Wiedza podstawowaPobieranie 22.56 Kb.
Data04.05.2016
Rozmiar22.56 Kb.
Question tags

www.mql.yoyo.pl

WIEDZA PODSTAWOWA
Question tags to krótkie pytania często dodawane na końcu zdań twierdzących i przeczących odpowiadające polskim „prawda?”, „nieprawdaż?”, „nie?”.

♦ Question tags składają się z czasownika posiłkowego, specjalnego lub modalnego (is, are, may,should, have, itp.) i zaimka osobowego (nie można użyć imienia, czy innej nazwy własnej).
♦ Po zdaniu twierdzącym występuje przeczące question tag, po zdaniu przeczącym ma formę

twierdzącą np.:

(+) (-)

They are happy, aren’t they?

(-) (+)

She hasn’t come back, has she?


♦ Znaczenie question tag zależy od intonacji. Jeśli jest rosnąca pytamy naprawdę, natomiast jeśli

opada jedynie oczekujemy potwierdzenia tego co wiemy.


♦ Trzy wyjątki:

 • Zwrot Let’s...: Let’s go, shall we?

 • Tryb rozkazujący: Open the window, will you?, Don’t talk, will you?

 • 1 os. l. poj.: I’m late, aren’t I? ale: I’m not late, am I?WIEDZA ZAAWANSOWANA
♦ Zwróć uwagę na question tag do zwrotu there is…/there are:There are a lot of people, aren’t there? NIE: …, aren’t they?
♦ Pamiętaj, że zdania zawierające wyrazy never, hardly (ever), no, never, noone,

nobody, nothing,

hardly, scarcely, little przeczeniami mimo, że mają formę twierdzącą:

He hardly knows her, does he? She has never been abroad, has she?
Kiedy odwołujemy się do słów nothing i everything używamy it w:

Nothing has been done, has it? Everything is prepared, isn't it?
♦ Kiedy odwołujemy się do słów nobody, somebody i everybody (również everyone, someone, noone)

używamy they w question tags:Nobody came, did they? Somebody drank my beer, didn't they?ĆWICZENIE

eXercise. Dopisz question tags do podanych zdań:


 1. Tom won’t be late, ....................?

 2. You’re tired, ....................?

 3. You’ve got a camera, ....................?

 4. You weren’t listening, ....................?

 5. She doesn’t know Ann, ....................?

 6. Jack’s on holiday, ....................?

 7. She came home late yesterday, ....................?

 8. Jackie and Tom have gone away for the weekend, ....................?

 9. Ann’s applied for the job, ....................?

 10. You can speak German, ....................?

 11. They were talking for ages, ....................?

 12. He won’t mind if I use his phone, ....................?

 13. She used to have a cat, ....................?

 14. It’s a beautiful day, ....................?

 15. Mat has bought a new car, ....................?

 16. There are a lot of people here, ....................?

 17. Let’s go out tonight, ....................?

 18. They will be having dinner now, ....................?

 19. This isn’t very interesting, ....................?

 20. I’m too impatient, ....................?

 21. You wouldn’t tell anyone, ....................?

 22. Listen, ....................?

 23. I shouldn’t have lost my temper, ....................?

 24. Don’t drop that vase, ....................?

 25. He’d never met her before, ....................?

 26. Don’t talk, ....................?

 27. I’m not invited, ....................?

 28. Jane, you haven’t got a pen, ....................?

 29. She’s got a lovely voice, ....................?

 30. She has a lovely voice, ....................?

 31. Nothing has been done, ....................?

 32. Nobody came, ....................?

 33. Everyone enjoyed the party, ....................?

 34. There was a lot of speaking, ....................?

 35. There aren’t any apples, ....................?ANSWERS

1. will he? 2. aren’t you? 3. haven’t you? 4. were you? 5. does she? 6. isn’t he? 7. didn’t she? 8. haven’t they? 9. hasn’t she? 10. can’t you? 11. weren’t they? 12. will you? 13. didn’t she? 14. isn’t it? 15. hasn’t he? 16. aren’t there? 17. shall we? (wyjątek) 18. won’t they? 19. is it? 20. aren’t I? (wyjątek) 21. would you 22. will you? (wyjątek) 23. should I? 24. will you? (wyjątek) 25. had he? (zdanie jest przeczeniem bo zawiera wyraz never) 26. will you? (wyjątek) 27. am I? 28. have you? 29. hasn’t she? (od czasownika have got She’s got…) 30. doesn’t she? (tu występuje zwykły czasownik have) 31. has it? 32. did they? 33. haven’t they? 34. wasn’t there? 35. are there?

Pobieranie 22.56 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna