Witamy w cumbrii to jest twoja broszura informacyjnaPobieranie 351.17 Kb.
Strona2/5
Data05.05.2016
Rozmiar351.17 Kb.
1   2   3   4   5

Twoje prawa

Jako najemca masz prawa, które chronią Cię przed niewłaściwym traktowaniem ze strony Twojego właściciela. Jeśli sądzisz, że zostałeś niewłaściwie potraktowany lub w Twoim domu zakwaterowanych jest zbyt wiele osób, bądź też jeśli pozostajesz w sporze z Twoim właścicielem, porozmawiaj z personelem w Wielokulturowym Serwisie Cumbrii i/lub odwiedź Twoje lokalne Biuro Porad Obywatelskich (patrz Załącznik 3).

Zapłata czynszu

Jeśli jesteś zatrudniony, będziesz musiał płacić całą kwotę czynszu bezpośrednio Twojemu właścicielowi lub Agentowi administrującemu nieruchomością.

Jeśli ubiegasz się o zasiłek, wówczas zależnie od Twojego dochodu, będziesz musiał płacić część pieniędzy na czynsz, a resztę będzie być może płaciło Biuro d/s Zasiłków Mieszkaniowych.

Ważnym jest, abyś sprawdził swoje uprawnienie do zasiłków, zanim zaczniesz się o nie ubiegać, gdyż może to wpłynąć na Twój późniejszy status.
Podatek lokalny
Stawka podatku lokalnego, którą będziesz płacił, zależy od rozmiaru nieruchomości. Ogólnie, im większy dom, tym więcej musisz płacić. Różne Rady Miejskie pobierają różne kwoty Podatku Lokalnego. Jeśli nie zapłacisz swojego Podatku Lokalnego, możesz zostać postawiony przed sąd. Będziesz musiał zarejestrować się w Twoich lokalnych biurach Rad Miejskich dla celów pobierania Podatku lokalnego.


Unikanie zakłócenia porządku
Dbaj, aby nie niepokoić, ani też nie denerwować swoich sąsiadów. Zachowanie anty-społeczne jest prawnym powodem do eksmisji, niezależnie od tego, jaki jest rodzaj Twojego stosunku najmu. Zachowanie anty-społeczne może obejmować:


 • zbyt głośne słuchanie muzyki czy telewizji

 • niepilnowanie swoich zwierząt

 • pozwalanie dzieciom na zakłócanie porządku

 • pozostawianie gromadzących się śmieci

 • hałasowanie przed domem lub podczas wchodzenia do domu

 • wykorzystanie domu dla podejmowania działań nielegalnych, takich jak handel narkotykami

Nie powinieneś również zachowywać się w sposób antyspołeczny w stosunku do swojego właściciela. Jesteś odpowiedzialny za zachowanie każdego Twojego domownika i każdej osoby przebywającej u Ciebie czy odwiedzającej Cię.


Zakończenie stosunku najmu
Jeśli chcesz się wyprowadzić, ważnym jest, aby poprawnie zakończyć stosunek najmu. Będziesz odpowiedzialny za zapłatę czynszu aż do zakończenia Twojego stosunku najmu poprzez przedłożenie właścicielowi lub jego agentowi wymaganego wypowiedzenia. Możliwe jest natychmiastowe stosunku najmu, jeśli właściciel się na to zgadza (uzyskaj jego zgodę na piśmie), ale zazwyczaj musisz dać właścicielowi termin wypowiedzenia do jednego miesiąca.
Właściciele muszą przestrzegać wyznaczonych procedur, aby móc wyeksmitować najemcę. W pewnych okolicznościach - wyszczególnionych w przepisach - właściciele muszą podać przyczyny, dla których zamierzają eksmitować najemcę. Czasami właściciele nie muszą podawać przyczyn, by odzyskać swoją nieruchomość. Termin opuszczenia nieruchomości zależy również od typu stosunku najmu, jaki posiadasz.
Najemca nie może być eksmitowany bez nakazu eksmisji uzyskanego z sądu, o który musi się ubiegać właściciel.
Jeśli mieszkasz w domu, właściciel musi uzyskać pozwolenie przed wejściem do środka.
To jest tylko krótki przewodnik. Jeśli potrzebujesz dalszej rady lub pomocy, proszę skontaktować się z Serwisem Wielokulturowym Cumbrii, Biurem Porad Obywatelskich (patrz załącznik 3) lub Twoim lokalnym biurem rady (patrz załącznik 2).

Postępowanie w przypadku zetknięcia się z przestępstwem
Aby skontaktować się z Policją - poza sytuacjami nagłymi - możesz:


 • Zadzwonić 0845 3300247. Połączysz się z lokalnym posterunkiem policji. Można dzwonić na ten numer w sprawie przestępstw, które nastąpiły jakiś czas temu, ogólnych pytań lub jeśli chciałbyś porozmawiać z konkretnym policjantem. Nie obawiaj się, jeśli nie mówisz po angielsku. Policja oferuje usługi zwane "Linią językową (Language Line)" To jest trójstronna rozmowa telefoniczna, która obejmuje tłumacza. Jeśli chcesz porozmawiać z policją, korzystając z tej usługi, proś o "Linię Językową (Language Line)" i pamiętaj, aby wymienić język, którego potrzebujesz.

 • Zadzwoń do jakiegokolwiek posterunku policji.

 • Zgłoś wypadek na stronie Policji Cumbrii – www.cumbria.police.uk


Rolą policji jest zapobieganie przestępstwom oraz ochrona życia i mienia. Pracują oni w ścisłym kontakcie ze społecznościami, aby zapewnić bezpieczeństwo każdego
Prawo w Anglii jest podzielone na dwa sektory, prawo cywilne i prawo karne.


 • Prawo cywilne obejmuje takiego dziedziny jak np. niespłacone zobowiązania, spory mieszkaniowe.

 • Prawo karne obejmuje przestępstwa takie jak np. kradzież z włamaniem, napaść, kradzież, poważne szkody.

Policja zajmuje się jedynie sprawami podlegającymi prawu karnemu. Możesz uzyskać porady na temat prawa cywilnego w Biurze Porad Obywatelskich lub u prawników. Mogą oni również pomóc w problemach, takich jak zachowanie anty-społeczne i zakłócanie porządku przez młodocianych.Większość obszarów ma również Funkcjonariuszy Wsparcia Służby Policji (PCSO), którzy nie mają pełnych kompetencji tak jak policjanci, ale którzy także służą Ci pomocą. Możesz uzyskać imię i nazwisko oraz numer telefonu komórkowego lokalnego PCSO z posterunku policji. Alternatywnie możesz tego dowiedzieć ze strony Policji w Cumbrii www.cumbria.police.uk poprzez wpisanie swojego kodu pocztowego.
Przestępstwo na tle nienawiści
Przestępstwo na tle nienawiści jest przestępstwem karnym przeciwko innej osobie lub mieniu z powodu tego, kim jest dana osoba. Może to być napaść fizyczna lub seksualna, molestowanie, groźby, zastraszanie, drwiny, obraźliwe rozmowy telefoniczne. Mogą być one kierowane do innych osób z powodu rasy ofiary, religii/przekonań, płci, niepełnosprawności, seksualności lub wieku. Przestępstwo na tle nienawiści może być również skierowane wobec ludzi z powodu tego, gdzie się urodzili, gdzie mieszkali przed przyjazdem do Zjednoczonego Królestwa, ich pochodzenia etnicznego lub nawet ich języka.
Jeśli sądzisz, że stałeś się konkretnym celem przestępstwa z powodu kraju Twojego pochodzenia, ważnym jest, abyś zadzwonił na policję. Muszą oni traktować Cię równo, bez względu na Twój kraj pochodzenia czy środowisko.
Policja stworzyła jednostki d/s Przestępstw na tle nienawiści, ale pamiętaj, aby zadzwonić w Sytuacjach Wyjątkowych na 999 lub poza godzinami pracy biura na 0845 3300247. Możesz również zgłaszać incydenty Przestępstw na tle Nienawiści w wielu centrach zgłoszeń, włączając w to pobliskie centra Serwisu Wielokulturowego Cumbrii.
Przemoc Domowa
Przemoc Domowa może być groźnym zachowaniem, przemocą lub nadużyciem, które ma miejsce wśród dorosłych, którzy są członkami rodziny lub partnerami intymnymi. Nadużycie może mieć charakter fizyczny, seksualny (taki jak gwałt czy czyn lubieżny), emocjonalny lub finansowy, bądź przyjmować postać nadużycia władzy w związku, gdzie jeden partner przejmuje kontrolę nad pieniędzmi drugiego.
Jeśli nie chcesz iść na policję, są inne organizacje w okolicy, które mogą pomóc:


 • Zespół d/s Przemocy Domowej w Południowej Cumbrii(Zespół SAFE) – 01229 838746

 • Zespół d/s Przemocy Domowej w Północnej Cumbrii – 01768 892179

 • 24-godzinna Infolinia - Pomoc Kobietom – 0808 2000 247

 • Szacunek – 0845 122 8609

 • Serwis Wsparcia w Przypadku Przemocy Domowej – 01900 842100


Zachowanie antyspołeczne
Zachowanie antyspołeczne jest traktowane bardzo poważnie przez policję. Przykłady zachowania anty-społecznego obejmują:


 • Głośne zachowanie

 • Zastraszanie grup publicznie

 • Wyrzucanie śmieci i porzucanie samochodów

 • Żebranie

 • Niewłaściwe użycie fajerwerków

 • Upicie się

 • Obraźliwe lub agresywne zachowanie

Policja zajmie się daną sprawą w wielu aspektach. Policja doradzi Ci specjalistę w sprawie usług mediacyjnych, z pomocy którego możesz skorzystać, aby rozwiązać spory.


Narkotyki
Policja przyjmuje twarde stanowisko w sprawie narkomanii w lokalnych społecznościach, szczególnie w sprawie sprzedaży nielegalnych substancji.
Jeśli podejrzewasz, że ktoś jest wplątany w przestępstwo mające związek z narkotykami, możesz skontaktować się z policją anonimowo na Crime stoppers pod nr tel 0800 555111 - rozmowy na ten numer są darmowe.

Przepisy i informacje, które powinieneś znać


 • Kupno alkoholu przez osobę poniżej 18 roku życia jest przestępstwem.

 • Noszenie noża, broni palnej, imitacji broni palnej lub innej broni w miejscu publicznym jest przestępstwem.

 • Wiek, od którego można współżyć seksualnie w Zjednoczonym Królestwie to 16 lat. Relacje seksualne z dziećmi poniżej 16 roku życia to bardzo poważne przestępstwo karne.

 • Przestępstwem jest upicie się i awanturnicze zachowanie w miejscu publicznym.

 • Policjanci mogą zatrzymać Cię i porozmawiać z Tobą o każdej porze, ale mają prawo Cię przeszukać jedynie, jeśli podejrzewają, że nosisz przy sobie narkotyki, broń, skradzioną czyjąś własność lub cokolwiek, co mogłoby być użyte do popełnienia przestępstwa. Przed przeszukaniem Ciebie, muszą zwykle podać swoje imię i nazwisko, posterunek na którym pracują, dlaczego wybrali Ciebie i czego szukają. Z przeszukania zostanie sporządzony protokół.


Program Ochotników w Policji
Program Ochotników w Policji pozwala członkom społeczności na zaangażowanie się w pracę policji.
Dalsze informacje i formularze zgłoszeniowe dla Ochotników w Policji można otrzymać poprzez kontakt z posterunkiem policji na nr 0845 3300247.

STRAŻ POŻARNA I POGOTOWIE RATUNKOWE W CUMBRII


Straż Pożarna i Pogotowie Ratunkowe w Cumbrii
Straż Pożarna w Zjednoczonym Królestwie jest odpowiedzialna za:-


 • Zwalczanie pożarów i ochronę ludzi oraz mienia przez pożarem.

 • Ratowanie ludzi z wypadków drogowych.

 • Radzenie sobie ze szczególnymi sytuacjami wyjątkowymi, takimi jakpowódź.

Oraz • Promowanie Bezpieczeństwa Anty-Pożarowego.

Można skontaktować się ze Strażą Pożarną w sytuacji wyjątkowej poprzez zadzwonienie na 999 z każego telefonu, będziesz wówczas zapytany o rodzaj pomocy, jakiej wymagasz. Możesz wybrać: Policję, Straż Pożarną lub Ambulans. Te rozmowy są darmowe!


Możesz ponadto skontaktować się ze Strażą Pożarną i Pogotowiem Ratunkowym w Cumbrii w kwestiach niewynikających z sytuacji wyjątkowych, dzwoniąc do
Straży Pożarnej HQ – 01900 822503

Darmowy telefon- 0800 358 4777


lub zadzwoń do lokalnej Straży Pożarnej.PORADY ODNOŚNIE BEZPIECZEŃSTWA DOMOWEGO
Pożary wybuchające w domu każdego roku zabijają ludzi. Niewielkie pożary są powszechne, powodując poważne szkody na mieniu i własności,
Możesz zmniejszyć szanse pożaru w Twoim domu poprzez:


 • Założenie alarmu przeciwpożarowego (jeśli jesteś w wynajętym mieszkaniu, upewnij się, że alarm przeciwpożarowy jest właściwie założony).

 • Sprawdzanie alarmu przeciwpożarowego co tydzień.

 • Poproś Straż Pożarną i Pogotowie Ratunkowe Cumbrii o założenie alarmu przeciwpożarowego i skorzystaj z darmowej, kompleksowej Wizyty w Sprawie Bezpieczeństwa Domowego!

 • Zadzwoń 0800 358 4777 w celu darmowego założenia alarmów przeciwpożarowych.

 • Stworzenie planu przeciwpożarowego, aby każdy wiedział, jak bezpiecznie się ewakuować.

 • Zamykanie drzwi na noc, aby pożar ograniczony został do pojedynczego pokoju.

 • Usunięcie przeszkód tarasujących wyjście z domu, aby zapewnić ludziom szybką ucieczkę w razie pożaru.

 • Nieprzeciążanie gniazdek elektrycznych. Pamiętaj jedno gniazdko - jedna wtyczka

 • Niepozostawianie telewizji, czy innych urządzeń elekrtycznych w stanie czuwania, jako że może to spowodować pożar. Wyłączenie, gdy nie jest w użyciu.

 • Upewnienie się, że papierosy są zgaszone i dokładnie wyrzucone.

 • Niepalenie w łóżku.

 • Trzymanie zapałek i zapalniczek z dala od dzieci.

 • Niepozostawianie niespalonych świeczek i używanie zawsze właściwego świecznika.

 • Baczne zwracanie uwagi przy gotowaniu w kuchni, szczególnie gdy używa się rozgrzany oleju.

 • Nieużywanie frytkownicy, lecz zamiast niej głębokiej patelni.


JEŚLI WYBUCHNIE POŻAR
Pamiętaj o zasadach stosowanych przez Straż Pożarną:


 1. WYJDŹ. jak najszybciej i możliwie jak najbezpieczniej.
 1. ZOSTAŃ NA ZEWNĄTRZ. Nie wracaj do domu.
 1. POMÓŻ NAM WYJŚĆ. Zadzwoń na 999, poczekaj na zewnątrz na Straż Pożarną

Jeśli masz jakieś obawy odnośnie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, zadzwoń do Straży Pożarnej i Pogotowia Ratunkowego Cumbrii i my zorganizujemy w domu darmową Wizytę W Sprawie Bezpieczeństwa Domowego, założymy alarmy przeciwpożarowe oraz udzielimy porad odnośnie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, ZA DARMO!. Zadzwoń na numer 0800 358 4777


Pamiętaj, Alarmy Przeciwpożarowe ratują życia.
Pobieranie 351.17 Kb.

1   2   3   4   5
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna