Witaj!!! Dziękujemy za chęć zgłoszenia materiałów do programu. Masz dwie drogi wysyłki materiałówPobieranie 17.71 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar17.71 Kb.
Witaj!!! Dziękujemy za chęć zgłoszenia materiałów do programu.

Masz dwie drogi wysyłki materiałów:

 1. Wyślij nam materiały i podpisany formularz na maila: lata90@atmgrupa.pl

 2. Wyslij nam materiały i podpisany formularz na adres:

ATM GRUPA - program LATA 90, Wał Miedzeszyński 384, 03-994 Warszawa
Pozdrawiamy serdecznie i dziękujemy!!! Redakcja Programu LATA 90

___________________________________________________________________________________________

FORMULARZ ZGŁOSZENIA MATERIAŁÓW W CELU WYKORZYSTANIA W RAMACH AUDYCJI TELEWIZYJNEJ

(prosimy wypełnić czytelnie drukowanymi literami)

…………………………………………………………………..

(miejscowość i data)DANE UCZESTNIKA

 1. Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………………………………….. .
 1. Data urodzenia ……………………………………………………………………………………………………………….. .
 1. Adres zamieszkania …………………………………………………………………………………………………………… .
 1. Adres poczty elektronicznej …………………………………………………………………………………………………. .
 1. Numer telefonu ……………………………………………………………………………………………………………………. .


INFORMACJE O ZAWARTOŚCI KAŻDEGO MATERIAŁU

 1. Rodzaj materiału (np. nagranie video, fotografia) …………………………………………………….
 1. Opis zawartości materiału (przybliżony czas zdarzenia, miejsca zdarzenia, opis zdarzenia)

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 1. Informacja o osobach, których wizerunki zostały przedstawione w Materiałach (do uzupełnienia w miarę możliwości i wiedzy posiadanej przez Uczestnika):

 1. Imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, telefon kontaktowy

………………………………………………………………………………………………………………..………………… 1. Imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, telefon kontaktowy

…………………………………………………………………………………….……………………………………………… 1. Imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, telefon kontaktowy

………………………………………………………………………………………………………………………………………


DODATKOWE OŚWIADCZENIA

Ja, niżej podpisany Uczestnik naboru Materiałów organizowanego przez ATM Grupa S.A. oświadczam co następuje: 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym dla celów związanych z przeprowadzeniem naboru Materiałów w zakresie określonym Regulaminem (zgodnie z Ustawą z dnia 29. 08. 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014, poz. 1182 z późniejszymi zmianami).

 2. Od daty przesłania do Organizatora Materiałów, udzielam Organizatorowi zgody na korzystanie z Materiałów i mojego wizerunku w zakresie określonym Regulaminem.

PODPIS: ………………………………………………………………………………………………………………………………………


ZAŁĄCZNIK NR 2

………………………………………………….

(miejscowość, data)

Ja, niżej podpisana/podpisany:


……………………………………………………………………………………………………………………………………… (imię i nazwisko, PESEL)

wrażam zgodę ATM Grupa S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich (zgodnie z przepisem art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. 2000, Nr 80, poz. 904 ze zm.) na wykorzystanie mojego wizerunku utrwalonego w nagraniach video/fotografiach, przekazanych przez …………………………………………………….…………………………………………….. ( imię , nazwisko ) na rzecz ATM Grupa S.A. na włączenie go do utworu audiowizualnego pod roboczym tytułem „Lata 90”.


Moja zgoda dotyczy także takiego włączenia nagrań video/fotografii, które to włączenie ujawni, pośrednio lub bezpośrednio, moją tożsamość.
Niniejsza zgoda udzielona jest bez żadnych ograniczeń czasowych ani terytorialnych.
Zgoda dotyczy także wykorzystania wyżej wskazanych materiałów i wizerunku we fragmentach utworu audiowizualnego, w tym wykorzystywanych dla celów promocji i reklamy tego utworu, ATM Grupa S.A. albo osób trzecich korzystających z utworu audiowizualnego.

PODPIS: ………………………………………………………………………………………………………………………………………
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna