Wiedza ogólna o statku powietrznymPobieranie 49.25 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar49.25 Kb.
WIEDZA OGÓLNA O STATKU POWIETRZNYM

1

Co to jest współczynnik bezpieczeństwa konstrukcji lotniczej?

Współczynnik bezpieczeństwa n - liczba mówiąca, ile razy naprężenie σ występujące podczas normalnej pracy konstrukcji jest mniejsze od naprężenia niebezpiecznego σn (inaczej dopuszczalne przeciążenia dodatnie i ujemne)2

Co wskazuje przyrząd zwany wariometrem?

Wskazuje prędkość pionową statku, czyli prędkość jego wznoszenia lub opadania3

Czy kompozyty np. z włókien węglowych, grafitowych, szklanych itp. stosowane są w konstrukcjach lotniczych?

Tak, np. do budowy kadłuba, skrzydeł itp.4

Jak nazywa się element pomiarowy (czuły) wysokościomierza?

Puszka aneroidowa5

Klapka wyważająca

Wychylna część steru na krawędzi spływu steru wysokości, ułatwia m.in. utrzymanie statku powietrznego w locie ustalonym (inaczej trymer)6

Usterzenie ogonowe

Przez usterzenie ogonowe rozumie się całość (część ruchomą i nieruchomą) steru kierunku i wysokości7

Elementem pomiarowym (czułym) prędkościomierza jest

Puszka różnicowa8

Co mierzy prędkościomierz jako lotniczy przyrząd pokładowy

Ciśnienie dynamiczne, które jest proporcjonalne do kwadratu prędkości lotu9

Jakie ciśnienie doprowadzane jest do prędkościomierza?

ciśnienie  całkowite i statyczne. Prędkościomierz mierzy ciśnienie dynamiczne, 


dlatego żeby od całkowitego odjąć statyczne, ciśnienie statyczne 
doprowadza się do obudowy przyrządu, w którym znajduje się membrana 
aneroidowa, wewnątrz której mamy ciśnienie całkowite (dyn+stat) - w ten 
sposób ciśnienie statyczne się niweluje i jako pomiar dostajemy 
ciśnienie dynamiczne - proporcjonalne do kwadratu prędkości.

10

Elementem pomiarowym (czułym) wysokościomierza jest

Puszka aneroidowa11

Jakie parametry odczytuje się z wysokościomierza?

Wysokość i ciśnienie12

Kadłub konstrukcji półskorupowej składa się z:

Pokrycia i usztywniającego ją szkieletu, tworzonego przez wręgi i podłużnice (obciążenia zewnętrzne przenoszone są częściowo przez pokrycie oraz częściowo prze szkielet)13

Czy zbiornik balastowy posiada instalację odpowietrzenia?

Tak


14

Czym charakteryzuje się usterzenie ogonowe typu „motylkowego“?

Prawy i lewy ster wysokości oraz statecznik pionowy ze sterem kierunku zastąpione są tylko przez dwa stateczniki z powierzchniami sterowymi, ustawione pod kątem w stosunku do siebie, w kształcie litery V. Nazwa wzięła się od tego, że przypominają dwa skrzydła motyla.15

Jaki kolor mają uchwyty i dźwignie w kabinie obsługiwanej przez pilota?

Zaczep – żółty, hamulec aerodynamiczny – niebieski, trymer – zielony, otwieranie kabiny – biały, zrzut kabiny - czerwony16

Elementem pomiarowym (czułym) prędkościomierza jest

Puszka różnicowa17

Elementem pomiarowym (czułym) wysokościomierza jest

Puszka aneroidowa18

Hamowanie kołami podwozia jest

Hydrauliczno-mechaniczne19

Hamulec aerodynamiczny służy do

Redukują siłę nośną przez zaburzenie przepływu w miejscu ich wysunięcia, 


oraz zwiększają znacznie opór. Czyli zmniejszają doskonałość 
aerodynamiczną.

20

Hamulec aerodynamiczny to

Powierzchnia sterowa, w postaci wysuwających się płyt ze skrzydeł. Stosowane po to aby zwiększyć opór w celu zmniejszenia prędkości (głównie na podejściu do lądowania)21

Instrukcja Użytkowania w Locie Szybowca

Musi znajdować się na pokładzie statku powietrznego w trakcie całego lotu22

Jakie ciśnienie doprowadzane jest do prędkościomierza?

dynamiczne23

Jakie ciśnienie doprowadzane jest do wysokościomierza?

statyczne24

Jakie parametry odczytujemy z wysokościomierza?

Wysokość i ciśnienie25

Kadłub konstrukcji półskorupowej składa się z:

Pokrycia i usztywniającego ją szkieletu, tworzonego przez wręgi i podłużnice (obciążenia zewnętrzne przenoszone są częściowo przez pokrycie oraz częściowo prze szkielet)26

Kadłub o konstrukcji skorupowej składa się z:

Pokrycia przenoszącego całość obciążenia zewnętrznego (konstrukcja bez podłużnic)27

Klapka odciążająca służy do

Zmniejszania sił na sterach i lotkach (inaczej fletner)28

Czy pilot może wykonywać czynności okresowe i potwierdzić wykonanie ich w dokumentach szybowca?

Nie


29

Co wskazuje przyrząd zwany wariometrem?

Wskazuje prędkość pionową statku, czyli prędkość jego wznoszenia lub opadania30

Lotki służą do

Przechylania statku powietrznego w celu wykonania zakrtętu31

Dźwigar jako element konstrukcyjny szybowca

Przyjmuje siły działające na skrzydło lub inne usterzenia32

Na czym polega wychylenie różnicowe lotek?

Lotka wychylana w górę wychyla się pod większym kątem w celu zlikwidowania momentu oporowego lotek.33

Odbiornik GPS używany w szybowcach zasilany jest

Własnym akumulatorem34

Okucia łączące skrzydła z kadłubem i usterzenia ogonowego wykonane są

Z metali, głównie ze stali35

Opracowywanie, zatwierdzanie i wprowadzanie zmian w Instrukcji Użytkowania w Locie

Wydaje producent, zatwierdza prezes ULC.36

Jaki jest rodzaj podwozia w szybowcach?

Koła, płozy37

Jakie jest przeznaczenie klap skrzydłowych?

Zmniejszają prędkość minimalną, co pozwala podchodzić do lądowania i przyziemić z mniejszą szybkością. Pozwalają również podchodzić do lądowania ze zwiększonym kątem przez co zapewniona jest lepsza widoczność pasa38

Radiostacja w czasie nadawania ma możliwość

Nie wiem o co chodzi w tym pytaniu???39

Radiostacje lotnicze pracują

W zakresie VHF od 118 do 136,975 MHz, modulacja amplitudy (dwuwstęgowa modulacja A3E), odstęp międzykanałowy 25kHz (dąży się do wprowadzenia odstępu 8,33kHz co zwiększy liczbę kanałów)40

Radiostacje UKF używane w szybownictwie posiadają

9 lub 720 kanałów41

Skrzydło szybowca

Zostało zaprojektowane w celu wytwarzania siły nośnej42

Stan nadawania lub odbioru radiostacji odbywa się

Wciśnięcie przycisku nadawania43

Świadectwo zdolności do lotu szybowca

Powinno znajdować się na pokładzie statku powietrznego w trakcie lotu44

Układ „miękki“, sterowania mechanizmami sterowniczymi, stanowią

Układ miękki – połączenie sterownicy ze sterami wykonane jest z linek45

Układ „sztywny“, sterowania mechanizmami sterowniczymi, stanowią

Układ sztywny - połączenie sterownicy ze sterami wykonane jest z drążków (popychaczy)46

Ważność świadectwa zdolności do lotu szybowca

Wynosi 12 miesięcy47

Zaczep startowy

Służy do startów i transportu szybowca na ziemi48

Zbiornik balastowy na wodę zabudowany jest

Żywicy epoksydowej49

Blokada szumów (SQ) w radiostacji UKF służy do

Eliminowania szumów na kanale użytecznym50

Blokowanie sterów i lotek

Powinno odbywać się na ziemi podczas transportu szybowców51

Co nazywa się żyroskopem?

Wirująca masa zajmująca stałe położenie  w przestrzeni.52

Co określa busola magnetyczna?

Kurs busoli53

Co wskazuje przyrząd zwany wariometrem?

Wskazuje prędkość pionową statku, czyli prędkość jego wznoszenia lub opadania54

Czy kompozyty np. z włókien węglowych, grafitowych, szklanych itp.są stosowane w konstrukcjach lotniczych?

Tak, np. do budowy kadłuba, skrzydeł itp.55

Jaką pozycję przyjmuje wskaźnik ślizgu zakrętomierza, kiedy informuje o zakręcie skoordynowanym?

Środkową56

Jaki element pomiarowy w prędkościomierzu nazywa się czułym?

Puszka różnicowa57

Blokowanie sterów i lotek

Powinno odbywać się na ziemi podczas transportu szybowców58

Co nazywa się żyroskopem?

Urządzenie wskazujące pochylenie i przechylenie59

Co określa busola magnetyczna?

Kurs magnetyczny60

Jaki element pomiarowy w prędkościomierzu nazywa się czułym?

Puszka różnicowa61

Czy kompozyty np. z włókien węglowych, grafitowych, szklanych itp. są stosowane w konstrukcjach lotniczych?

Tak, np. do budowy kadłuba, skrzydeł itp.62

Jakie ciśnienie doprowadzane jest do wysokościomierza?

Ciśnienie statyczne63

Kadłub o konstrukcji skorupowej składa się z:

Pokrycia przenoszącego całość obciążenia zewnętrznego (konstrukcja bez podłużnic)64

Klapka odciążająca służy do

Zmniejszania sił na sterach i lotkach (inaczej fletner)65

Jakie jest przeznaczenie dźwigara?

Przyjmuje siły działające na skrzydło lub inne usterzenia66

Kompensacja masowa (wyważenie masowe)

Jest to wyważenie sterów w celu uzyskania (większej) wolności od flatteru. Uzyskuje się to przez przesunięcie środka ciężkości steru do osi zawiasu co powoduje obojętność na przeciążenia.67
Wyżej zamieszczone odpowiedzi są efektem przygotowań do egzaminu teoretycznego, szukałem ich w wielu publikacjach oraz w internecie. Jeżeli znajdują się jakiekolwiek błędy przepraszam i proszę o kontakt: marcin16160@yahoo.com Mam nadzieje że odpowiedzi ułatwią przygotowania do egzaminu.


Copyright: Marcin Michalak AEROKLUB OSTROWSKI

Pobieranie 49.25 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna