich pieśni żołnierskich z okresu II wojny światowej oraz Powstania Warszawskiego. Do koncertu galowego we Wrocławiu zakwalifikowały się dwa zespoły reprezentujące Młodzieżowy Dom Kultury. Patronat honorowy nad imprezą objął Wojewoda Dolnośląski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego oraz Prezydent Świdnicy.
 • Zastępca Prezydenta Ireneusz Pałac wręczył również nagrody zwycięskim drużynom, które stanęły do zmagań w ramach Ligi Szkół Podstawowych w piłce ręcznej. Impreza sportowa zorganizowana została przez Świdnicki Klub Piłki Ręcznej oraz Gimnazjum nr 3 pod moim patronatem. Rywalizację wygrała reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 6 w Świdnicy, prowadzona przez Sebastiana Błaszczyka.


17 marca


 • Wspólnie z Członkiem Zarządu Województwa Dolnośląskiego Jerzym Tutajem oraz Prezesem MPK Wiktorem Karolem uroczyście przekazaliśmy do użytku cztery nowe autobusy marki Solaris. Pojazdy komunikacji miejskiej są ekologiczne, bezpieczne i komfortowe. W inauguracyjną podróż pasażerowie linii nr 6 mogli wybrać się bezpłatnie. Nowe pojazdy MPK „Świdnica” zakupiło dzięki unijnemu dofinansowaniu. Dostawa kolejnych czterech autobusów zaplanowana jest na maj br. Łączna wartość projektu Współfinansowanego przez Unię Europejską to 7 039 290 zł. Wkład unijny wyniósł 4 849 250 zł.


18 marca


 • Na zaproszenie Wojewody Kralowohradeckiego Lubomira Franca wziąłem udział w uroczystym spotkaniu, podczas którego Aglomeracja Wałbrzyska podpisała memorandum o współpracy z Krajem Kralowohradeckim. Oba regiony są bardzo podobne, zarówno jeśli chodzi o potencjał, jak i o problemy, z jakimi się borykają. Teraz wspólnie będziemy mogli realizować inwestycje, starać się o dofinansowanie, wymieniać się doświadczeniami. Skorzystają na tym obie strony. Jednym z ważniejszych tematów, którym chcemy zająć się w pierwszej kolejności,  jest budowa drogi ekspresowej S3 po stronie polskiej ( od Bolkowa przez Lubawkę) i drogi R11 po stronie czeskiej (do Hradec Kralove) łączącej oba regiony.
 • W tym dniu mój Zastępca Ireneusz Pałac wziął udział w corocznym Międzyzakładowym Zebraniu Delegatów Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania Ziemi Świdnickiej. Spotkanie odbyło się z auli Zespołu Szkół Budowlano-Elektrycznych w Świdnicy.19 marca


 • Wziąłem udział w konferencji prasowej promującej 7 Festiwal Reżyserii Filmowej, który tradycyjnie odbędzie się w Świdnicy w dniach 1-6 czerwca. Twarzą tegorocznej edycji Festiwalu będzie znany i lubiany aktor Artur Żmijewski.


21 marca


 • Na zaproszenie grupy medialnej Errata, wydawcy m.in. Wiadomości Świdnickich wziąłem udział w uroczystej gali drugiej edycji Plebiscytu Samorządowy Lider Roku Kompasy 2013. Świdnica zdobyła II miejsce dla Festiwalu Reżyserii Filmowej w kategorii Kultura i III dla Kongresu Regionów w kategorii Biznes. Zwycięstwo było blisko, a konkurencja spora.


22 marca

 • W tym dniu Towarzystwo Przyjaciół Chorych "Hospicjum" w Świdnicy świętowało 20-lecie swojego istnienia. Złożyłem gratulacje i przekazałem podziękowania wszystkim członkom, działaczom i wolontariuszom działającym w ramach tego stowarzyszenia, za pełną oddania i zaangażowania misję niesienia pomocy chorym i potrzebującym mieszkańcom Świdnicy. W uroczystości udział wziął także mój Zastępca Ireneusz Pałac. Aktualnie Towarzystwo tworzy 19 członków i grupa aktywnych wolontariuszy. Jego prezesem jest Dariusz Pawliński. Cieszę się, że towarzystwo po 20 latach doczeka się stacjonarnego obiektu. Spore poparcie dla tej inicjatywy wyrazili sami mieszkańcy Świdnicy, wybierając realizację tego zadania jako jednego z priorytetowych w głosowaniu w ramach Budżetu Obywatelskiego. W efekcie na ten cel przeznaczone zostanie 900 tysięcy złotych z puli budżetu miejskiego. Warto wspomnieć, że wcześniej przekazaliśmy Towarzystwu za 1% wartości działkę budowlaną, usytuowaną przy ul. Leśnej pod realizację tego zadania.


25 marca


 • Uczestniczyłem w spotkaniu z przedstawicielami organizacji skupiających świdnickich seniorów. Rozmawialiśmy na temat mojej propozycji powołania w Świdnicy Miejskiej Rady Seniorów. Będzie ona reprezentować interesy i potrzeby starszych mieszkańców wobec władz samorządowych oraz formułować opinie dotyczące strategicznych i bieżących planów rozwoju gminy. Miejska Rada Seniorów będzie więc organem opiniodawczym, doradczym i inicjatywnym. Czekamy teraz na zgłoszenia chętnych do utworzenia takiej rady w Świdnicy. Obecni na spotkaniu seniorzy otrzymali gotowy statut oraz niezbędne informacje, na temat szczegółów przedsięwzięcia.
 • W tym dniu wziąłem także udział w Mszy Św., zorganizowanej z okazji jubileuszu 10-lecia ingresu biskupiego i ustanowienia przez papieża Jana Pawła II diecezji świdnickiej. Rocznicowe uroczystości odbędą się także w sobotę, kiedy to o godz. 11. nabożeństwo poprowadzi Ksiądz Arcybiskub Celestino Migliore, Nuncjusz Apostolski w Polsce.


26 marca


 • Otworzyłem finał IV Wojewódzkiego Turnieju Przedsiębiorczości, którego organizatorem jest Zespołem Szkół Ekonomicznych w Świdnicy.
 • Spotkałem się z przedstawicielami telefonii komórkowej reprezentujących operatora T-mobile. Rozmawialiśmy na temat zmiany usytuowania masztu telefonii komórkowej znajdującej się obecne w bliskim sąsiedztwie budynków na Osiedlu Młodych.
 • Na zaproszenie Komendy Hufca ZHP wręczyłem nagrody i wyróżnienia w X edycji konkursu „Arsenał Pamięci”. Uroczystość odbyła się w Bibliotece Miejskiej w Świdnicy.
 • W tym dniu wspólnie z moim Zastępcą Waldemarem Skórskim wziąłem udział w Rodzinnych Potyczkach z Ortografią, które już po raz ósmy zorganizowała Szkoła Podstawowa nr 105 wraz z Urzędem Miejskim w Świdnicy. Gościem specjalnym tej edycji był językoznawca i popularyzator polszczyzny, profesor Jan Miodek.


27 marca

 • W tym dniu wziąłem udział w konferencji prasowej promującej 42. Rajd Świdnicki KRAUSE, organizowany w ramach 2. Rundy LOTOS Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski. Uroczysty start i meta Rajdu jak co roku zlokalizowane będą w Rynku w Świdnicy. Zawsze z wielką radością gościmy zawodników i kibiców tej wielkiej imprezy sportowej, którą wspieramy również finansowo. Jestem przekonany, że zarówno zawodnicy, jak i kibice wywiozą ze Świdnicy jak najlepsze rajdowe wspomnienia. Rajd organizowany jest przez Automobilklub Sudecki m. in. przy współudziale miasta Świdnicy i Powiatu Świdnickiego.

Oprócz wspomnianych wyżej wydarzeń, ja i moi zastępcy, braliśmy udział w szeregu spotkań roboczych dotyczących realizowanych i planowanych inwestycji na terenie miasta Świdnicy, które dotyczyły m. in. budowy galerii w Zaułku Świętokrzyskim, problemów związanych z obrotem nieruchomościami na terenie dawnego PAFALU, lokalizacji schroniska dla samotnych kobiet na działce przekazanej przez miasto Towarzystwu im. Brata Alberta, realizacji dużej inwestycji mieszkaniowej przy ul. Krętej przez firmę Atrium Park, utworzenia filii WORD w Świdnicy oraz projektów, które zostały skierowane do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego.

Prezydent Miasta Świdnicy

Wojciech Murdzek


Sporządziła:

Monika Żmijewska

Biuro Prezydenta


Sprawozdanie z działań podejmowanych przez Urząd Miejski w Świdnicy, związanych z ograniczeniem bezrobocia i aktywizacja osób bezrobotnych

W lutym 2014 r. w porównaniu do stycznia 2014 r. w Świdnicy nastąpił spadek liczby bezrobotnych z 2900 do 2891 osób. W stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku nastąpił spadek liczby bezrobotnych z poziomu 3286 osób.

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w końcu lutego 2014 r. wyniosła 2891 osób (w tym 1361 kobiet – 47,1%) i była mniejsza jak przed miesiącem o 9 osób tj. o 0,3% oraz niższa o 395 osób tj. o 12 % od liczby bezrobotnych zarejestrowanych przed rokiem.

Do urzędu pracy w ciągu lutego zgłosiło się 395 osób poszukujących zatrudnienia (o 50 osób mniej niż w lutym 2013 r.). Spośród osób nowo zarejestrowanych 14,4% stanowiły osoby dotychczas niepracujące (w lutym 2013 r. – 9,0%).Osoby do 25 roku życia stanowiły 24,1 % ogólnej liczby nowo zarejestrowanych, a przed rokiem – 23,6%. Udział osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w ogólnej liczbie nowych rejestracji wyniósł 1,8%, a przed rokiem 5,6%.

W lutym 178 osób podjęło pracę (w tym 89 kobiet), co stanowi 6,1% bezrobotnych z poprzedniego miesiąca (przed rokiem ten wskaźnik wynosił 4,0%). Większość bezrobotnych pozostających w ewidencji urzędów pracy to osoby, które wcześniej pracowały zawodowo. W końcu lutego 2014 r. zbiorowość ta liczyła 2625 osób tj. 90,8% ogółu zarejestrowanych, a przed rokiem 90,7%. W tej grupie 104 osoby, tj. 4,0% utraciło pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy (przed rokiem 6,0%).Bez prawa do zasiłku pozostawało 2453 osób tj. 84,8% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych, wobec 2644 osób tj. 80,5% w lutym
2013 roku.

Liczba osób bezrobotnych, które ukończyły szkołę wyższą, a nie przekroczyły 27 roku życia wynosiła 46 (przed rokiem 48).

W lutym w rejestrach odnotowano 912 osób bez kwalifikacji zawodowych (31,5%) wpisanych do ewidencji bezrobotnych (przed rokiem 725 tj. 22,1%).

Powyżej 50 roku życia zarejestrowanych było 980 osób tj. 33,9% ogółu bezrobotnych (przed rokiem 992 tj. 30,2%).Bez pracy było 412 osób samotnie wychowujących, co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia.

W lutym nowozarejestrowano 28 osób niepełnosprawnych i na koniec miesiąca w rejestrze bezrobotnych było 288 niepełnosprawnych (przed rokiem 293), a wśród nich 117 kobiet.Powiatowy Klub Pracy

W miesiącu lutym 2014 roku z porad indywidualnych w Powiatowym Klubie Pracy w Świdnicy skorzystało 12 osób bezrobotnych.

W dniach od 03 – 21 lutego 2014r. odbyło się szkolenie grupowe z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, w którym wzięło udział 11 osób.

W okresie sprawozdawczym z możliwości nauki obsługi komputera w stopniu podstawowym oraz z dostępu do internetu skorzystało 19 osób.Klub Pracy – OHP

W lutym 2014 r. Klub Pracy-OHP udzielił porad 22 osobom bezrobotnym w tym 9 kobietom.

Liczba poszukujących pracy zarejestrowanych w Klubie to 22 osób bezrobotnych, w tym 9 kobiet.

Do Klubu zgłoszono 20 ofertę na 20 miejsc pracy. Klub skierował do pracy 15 osób – w tym 5 kobiety. Podjęło pracę 10 osób.

W lutym 2014 r. zarejestrowano 20 osób - młodzież w tym 16 dziewcząt.

Odbyły się 2 grupowe spotkania informacyjne pod nazwą „Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy” w formie skróconej Wzięło w nich udział 23 osób w tym 10 kobiet.

Dla młodzieży zorganizowano 1 spotkanie pod nazwą „Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy” w formie skróconej. Wzięło w nim udział 11 uczniów.

Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego Miasta

Jerzy Legut
Świdnica, dnia 26 marca 2014 r.

Sporządziła: A. Fiłonowicz
: ftpum -> pub -> rada -> attachments -> article -> 229


  1   2   3


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna