Witamy na interaktywnym szkoleniu dla użytkowników CareTrack przeznaczonym dla pracowników serwisuPobieranie 107.9 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar107.9 Kb.
1034004_01

Witamy na interaktywnym szkoleniu dla użytkowników CareTrack przeznaczonym dla pracowników serwisu.

Szkolenie to jest przeznaczone dla pracowników serwisu, którzy będą obsługiwać CareTrack do celów serwisowych i korzystać z niego w ramach swojej codziennej pracy.
Pierwsza lekcja zawiera najbardziej podstawowe informacje na temat CareTrack i jego działania.
1057873_1.mp3

A więc przejdźmy dalej. Po ukończeniu kursu powinieneś posiadać następujące umiejętności:


1057873_2.mp3

  • Opis technologii i korzyści oferowanych przez CareTrack

1057873_3.mp3  • Instalacja i aktywacja CareTrack.

1057873_4.mp3  • Diagnostyka CareTrack.

1057873_5.mp3  • A także wyszukiwanie potrzebnych informacji o pojazdach za pomocą portalu CareTrack.

1023219_01

Zapraszamy do szybkiego zapoznania się ze sposobem poruszania się w obrębie kursu.
1023219_02

Za pomocą przycisku "Tekst" można w każdym momencie włączyć lub wyłączyć tekst czytany przez lektora.


1023219_03

Klikaj tutaj, aby przechodzić do przodu lub do tyłu pomiędzy poszczególnymi stronami.


1023219_04

Możliwe jest również poruszanie się za pomocą klawiszy strzałek.


1023219_05

To jest menu nawigacyjne, które możesz otworzyć w dowolnym momencie, by wybrać inną stronę lub lekcję. Zapoznamy się teraz z jego zawartością i funkcjami.


1023219_06

Poszczególne lekcje są zaznaczone symbolem umieszczonym przed tematem, a bieżąca strona jest zaznaczona kolorem czerwonym.


1023219_07

Tutaj możesz przewijać zawartość kursu, a do zamykania menu nawigacyjnego służy kwadracik "Zamknij".


1023219_08

W dowolnym momencie możesz zatrzymać prezentację kursu, naciskając przycisk "Pauza".


1023219_09

Po naciśnięciu przycisku "Pauza" pojawia się przycisk "Odtwórz ponownie". Przycisk ten pozwala ponownie odtworzyć bieżącą stronę.


1023219_10

Możesz kliknąć znak zapytania, aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu korzystania z tego programu.

Aby zamknąć program, kliknij tutaj.
1023219_11

Kliknij tutaj, by kontynuować prezentację kursu. Dziękujemy za czas poświęcony na zapoznanie się z tym krótkim wprowadzeniem.


1034005_01

A zatem co to jest CareTrack?


1034005_02

CareTrack to system telematyczny firmy Volvo Construction Equipment, który umożliwia dealerom i klientom zdalny dostęp do informacji dotyczących maszyn Volvo.


1034005_03

Informacje wyświetlane na tablicy rozdzielczej maszyny, takie jak alarmy i ostrzeżenia, oraz wybrane dane maszyny, do których dealer Volvo ma dostęp za pomocą MATRIS, mogą być również widoczne na ekranie komputera właściciela maszyny


1034006_01

Telematykę można zdefiniować jako interaktywną wymianę informacji za pośrednictwem sieci bezprzewodowej w celu monitorowania i zarządzania pracą maszyn w terenie. Po zamontowaniu w maszynie urządzeń obsługujących CareTrack i aktywacji konta CareTrack można ustalić położenie maszyny, które razem z danymi maszyny może zostać przesłane do bazy danych CareTrack za pośrednictwem systemu komunikacji naziemnej lub satelitarnej.


1034006_02

Serwis nie potrzebuje żadnego oprogramowania, a jedynie zwykłego komputera PC z dostępem do Internetu. Wszystkie informacje przesłane do bazy danych są dostępne na stronie internetowej CareTrack po podaniu nazwy użytkownika i hasła.


1034010_01

Ale w jakim celu używać CareTrack? Zasadniczo,


1034010_02

CareTrack udostępnia szczegółowe informacje dotyczące lokalizacji maszyn,


1034010_03

parametrów ich pracy


1034010_04

oraz tego, czy wymagają uwagi – a wszystko to za jednym kliknięciem, w komfortowych warunkach biura.


1057901_01

CareTrack jest oferowany w dwóch wersjach: Basic oraz Advanced.


1057901_02

CareTrack Basic można zainstalować w dowolnej maszynie: marki Volvo lub innej, a także w furgonach i samochodach serwisowych. CareTrack Basic zawiera następujące funkcje:


1057901_03

Dane przesyłane w czasie rzeczywistym pozwalają ustalić dokładną lokalizację maszyny, stan silnika i łączną liczbę motogodzin.


1057901_04

CareTrack udostępnia codzienne raporty dotyczące wykorzystania maszyn, zawierające przejrzysty przegląd czynności wykonanych w ciągu poprzedniego dnia. Klient może również zamówić raporty dzienne, tygodniowe i miesięczne, które będą przesyłane automatycznie pocztą elektroniczną.
1057901_05

Funkcja Geofence oznacza, że klient może wyznaczyć granice geograficzne obszaru, w którym muszą pracować maszyny. W razie złamania tej zasady, CareTrack natychmiast wysyła alarm pocztą elektroniczną i jako wiadomość SMS.

1057901_06

Za pomocą funkcji Timefence klient określa, w jakich godzinach w ciągu dnia i w które dni tygodnia maszyna może pracować. Także tutaj w razie złamania zasad określonych przez klienta, CareTrack natychmiast wysyła alarm pocztą elektroniczną i jako wiadomość SMS.
1057901_07

Funkcja przypomnień o serwisie i historii serwisu pozwala klientowi skonfigurować CareTrack w taki sposób, by wysyłał przypomnienia pocztą elektroniczną i jako wiadomość SMS. Można również obejrzeć historię serwisu każdej z maszyn.
1057901_08

Funkcja planowania wymiany części pomaga klientom zaplanować przyszłe wymiany części w poszczególnych maszynach (np. filtrów, części eksploatacyjnych) i przypomina o terminach wymiany.
1057901_09

Przygotowane raporty można pobrać w celu wydrukowania lub przesłania pocztą elektroniczną.
1057901_10

CareTrack Advanced to wersja przystosowana specjalnie do maszyn firmy Volvo Construction Equipment. Zawiera ona wszystkie funkcje wersji Basic i wiele innych.


1057901_11

Można na przykład odczytać poziom paliwa w każdej maszynie.


1057901_12

Funkcja raportów dotyczących wykorzystania i parametrów pracy maszyn pozwala sporządzać codzienne raporty podsumowujące działania całego parku maszyn klienta oraz porównywać parametry i wydajność poszczególnych maszyn (lub zmian roboczych). Decyzja o okresie czasu objętym raportami należy do klienta. Klient może również subskrybować wybrane raporty.


1057901_13

Klient może otrzymywać alarmy i ostrzeżenia, gdy tylko się pojawią:

- pocztą elektroniczną lub jako wiadomość SMS.

- W ten sposób można od razu dowiedzieć się o ewentualnych problemach z płynem chłodzącym, olejem itp. Alarmy te są również rejestrowane przez CareTrack w celu późniejszej prezentacji i potwierdzenia.
1057901_14

Funkcja zdalnej diagnostyki umożliwia przeprowadzenie diagnostyki każdej z maszyn przed wizytą technika serwisu na placu robót. W ten sposób można mieć pewność, że w momencie rozpoczęcia pracy przy maszynie dostępne będą odpowiednie części, co pozwala ograniczyć do minimum czas spędzony przez technika na miejscu i maksymalnie skrócić przestój. Dealer może również zaplanować czynności serwisowe i obsługowe na podstawie uzyskanych zdalnie informacji – zarówno w wersji CareTrack Advanced, jak i Basic.
1057901_15-

I wreszcie z maszyny mogą być przesyłane odczyty analiz MATRIS. Klient może uzyskać dane historyczne i analizę parametrów pracy każdej z maszyn w postaci czytelnych wykresów.


1057874_01.mp3

Konfigurację i działanie CareTrack można opisać w następujący sposób:


1057874_02.mp3

Satelity systemu GPS pozwalają określić dokładną lokalizację maszyny.


1057874_03.mp3

Na żądanie maszyna wyposażona w CareTrack przesyła następujące informacje: lokalizacja wg systemu GPS, dane o maszynie uzyskiwane w czasie rzeczywistym oraz inne informacje zbierane raz na 24 godziny. Dane te są przekazywane za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej GSM. Jeżeli usługa ta jest dostępna w danej sieci komórkowej, dane są przesyłane za pośrednictwem protokołu GPRS, który może być nawet 5 razy szybszy od protokołu GSM.


1057874_04.mp3

Natomiast w drugiej kolejności, w przypadku gdy w miejscu, gdzie znajduje się maszyna, nie ma zasięgu sieci GSM, dane są przesyłane z wykorzystaniem łączności satelitarnej. Oczywiście wymaga to odpowiedniej konfiguracji sprzętowej, która umożliwi komunikację satelitarną. Ten typ komunikacji jest wolniejszy od transmisji za pośrednictwem sieci GSM/GPRS. Łączność satelitarna może być jednak wykorzystywana w razie niedostępności sieci GSM/GPRS, o ile zezwalają na to miejscowe przepisy prawa.


1057874_05.mp3

Dane są przetwarzane w bazie danych gromadzącej informacje o maszynach. Klient otrzymuje informacje o maszynach za pośrednictwem bezpiecznego połączenia internetowego.


1057875_01

Przyjrzyjmy się teraz komponentom sprzętowym CareTrack, które można zamontować w maszynie.


Jak wspomnieliśmy wcześniej, zależnie od warunków, w których pracuje maszyna, można zdecydować się na korzystanie tylko z sieci GSM lub z sieci GSM w połączeniu z siecią satelitarną. Zależnie od wybranego systemu, wymagane jest zamontowanie różnych elementów.
1057875_02

W przypadku komunikacji za pośrednictwem sieci GSM, wymagane komponenty to:


1057875_03

  • Elektroniczna jednostka sterująca o nazwie W-ECU

1057875_04

Oraz zintegrowana antena GSM i GPS
1057875_05

W przypadku komunikacji za pośrednictwem sieci GSM i sieci satelitarnej, wymagane komponenty to:


1057875_06

Ta sama jednostka sterująca W-ECU co w przypadku wersji GSM i modem satelitarny.


1057875_07

Antena GSM/GPS


1057875_08

I antena satelitarna


1057876_01

Jednostka sterująca ECU obsługująca CareTrack jest obecnie montowana fabrycznie we wszystkich maszynach Volvo należących do kategorii GPPE (maszyny produkcyjne ogólnego przeznaczenia) oraz w równiarkach samojezdnych. Dla wszystkich pozostałych maszyn firmy Volvo CE wyposażenie to jest oferowane jako opcja posprzedażna. Umiejscowienie poszczególnych elementów zmienia się zależnie od typu maszyny i wybranej konfiguracji CareTrack.


1057876_02

W maszynach GPPE i równiarkach samojezdnych firmy Volvo CE jednostka sterująca W-ECU jest zwykle montowana w kabinie.


1057876_03

CareTrack wykorzystuje informacje i sygnały diagnostyczne przesyłane za pośrednictwem szyny danych J1587. Szczegółowe informacje na temat połączeń szyny danych i zasilania zostały zamieszczone w odpowiedniej literaturze serwisowej.


1057876_04

W większości maszyn zintegrowana antena GPS/GSM znajduje się na dachu, czasami pod plastikową osłoną. Może być ona jednak również zamontowana na wsporniku, w miejscu widocznym z zewnątrz lub na przykład w przedziale silnika.


1057876_05

Maszynę wyposażoną w modem satelitarny można łatwo rozpoznać po antenie satelitarnej. Znajduje się ona na dachu, co zapewnia najlepszą łączność. W celu uniknięcia zakłóceń z odbiornika radiowego lub innego wyposażenia elektronicznego, podczas montowania CareTrack jako opcji posprzedażnej trzeba dokładnie przestrzegać instrukcji instalacji.


1032828_01.mp3

W tej części szkolenia dotyczącego CareTrack dowiesz się, w jaki sposób zarejestrować maszynę wyposażoną w sprzęt CareTrack, która nie została jednak jeszcze aktywowana.


Przedstawione tu kolejne kroki są bardzo ważne, a pominięcie któregoś z nich może spowodować, że rejestracja maszyny nie powiedzie się.
To z kolei może spowodować, że dane z maszyny nie będą odbierane przez CareTrack i konieczne będzie zwrócenie się o pomoc do działu pomocy technicznej CareTrack.
1032117_01.mp3

Niezależnie od tego, czy CareTrack jest zainstalowany fabrycznie, czy jest to opcja posprzedażna, przed rozpoczęciem jego użytkowania wymagana jest rejestracja. Aby zarejestrować maszynę i aktywować abonament, trzeba zalogować się w portalu CareTrack dostępnym za pośrednictwem bezpiecznego połączenia internetowego.


1032117_02.mp3

W menu Administracja administrator dealera może rejestrować nowe maszyny, zarządzać istniejącymi maszynami i usuwać je. Ważne jest, aby rejestrowana maszyna znajdowała się na zewnątrz, a wyłącznik zapłonu znajdował się w położeniu jazdy przez co najmniej 30 minut, gdy przeprowadzana jest rejestracja. W przypadku korzystania z modemu satelitarnego, może to czasami zabrać więcej czasu.


1032118_01.mp3

Aby zarejestrować nową maszynę, kliknij zakładkę Maszyny i wybierz opcję Dodaj.


1032119_01.mp3

Ważne jest, by wybrać prawidłowy typ sprzętu. W ramach tego szkolenia będziemy zajmować się wyłącznie wyposażeniem w wersji zaawansowanej. Jeżeli potrzebujesz informacji na temat wyposażenia w wersji podstawowej (Basic), skontaktuj się z działem pomocy technicznej zajmującym się oprogramowaniem.


1032120_01.mp3

Po wybraniu prawidłowego typu sprzętu pojawi się ten ekran.


1032121_01.mp3

Pierwszym krokiem jest wprowadzenie numeru ID podwozia.

ID podwozia TRZEBA wprowadzić bez spacji, przy czym symbol typu maszyny zawiera do 5 znaków, a numer seryjny składa się z 6 znaków. Zobacz przykłady.
1032121_02.mp3

W przypadku maszyn kompaktowych, starszych maszyn Volvo oraz maszyn firm innych niż Volvo i pojazdów serwisowych, numer „ID podwozia” musi zostać wygenerowany przez VCADS Pro podczas instalacji zestawu CareTrack.

Numer ID podwozia należy wprowadzić na przykład jako CT1000025.
Przyjrzyj się także kolejnym przykładom:
L220F o numerze seryjnym 8231.....wprowadzić jako L220F008231

EW180B o numerze seryjnym 759999.....wprowadzić jako EW180759999

ECR145C o numerze seryjnym 235689.....wprowadzić jako CR145235689

FC3329C o numerze seryjnym 110011.....wprowadzić jako F3329110011

PL7015C o numerze seryjnym 110021.....wprowadzić jako P7015110021&
1032122_01.mp3

Po wprowadzeniu numeru ID kliknij poza polem ID podwozia.


1032122_02.mp3

Jeżeli numer ID podwozia został wprowadzony prawidłowo, pola Marka, Linia Produktów i Model będą wyświetlone na szaro.


1032122_03.mp3

W przypadku maszyn kompaktowych, starszych maszyn Volvo oraz maszyn firm innych niż Volvo i pojazdów serwisowych pola te trzeba wybrać i wypełnić ręcznie.


1032123_01.mp3

Jeżeli zostanie podjęta próba zarejestrowania maszyny, która jest niezgodna z zainstalowanym sprzętem lub numer ID podwozia zostanie prowadzony nieprawidłowo, pojawi się pokazany tu komunikat.


1032124_01.mp3

Jeżeli numer ID podwozia został wprowadzony prawidłowo, a mimo to pojawi się ten komunikat, szczegółowe informacje na temat postępowania można znaleźć w części Diagnostyka systemu PROSIS poświęconej danej maszynie lub uzyskać w dziale pomocy technicznej zajmującym się oprogramowaniem.


1032125_01.mp3

Pole Kompensacja motogodzin należy pozostawić puste. CareTrack ustali tę wartość automatycznie.


1032125_02.mp3

W przypadku maszyn kompaktowych, starszych maszyn Volvo oraz maszyn firm innych niż Volvo i pojazdów serwisowych, należy wprowadzić rzeczywistą liczbę godzin pracy silnika w momencie rejestracji i zaznaczyć kratkę Wyzeruj motogodziny.


1032126_01.mp3

Teraz nadaj maszynie nazwę i wypełnij odpowiednio pozostałe pola. Wybierz żądany rodzaj abonamentu – Podstawowy lub Zaawansowany.


1032126_02.mp3

Abonament zaawansowany jest dostępny tylko w kompatybilnych maszynach GPPE (wyposażonych w Contronics).

Teraz wybierz prawidłową strefę czasową; jest to istotne dla działania funkcji stref Geofence i okresów Timefence.
1032126_03.mp3

Kliknij przycisk Zapisz. Maszyna zostanie dodana do grupy specjalnej Nieprzypisane lub do grupy, którą wybrałeś podczas rejestracji.


1032126_04.mp3

Oto drobna wskazówka: nadając nazwę maszynie użyj nazwy klienta, co ułatwi wyszukanie wszystkich maszyn należących do jednego klienta, np. L150E 12345 Skanska Sp. z o.o. Pole Uwagi do maszyny można wykorzystać do zanotowania numeru telefonu komórkowego operatora, który przyda się w razie konieczności skontaktowania się z nim w celu umówienia wizyty w terenie.


1032829_01.mp3

Wiesz teraz, jakie kroki należy wykonać podczas rejestrowania nowych maszyn w CareTrack.

Po prawidłowym zarejestrowaniu maszyny, gdy dostępny jest silny sygnał GSM/GPRS, zażądaj aktualizacji danych z maszyny, a po upływie 5 do 10 minut powinna ona pojawić się na mapie w Twoim komputerze.

Pierwszy raport dzienny zostanie przesłany tuż po pierwszym uruchomieniu maszyny w następnym dniu roboczym.

Należy pamiętać o tym, że w przypadku korzystania z satelitarnej transmisji danych, aktualizacja położenia zabiera więcej czasu, czasami nawet kilka godzin.
1032829_02.mp3

Przejdź teraz do dalszej części szkolenia, aby nauczyć się w pełni wykorzystywać w codziennej pracy możliwości oferowane przez CareTrack.


1057885_01.mp3

Oczywiście pewne rzeczy mogą się nie udać. W tej części pokażemy, z jakich narzędzi należy skorzystać, by rozwiązać ewentualne problemy z CareTrack.


1057885_02.mp3

Do celów diagnostycznych dostępne są dwa rodzaje sygnalizacji usterek:


1057885_03.mp3

Kody usterek SAE, to znane Ci kody, które można odczytać za pomocą VCADS Pro lub zobaczyć na tablicy rozdzielczej maszyny.


1057885_04.mp3

Na jednostce sterujące W-ECU znajdują się sygnalizacyjne diody LED, które pomagają w określeniu stanu CareTrack.


1057885_05.mp3

Usterka CareTrack prowadzi w prawie każdym przypadku do problemów z łącznością.

Użytkownik nie może na przykład dokonać aktualizacji stany maszyny w portalu CareTrack. W pewnych przypadkach operator może także zobaczyć kod usterki na wyświetlaczu informacyjnym, na przykład MID142, W-ECU; PSID4. Natomiast w systemie informacji diagnostycznych w PROSIS można łatwo znaleźć objaśnienia do kodów błędów związanych z CareTrack. Do skutecznej diagnostyki usterek zaleca się korzystanie z VCADS Pro, a w niektórych przypadkach jest to nawet konieczne.
1057886_01

Dwie diody LED umieszczone na płytce obwodów jednostki sterujące W-ECU umożliwiają łatwą diagnostykę.


1057886_02

Częstotliwość migania diody LED widocznej na ściance jednostki sterującej W-ECU, na której znajdują się złącza, sygnalizuje stan tej jednostki.


1057886_03

Gdy dioda LED miga z częstotliwością dziesięciu impulsów na sekundę, oznacza to, że jednostka ECU znajduje się w trybie roboczym.


1057886_04

Jedno mignięcie na sekundę oznacza, że jednostka ECU rozpoczyna pracę.


1057886_05

Podczas pobiegania oprogramowania dioda LED miga dwa razy na sekundę.


1057886_06

Po zdjęciu gumowej zatyczki w pokrywie jednostki ECU można zobaczyć diodę LED sygnalizującą stan układu GPS. Częstotliwość migania tej diody sygnalizuje, czy układ ma łączność z satelitą czy nie.


1057886_07

Jedno mignięcie na sekundę oznacza, że w danym momencie nie jest dostępny żaden satelita.


1057886_08

Dwa mignięcia na sekundę oznaczają, że układ nawiązuje łączność z satelitą.


1057886_09

Natomiast ciągłe światło oznacza, że łączność z satelitą jest nawiązana i jednostka ECU odczytuje dane.


1057887_01

W systemie informacji diagnostycznych w PROSIS można łatwo znaleźć objaśnienia do kodów błędów związanych z CareTrack.


1057887_04

Wybierz jednostkę W-ECU z rozwijanej listy MID...


1057887_05

Po czym wybierz SID lub PSID, do którego odnosi się kod błędu. Następnie kliknij przycisk Dodaj.


1057887_06

Kliknij przycisk Pokaż, co spowoduje wyświetlenie informacji diagnostycznych.


1057887_07

Możesz również uzyskać dostęp do funkcji diagnostyki, wybierając odpowiedni objaw usterki.


1057887_08

Jeżeli w systemie wystąpi problem, wykonuj czynności zgodnie z podaną informacją diagnostyczną.


1057887_09

Jeżeli wystąpi usterka związana z oprogramowaniem, konieczne może być pobranie oprogramowania i przeprogramowanie jednostki W-ECU.

W przypadku usterek sprzętowych związanych z elementami CareTrack, na przykład jednostką W-ECU, antenami i wiązką przewodów, postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w informacji serwisowej.

W razie pytań związanych z oprogramowaniem CareTrack, skontaktuj się z lokalnym działem pomocy technicznej zajmującym się oprogramowaniem lub z administratorem systemu. Natomiast pomoc związaną ze sprzętem uzyskasz, kontaktując się z lokalnym działem pomocy technicznej.


1057888_01

Za pomocą VCADS Pro możesz sprawdzić stan poszczególnych układów komunikacyjnych jednostki sterującej CareTrack.


1057888_02

Test „39797-3 – Sprawdzenie stanu CareTrack” zawiera trzy testy składowe: Stan GPS, Stan GSM i Stan satelity.


1057889_01.mp3

Ten test składowy pokazuje stan układu GPS. Kliknij przycisk Start, aby rozpocząć test.


1057889_02.mp3

Jeżeli jednostka W-ECU kiedykolwiek przynajmniej raz otrzymała prawidłowy sygnał GPS określający położenie, lampka zapali się na zielono. Natomiast czerwony kolor lampki oznacza, że jednostka W-ECU nigdy nie odebrała prawidłowego sygnału GPS określającego położenie. Informacje te mogą być przydatne podczas diagnostyki.


1057889_03.mp3

Lampka znajdująca się poniżej sygnalizuje aktualny stan.


1057890_01.mp3

Ten test składowy pokazuje stan układu GSM/GPRS. Kliknij przycisk Start, aby rozpocząć test.


1057890_02.mp3

Jeżeli jednostka sterująca W-ECU kiedykolwiek nawiązała komunikację za pośrednictwem protokołu GPRS lub SMS, zapala się zielona lampka, która sygnalizuje, że łączność była nawiązana przynajmniej jeden raz.


1057890_03.mp3

Siła sygnału dostępnego połączenia GSM jest wyświetlana poniżej w postaci słupka.


1057891_01.mp3

Test stanu układu SAT dotyczy tylko systemów wyposażonych w komunikację satelitarną. Podczas trwania testu wyniki są aktualizowane co 30 sekund, a stan jest rejestrowany przez łączny czas 180 minut. Dzięki temu możliwy jest zapis na karcie roboczej danych komunikacji satelitarnej z dłuższego okresu.


1057891_02.mp3

Pierwszy test pokazuje, czy jednostka sterująca W-ECU kiedykolwiek od momentu zainstalowania nawiązała komunikację z dowolnym satelitą.

„Numer identyfikacyjny satelity” to numer reprezentujący konkretnego satelitę. Jeżeli wyświetlana jest wartość „0”, oznacza to, że nie udało się zidentyfikować żadnego satelity.

Zielony symbol wyświetlany poniżej oznacza, że komunikacja z tym satelitą jest możliwa.

Natomiast test „Stosunek siły sygnału do szumów dla bieżącego satelity” pokazuje wartość tego parametru w dB.
1057891_03.mp3

Na podstawie efektu Dopplera można ustalić, czy bieżący satelita zbliża się, czy oddala od maszyny. Jest to wyświetlane za pomocą odpowiednich symboli. Jeżeli nie jest dostępny żaden satelita, z którym można nawiązać łączność, jest to sygnalizowane symbolem „?”.


1057893_01

A teraz przyjrzyjmy się kilku ćwiczeniom.


Operator ładowarki kołowej L150F o numerze seryjnym 123456 zgłasza, że na wyświetlaczu pojawił się kod usterki. Wybierz prawidłową odpowiedź.

Posługując się procedurą diagnostyczną dostępną w PROSIS, sprawdź, jaki jest następny krok diagnostyki.

1057893_02

Czy naprawdę sprawdziłeś procedurę diagnostyczną w PROSIS? Spróbuj ponownie.


1057893_03

W przypadku problemów z zasilaniem prawdopodobnie pojawiłby się kod sygnalizujący usterkę komunikacji. Spróbuj ponownie.


1057893_04

Tak, to prawidłowa odpowiedź! Przejdź do następnego przykładu.


1057893_05

Prawdopodobnie to nie antena jest uszkodzona, ponieważ wtedy usterka byłaby sygnalizowana przez wewnętrzną diodę LED jako 1 mignięcie na sekundę. Spróbuj ponownie.


1057893_06

Szkoda, to bardzo dobry sposób na znalezienie rozwiązania problemu. W tym przypadku rozwiązaniem jest wymiana jednostki W-ECU zgodnie z informacją diagnostyczną. Przejdź do następnego przykładu.


1057894_01

W wozidle przegubowym o numerze seryjnym 56789 nie można dokonać aktualizacji danych przesyłanych z maszyny do portalu internetowego. Wybierz prawidłową odpowiedź.

Jaki powinien być następny krok procedury diagnostycznej? Posłuż się procedurą diagnostyczną, by to sprawdzić.

1057894_02

Tak, to prawidłowa odpowiedź! Nie masz żadnego połączenia z jednostką sterującą W-ECU. Przejdź do następnego kroku.
1057894_03

Czy jesteś pewny? Zgodnie z procedurą diagnostyczną powinieneś zrobić coś innego. Spróbuj ponownie.


1057894_04

Nie, to nie jest prawidłowa odpowiedź! Spróbuj ponownie.


1057894_05

Gdybyś miał zaprogramować jednostkę ECU, na początku pojawiłby się inny kod usterki. Spróbuj ponownie.


1057894_06

Szkoda, to bardzo dobry sposób na znalezienie rozwiązania problemu. W tym przypadku rozwiązaniem jest przeprowadzenie testu informacji o pojeździe w celu sprawdzenia, czy masz połączenie z jednostką ECU. Przejdź do następnego kroku.


1057895_01

Zgodnie z wynikami testu informacji o pojeździe, nie masz połączenia z jednostką sterującą W-ECU.

Dioda LED na ściance jednostki W-ECU ze złączami miga, ale nie jeden raz na sekundę.

Co powinieneś zrobić zgodnie z procedurą diagnostyczną?

Wybierz prawidłową odpowiedź.

1057895_02

Nie, to nie jest prawidłowa odpowiedź. Spróbuj ponownie.
1057895_03

Nie, ta odpowiedź jest nieprawidłowa. Ponieważ w przypadku braku zasilania dioda LED na jednostce W-ECU nie migałaby. Spróbuj ponownie.


1057895_04

Czy jesteś pewny? Zgodnie z procedurą diagnostyczną powinieneś zrobić coś innego. Spróbuj ponownie


1057895_05

Tak, to prawidłowa odpowiedź! W procedurze diagnostycznej zamieszczone są odsyłacze do informacji o sposobie sprawdzania szyny CAN J1587. Przejdź do następnego przykładu.


1057895_06

Szkoda, to bardzo dobry sposób na znalezienie rozwiązania problemu. W tym przypadku rozwiązanie polega na przeprowadzeniu diagnostyki szyny danych CAN J1587. Odpowiednie informacje serwisowe dotyczące sposobu sprawdzania tej szyny CAN można również znaleźć w PROSIS. Przejdź do następnego przykładu.


1057896_01

Klient zgłasza problem w koparce EC240C o numerze seryjnym 123457 z zainstalowanym CareTrack i modemem satelitarnym.

Nie jest w stanie przesłać żadnych danych z maszyny do portalu internetowego.


  • Po przeprowadzeniu testu informacji o pojeździe stwierdzono obecność jednostki sterującej W-ECU oraz odpowiedniego sprzętu i oprogramowania.

  • Nie występują żadne kody błędów związane z jednostkę W-ECU, MID142.

Wybierz prawidłową odpowiedź.

Jaki powinien być następny krok procedury diagnostycznej? Posłuż się procedurą diagnostyczną, by to sprawdzić.

1057896_02

Nie, to rozwiązanie nie jest najlepsze z uwagi na koszty. Spróbuj ponownie.


1057896_03

Tak, to prawidłowa odpowiedź! Na tym etapie powinieneś sprawdzić, czy aktywne są parametry komunikacji satelitarnej lub GSM. Przejdź do następnego kroku.


1057896_04

Czy jesteś pewny? Spróbuj ponownie.


1057896_05

Nie, to nie jest prawidłowa odpowiedź. Otrzymałeś już informację, że nie ma połączenia z portalem internetowym CareTrack. Spróbuj ponownie.


1057896_06

Szkoda, to bardzo dobry sposób na znalezienie rozwiązania problemu. W tym przypadku odpowiednim rozwiązaniem jest przeprowadzenie operacji programowania parametrów. Przejdź do następnego kroku.


1057897_01

Zgodnie z wynikiem operacji programowania parametrów, układ GSM i modem satelitarny są włączone.

Przeprowadzasz procedurę sprawdzenia stanu CareTrack i stwierdzasz, że brak sygnału GSM.

Klient jest pewny, że wcześniej w tym miejscu uzyskiwał pełną siłę sygnału GSM.

Jakie jest ostateczne rozwiązanie zgodnie z procedurą diagnostyczną?

Wybierz prawidłową odpowiedź.


1057897_02

Tak, to prawidłowa odpowiedź! Musisz wymienić antenę.


1057897_03

Nie, wydaje się, że jednostka W-ECU działa prawidłowo. Spróbuj ponownie.


1057897_04

Czy jesteś pewny? Spróbuj ponownie.


1057897_05

Nie, to nie jest prawidłowa odpowiedź. Nigdy nie wyjmuj karty SIM, jeżeli nie otrzymasz takiej instrukcji z firmy Volvo! Spróbuj ponownie.


1057897_06

Szkoda, to bardzo dobry sposób na znalezienie rozwiązania problemu. W tym przypadku odpowiednim rozwiązaniem jest wymiana anteny.


1057899_01

A zatem podsumujmy:

Do celów diagnostycznych dostępne są dwa rodzaje sygnalizacji usterek: kody usterek SAE.
1057899_02

I sygnalizacyjne diody LED w jednostce sterującej W-ECU.


1057899_03

Objaśnienia do kodów błędów związanych z CareTrack można znaleźć w systemie informacji diagnostycznych w PROSIS. W przypadku usterek sprzętowych związanych z elementami CareTrack, na przykład jednostką W-ECU, antenami i wiązką przewodów, postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w informacji serwisowej.


1057899_04

Za pomocą VCADS Pro możesz sprawdzić stan poszczególnych układów komunikacyjnych jednostki sterującej CareTrack.


1057899_05

W razie pytań związanych z oprogramowaniem CareTrack, skontaktuj się z lokalnym działem pomocy technicznej zajmującym się oprogramowaniem lub z administratorem systemu.


1057899_06

Natomiast pomoc związaną ze sprzętem uzyskasz, kontaktując się z lokalnym działem pomocy technicznej.


1057880_01.mp3

Wyposażenie CareTrack jest obecnie montowane fabrycznie w maszynach należących do kategorii Volvo GPPE (maszyny produkcyjne ogólnego przeznaczenia) oraz w równiarkach samojezdnych. Ale jak wspomnieliśmy wcześniej, CareTrack można oczywiście zamontować jako opcję posprzedażną w dowolnej maszynie.


1057880_02

Podczas instalacji sprzętu trzeba przestrzegać odpowiedniej instrukcji instalacji zamieszczonej w PROSIS.


1057880_03

Pozostaje logo i przycisk okna wyszukiwania (a zatem na ekranie są teraz widoczne logo PROSIS i przycisk okna wyszukiwania).

Aby znaleźć instrukcję instalacji, należy wybrać produkt, w którym ma zostać zamontowany zestaw, kliknąć przycisk wywołujący okno wyszukiwania,
1057880_04

a następnie zakładkę z instrukcją instalacji.


1057880_05

Po wpisaniu nazwy CareTrack z gwiazdką (*) w polu nazwy opcji zostaną wyszukane dostępne instrukcje instalacji dla wszystkich maszyn.


1057880_06

Pamiętaj, że musisz wybrać prawidłową instrukcję instalacji dotyczącą maszyny, w której chcesz zamontować CareTrack!


1057881_01

Po zamontowaniu sprzętu trzeba zaprogramować jednostkę sterującą W-ECU.


1057881_02

Do zaprogramowania W-ECU używamy (podobnie jak przy programowaniu każdej jednostki ECU) narzędzi TechTool i VCADS Pro.


1057881_03

Aby zaprogramować jednostkę ECU, musimy najpierw pobrać odpowiednie oprogramowanie z serwerów centralnych w Göteborgu.


1057881_04

Jeżeli używasz funkcji zapisu pośredniego w VCADS Pro, to po pobraniu oprogramowania do komputera nie musisz już mieć połączenia z siecią.

Możesz po prostu zabrać komputer z zapisanym w nim oprogramowaniem do maszyny i zaprogramować jednostkę sterującą W-ECU.
1057881_05

Wybór prawidłowego oprogramowania jest szczególnie ważny w przypadku przeprowadzania instalacji posprzedażnej. Może to oznaczać, że będziesz musiał spytać kierownika serwisu, czy dla maszyny, przy której będziesz pracować, jest dostępny biuletyn serwisowy. Może się zdarzyć, że będziesz musiał wykonać operację „Aktualizacja układów centralnych, wymiana oprogramowania” w VCADS Pro, aby uzyskać najnowszą wersję oprogramowania.


1057882_01

Po zakończeniu programowania jednostki W-ECU niezwykle ważne jest jej ponowne uruchomienie. Służy do tego specjalna operacja w VCADS Pro.


1057883_01

Po zainstalowaniu sprzętu oraz zaprogramowaniu jednostki W-ECU i jej ponownym uruchomieniu musisz trochę poczekać, aż nawiąże ona łączność z portalem CareTrack, aby dokonać pierwszej rejestracji.

Może to zająć od paru sekund do 30 minut, zależnie od zasięgu sieci.
1057883_02

Jak możesz się domyślać, jednostka W-ECU nadal potrzebuje zasilania, więc w tym czasie wyłącznik zapłonu musi znajdować się w pozycji włączonej,


1057883_03

a hamulec postojowy musi być włączony.


1057884_01

A zatem podsumujmy:

Jeżeli montujesz CareTrack w maszynie jako opcję posprzedażną, odpowiednią instrukcję instalacji znajdziesz w PROSIS.
1057884_02

Od tego momentu procedura jest taka sama jak w przypadku sprzętu zamontowanego fabrycznie. Zacznij od pobrania odpowiedniego oprogramowania. Może to oznaczać, że będziesz musiał sprawdzić, czy dostępny jest biuletyn serwisowy opisujący najnowsze prawidłowe oprogramowanie.


1057884_03

Następnie musisz zaprogramować jednostkę sterującą W-ECU,


1057884_04

nie zapominając o jej ponownym uruchomieniu, gdy nadal masz uruchomiony VCADS Pro.


1057884_05

Potem musisz poczekać. Zależnie od prędkości sieci może to potrwać od paru sekund do około 30 minut.

Następnie musisz sprawdzić, czy w portalu CareTrack nastąpiła inicjalizacja maszyny.
1032830_01

Korzystanie z portalu CareTrack polega zasadniczo na pracy z grupą maszyn i wykonywaniu pewnych operacji oraz zadań związanych z tymi maszynami.


1032132_01

Korzystając z CareTrack, użytkownik musi w kolumnie po lewej stronie zaznaczyć wybrane maszyny, by określić którymi maszynami chce się zajmować.

Użytkownik może wyświetlić maszyny na liście Specjalne lub Typy, albo zdecydować się na wyszukanie konkretnego tekstu w nazwach maszyn.
1032133_01

Na ilustracji po lewej stronie użytkownik wybrał 3 maszyny należące do grupy specjalnej Volvo Dealer ASC Asheville.


1032133_02

Na ilustracji po prawej stronie użytkownik wybrał cały park maszyn przypisany do tego dealera.

Można również wybrać wszystkie maszyny lub dowolną kombinację grup i indywidualnych maszyn – ich maksymalna liczba wynosi 100.
1032134_01

Na ilustracji po lewej stronie użytkownik wybrał z listy Typy tylko ładowarki kołowe.


1032134_02

Na ilustracji po prawej stronie użytkownik wyszukał słowo Customer (Klient), uzyskując 4 trafienia.

Ta ostatnia metoda jest przydatna, jeżeli dealer zawsze umieszcza nazwę klienta w nazwie maszyny.
1032135_01

Po zaznaczeniu maszyn użytkownik może kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać pokazanie maszyny na mapie lub zażądać aktualizacji maszyny.


1032135_02

Inną metodą jest wybranie jednego z górnych menu:


1032135_03

Pozycja na mapie i śledzenie,


1032135_04

Raporty eksploatacyjne


1032135_05

lub Zarządzanie obsługami technicznymi.


1032838_01

Podsumowanie maszyny pozwala uzyskać szybki przegląd informacji związanych z maszyną i abonamentem, dostępne są tam również przyciski, które umożliwiają edytowanie uwagi dotyczącej maszyny i dostęp do innych funkcji.


1033443_01

Aby wyświetlić podsumowanie informacji o maszynie, zaznacz maszynę na liście, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Podsumowanie.


1033444_01

Pojawi się następujący ekran.

Ekran ten prezentuje podsumowanie danych wprowadzonych do CareTrack podczas rejestracji maszyny, takich jak nazwa dealera lub klienta będącego właścicielem maszyny oraz informacje kontaktowe.
1033444_02

Ekran ten pokazuje również szczegóły abonamentu, to znaczy czy jest to wersja podstawowa czy zaawansowana, czy używana jest jednostka satelitarna i czy została zawarta umowa serwisowa.


1033444_03

W przypadku maszyn z abonamentem w wersji zaawansowanej możesz również wyświetlić mapę sieci jednostek ECU maszyny, co może być bardzo pomocne przy diagnozowaniu usterek.


1033444_04

Widać także ostatnią znaną pozycję maszyny, czy włączone są aktualizacje i czy z maszyną są powiązane jakieś strefy Geofence lub okresy Timefence.


1033445_01

Dostępny jest przycisk Edytuj, który pozwala użytkownikowi przejść bezpośrednio do strony administracji oraz przycisk, który umożliwia edytowanie uwagi dotyczącej maszyny.


Pole uwagi nadaje się doskonale do zapisania numeru telefonu operatora maszyny na wypadek, gdyby dealer musiał się z nim skontaktować na przykład w celu umówienia wizyty serwisowej.
1033445_02

Kolejne przyciski są dostępne po prawej stronie w kolumnie Informacje o maszynie; pozwalają one użytkownikowi wykonać następujące czynności:


1033445_03

Wyświetlić na mapie ostatnią znaną pozycję maszyny. Oraz wysłać do maszyny tak zwany „ping” (polega to na wysłaniu sygnału i otrzymaniu aktualnych danych dotyczących pozycji, liczby motogodzin i poziomu paliwa, jeżeli maszyna jest w użyciu).


1033446_01

Doszliśmy do końca lekcji poświęconej przeglądaniu podsumowania maszyny. Przejdź do następnej lekcji!


1032748_01.mp3

Dzięki CareTrack dealer i klient mogą otrzymywać alarmy związane z maszynami.


1032748_02.mp3

Istnieją dwa typy alarmów: alarmy związane z tablicą rozdzielczą, takie jak niskie ciśnienie oleju lub niski poziom paliwa


1032748_03.mp3

oraz alarmy związane z funkcjami CareTrack, na przykład strefami Geofence lub przypomnieniami o serwisie.


1032748_04.mp3

Oprócz wyświetlania alarmów na stronie internetowej CareTrack, użytkownik może także zdecydować się na otrzymywanie pewnych alarmów na swój adres poczty elektronicznej lub na telefon komórkowy.


1032749_01.mp3

Gdy użytkownik zaloguje się w CareTrack, a od ostatniego logowania wystąpiły jakieś alarmy, zostaną one wyświetlone w lewym dolnym rogu ekranu.


1032749_02.mp3

Jeżeli nie wystąpiły żadne nowe alarmy, a użytkownik chce obejrzeć niepotwierdzone alarmy, może uzyskać dostęp do okna alarmów, wybierając opcję Zarządzanie obsługami technicznymi/Alarmy.

Jeśli użytkownik wybierze najpierw maszyny, które chce wyświetlić, to zobaczy tylko alarmy związane z tymi maszynami.
1032750_01.mp3

Okno to otwiera się po kliknięciu linku Nowe alarmy, a lista maszyn rozwija się, by wyświetlić maszyny związane z alarmami.

Ewentualne nowe alarmy są zaznaczone symbolem dzwonka.
1032750_02.mp3

Kliknięcie konkretnego alarmu powoduje wyświetlenie okienka Informacje o maszynie.


1032751_01.mp3

Przed potwierdzeniem alarmu można dopisać uwagi. Wystarczy kliknąć przycisk Edytuj, wpisać żądany tekst w polu Uwaga i kliknąć przycisk Zapisz.


1032751_02.mp3

Aby potwierdzić konkretny alarm i przenieść go do historii alarmów, zaznacz kratkę obok danego wiersza i kliknij przycisk Potwierdź.


1032751_03.mp3

Aby potwierdzić wszystkie alarmy na danej stronie i przenieść je do historii alarmów, zaznacz kratkę w nagłówku, a następnie kliknij przycisk Potwierdź.


1032752_01.mp3

Potwierdzone alarmy są przechowywane przez 1 rok i można je wyświetlać dla okresów o długości do 150 dni.


1032752_02.mp3

Aby wyświetlić historię, zaznacz maszyny, których historię chcesz zobaczyć i wybierz opcję Historia alarmów, po czym wybierz odpowiedni okres czasu i kliknij przycisk Odśwież.


1033435_01.mp3

Doszliśmy do końca lekcji poświęconej alarmom. Dziękujemy za uwagę. Przejdź teraz do następnej lekcji!


1032759_01.mp3

Dzięki CareTrack dealer Volvo może zobaczyć wszystkie kody błędów wygenerowane przez maszyny z abonamentem zaawansowanym.


1032759_02.mp3

Kody błędów są takie same jak te, które można odczytać za pomocą VCADS Pro, z tą różnicą, że za pomocą CareTrack można je przeglądać zdalnie, przed odwiedzeniem maszyny. Pomaga to w diagnostyce, a technik serwisu może przed wizytą zaopatrzyć się w odpowiednie części, zwiększając prawdopodobieństwo naprawienia maszyny za pierwszym razem.


1032759_03.mp3

Oprócz wyświetlania kodów błędów na stronie internetowej CareTrack, użytkownik może także zdecydować się na otrzymywanie pewnych kodów na swój adres poczty elektronicznej lub na telefon komórkowy.


1032760_01.mp3

Gdy użytkownik zaloguje się w CareTrack, a od ostatniego logowania wystąpiły jakieś kody błędów, zostaną one wyświetlone w lewym dolnym rogu ekranu.


1032760_02.mp3

Jeżeli nie wystąpiły żadne nowe kody błędów, a użytkownik chce obejrzeć niepotwierdzone kody, może uzyskać dostęp do okna kodów błędów, wybierając opcję Zarządzanie obsługami technicznymi/Kody błędów.


1032760_03.mp3

Jeśli użytkownik wybierze najpierw maszyny, które chce wyświetlić, to zobaczy tylko kody błędów związane z tymi maszynami.


1032761_01.mp3

Okno to otwiera się po kliknięciu linku Nowe kody błędów, a lista maszyn rozwija się, by wyświetlić maszyny związane z kodami.


1032761_02.mp3

Kliknięcie konkretnego alarmu powoduje wyświetlenie okienka Informacje o maszynie.


1032761_03.mp3

W okienku Informacje o maszynie dealer może wtedy zobaczyć więcej informacji o danym kodzie.


1032762_01.mp3

Przed potwierdzeniem kodu błędu można dopisać uwagi. Wystarczy kliknąć przycisk Edytuj, wpisać żądany tekst w polu Uwaga i kliknąć przycisk Zapisz.


1032762_02.mp3

Aby potwierdzić konkretny kod błędu i przenieść go do historii kodów błędów, zaznacz kratkę obok danego wiersza i kliknij przycisk Potwierdź.


1032762_03.mp3

I wreszcie, aby potwierdzić wszystkie kody błędów na danej stronie i przenieść je do historii kodów błędów, zaznacz kratkę w nagłówku, a następnie kliknij przycisk Potwierdź.


1032763_01.mp3

Również potwierdzone kody błędów są przechowywane przez 1 rok i można je wyświetlać dla okresów o długości do 150 dni.


1032763_02.mp3

Aby wyświetlić historię, zaznacz maszyny, których historię chcesz zobaczyć i wybierz opcję Historia kodów błędów, po czym wybierz odpowiedni okres czasu i kliknij przycisk Odśwież.


1033436_01.mp3

Doszliśmy do końca lekcji poświęconej kodom błędów. Przejdź teraz do następnej lekcji!


1032764_01.mp3

Dzięki CareTrack pracownicy dealera mogą zdalnie pobierać raporty MATRIS z maszyn z abonamentem zaawansowanym, bez dodatkowych koszów i poświęcania dodatkowego czasu na odwiedzenie maszyny. Pobrany raport może następnie zostać wykorzystany przez dealera jako pomoc w diagnostyce maszyny przed wizytą na miejscu.


1032764_02.mp3

Raporty MATRIS pozwalają także dealerowi zaoferować właścicielowi maszyny dodatkowe usługi, takie jak szkolenie operatorów oraz porady dotyczące optymalizacji wykorzystania maszyny.


1032764_03.mp3

Pobieranie raportów może odbywać się zgodnie z harmonogramem co 500 lub 1000 godzin lub w sposób bezpośredni, gdy zajdzie taka potrzeba.


1032765_01.mp3

Najpierw w kolumnie po lewej stronie zaznacz maszynę lub maszyny, z którymi chcesz pracować.

Następnie przejdź do okna MATRIS, wybierając opcję Zarządzanie obsługami technicznymi/Matris.
1032766_01.mp3

Pojawi się następujące okno. Zostaną wyświetlone wszystkie wcześniejsze pobrania dla zaznaczonych maszyn.


1032766_02.mp3

Jeżeli wyświetlone pobranie jest wystarczająco aktualne, by mogło się przydać, po prostu kliknij przycisk Zapisz na dysku, by zapisać plik na komputerze.


1032766_03.mp3

Zapisany plik MATRIS można następnie zaimportować do MATRIS i przeglądać w normalny sposób.


1032766_04.mp3

Jeżeli potrzebujesz bardziej aktualnego pliku MATRIS, kliknij przycisk Pobierz.


1032767_01.mp3

Jeżeli korzystasz z transmisji danych za pośrednictwem sieci GSM, zalecamy pobranie całości danych.


1032767_02.mp3

Jeżeli jednak korzystasz z satelitarnej transmisji danych, powinieneś wybrać pobranie części danych, gdzie można wybrać maksymalnie 5 prezentacji.


1032768_01.mp3

Po kliknięciu przycisku Pobierz zostanie wyświetlony komunikat Pobieranie w toku.


1032768_02.mp3

Po zakończeniu pobierania plik zostanie wyświetlony na zakładce Pliki Matris.


1032768_03.mp3

Jeżeli chcesz usunąć niepotrzebne pobrania z listy plików MATRIS, po prostu kliknij odpowiedni przycisk Usuń.


1032769_01.mp3

Jeżeli plik nie pojawi się na zakładce Pliki Matris, sprawdź na zakładce Pobierz. Mogło się zdarzyć, że pobieranie nie powiodło się.


1032769_02.mp3

Nieudane pobieranie może być spowodowane zakłóceniami komunikacji między maszyną a CareTrack, na przykład tymczasową niedostępnością sieci GSM lub sieci satelitarnej Orbcomm.


Przyczyną może być także wyłączenie maszyny. Po przywróceniu komunikacji lub gdy maszyna wróci do tak zwanego stanu bezpiecznego, pobieranie zostanie wznowione.
1032770_01.mp3

Użytkownik może ustalić harmonogram pobierania raportów co 500 lub 1000 motogodzin.


1032770_02.mp3

Wystarczy zaznaczyć maszyny, dla których raporty mają być pobierane automatycznie, a następnie kliknąć przycisk Pobieranie automatyczne.


1032771_01.mp3

Dla wszystkich maszyn z listy lub dla wybranych maszyn z rozwijanego menu można wybrać częstotliwość pobierania co 500 lub 1000 godzin.

Następnie należy kliknąć przycisk Zastosuj.
1032771_02.mp3

Automatycznie pobrane pliki można następnie znaleźć na zakładce Pliki Matris.

Aby odwołać automatyczne pobieranie, należy zaznaczyć maszynę, przejść do strony Pobieranie automatyczne, wybrać opcję Brak z rozwijanego menu i kliknąć przycisk Zastosuj
1033437_01.mp3

Doszliśmy do końca lekcji poświęconej zdalnemu pobieraniu raportów MATRIS

Przejdź teraz do dalszej części szkolenia.
1032840_01.mp3
Na zakładce Pozycja na mapie i śledzenie użytkownik może wykonać wiele różnych czynności oprócz zwykłego sprawdzenia pozycji maszyn na mapie.
Istnieje tu możliwość przeglądania i zarządzania strefami Geofence i okresami Timefence.
Można wybrać maszyny, przygotowując się do wykonania innych operacji oraz zapisywać ulubione widoki, by skrócić czas potrzebny do powiększenia mapy w przypadku wielokrotnego korzystania z tych samych lokalizacji.
1032154_01.mp3

Jak wspomnieliśmy podczas lekcji poświęconej obsłudze maszyn, powinieneś najpierw zaznaczyć interesujące Cię maszyny.


1032154_02.mp3

Następnie kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Pokaż na mapie lub kliknij menu Pozycja na mapie i śledzenie.


1032155_01.mp3

Zależnie od używanej przeglądarki internetowej, przy pierwszym wyświetleniu mapy pojawi się odpowiednie okno zawierające informacje na temat bezpieczeństwa. Wybierz opcję wyświetlania elementów, które nie są bezpieczne.


1032155_02.mp3

Pojawi się wtedy mapa. Ostatnie znane pozycje zaznaczonych maszyn zostaną pokazane za pomocą symboli odpowiadających poszczególnym liniom produktów.


1032155_03.mp3

A aby w dowolnym momencie odświeżyć mapę, kliknij przycisk Odśwież.


1032156_01.mp3

Do powiększania i pomniejszania mapy służy pasek po lewej stronie. Możesz również kliknąć dwukrotnie lewym przyciskiem myszy, by powiększyć mapę lub prawym przyciskiem myszy, by pomniejszyć mapę.


1032156_02.mp3

Aby zapisać widok określonego obszaru na mapie, kliknij symbol dyskietki.

W wyświetlonym następnie oknie nadaj temu widokowi nazwę, ustaw go ewentualnie jako widok domyślny, a następnie zapisz.
1032156_03.mp3

Aby wyświetlić jeden z ulubionych widoków mapy, po prostu wybierz ten widok z rozwijanego menu Ulubione.


1032157_01.mp3

Aby wyświetlić inne, niezaznaczone maszyny, które mogą znajdować się na wybranym obszarze mapy, kliknij przycisk Pokaż. Zostaną pokazane wszystkie maszyny na danym obszarze mapy.


1032157_02.mp3

Funkcja ta może posłużyć do sprawdzenia łącznej liczby maszyn znajdujących się w obrębie danego obszaru/rynku/kraju.


1032157_03.mp3

Kliknij przycisk Pokaż wszystkie maszyny na mapie


1032158_01.mp3

Jeżeli chcesz zaznaczyć wszystkie maszyny pokazane w widoku mapy, kliknij przycisk Zaznacz maszyny w widoku mapy

Otworzy się lista maszyn po lewej stronie i wszystkie wybrane maszyny będą zaznaczone, dzięki czemu będziesz mógł użyć dla nich innych funkcji, na przykład raportów.
1032159_01.mp3

Strefa Geofence to obszar geograficzny, do którego można przypisać jedną lub wiele maszyn. Jeżeli maszyna naruszy granicę takiego obszaru geograficznego, otrzymasz alarm.


1032159_02.mp3

Aby wyświetlić ewentualne strefy Geofence na danym obszarze mapy, kliknij przycisk Pokaż strefy Geofence.


1033431_01.mp3

Doszliśmy do końca lekcji poświęconej pozycji na mapie i śledzeniu. Dziękujemy za uwagę. Przejdź teraz do następnej lekcji!
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna