Witamy w Armagh Podstawowy przewodnik po usługach miasta i okręgu ArmaghPobieranie 182.21 Kb.
Data05.05.2016
Rozmiar182.21 Kb.

Pg.

Witamy w Armagh

Podstawowy przewodnik po usługach miasta i okręgu Armagh

INDEKS


WSTĘP 3

POMOC TŁUMACZY USTNYCH 5

ZAKWATEROWANIE 6

EDUKACJA 8

SŁUŻBA ZDROWIA 10

ZATRUDNIENIE I UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE 14

TRANSPORT 17

POLICJA 19

OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ / USŁUGI DLA LUDNOŚCI 24

URZĘDY POCZTOWE 24

PRZYDATNE NUMERY TELEFONÓW 25

W NAGŁYCH WYPADKACH 28

INSTYTUCJE DORADZCZE I POMOCOWE 28

KOŚCIOŁY 33


WSTĘP

Niniejszy powitalny pakiet informacyjny skierowany jest do imigrantów za pracą/ pracowników sezonowych i mniejszości etnicznych przybyłych do rejonu Armagh. Armagh pragnie Was przywitać i ma nadzieję, że wyniesiecie jak najwięcej korzyści z zamieszkania na naszym terenie. Nie jest rzeczą łatwą zamieszkać w nowych kraju. Wszystko wydaje się inne i trochę czasu minie zanim będzie można nazwać to nowe miejsce swoim „domem”. Mamy nadzieję, że ten pakiet powitalny uczyni to łatwiejszym!


Obszar administracyjny rady miasta i okręgu Armagh rozciąga się na około 260 mil kwadratowych (ok. 673 km2 ) i ma około 54 tys. mieszkańcòw. Okręg składa się z głównego ośrodka – Miasta Armagh i pomniejszych miejscowości: Keady, Markethill, Tandragee i Richhill oraz 13 wiosek i 22 osad.
Ludzie w Irlandii Pòłnocnej potrafią być bardzo przyjacielscy, a także ciekawscy. Nie myśl, że oto stałeś się obiektem szczególnego zainteresowania jeśli usłyszysz pod swoim adresem pytania typu: „Skąd jesteś?, Jak długo tu jesteś?, Dlaczego tu przyjechałeś?” (‘Where are you from? Are you here long? Why did you come here?’). To są pytania, które usłyszy każda osoba, która nie jest rdzennym mieszkańcem miast na północy Irlandii – dotyczy to samych Północych Irandczyków!
Niestety niektórzy ludzie mogą okazać się rasistami lub ignorantami. Jeśli czujesz, że traktowany jesteś w inny, nieprzychylny sposób z uwagi na swój akcent lub kolor skóry, to jesteś dyskryminowany – szczegóły na temat z kim się skontaktować kiedy dotknie Cię tego typu dyskryminacja znajdziesz w części „Przydatne numery telefonów”.

Niniejszy pakiet został ufundowany przez następujące instytucje:


Irlandia Północna – Wydział ds. Bezpieczeństwa Społeczności Lokalnej (Northern Ireland Office - Community Safety Unit)

Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Społeczności Armagh (Armagh Community Safety Partnership)

Rada Miasta i Okręgu Armagh (Armagh City and District Council)

Partnerstwo dla Utrzymywania Porządku Publicznego w Okręgu Armagh (Armagh District Policing Partnership)

Fundusz Slużby Zdrowia i Służb Socjalnych Okręgów Armagh i Dungannon (Armagh & Dungannon Health and Social Services Trust)

Strefa Akcji Zdrowie dla Okręgów Armagh i Dungannon (Armagh and Dungannon Health Action Zone)

Komisja ds. Edukacji i Bibliotek na Rejon Południowy (Southern Education and Library Board)

Zarząd Slużby Zdrowia i Służb Socjalnych na Rejon Południowy (Southern Health and Social Services Board)

Program Partnerski „Inwestycja w Zdrowie” na Rejon Południowy (Southern Investing for Health Partnership)

Policja Irlandii Północnej (Police Service of Northern Ireland)
POMOC TŁUMACZY USTNYCH

JeśIi potrzebujesz tłumacza języka litewskiego, polskiego, łotewskiego lub rosyjskiego w celu uzyskania dostępu do służby zdrowia, instytucji edukacyjnych, służb socjalnych, organizacji pomagających znaleźć zakwaterowanie i zatrudnienie lub potrzebujesz pomocy w wypełnieniu formularzy wniosków i podań skontaktuj się lub przyjdź osobiście do:


Centrum Pomocy dla Ludności Migrującej (The Migrant Support Centre),

William Street, Portadown

tel. 028 3839 9595 (godziny pracy: środa 9.00 – 18.00 & piątek 9.00 – 16.00)
lub
STEP - Program Wspomagający Samopomoc na Rejon South Tyrone (South Tyrone Empowerment Programme (STEP)), Dungannon Enterprise Centre, 2 Coalisland Road, Dungannon

tel. 028 8772 9002


ZAKWATEROWANIE

Zakwaterowanie można znaleźć dwoma sposobami:


1. SEKTOR PUBLICZNY:
Skontaktuj się z Zarządem do spraw mieszkaniowych na Irlandię Północną (the Northern Ireland Housing Executive (NIHE))
Wypełnij i złóż wniosek o mieszkanie. Pracownicy NIHE mogą zapewnić tłumacza i pomóc w wypełnieniu wniosku.
Procownik ds. mieszkaniowych (Housing Officer) odwiedzi Cię w Twoim obecnym miejscu zamieszkania. Dokona on oceny Twoich potrzeb mieszkaniowych i stwierdzi, czy spełniasz kryteria wymagane do umieszczenia Cię na liście oczekujących na mieszkanie socjalne.
Zostaniesz niezwłocznie powiadomiony, gdy pojawi się odpowiednie mieszkanie. Pracownicy biura powiedzą Ci również jaką możesz uzyskać pomoc finansową.
W celu uzyskania informacji na temat warunków jakie trzeba spełniać, aby starać się o mieszkanie socjalne, należy skontaktować się z:

The Senior Housing Officer

Armagh Office

48 Dobbin Street

Armagh

BT61 7QQ


028 3752 3379

Godziny pracy:


poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek 9.30-16.00
środa 9.30 – 12.30


www.nihe.gov.uk- Kontakt z Zarządem ds. mieszkaniowych (NIHE) warto nawiązać za pośrednictwem organizacji pomocowych, takich jak Biuro Porad Obywatelskich (Citizens Advice Bureau) (patrz „Przydatne numery telefonów”)
2. SEKTOR PRYWATNY:
Średnie koszty wynajmu lokalu w naszym Okręgu są następujące:

Około £270: mieszkanie 2-pokojowe (sypialnia + pokój gościnny),

Około £340: 3-pokojowy dom (2 sypialnie + pokój gościnny),

Około £400: 4- pokojowy dom (3 sypialnie + pokój gościnny),

Około £420: 5- pokojowy dom (4 sypialnie + pokój gościnny).
Będziesz zazwyczaj musiał zapłacić kaucję w wysokości od miesięcznego do 6-tygodniowego czynszu. Niektóre biura pośrednictwa mieszkaniowego wymagają również referencji z banku i od pracodawcy. Nie zapomnij sprawdzić, czy wynajmowany lokal jest umeblowany i upewnij się kto będzie odpowiedzialny za dokonywanie napraw.
Zanim podpiszesz umowę najmu, odwiedź biuro zarządu ds. mieszkaniowych (NIHE), aby sprawdzić, czy kwalifikujesz się do otrzymania pomocy finansowej w płaceniu czynszu i opłat za wynajmowany lokal.
Po podpisaniu umowy najmu, właściciel Twojego lokalu ma obowiązek zaopatrzenia Cię nieodpłatnie w książeczkę opłat czynszowych. Z kolei Ty masz obowiązek udostępniać ją właścicielowi (lub agentowi biura) w celu dokonania uaktualnień.
Wszystkie książeczki opłat czynszowych muszą posiadać następujące informacje:


 • Adres lokalu

 • Imię i nazwisko lokatora/najemcy

 • Imię, nazwisko, adres i numer telefonu właściciela lokalu

 • Imię, nazwisko, adres i numer telefonu agenta właściciela lokalu (jeśli dotyczy) i opis usług oferowanych z upoważnienia tegoż właściciela

 • Wysokość czynszu i termin jego płatności

 • Roczna Wartość Netto wynajmowanego lokalu

 • Opłaty mieszkaniowe pokrywane przez najemcę poza czynszem i terminy ich płatności

 • Wysokość i przeznaczenie wpłaconej kaucji (jeśli dotyczy) oraz warunki jej zwrotu

 • Wysokość i opis wszelkich innych płatności, które ma wnosić najemca poza czynszem i podstawowymi opłatami mieszkaniowymi (na przykład dotyczące ogrzewania)

 • Datę zawarcia umowy wynajmu

 • Okres trwania najmu i okres wypowiedzenia jaki należy dać właścicielowi lokalu i najemcy (nie krótszy niż 4 tygodnie)

 • Zobowiązania dotyczące napraw dokonywanych przez właściciela i najemcę

 • Wszelkie inne informacje w zależności od rodzaju najmu (ograniczony (restricted), regulowany (regulated), krótkoterminowy chroniony (protected shorthold) or niekontrolowany (uncontrolled).

Jeśli jesteś bezdomny, udaj się do biura Zarządu ds. mieszkaniowych (NIHE). Jego pracownicy niezwłocznie określą Twoje potrzeby. W zależności od sytuacji , jeśli zajdzie taka potrzeba otrzymasz tymczasowe zakwaterowanie. Poza godzinami pracy, zadzwoń na numer: 028 3752 2381.


Dyskryminacja ze strony właścicieli lokalów lub pracowników Zarządu ds. mieszkaniowych jest nielegalna. Jeśli czujesz, że traktowany jesteś w inny, nieprzychylny sposób z uwagi na swój akcent lub kolor skóry, to jesteś dyskryminowany. Skontaktuj się w tej sprawie z lokalnym Biurem Porad Obywatelskich (Citizen Advice Bureau) lub z NICEM (patrz „Przydatne numery telefonów”), Mieszkaniową Pomocą Prawną (the Housing Rights Service) – zapewniamy pomoc tłumaczy, tel. 028 9024 5640 lub ze schroniskiem (Shelter), tel. 0808 800 4444 (codziennie 8.00 – 12.00).

EDUKACJA

Rok szkolny trwa od września do czerwca. Aby otrzymać listę szkół i poradę jaką szkołę wybrać dla swojego dziecka, należy skontaktować się z oddziałem ds. ucznia i rodzica (the Pupil and Parent Unit) – szczegóły znajdziesz poniżej.


Zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym (play groups) i przedszkola (nursery schools/pre-schools) (wiek 3 – 4)

-Jeśli Twoje dziecko ukończyło 3 lata przed dniem 1-go lipca, przysługuje mu miejsce w bezpłatnym przedszkolu od września tego samego roku.

-W Twojej okolicy mogą być też organizowane regularne zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym (parent & toddler sessions).
Szkoła podstawowa (wiek 4 – 11 )

-Dzieci, ktore ukończyły 4 lata przed dniem 1-go lipca, muszą zostać zapisane do szkoły podstawowej od września tego samego roku lub zapisane niezwłocznie po przybyciu do Irlandii Północnej w trakcie trwania roku szkolnego.

-Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, proszę skontaktować się z Biurem ds. Edukacji (the Education Welfare Office), tel. 028 37525780.

-Skontaktuj się z wybraną przez Ciebie szkołą i umów na spotkanie z jej dyrektorem, aby wypełnić podanie o umieszczenie dziecka w szkole.


Szkoła średnia/ Liceum Ogólnokształcące (wiek 11 – 16/18)

-Dzieci w wieku 11-16 muszą zostać zapisane do szkoły średniej (secondary school) lub liceum ogólnokształcącego starego typu (grammar school) natychmiast po przyjeździe do okręgu Armagh w trakcie trwania roku szkolnego.

-Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, proszę skontaktować się z Biurem ds. Edukacji (the Education Welfare Office), tel. 028 37525780.

-Skontaktuj się z wybraną przez Ciebie szkołą i umów na spotkanie z jej dyrektorem, aby wypełnić podanie o umieszczenie dziecka w szkole.


Szkoły wyższe i kształcenia pomaturalnego/ Uniwersytet (wiek 18+)

Po ukończeniu 16 roku życia uczniowie mogą zakończyć edukację albo pozostać dłużej w swojej szkole lub rozpocząć naukę w wyższej szkole kształcenia pomaturalnego w Armagh (Armagh College of Further & Higher Education). Więcej informacji na ten temat znajdziesz po numerem tel. 028 37522205.


Aby uzyskać dodatkowe informacje skontaktuj się z:
oddziałem ds. ucznia i rodzica (the Pupil and Parent Unit), tel. 028 3751 2406

lub


dyrektorem ds. edukacji (Chief Education Welfare Officer), tel. 028 3751 2384

komisją ds. edukacji i bibliotek na rejon południowy (Southern Education and Library Board)

3 Charlemont Place

Armagh


www.selb.org

SŁUŻBA ZDROWIARejestracja u lekarza rodzinnego (tzw. lekarz ogólny (General Practitioner, w skrócie ,,GP” /dżi – pi/))
Wizyty u lekarza rodzinnego są bezpłatne dla wszystkich mieszkańców Irlandii Północnej, ale należy się zarejestrować u lekarza w wybranej przychodni i posiadać kartę zdrowia (medical card) wydaną przez krajową służbę zdrowia (the National Health Service (NHS)).
Aby uzyskać bezpłatną kartę zdrowia, musisz wypełnić formularz HS22X (dostępny w lokalnym ośrodku zdrowia). Ośrodek zdrowia w pobliżu Twojego miejsca zamieszkania pomoże Ci w znalezieniu praktyki lekarskiej, do której powinieneś się zapisać.
Ośrodki zdrowia/Przychodnie (Health Centres)

Armagh, Dobbin Lane, Armagh, BT61 7QG tel. 028 3752 1400

Markethill, 31 Newry Street, Markethill tel. 028 3755 1306

Richhill, 6 Greenview, Richhill tel. 028 3887 1701

Tandragee, 3 Montague Street, Tandragee tel. 028 3884 0223

Keady , 26 Tassagh Road, Keady tel. 028 3753 1215


Kolejny krok to umówienie się na wizytę rejestracyjną z wybranym lekarzem rodzinnym (GP).
Jeśli potrzebujesz pomocy tłumacza w trakcie tej wizyty, zapewni go oddział służby zdrowia, z którym się skontaktowałeś. Proszę poinformuj ośrodek zdrowia jak najszybciej o tym, że potrzebujesz tumacza, aby mieli czas na jego zarezerwowanie. Tłumacz będzie obecny w trakcie Twojej wizyty u lekarza pośrednicząc w komunikacji miedzy Tobą i pracownikami ośrodka zdrowia. Jeśli tłumacz nie będzie mógł przybyć na wizytę osobiście, będzie do Twojej dyspozycji przez telefon.
Po zarejestrowaniu się, dostaniesz pocztą swoją kartę zdrowia.
Rejestracja u dentysty

U dentysty możesz się zarejestrować dopiero po otrzymaniu karty zdrowia. Zapytaj swojego dentystę o koszt przeprowadzanych zabiegów zanim wyrazisz na nie zgodę.


Szpitale i dyżury lekarzy rodzinnych poza godzinami pracy

Wszelkie leczenie powypadkowe i w nagłych wypadkach jest bezpłatne dla wszystkich mieszkańców Irlandii Północnej.

Główny szpital w rejonie Armagh to:

Szpital Craigavon (Craigavon Area Hospital), tel. 028 3833 4444

Klinika w przypadkach niewielkich obrażeń ciała (Minor Injuries Clinic):

Szpital Towerhill (Towerhill Hospital), Tower Hill, Armagh (pn. –pt. 9.00–17.00)

Szpital Mullinure (Mullinure Hospital), Loughgall Road, Armagh (w pozostałych godzinach)

Dyżur lekarski poza godzinami pracy, Main Street, Moy, tel. 0870 600 6009


Leczenie szpitalne w ramach krajowej służby zdrowia (the National Health Service) jest bezpłatne, ale lista oczekujących na nie może być bardzo długa. Aby umówić się na wizytę w szpitalu w trypie nie pilnym, należy najpierw udać się do lekarza pierwszego kontaktu (GP).
Fundusz Zdrowia i Służb Socjalnych Okręgów Armagh i Dungannon (Armagh and Dungannon Health and Social Services Trust) oferuje szeroką gamę usług zdrowotnych i socjalnych dla klientów indywidualnych zamieszkujących obszar administracyjny Armagh i Dungannon. Wiele z tych usług realizowanych jest przez szpital rejonowy w Armagh (Armagh Community Hospital), St. Luke’s Hospital, Longstone Hospital, Mullinure Hospital i South Tyrone Hospital oraz w ośrodkach pomocy socjalnej. Dostępne usługi, to m.in.:


 • Program adopcyjny (Adoption Service)

 • Działania dla rozwoju społeczności lokalnej (Community Development Work)

 • Dentysta (rejonowy) (Dental Services (community))

 • Dietetyk (Dietetics)

 • Pielęgniarstwo rejonowe (District Nursing)

 • Opieka nad chorymi w ich domu (Domiciliary Care)

 • Pomoc dla osób starszych – opieka w ośrodkach dla seniora, okresowa- umożliwająca odpoczynek opiekunom osoby starszej, dzienna i domowa (Elderly Services – residential, respite, day and domiciliary care)

 • Planowanie rodziny (Family Planning)

 • Poradnia dla rodzin zastępczych (Fostering Service)

 • Promocja zdrowia (Health Promotion)

 • Pielęgniarstwo środowiskowe (Health visiting)

 • Terapia zajęciowa (Occupational Therapy)

 • Pielęgniarstwo dziecięce (rejonowe) (Paediatric Nursing (community))

 • Fizjoterapia (Physiotherapy)

 • Podiatria – leczenie chorób stóp (Podiatry)

 • Psycholog (Psychology Services)

 • Poradnia zdrowia psychicznego dla dorosłych (Adult Mental Health)

 • Poradnictwo podstawowe (Primary Care Counselling)

 • Pomoc dla osób z upośledzoną zdolnością uczenia się (Learning Disability Services)

 • Opieka w specjalnych ośrodkach (Residential Care)

 • Opieka tymczasowa nad chorymi dziećmi umożliwiająca odpoczynek ich opiekunon (Respite Care for Children)

 • Opieka w soboty nad dziećmi niepełnosprawnymi umożliwiająca odpoczynek ich opiekunom (Saturday Respite Care for children with a disability)

 • Służby socjalne (Social Work Service)

 • Logopedia – leczenie wad wymowy (Speech and Language Therapy)

Fundusz zapewnia pomoc tłumaczy dla wszystkich mniejszości rasowych i etnicznych.


Siedziba funduszu mieści się pod adresem:

St Lukes Hospital

Loughgall Road

Armagh


BT61 7NQ

tel. 028 3752 2381

tel. tekstowy (dla głuchych i niedosłyszących): 028 3741 2446
Aby otrzymać szczegółową broszurę na temat uzyskania dostępu do służby zdrowia i służb socjalnych w rejonie Twojego zamieszkania skontaktuj się z:
Zespołem dla rozwoju społeczności lokalnej (The Community Development Team)

Lisanally House

87 Lisanally Lane

Armagh


BT61 7HW
tel. 028 3752 2262 (wewn. 5544 lub 5555)

fax. 028 3752 5295ZATRUDNIENIE I UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE
Zatrudnienie

Aby podjąć pracę w Irlandii Północnej należy uzyskać Numer Ubezpiecznia Społecznego (National Insurance Number). W tym celu skontaktuj się z urzędem pracy i zasiłków w Armagh (Armagh Jobs and Benefits Office):


Alexander Road

Armagh


BT61 7JL

tel. 028 3752 9777


Urząd powiadomi Cię listownie, kiedy masz się zgłosić w celu przeprowadzenia tzw. „rozmowy poświadczającej tożsamość”.
Jeśli poszukujesz pracy, przejrzyj okoliczne gazety, takie jak „Ulster Gazette i Armagh Observer (śr./czw.), oraz „Belfast Telegraph” (wt./piąt.). Możesz również zarejestrować się w lokalnym urzędzie pracy (Jobs & Benefits Office) jako osoba poszukująca pracy (a job seeker).
Przygotuj się na to, że od Twoich zarobków brutto będzie odliczane około 22% na pokrycie podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne. Biuro Porad Obywatelskich (Citizens Advice Bureau) służy bezpłatnymi i bezstronnymi poradami dotyczącymi Twoich uprawnień do świadczeń socjalnych.
Ze względu na ustawodawstwo Irlandii Północnej gwarantujące równouprawnienie, będziesz najprawdopodobniej poproszony o wypełnienie formularza podania o pracę zamiast dostarczenia życiorysu (C.V.). Jedna z części takiego formularza, to tzw. poufna ankieta monitorująca (monitoring form), w której musisz odpowiedzieć na pytania dotyczące Twego wieku, przynależności do grupy religijnej, płci, itp. Jest to standardowa procedura i informacje, które podasz nie będą udostępnione żadnej z osób przeprowadzających z Tobą rozmowę o pracę.
Kiedy rozpoczynasz nową pracę, przynieś druk P45, który otrzymałeś od Twojego poprzedniego pracodawcy lub z Agencji Ubezpieczeń Społecznych (Social Security Agency). Jeśli nie dostałeś druku P45, Twój nowy pracodawca powinnien być w stanie przekazać Ci kilka pierwszych wypłat posługując się tymczasowym kodem podatkowych („emergency tax code”). To samo dotyczy sytuacji kiedy oczekujesz na przyznanie Ci Numeru Ubezpieczenia Społecznego (National Insurance Number). Powinieneś w takim przypadku otrzymać tymczasowy Numer Ubezpieczenia Społecznego.
Za każdym razem kiedy otrzymujesz wypłatę powinieneś również dostawać wypisane lub wydrukowane odcinki wypłat (pay slips), na których są wyszczególnione potrącenia na poczet podatku i składek na ubezpieczenie społeczne. Masz również prawo do otrzymania na piśmie umowy o pracę.
Ubezpieczenie Społeczne

Aby ubiegać się o świadczenia z tytułu ubezpieczeń społecznych, takie jak zasiłek dla osób poszukujących pracy (Job Seekers Allowance), zasiłek macierzyński (Maternity Allowance), zasiłek chorobowy (Incapacity (Sickness) Benefit) itp., musisz posiadać swój Numer Ubezpieczenia Społecznego.

Aby uzyskać bezpłatną i bezstronną poradę dotyczącą świadczeń społecznych, należy skontaktować się z lokalnym Biurem Porad Obywatelskich lub pójść do Biura Doradztwa Agencji Ubezpieczeń Społecznych (informacja powyżej).
Każdy jest uprawniony do otrzymywania Krajowej Płacy Minimalnej (the National Minimum Wage) i do zapisania się do związku zawodowego (trade union). Jeśli potrzebujesz więcej informacji na ten temat, skontaktuj się z Johnem McLaughlinem, pełnomocnikiem STEP-u i Związku Transportowców i Pracowników Ogólnych ds. kontaktów z pracownikami migrującymi (Migrant Workers Liaison Officer STEP/Transport and General Workers Union) tel. 028 8772 9002 lub e-mailowo john@stepni.org – w miarę potrzeby zapewniamy pomoc tłumacza.
Krajowa Płaca Minimalna

Pracodawca ma obowiązek zapłacić swoim pracownikom co najmniej płacę minimalną nakazaną przez prawo. Określana jest ona mianem Krajowej Płacy Minimalnej.

Istnieją trzy poziomy stawek płacy minimalnej:


 • £5,05/ godz. Dla pracowników w wieku od 22 lat wzwyż.

 • stawka rozwojowa w wysokości £4,25/ godz. dla

  • pracowników w wieku od 18 do 21 włącznie

  • pracowników w wieku od 22 lat wzwyż, rozpoczynających nową pracę u nowego pracodawcy i przechodzący akredytowane szkolenie*

 • £3,00/ godz. dla wszystkich pracowników poniżej 18 roku życia, którzy nie są więcej objęci obowiązkiem szkolnym


*Szkolenie akredytowane to kurs uznawany przez rząd brytyjski mający na celu zdobycie kwalifikacji zawodowych.
(dane aktualne w dniu publikacji)
W celu uzyskania dalszych informacji, należy zadzwonić pod telefon Infolinii Krajowej Płacy Minimalnej–

0845 650 0207Agencja ds. stosunków pracy

Agencja służy bezstronną i poufną pomocą oraz informacją z zakresu stosunków między pracodawcą i pracownikami zatrudnionymi w przemyśle, handlu i usługach dla ludności. Agencja udziela między innymi porad na temat dobrej praktyki zatrudnienia, a także pomoc w rozwijaniu i wprowadzaniu w życie polityki i procedur zatrudnienia. Agencja jest również aktywnie zaangażowana w rozwiązywanie konfliktów występując w roli pośrednika, mediatora i rozjemcy.

Aby uzyskać dalsze informacje na temat warunków jakie trzeba spełniać, aby pracować legalnie w Irlandii Północnej, należy udać się na stronę: www.homeoffice.gov.ukPorady prawne


Jeśli będziesz miał jakiekolwiek problemy z policją, właścicielem prywatnie wynajmowanego lokalu, pracodawcami lub służbami imigracyjnymi, możesz potrzebować porady prawnej. W tym celu skontaktuj się z Centrum Doradztwa Prawnego na Irlandię Północną lub Radą Irlandii Północnej ds. Mniejszości Etnicznych (The Northern Ireland Council For Ethnic Minorities (NICEM) (patrz „Przydatne numery telefonów”)).TRANSPORT

Aby uzyskać informację na temat rozkładu jazdy pociągów i autobusów, należy zadzwonić do Translink (028 90 666630) lub odwiedzić ich stronę: www.translink.co.uk. Za bilet powrotny do Belfastu zapłacić trzeba około £10,90.


Wszystkie legalne taksówki mają tablicę z numerem rejestracyjnym umieszczoną z przodu i tyłu pojazdu oraz na desce rozdzielczej.
Taksówki w Armagh:
Armagh & Crispy Taxis

127, Railway St, Armagh, County Armagh BT61 7HT

tel. 028 3752 7171  
Mac Taxis

75, Tullysaran Rd, Armagh, County Armagh BT61 8HE

tel. 028 3752 8088  
Milford Taxis

Meadowview, 52, Anne St, Milford, Armagh, County Armagh BT60 3NX

tel: 028 3752 5212  

 

City TaxisB 66, Upper English St, Armagh, County Armagh BT61 7LG

tel. 028 3752 8852  


Anderson Taxis & Mini-Bus Hire

32, Maynooth Rd, Richhill, Armagh, County Armagh BT61 9RG

tel. 028 3887 1560  
Tony's Taxis

40, Mount View, Madden Row, Keady, Armagh, County Armagh BT60 3RG

tel. 028 3753 8609  
McQuade Taxis

15, Anne St, Milford, Armagh, County Armagh BT60 3NX

tel. 028 3752 7555  
Central Taxis

2, Lonsdale Rd, Armagh, County Armagh BT61 7JX

tel. 028 3752 6999  
Shambles Taxis

54, Callan Bridge Park, Armagh, County Armagh BT60 4BU

tel. 028 3751 1170  
Metro Cabs

139, Railway St, Armagh, County Armagh BT61 7HT

tel. 028 3751 5100  
Metro Taxis

34, Irish St , Armagh , County Armagh BT61 7EP

tel. 028 3752 2900
T McCusker

42, Lower Irish St , Armagh , County Armagh BT61 7EP

tel. 028 3752 2739
Gollogly Taxis

5, Kinelowen St , Keady , Armagh , County Armagh BT60 3ST

tel. 028 3753 9080
Diamond Taxis

12a, Lower English St , Armagh , County Armagh BT61 7LJ

tel. 028 3752 5204
Euro Cabs

66, Upper English St , Armagh , County Armagh BT61 7LG

tel. 028 3751 1900
Fegans Taxis

The Square , Keady , Armagh , County Armagh BT60 3TD

tel. 028 3753 9200


POLICJA

Policja Irlandii Północnej (the Police Service of Northern Ireland (PSNI)) jest w pełni zobowiązana do wychodzenia na przeciw potrzebom i oczekiwaniom wszystkich ofiar przestępstw w sposób bezstronny i profesjonalny.


Policja podejmuje działania natychmiast w chwili zgłoszenia popełnienia przestępstwa i dokłada starań, aby w każdym przypadku zostało przeprowadzone wszechstronne śledztwo. Jeśli istnieją wystarczające dowody popełnienia przestępstwa, policja przygotowuje szczegółowy raport potrzebny do rozpoczęcia ścigania sądowego.
Działania policji obejmują:

 • Bezwłoczną reakcję przy zgłoszeniu wszelkich zajść na tle rasowym

 • Przeprowadzanie dokładnego śledztwa we wszystkich tego typu przypadkach

 • Przekazanie wszystkim ofiarom przestępstwa imienia, nazwiska, numeru służbowego i numeru kontaktowego przez właściwego oficera śledzczego

 • Nawiązanie przez lokalnego pełnomocnika policji ds. mniejszości osobistego kontaktu ze wszystkimi ofiarami w celu udzielenia informacji i porady

 • Przekazanie przez pełnomocnika policji ds. mniejszości (The Minority Liaison Officer) informacji o możliwości uzyskania praktycznej pomocy i wsparcia od licznych organizacji, m.in. od ,Victim Support’ (Pomoc Ofiarom)

Numer telefonu na policję w Armagh to: 028 3752 3311 lub w przypadkach nie wymagających natychmiastowej interwencji: 0845 600 8000. Sierżant Lee Russell jest pełnomocnikiem policji ds. mniejszości etnicznych (The Ethnic Minority Liaison Officer).


Większość posterunków policji powinno dysponować telefoniczną ,Linią Językową’ i/lub zapewniać pomoc tłumaczy. Możesz również skontaktować się z policją za pośrednictwem organizacji pomocowych (patrz „Przydatne numery telefonów”).
Jeśli jesteś w sytuacji bezpośredniego zagrożenia lub potrzebujesz nagłej pomocy, zadzwoń pod numer 999 i wywołaj policje (Police), karetkę pogotowia (Ambulance) lub straż pożarną (Fire Service) i służby ratownicze (Rescue Services).
NARZĘDZIA NIEBEZPIECZNE (OFFENSIVE WEAPONS)
Prawo nie zezwala na posiadanie narzędzi niebezpiecznych – jeśli zostaniesz uznany za winnego, możesz otrzymać wyrok do 2 lat więzienia, karę grzywny lub obie kary na raz.

Wyróżnia się 3 typy narzędzi niebezpiecznych:
 • Każdy przedmiot stworzony do powodowania obrażeń ciała – kastet lub broń używana we wschodnich sztukach walki

 • Każdy przedmiot codziennego użytku, który został zaadaptowany w celu powodowania obrażeń ciała – kij z przymocowanymi ostrzami żyletek, kij bejsbolowy z gwoździami, zaostrzony kij, itp.

 • Każdy przedmiot nie zmieniony w żaden sposób, który jest noszony z zamiarem spowodowania obrażeń ciała – młotek, kij bejsbolowy, kij, nóż kuchenny. Noże mogą zostać zaklasyfikowane jako narzędzie niebezpieczne jeśli ich ostrze przekracza 3 cale (ok. 7,6 cm) długości.

Możesz popełniać przestępstwo jeśli przebywając poza domem, masz (przy sobie lub w swoim pojeździe samochodowym) jakikolwiek przedmiot, który może powodować obrażenia ciała innej osoby. Możesz zostać aresztowany i będziesz musiał udowodnić przed sądem, że miał on być użyty w legalny sposób.PROWADZENIE POJAZDÓW

Niezdolność do prowadzenia pojazdu

Przestępstwem jest prowadzenie, zamiar prowadzenia lub nadzorowanie pojazdu napędzanego mechanicznie na drodze lub w miejscu publicznym w stanie niezdolności do jego prowadzenia na skutek ilości spożytego alkoholu lub zażytych środków odurzających.

Zostaniesz uznany za niezdolnego do prowadzenia samochodu jeśli Twoja zdolność do bezpiecznego kierowania pojazdem jest upośledzona (nawet kiedy poziom spożytego alkoholu w Twoim ciele mieści się w granicach dozwolonych przez prawo). Dowodem niezdolności do prowadzenia samochodu może być np. chaotyczna jazda lub spowodowanie wypadku.

Prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu


Przestępstwem jest prowadzenie, zamiar prowadzenia lub nadzorowanie pojazdu napędzanego mechanicznie na drodze lub w miejscu publicznym jeśli poziom alkoholu w wydychanym powietrzu, we krwi lub w moczu przekracza limit określony przez prawo.

Prawo dopuszcza następujące poziomy alkoholu w ciele kierowcy: • 35 mikrogramów (µg) na 100 mililitrów wydychanego powietrza (0,35 promila)

 • 80 miligramów (mg) na 100 mililitrów krwi (0,8 promila)

 • 107 miligramów na 100 mililitrów moczu (1,07 promila)

 

Uchylenie się od pobrania próbki


Jeśli policja ma prawo podejrzewać, że prowadziłeś pojazd pod wpływem alkoholu lub środka odurzającego, będziesz musiał poddać się testowi na ich obecność w Twoim ciele.
Popełniasz przestępstwo jeśli:

 • uchylasz się od wykonania wstępnego testu na poziom alkoholu w wydychanym powietrzu, lub

 • uchylasz się od pobrania próbki wydychanego powietrza/krwi/moczu na posterunku policji, gdy zostaniesz o to poproszony, lub

 • odmówisz pobrania próbki

 • Policja nie jest zobowiązana do opóźniania procesu pobierania próbek i jeśli nie istnieje ważny powód zdrowotny, nigdy nie powinieneś odmawiać pobrania wymaganej próbki, bez względu na to czy uważasz, że Twoja odmowa byłaby uzasadniona, czy nie

 

Jeśli nie wyrazisz zgody na pobranie próbki, a następnie sąd nie uzna Twoich powodów, może być za późno na cofnięcie czasu. Uznanie Cię za winnego uchylenia się lub odmowy pobrania próbki na posterunku policji oznaczałoby automatyczny zakaz prowadzenia pojazdów.


 

Kary


Poniższa tabela pokazuje maksymalne kary za każde przestępstwo wymienione w Rozporządzeniu w sprawie sprawców przestępstw drogowych na terenie Irlandii Północnej z roku 1996 (Road Traffic Offenders (NI) Order 1996). Nie sposób jest przewidzieć jaki wyrok wyda sąd w poszczególnej sprawie, ale konsultacja indywidualna może dać ogólną orientację jakiego wyroku można się spodziewać.

 


 

Ogólny charakter przestępstwa

Maksymalna kara więzienia/grzywny

Zakaz prowadzenia pojazdów (Disqualification)

Adnotacja przewinienia drogowego w prawie jazdy

Punkty karne

Spowodowanie śmierci lub poważnych obrażeń ciała w wyniku nieostrożnej jazdy samochodem pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających

10 lat lub grzywna bez górnej granicy lub obie kary na raz

Obligatoryjny

Obligatoryjna

3–11

Prowadzenie pojazdu lub zamiar prowadzenia pojazdu w stanie niezdolności do jego kierowania na skutek zażytego alkoholu lub środków odurzających

6 miesięcy lub grzywna £5000 lub obie kary na raz

Obligatoryjny

Obligatoryjna

3–11

Nadzorowanie pojazdu w stanie niezdolności na skutek zażytego alkoholu lub środków odurzających

3 miesiące lub grzywna £2500 lub obie kary na raz

Dyskrecjonalny

Obligatoryjna

10

Prowadzenie pojazdu lub zamiar prowadzenia pojazdu z przekroczonym poziomem alkoholu w wydychanym powietrzu/krwi/moczu

6 miesięcy lub grzywna £5000 lub obie kary na raz

Obligatoryjny

Obligatoryjna

3–11

Nadzorowanie pojazdu z przekroczonym poziomem alkoholu w wydychanym powietrzu/krwi/moczu

3 miesiące lub grzywna £2500 lub obie kary na raz

Dyskrecjonalny

Obligatoryjna

10

Uchylenie się od pobrania próbki wydychanego powietrza do badania na obecność alkoholu

grzywna £1000

Dyskrecjonalny

Obligatoryjna

4

Uchylenie się od pobrania próbki do analizy lub testu laboratoryjnego

[a] Kiedy prowadząc pojazd lub mając taki zamiar: 6 miesięcy lub £5000 lub obie kary na raz

Obligatoryjny

Obligatoryjna

3–11

[b] W pozostałych przypadkach: 3 miesiące lub £2500 lub obie kary na raz

Dyskrecjonalny

Obligatoryjna

10

Kierowca i wszyscy pasażerowie pojazdu mają obowiązek zapięcia pasów bezpieczeństwa. Obowiązkowe jest również założenie kasku przez kierowcę i pasażera motoru.


Sprowadzenie własnego pojazdu do Irlandii Północnej

Prawo dotyczące powyższego jest skomplikowane.


Jeśli zamieszkujesz Irlandię Północną, nie możesz jeździć swoim samochodem z numerem rejestracyjnym innego kraju. Musisz dokonać ponownej rejestracji samochodu. Jeśli masz zamiar używać samochodu, niezmiernie ważne jest, aby Twój samochód posiadał ubezpieczenie, opłacony podatek drogowy i, jeśli pojazd ma ponad 4 lata, świadectwo przeglądu samochodowego (M.O.T Certificate) (świadectwo to potwierdza fakt, że Twój samochód technicznie nie stwarza zagrożenia na drodze).
Ubezpieczenie i podatek drogowy dotyczy zarówno pojazdów czterokołowych, jak i dwukołowych pojazdów silnikowych, jeżeli są używane na drogach publicznych.
Jeśli zostaniesz zatrzymany przez policję (PSNI) i Twój pojazd nie będzie miał ubezpieczenia, zapłaconego podatku drogowego i przeglądu (M.O.T), zostaniesz przyłapany na przestępstwie. Możesz ponieść wysoką karę, z karą więzienia włącznie.

Kwestie związane z prawem jazdy


Obywatele każdego kraju Unii Europejskiej (EU) i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EEA) mogą prowadzić samochód na podstawie prawa jazdy wydanego przez ich kraj pochodzenia przez okres jednego roku, a następnie wymienić je na prawo jazdy Wlk. Brytanii.
Jeśli nie jesteś obywatelem żadnego z krajów Unii Europejskiej (EU) lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EEA), Twoje obecne prawo jazdy jest ważne na terenie Irlandii Północnej przez okres 12 miesięcy, w przeciągu których jesteś zobowiązany do zdania egzaminu na prawo jazdy, aby otrzymać prawo jazdy Wlk. Brytanii. Jeśli nie uczynisz tego przed upływem ważności Twego prawa jazdy, będziesz musiał złożyć wniosek o tymczasowe prawo jazdy (provisional licence), które może narzucić duże ograniczenia na prowadzenie pojazdów do chwili, gdy zdasz egzamin na prawo jazdy.
Kiedy posiadasz tymczasowe prawo jazdy, musisz umieścić na szybach w samochodzie literę “L” (Learner - Uczeń) i jeździć zawsze w towarzystwie osoby, która ma pełne prawo jazdy. Kiedy zdasz egzamin na prawo jazdy, umieszczasz na szybach znaki “R” (Restricted- Z ograniczeniami). Muszą one pozostawać na samochodzie przez jeden rok i oznaczają one, że przez ten rok nie możesz przekroczyć samochodem prędkości 45 mil/godz (ok. 70 km/godz).
Formularze wniosków o wydanie tymczasowego prawa jazdy i przeprowadzenie egzaminu na prawo jazdy są dostępne w urzędach pocztowych.

Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z Wydziałem ds. Komunikacji Irlandii Północnej (DVLNI - Department of Vehicle Licencing Northern Ireland) pod całodobowym numerem infolinii: 028 9025 0500; www.dvlni.gov.uk WSZYSTKIE INFORMACJE UDZIELANE SĄ TYLKO W JĘZYKU ANGIELSKIM, więc skontaktuj się z lokalną organizacją pomocową, która ułatwi Ci dostęp do DVLNI (Biuro Porad Obywatelkich (Citizens Advice Bureau) lub STEP – zobacz „Przydatne numery telefonów”)OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ / USŁUGI DLA LUDNOŚCI

Twa główne dzienniki lokalne w Armagh to: Ulster Gazette i the Armagh Observer. Warto do nich zajrzeć jeśli poszukujesz mieszkania lub pracy.


Biblioteki w Armagh:
Z bibliotek można korzystać nieodpłatnie. W bibliotekach można też korzystać z darmowego dostępu do internetu. Aby zapisać się do biblioteki i otrzymać kartę biblioteczną, należy przynieść dokument potwierdzający Twój obecny adres zamieszkania: rachunek opłat mieszkaniowych na Twoje nazwisko, list od właściciela wynajmowanego lokalu potwierdzający fakt zamieszkania pod danym adresem lub prawo jazdy wyrobione/wymienione w Irlandii Pónocnej.
Oddział biblioteczny w Armagh (Armagh Branch Library)

Market St , Armagh , County Armagh BT61 7BU

tel. 028 3752 4072
Oddział biblioteczny w Richhill (Richhill Branch Library)

1, Maynooth Rd , Richhill , Armagh , County Armagh BT61 9PE

tel. 028 3887 0639
Biblioteka w Keady (Keady Library)

25, Bridge St , Keady , Armagh , County Armagh BT60 3TA

tel. 028 3753 1365
Biblioteka w Tandragee (Tandragee Library)

Market St, Tandragee, Craigavon, County Armagh BT62 2BP

tel. 028 3884 0694  
www.ni-libraries.net.

URZĘDY POCZTOWE

Urzędy pocztowe oferują nie tylko usługi związane z dostarczaniem poczty. Przykładowo, na poczcie możesz otworzyć rachunek oszczędnościowy (savings account), zapłacić rachunki (pay bills), wymienić walutę (exchange currency), wysłać pieniądze za granicę (send money abroad) i doładować konto swojego telefonu komórkowego (top up your mobile phone account). Więcej informacji znajdziesz w swoim lokalnym urzędzie pocztowym.


Armagh Post Office

31, Upper English St, Armagh, County Armagh BT61 7BA

Tel. 028 3751 0313  


Barrack Street Post Office

26-28, Barrack St, Armagh, County Armagh BT60 1AD

Tel. 028 3752 2920  

Thomas Street Post Office

5, Ogle St, Armagh, County Armagh BT61 7EN

Tel. 028 3752 3466  


Keady Post Office

25, Kinelowen St , Keady , Armagh , County Armagh BT60 3ST

Tel. 028 3753 8624
Markethill Post Office

7, Mowhan Rd , Markethill , Armagh , County Armagh BT60 1RQ

Tel. 028 3755 1200
Richhill Post Office

22, Main St, Richhill, Armagh, County Armagh BT61 9PW

Tel. 028 3887 1201  
Tandragee Post Office

39-41, Church St, Tandragee, Craigavon, County Armagh BT62 2AF

Tel. 0845 7223344  
Banki

Jeśli przybyłeś tu na dłużej, dobrze będzie jak otworzysz sobie jak najszybciej konto w banku. Większość banków oferuje dwa rodzaje rachunków: oszczędnościowy (deposit) lub bieżący (current). Aby otworzyć konto, musisz przynieść do banku dwa dokumenty potwierdzające tożsamość: prawo jazdy lub paszport, oraz ostatni rachunek opłat mieszkaniowych na twoje nazwisko. W związku z przypadkami oszustw w przeszłości, banki wprowadziły bardzo rygorystyczne zasady.


PRZYDATNE NUMERY TELEFONÓW

Jeśli nie możesz znaleźć numeru w książce telefonicznej, zadzwoń pod numer 118890. Operator odszuka potrzebny numer za opłatą. SMS-owanie (texting) jest tu bardzo rozpowrzechnione i jest tańsze.


Urząd Rady Okręgu (District Council Offices)
Urząd Rady Miasta i Okręgu Armagh mieści się w Pałacu Demesne (Palace Demesne), Friary Road, Armagh, tel. 028 3752 9600. Rada jest odpowiedzialna za wywóz odpadów komunalnych, służby oczyszczania miasta, utrzymanie zieleni miejskiej, toalety publiczne, ośrodki rekreacyjne, turystykę, nadzór budowlany i zdrowie publiczne.

Zdrowie publiczne i ochrona środowiska

Sprawy związane z BHP (Health and Safety at work), higieną żywności (Food Safety), ochroną konsumenta (Consumer Protection) oraz inne zagadnienia dotyczące zdrowia publicznego i ochrony środowiska, tel. 028 3752 9626Informacja turystyczna

Centrum Informacji Turystycznej w Armagh znajduje się na 40 English Street, Armagh, tel. 028 3752 1800


Rozrywka i rekreacja
Centrum wypoczynkowe „Orchard” i basen (Orchard Leisure Centre and Swimming Pool) znajdują sie przy Folly Lane, Armagh, tel. 028 37515920

Centrum rekreacyjne Tandragee (Tandragee Recreation Centre), Madden Road, Tandragee - tel. 028 3884 1110

Teren rekreacyjny Ardmore (Ardmore Recreation Area), tel. 028 3752 8384

Centrum rekreacyjne przy Cathedral Road (Cathedral Road Recreation Centre), tel. 028 3751 8338

Wiejski park rekreacyjny Loughgall (Loughgall Country Park) – trasy spacerowe, pole golfowe, tel. 028 3889 2900

Teatr i Centrum Sztuki (Market Place Theatre and Arts Centre), Market Street, Armagh, tel. 028 3752 1821


Ośrodek św. Patryka (St Patrick’s Trian Tourist Centre), English Street, Armagh, tel. 028 3752 1801Kursy Języka Angielskiego

Jeśli chciałbyś zapisać się na kurs języka angielskiego w pobliżu Twego miejsca zamieszkania, skontaktuj się z:


Margaret Wilson, SPRING, tel. 028 37511611
wyższą szkołą kształcenia pomaturalnego w Armagh (Armagh College of Further & Higher Education), tel. 028 3752 2205
STEP, Dungannon, tel. 028 8772 9002
St Vincent de Paul, Malachy Centre, Ogle Street, Armagh

tel. 028 3751 0705


Rasizm i Dyskryminacja
Jeśli czujesz, że traktowany jesteś w inny, nieprzychylny sposób z uwagi na swój akcent lub kolor skóry, to jesteś dyskryminowany. Jeśli dotknęła Cię tego typu dyskryminacja, skontaktuj się z następującymi organizacjami w celu uzyskania pomocy i porady.
Policja Irlandii Północnej (Police Service Northern Ireland), tel. 028 3752 3311

Pomoc Ofiarom (Victims Support), tel. 0845 3030 900

Komisja ds. równouprawnienia (Equality Commission), tel. 028 9050 0600

Komisja ds. przestrzegania praw człowieka (Human Rights Commission), tel. 028 9024 3987Biuro Porad Obywatelskich (Citizens Advice Bureau), tel. 028 3752 4041

Samarytanie (Samaritans), tel. 028 9066 4422


W NAGŁYCH WYPADKACH

Wykręć numer 999 i operator zapyta się Ciebie, czy potrzebujesz policji, karetki pogotowia (Ambulance) lub straży pożarnej (Fire Service) albo zadzwoń pod numer 112 - Europejski Numer Ratunkowy (European Emergency Number) – można dzwonić z telefonów komórkowych i stacjonarnych.


Awaria elektryczna: zadzwoń do Zakładu Energetycznego Irlandii Północnej (Northern Ireland Electricity) – tel. 08457 643643.
Jeśli mieszkasz w lokalu socjalnym (Northern Ireland Housing Executive house) i potrzebujesz pilnej naprawy (na przykład pękniętej rury wodociągowej): tel. 028 90 246111.
Jeśli jesteś ofiarą przemocy domowej, zadzwoń pod numer całodobowego telefonu zaufania (Women’s Aid 24-Hour Emergency Service Helpline): 028 90 331818. Do dyspozycji jest linia językowa (Language Line)
Jeśli stałaś/eś się ofiarą gwałtu lub przemocy seksualnej, skontaktuj się z linią Pomocy Ofiarom (Victim Support Line), tel. 028 90 244039. W miarę potrzeby zapewniona jest pomoc tłumaczy ustnych.

INSTYTUCJE DORADZCZE I POMOCOWE

Biuro Porad Obywatelskich:

Citizens Advice Bureau

9 McCrums Court
ARMAGH
BT61 7RS

tel. 028 3752 4041

Bezpłatna, poufna i bezstronna pomoc. Pomoc z m.in. następującymi problemami: zasiłki, wypełnianie formularzy, długi, zatrudnienie, przemoc domowa, sądy rodzinne i cywilne, pomoc prawna, finanse, podatek dochodowy, informacja lokalna i porady konsumenckie


Centrum Doradztwa Prawnego na Irlandię Północną:

The Northern Ireland Law Centre

124 Donegall Street

Belfast


BT1 2GY

tel. 028 9024 4401

e-mail: admin.belfast@lawcentreni.org.


Informacje i porady związane z imigracją, Otwarte: 9.30 -13.00, od poniedziałku do piątku.

Rada Irlandii Północnej ds. Mniejszości Etnicznych:

Northern Ireland Council for Ethnic Minorities (NICEM)

3-cie piętro

Ascot House

24 – 31 Shaftsbury Square

Belfast


BT2 7DB

tel. 028 9023 8645 / 028 9031 9666www.nicem.org.uk


Pomoc, porady i aktywne wsparcie w przypadkach doznania szykan na tle rasowym, dyskryminacji i niesprawiedliwego traktowania.


Program Wspomagający Samopomoc na Rejon South Tyrone:

STEP (South Tyrone Empowerment Programme)

Unit T7

2 Coalisland RdDungannon

tel. 028 8772 9002

(John McLaughlin

Migrant Liaison Officer)


oraz
Centrum Pomocy dla Ludności Migrującej:

Migrant Workers Support Centre

William Street

Portadown

tel. 028 38399595
www.stepni.org


 • Ogólne porady i pomoc w kwestiach mieszkaniowych, zatrudnienia, itp.

 • Wskazywanie/kierowanie do odpowiednich organizacji

 • Pomoc w rejestracji dla uzyskania Numeru Ubezpieczenia Społecznego

 • Pomoc w zapisach do szkół, rejestracji u lekarzy, itp.

 • Udzielanie porad z dziedziny pracy, uprawnień socjalnych, gospodarki

 • Kursy języka angielskiego dla obcokrajowców

Zazwyczaj należy się wcześniej umówić na spotkanie


Zapewniamy dostęp do tłumaczy


Mieszkaniowa Pomoc Prawna:

Housing Rights Service

10-12 High Street

Belfast


BT1 2BA

tel. 028 9024 5640www.housingrights.org.uk


Mieszkaniowa Pomoc Prawna zapewnia bezpłatną, bezstronną, profesjonalną poradę, aktywną pomoc i reprezentowanie klientów w kwestiach związanych z:

 • Bezdomnością

 • Wynajmem lokali mieszkalnych (prywatnych, a także zakwaterowania socjalnego i spółdzielczego)

 • Długiem mieszkaniowym – kredytami mieszkaniowymi i zaległościami w płaceniu czynszu
Kurator sądowy Irlandii Północnej :

Probation Board for Northern Ireland


25 College Street

Armagh


BT61 9BT

028 3752 5243


31-33 High Street

Portadown

BT62 1HY

028 3833 3301


1d Monaghan Street

Newry


BT35 6BB

028 3026 3955
Kurator sądowy Irlandii Północnej zajmuje się ludźmi skazanymi za przestępstwa lub rodzinami, których członkowie odbywają karę więzienia. Jeśli ktoś z Twojej rodziny przebywa w więzieniu i potrzebujesz porady, skontaktuj się z nami.

Infolinie Urzędu Skarbowego:

Inland Revenue Helplines


Składki na Ubezpieczenie Społeczne:

National Insurance Contributions

0845 915 7006
Kredyty podatkowe:

Tax Credits

0845 603 2000
Podatek dochodowy:

Income Tax

0845 302 1482
Samoopodatkowanie (dla prowadzących własną działalność):

Self Assessment (for the self employed)

0845 900 0444
Krajowa Płaca Minimalna:

National minimum wage

0845 600 0678
Zasiłek na dziecko:

Child benefit

0845 603 2000


Infolinie udzielające informacji na temat podatków, ubezpieczenia społecznego i świadczeń socjalnych/zasiłków.

Breakthru

31a Thomas Street

Armagh

BT61 7PX


tel. 028 3752 5459

„Breakthru” (Przełom/Uwolnienie) jest organizacją zajmującą się problemem narkotyków i alkoholu w Dungannon i Armagh. Prowadzi ona różnorodne działania począwszy od szkoleń i poradnictwa do organizowania specjalnych prezentacji edukacyjnych.

Stworzyliśmy wiele programów uświadamiających, dostosowanych do różnych odbiorców (młodzieży, dorosłych i rodziców). Aby uzyskać więcej informacji, zachęcamy do kontaktu z „Breakthru” pod adresem i numerem telefonu podanymi obok.St Vincent de Paul

Malachy Centre

Ogle Street

Armagh


tel. 028 3751 0705

Biuro regionalne na Irlandię Północną:

Northern Ireland Regional Office

tel. 028 90 351561

Sklep charytatywny św. Vincenta:

Vincent’s Charity Shop

Thomas Street

Armagh


BT61 7QB

tel. 028 37510922
Oferuje pomoc i przyjaźń

Poprzez bezpośredni kontakt z drugą osobą. Dbamy o godne traktowanie tych, którym pomagamy. Dokładamy starań, aby nie utracili oni poczucia własnej godności, gdy zwracają się do nas o wszelkiego rodzaju wsparcie, w tym pomoc materialną. Zapewniamy w każdym przypadku poufność i straramy się budować relacje oparte na zaufaniu i przyjaźni.
Zachęca do samowystarczalności

Wierzymy, że nie wystarczy udzielać tymczasowej pomocy materialnej. Należy również tym, którym służymy stworzyć dobre warunki do wypracowania samowystarczalności i tym samym podniesienia ich poczucia własnej wartości. Kiedy problemy, które napotykamy wychodzą poza zakres naszych kompetencji, nawiązujemy kontakt z wyspecjalizowanymi osobami.
Działa na rzecz sprawiedliwości społecznej

Zobowiązujemy się do identyfikowania głównych przyczyn biedy i niesprawiedliwości społecznej w naszym kraju i w solidarności z biednymi i pokrzywdzonymi wspierać ich i aktywnie działać w celu wprowadzenia zmian i stworzeniu bardziej sprawiedliwego i troskliwego społeczeństwa.
Oferuje zajęcia z angielskiego i obsługi komputera

Oferuje tanio wysokiej jakości ubrania i meble dla potrzebujących członków społeczności.


KOŚCIOŁY

Arcybiskup i cała społeczność rzymsko-katolicka Armagh witają Was w naszym mieście i kościołach. Msze odbywają się o godz. 19.00 w soboty oraz o 9.00, 11.00 i 17.30 w niedziele w pięknie odrestaurowanej, zwięczonej podwójną wieżą Katedrze św. Patryka (St Patrick's Cathedral). Msze w kościele św. Malachy przy Irish Street, odbywają się w niedziele o godz. 8.00, 10.00 i 12.00. Rzymsko-katolicki kościół znajduje się również w Tullysaran, niedaleko Benburb, oraz w Knockaconey. Jeżeli w jakikolwiek sposób możemy Tobie pomóc, proszę skontaktuj się z naszym biurem parafialnym pod numerem tel. 028 37522802.


Kościół parafialny pw św. Marka (St. Mark’s Parish Church) służy ludziom Armagh od niemal dwustu lat i dziś pragnie przywitać również Was. Nasz kościół jest Kościołem Irlandzkim (Church of Ireland) i tym samym jest członkiem ogólnoświatowej Wspólnoty anglikańskiej. Serdecznie witamy gości ze wszystkich denominacji religijnych na naszych nabożeństwach, które odbywają się w niedziele o 8.30, 10.30 i 19.00. Życzymy Wam abyście cieszyli się z zamieszkania w naszym historycznym mieście. Aby uzyskać więcej informacji, proszę skontaktować się z proboszczem kanonikiem Johnem McKegneyem, pod numerem tel. 028 37522970 lub 028 37523197. Nasza Katedra św. Patryka jest jedną z najstarszych budowli chrześcijańskich w Irlandii. Niedzielne nabożeństwa w katedrze odprawiane są o godz. 10.00, 11.00 i 15.15. Z radością witamy i zapraszamy przybyszów z całego świata bez względu na kolor skóry, czy tradycję religijną.

Pierwszy Kościół Prezbiteriański w Armagh (First Presbyterian Church Armagh) mieści się na skrzyżowaniu ulic Russell Street i Mall West. Jest to wspaniały budynek z epoki wiktoriańskiej zwieńczony strzelistą wieżą. Regularne niedzielne nabożeństwa odbywają się o godz. 11.30 i 19.00.  Zapraszamy wszystkich serdecznie na nasze spotkania. Więcej można dowiedziec się kontaktując się z duchownym kościoła- Rev Tonym Davidsonem pod tel. 028 37522951.

Kościół Metodystów w Armagh (Armagh Methodist Church) został założony w 1835. Budynek kościoła i sale spotkań wiernych mieszczą się na Abbey Street. Wierni spotykają się, aby wielbić Boga w każdą niedzielę rano o 10.30. W pierwszą niedzielę każdego miesiąca udzielana jest Święta Komunia. Gorąco witamy wszystkich przybyłych na naszych nabożeństwach. Osoba kontaktowa – duchowny - Rev Wesley Campbell, tel. 028 37522014.


Gorąco przepraszamy za pominięcie jakichś tematów w tym pakiecie informacyjnym.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tej publikacji. Wszelkie komentarze, spostrzeżenia i opinie na temat tego pakietu będą mile widziane.

SZKOŁA WYŻSZA KSZTAŁCENIA POMATURALNEGO W ARMAGH

(ARMAGH COLLEGE OF FURTHER AND HIGHER EDUCATION)
„Armagh College” stawia sobie za zadanie zapewnić społeczności imigrantów zamieszkujących Okręg i Miasto Armagh, a także wszystkim zainteresowanym spoza tego rejonu, dobre warunki do nauki języka angielskiego i zdobycia kwalifikacji zawodowych.

Szkoła, w ramach Oddziału Kształcenia Ustawicznego (Lifelong Learning Unit) i Akademii Sztuk Pięknych i Nauk Humanistycznych (School of Creative Arts and Humanities), oferuje tutejszym imigrantom szeroki wybór zajęć, w tym kurs języka angielskiego dla obcokrajowców - ESOL (English for Speakers of Other Languages)

Umożliwiamy naukę języka angielskiego wszystkim posługującym się następującymi językami ojczystymi:


 • litewski

 • polski

 • portugalski

 • słowacki

 • ukraiński

 • rosyjski

 • inne

Zajęcia językowe prowadzone są w budynku „Armagh College” oraz w różnych miejscach na terenie miasta i okręgu Armagh, m in. w Keady Old Mill, w ośrodku kultury w Newtownhamilton (Newtownhamilton Community Centre) i domu Towarzystwa św. Vincenta dePaula w Armagh (The Society of St. Vincent dePaul).

Oferowane są, między innymi, następujące kursy: • Angielski dla Początkujących (Beginners English) – zapewnia jego uczestnikom zdobycie niezbędnych umiejętności i wiedzy na temat mieszkania i pracy w innym społeczeństwie/ kraju

 • Angielski dla Zaawansowanych (Advanced English) – jak powyżej w większym zakresie

 • Obsługa Komputera dla Początkujących (Computers for Beginners) – w celu zwiększenia szans uczestników kursu na znalezienie zatrudnienia

Zapewniamy również społeczności imigrantów duży wybór innych kursów i usług, w zależności od indywidualnych potrzeb. Oferujemy pomoc w wyborze drogi kariery zawodowej, a także wskazujemy inne organizacje, które zajmują się pomocą osobom podejmującym lub kontynuującym naukę.


Aby uzyskać dalsze informacje, należy skontaktować się z:
Oddziałem Kształcenia Ustawicznego w „Armagh College”

(Armagh College Lifelong Learning Department)
Doreen Lappin – Opiekun Społeczny (Community Outreach Officer)

pod tel. 028 3751 2833 lub dlappin@armaghcollege.ac.uk


Welcome to Armagh – A basic guide to services in Armagh City and District – POLISH

November 2005 (028) 37529600Pobieranie 182.21 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna