Wielcy wrocławianie czyli o niezwykłym pastorze, miłośniku wynalazków, wrocławskich malarzach i lekarzu, który kochał sztukę



Pobieranie 34.83 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar34.83 Kb.
Iwona Gołaj

Kulturoznawca, kustosz w Dziale Oświatowym Muzeum Narodowego we Wrocławiu, współautorka przewodnika muzealnego.


Scenariusz zajęć realizowanych w Muzeum Narodowym we Wrocławiu w ramach programu Akademia Orange - 20 282 pomarańcze.


Wielcy wrocławianie czyli o niezwykłym pastorze, miłośniku wynalazków, wrocławskich malarzach i lekarzu , który kochał sztukę

Cele:
- Symboliczna podróż do świata sztuki

- Zaproszenie dzieci ze środowisk defaworyzowanych do instytucji kultury jaką jest muzeum o randze narodowej


- Umożliwienie kontaktu z oryginalnym zabytkiem- obrazem, rzeźbą, sztuką użytkową
- Odkrywanie piękna w dziełach z dawnych epok
- Poznanie historii i współczesności miasta, w którym dzieci żyją w oparciu o opowieści o wielkich wrocławianach
- Wprowadzenie do języka dzieci pojęć z dziedziny sztuki takich jak: portret, pejzaż, weduta, abstrakcja, kolaż oraz kolekcjoner i mecenas

Scenariusz jest próbą pokazania jak w oparciu o zabytki stale eksponowane w galeriach muzealnych opowiedzieć o ważnych mieszkańcach Wrocławia. Złożona historia miasta - z wpisaną w nią wielokulturowością jest idealną płaszczyzną do podejmowania z dziećmi problematyki małej ojczyzny, mojego miejsca na ziemi czy motywu genius loci.

Scenariusz jest tak skonstruowany, że w zależności od potrzeb uczestników lekcji (większa lub mniejsza łatwość koncentracji, ograniczony czas) można wykorzystać go w całości lub wybrać tylko jego część – przeprowadzić zajęcia o wybitnych wrocławianach XVI i XVII wieku bądź o mecenasie nowej sztuki Albercie Neisserze - światowej sławy lekarzu dermatologu, bądź skupić się wyłącznie na dawnych i współcześnie żyjących malarzach wrocławskich.
Przebieg zajęć:
Część 1
Spotkanie odbywać się powinno w dwóch stałych Galeriach Muzeum Narodowego we Wrocławiu: Sztuki Śląskiej XVI- XIX w. i Polskiej Sztuki Współczesnej.

W sposób przystępny - dostosowany do percepcji 7, 8 i 9 letnich dzieci - wyjaśniane są pojęcia: pastor, epitafium, kunstkamera. Wykorzystując zabytki znajdujące się w II i IV sali Śląskiej Sztuki Nowożytnej ( rejestr dzieł podany poniżej w punkcie: materiały) można opowiadać ciekawostki z życia pioniera wrocławskiej reformacji, doktora teologii i proboszcza kościoła św. Marii Magdaleny Johannesa Hessa oraz zaprezentować kuriozum czyli portret Wolfganga Scharschmidta - adwokata, miłośnika wynalazków a przede wszystkim właściciela Ogrodu Wodnego- głównej atrakcji Wrocławia przełomu XVII i XVIII wieku. Na odwrocie tego obrazu ukryty jest mechanizm zegarowy, poruszający dawniej źrenicami portretowanego.

Następnie w oparciu o dzieła prezentowane w tej samej Galerii- w sali XI i przylegającym do niej korytarzu – przybliża się dzieciom postać Alberta Neissera ( 1855 - 1916) - wybitnego dermatologa i wenerologa (odkrywcy tzw. dwoinek Neissera). Jego żona Toni (1861 – 1913), z domu Kauffmann- córka bogatego przemysłowca - wniosła duże zasoby finansowe do wspólnego majątku. Dzięki temu małżonkowie mogli rozwijać swoje zainteresowania muzyczne i pasje kolekcjonerskie, a także wspierać młodych twórców nowej sztuki, których prace prezentowane są obecnie w Galerii wrocławskiego Muzeum (bracia Fritz i Erich Erlerowie, wybitny rzeźbiarz Theodor von Gosen i Max Wislicenus - pionier modernizmu w środowisku wrocławskiej Szkoły Sztuki).

Ostatni fragment lekcji muzealnej realizowany w Galerii Sztuki Śląskiej XVI – XIX w. i na Wystawie Polskiej Sztuki Współczesnej (zgodnie z wcześniejszymi uwagami może być traktowany fakultatywnie) dotyczy malarzy działających w XIX - wiecznym Wrocławiu oraz artystów związanych z naszym miastem współcześnie. Wprowadza się pojęcia - pejzaż, weduta (widok miasta), portret, instalacja, abstrakcja i kolaż. Uczestnicy spotkania prowokowani są do samodzielnych porównań dawnej i współczesnej sztuki Wrocławia. Proszeni są o zestawienie - widoku Kościoła św. Marii Magdaleny z !867 autorstwa Adelberta Woelfla z instalacją Jerzego Kaliny Przejście (której replika w brązie znajduję się na skrzyżowaniu ulic Piłsudzkiego i Świdnickiej we Wrocławiu) – oraz pejzaży Dresslera i Gertrudy Staats z pracami artystów współczesnych: abstrakcjami Józefa Hałasa, kolażami Geta- Stankiewicza i obrazami zwolennika koloryzmu Eugeniusza Gepperta.

Część 2
Przez kolejne 30 minut zajęć dzieci uczestniczą w zabawie plastycznej:



  1. Wykonują autoportrety z „ruchomymi oczami”




  1. Tworzą obrazy o dowolnej tematyce i odpowiednio dobranej technice - próbując naśladować manierę wybranego artysty.

Po rozłożeniu wszystkich prac wspólnie staramy się odgadnąć ile jest wśród nas „Hałasów”, „Woelflów” czy „Dresslerów”.


Uczestnicy: dzieci z klas I-III ze szkół podstawowych
Miejsce: Muzeum Narodowe we Wrocławiu
Materiały:
Część 1 zajęć
Zabytki z Galerii Sztuki Śląskiej XVI-XIX w.
Sala II – Obraz anonimowego malarza wrocławskiego . Tablica Prawa i Łaski z epitafium Johannesa Hessa( zm.1547)

Deska świerkowa, tempera, olej;

Pochodzi z kościoła św. Marii Magdaleny we Wrocławiu
Sala IV- cała niewielka ekspozycja zaaranżowana w taki sposób, aby naśladowała popularne od XVII do połowy XIX w. gabinety sztuki i osobliwości w tym:

Obraz anonimowego malarza śląskiego. Portret Wolfganga Scharschmidta,1678

Olej, płótno naklejone na deskę

Pochodzi z biblioteki św. Bernardyna we Wrocławiu

Reprodukcja widoku renesansowego ogrodu Laurentiusa Scholtza (1552- 1599) z ulicy Wierzbowej we Wrocławiu

Sala IX - Ernst Resch

(ur.1807 1wMiśni,zm.1864 we Wrocławiu)

Portret dzieci, 1839)

Olej, Płótno

Dawniej w pałacu w Biedrzychowicach ( Friedersdorf)
Sala X - Adelbert Woelfl

(ur.1823 w Ząbkowicach Śląskich,zm1896 we Wrocławiu)



Kościół św. Marii Magdaleny we Wrocławiu, 1867

olej, płótno

- Adolf Dressler

(ur.1833 we Wrocławiu,zm.1881 tamże)



Wnętrze lasu, po 1864

Olej, płótno

Zakupiony w 1992
- Gertruda Staats

(ur.1859 we Wrocławiu,zm.1938 tamże)



Kwitnąca Łąka,ok.1895

Olej, karton na desce

Depozyt Muzeum Narodowego w Warszawie

Sala XI - Fritz Erler

(ur.1868 w Ząbkowicach Śląskich,zm.1940w Holzhausen)

Portret RafałaMaszkowskiego,1897

Olej, płótno

Zakupiony w 1957
- Erich Erler

(ur.1870 w Ząbkowicach Śląskich,zm1946 w Icking k. Monachium)



Zmierzch,

Olej, płótno

Depozyt Muzeum Narodowego w Poznaniu

- Theodor von Gosen

(ur.1873 w Augsburgu,zm.1943 we Wrocławiu)

Aretuza,1936

Brąz, patyna ciemnobrązowa

Korytarz - Max Wislicenus

(ur. 1861 w Weimarze,zm.1957 w Pillnitz k. Drezna)

Wanda Bobrowicz

(ur. 1878 w Grodzisku Wielkopolskim, zm.1954 w Pillnitz k. Drezna)

Gobelin „Noc”,1908

Wełna, bawełna

Dar z 1993 Claudii Sprengell, wnuczki Maxa Wislicenusa

Fotografia obrazu Fritza Erlera Portret Alberta Neissera w kitlu,1908 oraz tego samego autora wizerunek Toni Neisser- żony lekarza


Współczesne zdjęcie Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Akademii Medycznej we Wrocławiu przy ul. Chałubińskiego

Obiekty ze Stałej Wystawy Polskiej Sztuki Współczesnej:


Sala IV – Eugeniusz Geppert

(ur.1890 we Lwowie,zm.1979 we Wrocławiu)



Błękitny obraz, 1967

Olej, płótno

Józef Hałas

(ur.1927 w Nowym Sączu)

Góra P-N,1987

Olej, płótno


Sala X – Jerzy Kalina

(ur. 1944 w Garwolinie)



Przejście,1977

14 rzeźb, technika własna

Dar autora
Korytarz Galerii – Eugeniusz Get- Stankiewicz

(ur. w Oszmianie k. Wilna)



Autocollage I 1982 - 1988

Autocollage II 1987 - 1992

Część 2 zajęć (warsztat plastyczny)


Karton, sztalugi, kredki, pastele, farba akwarelowa i tempera, pędzle, nożyczki


Czas: 1- 1.5 godz.
Bibliografia (wybór)
1) Gołaj Iwona, Wojturski Grzegorz, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Przewodnik, Wrocław 2006

2) Encyklopedia Wrocławia, Wrocław 2000

3) Brzezowski Wojciech, Ogrody miast śląskich w okresie baroku, Biblioteka Internetowa Politechniki Krakowskiej

4) Adelbert Woelfl 1823- 1896,wstęp i oprac. katalogu; Piotr Łukaszewicz, Wrocław 1993

5) Piotr Łukaszewicz, Anna Kozak, Obrazy natury. Adolf Dressler i pejzażyści śląscy drugiej połowy wieku XIX, Wrocław 1997

6) Od Otto Muellera do Oskara Schlemmera. Artyści wrocławskiej Akademii, Wrocław 2003

7) Albert Neisser (1855 – 1916).Kolekcjoner i mecenas sztuki, Wrocław 2005

8)Mariusz Hermansdorfer, Artyści Wrocławia 1945 – 1970, Wrocław 1996

9) Mariusz Hermansdorfer, Wrocławskie impresje, Wrocław 2004

Spis ilustracji do scenariusza:


1/ Obraz anonimowego malarza śląskiego. Portret Wolfganga Scharschmidta,1678

2/ Ernst Resch. Portret dzieci, 1839

3/ Gertruda Staats. Kwitnąca Łąka,ok.1895

4/ Fritz Erler. Portret Alberta Neissera w kitlu,1908

5/ Eugeniusz Geppert Błękitny obraz, 1967

6/ Eugeniusz Get- Stankiewicz. Autocollage II, 1987 - 1992

7/ Zdjęcie z zajęć w MNWr umieszczone na stronie: htp:/ www.sp.80.wroc.pl /


Uwagi:

Scenariusz jest próbą pokazania wielkich wrocławian- poprzez zabytki Muzeum Narodowego we Wrocławiu - od czasów nowożytnych po współczesność.

Realizując go z dziećmi najmłodszymi ( pierwsza klasa szkoły podstawowej) wybierałam te elementy, które wzmagały naturalną ciekawość dzieci. Pokazywałam głównie gabinet osobliwości z wizerunkiem Scharschmidta z „ruchomymi oczami”, portret dzieci Rescha pejzaże jesienne Dresslera i Kwitnącą łąkę Gertrudy Staats.

W Galerii Polskiej Sztuki Współczesnej odwoływałam się do tych dzieł, których repliki znane są większości dzieciom z autopsji czyli do Przejścia Jerzego Kaliny ( instalacja w brązie znajdująca się na skrzyżowaniu ulic Piłsudzkiego i Świdnickiej) czy do reliefu Zrób to sam Eugeniusza Geta – Stankiewicza (wersja kamienna tego obiektu zdobi „Kamieniczkę Jaś” na wrocławskim Rynku).

Natomiast w przypadku grupy Romów okazało się, że należy zwrócić uwagę na kwestie podstawowe – wytłumaczyć idee kolekcjonerstwa w ogóle i potrzebę odpowiedniego zachowania w instytucji publicznej.

Wydawało się również, że dzieci nie posiadły wystarczających kompetencji językowych - zastosowałam więc zasadę „mniej słów, więcej oglądania”. Skupiliśmy się wobec tego na walorach formalnych pokazywany prac: kształcie, kolorze, grze światła i cienia. Dopiero to stało się pretekstem do „przemycenia” właściwych treści lekcji.







: files -> framework -> documents uploadFile
documents uploadFile -> Scenariusz zajęcia umuzykalniającego wg E. E. Gordona „przyrodnia siostra, przyrodni brat audiacje wariacje z muzyką
documents uploadFile -> Magiczne koło Mandali” – scenariusz zajęć dla klasy 1 Szkoły Podstawowej Cele
documents uploadFile -> Cztery pory roku w jednej głowie Giuseppe Arcimboldo” – scenariusz zajęć dla klasy 2 Szkoły Podstawowej Cele
documents uploadFile -> Krzysztof Zemło absolwent reżyserii Akademii Teatralnej w Warszawie Wydziału Krzysztof Zemło
documents uploadFile -> Cele: Przybliżenie dzieciom różnych funkcji mostów, kładek i wiaduktów i ich znaczenia w dawnych czasach i współcześnie
documents uploadFile -> Temat : Mosty, mostki I kładki Wrocławia
documents uploadFile -> Scenariusz zajęć Warsztaty fotograficzno-filmowe




©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna