Witamy wakacjePobieranie 76.11 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar76.11 Kb.


20.06.2008. Witamy wakacje

Dnia 20 czerwca 2008 r. spełniły się marzenia wszystkich uczniów. Po 10 miesiącach wytężonej nauki, nadszedł czas odpoczynku i zasłużonego lenistwa…


Dyrektor Henryk Łania podsumował rok szkolny 2007/08 nagradzając najzdolniejszych i najwybitniejszych uczniów. Wręczył świadectwa z wyróżnieniem i nagrody książkowe dla prymusów z poszczególnych klas.
Wszystkim życzymy udanych wakacji i powrotu do szkoły z zapasem nowych sił i mnóstwem ciekawych wrażeń.

DO ZOBACZENIA W NOWYM ROKU SZKOLNYM !!!!13.06.2008. Pożegnanie Absolwentów ZSZ

Na uroczystość pożegnania Absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. Henryka Mrossa w Gniewie 13 czerwca 2008 r. przybyli m.in.: wiceprzewodniczący Powiatu Tczewskiego pan Stanisław Ackerman, naczelnik wydziału edukacji pan Wojciech Wanke, wiceburmistrz Gniewu pan Bogdan Olszewski, wiceprzewodniczący Rady Gminy pan Franciszek Sumisławski, dyrektorzy gniewskich szkół i przedstawiciele pracodawców.


Uczniowie klas pierwszych przygotowali piękną oprawę uroczystości. Wiersz W. Szymborskiej „ Nic dwa razy...” recytowali Tomasz Gabrychowski i Jacek Justa, a piosenki wykonał duet „ Balbina i Renata”.
Najlepsi w nauce absolwenci Andrzej Bordewicz, Paweł Kocknecht, Damian Jędrzejewski, Dawid Ogórek i Marlena Bujanowska nagrodzeni zostali przez przedstawiciela Starostwa i wychowawców klas panią Janinę Strelau i panią Danutę Ostrowską nagrodami książkowymi.
Słowa podziękowania skierowane do dyrektorów i nauczycieli w imieniu absolwentów odczytał Dawid Ogórek. Jego koleżanki i koledzy obdarowali pedagogów pięknymi wiązankami kwiatów. Po uroczystości w sali zamkowej zebrani spotkali się w bibliotece szkolnej na poczęstunku.
(Średniaczek)23-25.05.2008. Sukces gniewskich licealistów

W dniu 23-25 maja br. odbył się w Tczewie XI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Rodzinnej „Familia”-2008. W ramach tej imprezy Centrum Kultury i Sztuki zorganizowało I mistrzostwa świata w Karaoke Szkół Średnich. Gniewskie liceum reprezentował duet z klasy Ia Agata Paluchowska i Jakub Kirszestein oraz Agnieszka Justa z klasy IIb. Jury konkursowe przyznało I miejsce Agacie i Jakubowi za wykonanie „Dumki na dwa serca” z repertuaru Edyty Górniak i Mieczysława Szcześniaka. III miejsce przypadło Agnieszce, która zaśpiewała piosenkę Dody pt. „Dwie bajki”.


Po ogłoszeniu wyników Agata Paluchowska powiedziała: „Dziękujemy Panu Jackowi Gerigkowi za zachęcenie nas do udziału w konkursie. Bardzo się ucieszyłam z tego sukcesu. W nagrodę otrzymaliśmy puchar i pamiątkowy dyplom. Jesteśmy szczęśliwi i dumni ze zwycięstwa”.
Natomiast Jakub dodał: „Gdy znaleźliśmy się na scenie, moje serce zaczęło bić mocno, byłem zestresowany. Myślałem, że nie uda mi się zaśpiewać. Na szczęście trema minęła. Cieszymy się z udanych występów”.
Naszym reprezentantom i opiekunowi gratulujemy sukcesu.
(Średniaczek)
05.05.2008. Matura 2008

Wszystkim tegorocznym abiturientom życzymy bardzo dobrych wyników na MATURZE, która w tym roku rozpoczyna się 5 maja pisemnym egzaminem maturalnym z języka polskiegoPołamania pióra
25.04.2008. Absolwenci pożegnali szkołę

W sali zamku gniewskiego 25 kwietnia br. odbyła się uroczystość Pożegnania Absolwentów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. H. Mrossa w Gniewie. Naukę zakończyli uczniowie klasy IIIa Liceum Ogólnokształcącego, klasy III p Liceum Profilowanego i klasy II z Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.

Na ich ostatnie spotkanie z pracownikami i uczniami szkoły przybyło wielu gości, między innymi: wiceprzewodniczący Rady Powiatu Tczewskiego Andrzej Stemborowski, radny powiatu Jan Urbański i burmistrz Gniewa Bogdan Badziong.

Po uroczystym wprowadzeniu pocztu sztandarowego i odśpiewaniu hymnu państwowego głos zabrał dyrektor szkoły Henryk Łania, który złożył absolwentom gratulacje z okazji ukończenia liceum i podziękował za 3 lata nauki w murach gniewskiej szkoły. Życzył im pomyślnych wyników na egzaminie maturalnym i mądrych wyborów życiowych. Swoje wystąpienie dyrektor zakończył apelem, by po zakończonej edukacji absolwenci wracali do małej ojczyzny.

Przedstawiciel Starostwa Andrzej Stemborowski gratulując absolwentom ukończenia szkoły średniej wręczył najlepszym w nauce nagrody książkowe. Otrzymali je: Maria Struczyńska, Natalia Poznańska, Anna Kaczmarek i Natalia Wilewska, które zostały również nagrodzone przez burmistrza Gniewa Bogdana Badzionga. Następnie świadectwa z wyróżnieniem z rąk wychowawczyni klasy III a Aleksandry Gerigk odebrali: Maria Struczyńska, Anna Kaczmarek, Natalia Wilewska, Przemysław Wosik, Marta Dering i Martyna Danowska. Nagrody książkowe za bardzo dobre i dobre wyniki w nauce otrzymali następujący absolwenci: Michał Grucza, Milena Cichowlas, Marta Kitta, Beata Sadowska, Kamila Sroka, Milenia Nierzewicka, Marek Pliszczyński, Mirosław Stawicki i Miłosz Lamek. Za szczególne osiągnięcia sportowe, reprezentowanie szkoły w rozgrywkach na szczeblu powiatu i województwa, W. Pepliński nagrodził: Marię Struczyńską, Beatę Sadowską, Milenę Cichowlas, Natalię Poznańską, Annę Kirszenstein, Milenę Nierzwicką, Patryka Bistron, Karola Mieszczyńskiego, Przemysława Wosika i Remigiusza Potulskiego. Pan J. Gerigk, opiekun Samorządu Uczniowskiego, podziękował za aktywną pracę Beacie Sadowskiej, Marii Struczyńskiej, Karolowi Mieszczyńskiemu, Przemysławowi Wosikowi i Michalinie Gretkowskiej, wręczając im nagrody książkowe. Michał Grucha otrzymał nagrodę z rąk pana K. Frątczaka za godne reprezentowanie szkoły w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Niemczech, a Anna Jurczyk i Marta Kitta nagrodzone zostały za udział w finale Powiatowego Konkursu Ortograficznego.

W części artystycznej wystąpiły uczennice klasy Ib i IIa oraz absolwentki: M. Struczyńska, M. Cichowlas i A. Kaczmarek, które wykonały piosenkę „Sing, Sing”, nagrodzoną na V Szkolnym Konkursie Karaoke.

Po zakończeniu akademii zaproszono gości, pracowników szkoły i absolwentów na poczęstunek.

(Średniaczek)
03.05.2008. SZKOŁA Z KLASĄ ZAPRASZA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. Henryka Mrossa w Gniewie jest znaną, popularną i cenioną placówką oświatową na rynku edukacyjnym .Stał się szkołą środowiskową, w której młodzież i dorośli mieszkańcy miasta oraz gminy znajdują możliwość kształcenia się na różnych poziomach. Umożliwia zdobycie wykształcenia bez konieczności ponoszenia kosztów i męczących dojazdów do innych miejscowości.

Kilkanaście lat funkcjonowania Zespołu Szkół pozwoliło dzięki zaangażowaniu dyrektorów, rady pedagogicznej i pracowników obsługi dokonać wielu pozytywnych zmian. Przeprowadzony został remont generalny budynku. Powstały nowe gabinety, dwie pracownie komputerowe, bogato wyposażona biblioteka z czytelnią i centrum multimedialnym. Na dwóch piętrach oddano do użytku uczniów i nauczycieli toalety o wysokim standardzie. Zajęcia z wychowania fizycznego odbywają się w hali sportowej.

Zespół Szkół jest organizatorem działań kulturalno-sportowych o charakterze lokalnym, powiatowym i wojewódzkim, takich jak: Festyn „Mikołajki”. Powiatowy i Gminny Konkurs Boże Narodzenie na Kociewiu, Powiatowa Licealiada, Wojewódzki Turniej Piłki Siatkowej.

Ważnym wydarzeniem w życiu placówki i środowiska jest Święto Szkoły. Uczestniczą w nim przedstawiciele władz gminnych i powiatowych, przedstawiciele placówek oświatowych, instytucji i zakładów pracy, a także absolwenci, którzy są dumą szkoły. Większość z nich ukończyła wyższe studia albo kontynuuje swoje pasje naukowe na polskich i zagranicznych uczelniach.

Młoda, dobrze wykształcona kadra pedagogiczna dba o wysoki poziom kształcenia i wychowania młodzieży w duchu poszanowania tradycji i uniwersalnych wartości. Dzięki jej zaangażowaniu absolwent szkoły średniej i zasadniczej jest bardzo dobrze przygotowany do życia we współczesnym świecie.25.04.2008. Najlepsi absolwenci w nauce
Liceum Ogólnokształcącego, Liceum Profilowanego i Uzupełniającego
Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Gniewie

Maria Struczyńska (5,13)


Natalia Poznańska (4,94)


Anna Kaczmarek (4,88)

Natalia Wilewska (4,87)


Przemysław Wosik (4,81)


Marta Dering (4,80)


Martyna Danowska (4,75)  1. Michał Grucza (4,63)

  2. Milena Cichowlas (4,25)

  3. Marta Kitta (4,18)

  4. Beata Sadowska (4,00)

  5. Kamila Sroka (4,15)

  6. Milena Nierzwicka (4,00)

  7. Marek Pliszczyński (4,18)
03.04.2008. Licealiści na praktykach u lokalnych pracodawców

3 kwietnia w ramach ogólnopolskiego programu „Dzień Przedsiębiorczości” 50 naszych licealistów klas trzecich zamiast do szkoły, ruszyło do firm, urzędów i instytucji. Jest to już piąta edycja tego programu organizowanego przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości pod honorowym patronatem Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Uczniowie ZSP biorą udział w tym przedsięwzięciu po raz trzeci.Jego ideą jest włączenie środowisk przedsiębiorców w edukację młodzieży, stworzenie nowatorskiej płaszczyzny przekazywania młodym ludziom wiedzy o funkcjonowaniu na rynku pracy, zbudowanie mostów miedzy szkołą a miejscem pracy.
Program ma pomóc młodym ludziom w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej.

Akcja w Gniewie spotkała się z pozytywnym przyjęciem wśród lokalnych pracodawców. W czasie kilkugodzinnych praktyk uczniowie towarzyszyli pracownikom w wykonywaniu ich codziennych obowiązków i poznawali tajniki ich pracy. W ten sposób mieli możliwość bezpośredniego poznania specyfiki pracy na danym stanowisku, zdobycia wiedzy na temat kwalifikacji i predyspozycji niezbędnych do wykonywania danej profesji, zapoznania się z organizacją i zarządzaniem firmą oraz poznania relacji interpersonalnych i ich znaczenia dla dobrego funkcjonowania w miejscu pracy.

Dzień przedsiębiorczości jest jedną z niewielu okazji, by młody człowiek miał możliwość zorientowania się, czy zawód, z którym wiąże swoją przyszłość jest naprawdę dla niego interesujący. To szansa na lepsze przygotowanie uczniów do wejścia na współczesny,wymagający rynek pracy.

Z drugiej strony zachęcamy w ten sposób młodych ludzi do podejmowania w przyszłości pracy w swoich rodzinnych stronach. Już dziś wiadomo, że satysfakcjonującą pracę można znaleźć nie tylko w Anglii.


Prezes spółki FAMA pan K. Poznański na spotkaniu z 6-cioma praktykantami powiedział, że już dziś zatrudniłby ich wszystkich, gdyby posiadali wyższe wykształcenie techniczne.
Kobiety powinny raczej szukać swojego miejsca w usługach; np. kosmetycznych, fryzjerskich, poprawiających kondycję fizyczną czy gastronomicznych.
Policjanci i policjantki też znajdą zatrudnienie w najbliższym regionie.

Wszystkie osoby, które zapytałam o wrażenia z tego Dnia zgodnie stwierdziły, że było to ciekawe doświadczenie i mile spędzony czas w przyjaznej i ciepłej atmosferze- szkoda, że to tylko jeden dzień.
Teraz uczniowie przystępują do podsumowania swoich wizyt w formie fotoreportażu.

Składamy serdeczne podziękowania firmom, instytucjom i urzędom, które w tym roku przyjęły naszych uczniów, a są to:Bank Spółdzielczy, Ericcel Sp. z o.o. Salon partner Orange, ,FAMA” Sp. z o.o., Fundacja Zamek w Gniewie: Hotel „Pałac Marysieńki”, Restauracja „Husarska” Pałac Marysieńki, Obsługa ruchu turystycznego, INWEST-KOM w Gniewie Sp. z o.o. ,Komisariat Policji, Medical Sp. z o.o., Ochotnicza Straż Pożarna, Przedszkole, Salon kosmetyczno-fryzjerski „KAMA”, SOLARIUM SAUNA FITNESS CLUB w Hotelu „Pałac Marysieńki”, Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego,, Urząd Miasta i Gminy Gniew /Gminne Centrum Informacji, Sekretariat, biblioteka i pedagog w ZSP.
Zapraszamy do dalszej współpracy,
Dyrekcja
Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych wraz z ich rodzicami i opiekunami
Szkolny koordynator „Dnia przedsiębiorczości” D. Łania


14.02.2008. Walentynkowy zawrót głowy.

Samorząd Uczniowski naszej szkoły zorganizował 14.02.br. tradycyjne walentynki. Od rana w holu budynku czynne było stoisko oferujące karty z życzeniami walentynkowymi, a na piętrze przyjmowano muzyczne zamówienia do koncertu życzeń, który odbył się w gniewskim zamku.

Agata Paluchowska, Sylwia Jerzyna i Adam Bettin otwierając imprezę przypomnieli sylwetkę św. Walentego i rzymską tradycję wysyłania listów miłosnych.
Dopełnieniem tych informacji było wysłuchanie hymnu zakochanych – piosenki z repertuaru zespołu Mannam pt.: „Kocham Cię, kochanie moje”.

Następnie ogłoszone zostały wyniki ankiety na najsympatyczniejsze osoby w klasach. Zostały nimi:


Łucja Płażewska (I a), Anna Ostrowska (I b), Karolina Cieślak (I s),
Bartłomiej Szczypior (I w), Sylwek Szynszecki (I f), Donata Piontkowska (II a), Ireneusz Luśnia (II b), Ela Balewska (II s), Paweł Chruściel (II w), Katarzyna Kowacka (III a), Ola Szalczewska (III p).

Laureatką największej liczby otrzymanych walentynek została Anna Ostrowska (I b), którą nagrodzono zbiorem wierszy miłosnych ufundowanych przez Radę Rodziców.


W kolejnym konkursie najładniejszymi uczennicami zostały wybrane: Łucja Płażewska(I a), Anna Ostrowska(II b), Natali Nowak(I s), Paulina Gracek(II b), Martyna Tyborska (II a), Ela Balewska(II s), Katarzyna Kowacka(III a), Kamila Sroka(III p), a najprzystojniejszymi uczniami: Przemysław Kamrowski(I a), Maciej Rachwał(I b), Damian Szczepiński(I f), Adrian Aronowski (I w), Wojciech Szeliga(II b), Michał Rużała (II a), Jakub Jaszewski(II s), Michał Grucza (III a) i Karol Czapski(III p).

W części artystycznej walentynkowego koncertu życzeń wystąpił zespół „No name”, który zaśpiewał piosenki:


„Zmiana wiatru” i „Kocham Cię jak Irlandię”, a A. Ostrowska i M. Czajka wykonały w duecie i solo utwory „ Za jeden uśmiech”, „Piosenka Księżycowa” i „Cud”.
A. Paluchowska i J. Kirszenstein wyśpiewali „Dumkę na dwa serca” i „Psalm dla ciebie”.

Na zakończenie szkolnych walentynek podziękowano członkom samorządu uczniowskiego i opiekunom – p. J. Gerigk i p. K. Gurbowiczowi –za przygotowanie tego niezwykłego dnia zakochanych.


luty 2008. GRALI MŁODOCIANII PRACOWNICY.

W lutym odbył się w hali GOS-u w Gniewie towarzyski mecz w piłce nożnej halowej pomiędzy drużynami reprezentującymi zakłady pracy: MIKROSTYK S.A. i FAMA SP. z o.o. Drużyny w całości składały się z młodzieży odbywającej praktyczną naukę zawodu w tychże zakładach, a uczących się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie. Mecz zakończył się zwycięstwem drużyny z Famy wynikiem 3:1. Nadmienić należy, że była to już druga sportowa potyczka w tym roku szkolnym pracowników młodocianych. Pierwszy mecz rozegrany w listopadzie 2007 r. zakończył się zwycięstwem 4:1 drużyny z Mikrostyku.

Prezesi z zakładów pracy, nie tylko dbają o fachowe przekazywanie wiedzy i praktycznych umiejętności, ale również o sprawność fizyczną przyszłych pracowników, która jest niezbędna podczas wykonywania określonych zadań w zakładach pracy. Młodzież odbywająca praktykę zawodową w Mikrostyku i w Famie szkoli się w następujących zawodach: operator obrabiarek skrawających (sterowanych numerycznie), ślusarz i mechanik-monter maszyn i urządzeń. Opiekunami i trenerami drużyn są nauczyciele praktycznej nauki zawodu: w Mikrostyku p. Leszek Majewski i w Famie p. Daniel Głowiński. Sędziował mecze, które odbywały się w sportowej atmosferze p. Wiesław Pepliński – dziękujemy.

Mamy nadzieję, że takie spotkania młodzieży z zakładów pracy wpiszą się na stałe w sportowy kalendarz rywalizacji również w innych dyscyplinach i konkursach technicznych. A może za przykładem młodzieży pójdą starsi pracownicy? Zachęcamy!


Do zobaczenia w hali GOS-u.

Drużyny grały w składzie:

MIKROSTYK S.A. - Frasz Mariusz, Steinborn Tomasz, Kaczeniewski Mateusz, Aronowski Arkadiusz, Szczepiński Damian, Cieślikowski Marcin, Rus Piotr, Szczypior Bartosz, Borris Przemysław.

FAMA SP. z o.o. – Malinowski Dawid, Bober Robert, Cieślak Paweł, Czekaj Sławomir, Gabrychowski Tomasz, Gracek Łukasz, Kur Maciej, Kwiatkowski Mateusz, Mazurkiewicz Mateusz


11.02.2008. Ortograficzne zmagania.

W poniedziałek 11 lutego 2008 r. o godz. 9.00 w sali bibliotecznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie odbyły się szkolne eliminacje Powiatowego Konkursu Ortograficznego. Najliczniejszą reprezentację zgłosili uczniowie klasy I a. Do konkursu zgłosiło się 15 uczniów tej klasy: Ł. Płażewska, A. Liczmańska, A. Paluchowska, B. Kuster, E. Kaczmarek, S. Wieczorek, M. Czajka, M. Pustkowska, A. Romanowska, A. Ostojska, P. Chaliński, P. Zieliński, A. Noch, A. Karaś i E. Flak. Nieliczne składy zgłosiły klasy II a (M. Miłkowska, W. Płażewska, K. Wardzińska, S. Szarafin, D. Piątkowska) oraz I b (M. Nowicka, P. Przygocka i P. Kruszewska) i III a (A. Jurczyk, M. Kitta).

Konkurs składał się z dwóch części. W pierwszej należało wybrać poprawną odpowiedź spośród czterech, w drugiej zaś wpisać w wolne miejsca wyrazy podyktowane w czytanym przez panią J. Ordowską dyktandzie.

Nad poprawnym przebiegiem eliminacji czuwała Szkolna Komisja Konkursowa w składzie: J. Ordowska i G. Bettin. Pięciu uczniów z najwyższą liczbą punktów zgłoszonych zostanie do finału Powiatowego Konkursu Ortograficznego, który odbędzie się 1 kwietnia 2008 roku.Wyniki:

  1. 30p. A. Jurczyk

  2. 29p. M. Kitta

  3. 28p. E. Kaczmarek

  4. 28p. B. Kuster

  5. 27p. M. Miłkowska

  6. 24p. S. Wieczorek

  7. 23p. A. Liczmańska

  8. 23p. A. Paluchowska

  9. 23p. M. Czajka

  10. 22p. A. Ostojska
   22p. A. Noch
   22p. P. Chaliński

Członkowie Komisji Konkursowej gorąco dziękują wszystkim uczestnikom zmagań ortograficznych i gratulują zwycięzcom tych eliminacji.


(Red.)

28.01.2008. Najlepsi uczniowie

LO:

  1. (5,10) Maria Struczyńska
  1. (4,75) Marta Dering
  1. (4,75) Justyna Rybicka  1. (4,67) Milena Cichowlas

  2. (4,67) Przemysław Wosik

  3. (4,60) Natalia Poznańska

  4. (4,50) Anna Kaczmarek

  5. (4,46) Joanna Karaś

  6. (4,38) Kamil Kamiński

  7. (4,31) Donata Piontkowska

  8. (4,30) Natalia Wilewska

  9. (4,30) Justyna Czeklińska

  10. (4,21) Kamila Sroka

  11. (4,20) Martyna Danowska

  12. (4,15) Paulina Pokorska

  13. (4,15) Klaudia Biennek

  14. (4,11) Beata Sadowska

  15. (4,10) Michał Grucza

  16. (4,08) Elżbieta Krawczyk

  17. (4,08) Anna Ostojska

ZSZ:

  1. (4,80) Dawid Ogórek
  1. (4,66) Bartosz Klohs
  1. (4,40) Andrzej Bordewicz
  1. (4,40) Paweł Kocknecht  1. (4,28) Anna Brandt

  2. (4,10) Marlena Bujanowska

  3. (4,09) Karolina Cieślak

  4. (4,0) Sławomir Gleizner

  5. (4,0) Damian Jędrzejewski

  6. (4,0) Damian Kajzer

  7. (4,0) Przemysław Stawicki

  8. (4,0) Artur Ryś12.01.2008. Studniówka 2008

W salach zamku gniewskiego 12 stycznia 2008 r. o godz. 19:00 klasy III liceum bawiły się na tradycyjnej studniówce . Rozpoczęła się ona powitaniem przez prowadzące Annę Ostojską i Natalię Wilewską zaproszonych gości: dyrektorów szkoły, pana Henryka Łanię, pani dyrektor Wioletty Połomskiej, grona pedagogicznego z osobami towarzyszącymi, przedstawicieli Rady Rodziców. Szczególnie gorąco powitano wychowawców klas trzecich: panią Aleksandrę Gerigk i pana Krzysztofa Frątczaka. Uczniowie w podziękowaniu za trud edukacyjny i wychowawczy obdarowali pięknymi bukietami kwiatów wychowawców klas trzecich, dyrektora szkoły oraz panią Janinę Strelau.

Poproszony o zabranie głosu dyrektor Henryk Łania podziękował uczniom i rodzicom za zaproszenie. Przypominał o gorącym okresie przygotowań do matury i życzył wszystkim udanej zabawy. Swoje wystąpienie zakończył tradycyjnym: „ Poloneza czas zacząć”. Po oficjalnym otwarciu studniówki licealiści odtańczyli poloneza, do którego przygotowywali się pod okiem pani Janiny Strelau. Za swój ciekawy choreograficznie występ zostali nagrodzeni oklaskami.

Zabawa rozpoczęła się na dobre po obiedzie od obowiązkowego tańca uczniów z nauczycielami w rytmie piosenki „Sen o Warszawie” z repertuaru Lady Pank, wykonanej przez zespół „ The Brothers”. Taniec ten okazał się dla nich ogromnym przeżyciem. Około godziny 22.00 pojawił się w sali okazały tort, którym delektowano się w przerwach między tańcami. Studniówka zakończyła się nad ranem o godz. 4:00. Ci, którzy dotrwali do końca, wychodzili z zamku bardzo zadowoleni. Uświadomili sobie, że kolejna studniówka przeszła już do historii.

Organizatorzy gorąco dziękują Fundacji Zamek w Gniewie za udostępnienie sal, wychowawcom klas i rodzicom za pomoc w zorganizowaniu zabawy.

(Red.)21.12.2007. Szkolne Wigilie.

14.12.2007. V Powiatowy i II Gminny Konkurs Boże Narodzenie na Kociewiu.


9.12.2007. V Festyn Mikołajkowy.

Dnia 9 grudnia br. w gniewskiej warowni odbył się po raz piąty organizowany przez naszą szkołę Festyn Mikołajkowy. Miał on charakter charytatywny - uzyskane pieniądze ze sprzedaży ciast oraz ozdób świątecznych przeznaczone będą na potrzeby szkoły. W tym roku impreza rozpropagowana przez "Nowiny Gniewskie", radio "Głos", księży w kościele p.w. św. Mikołaja oraz ogłoszenia w wielu punktach miasta i gminy cieszyła się wyjątkową frekwencją. Przybylo na nią wiele rodzin z dziećmi. Na sali wypełnionej do ostatniego miejsca dojrzeliśmy m. in. ks. proboszcza Z. Rutkowskiego, siostrę Milenę, wielu radnych miasta i gminy, a także licznych przyjaciół szkoły.

Uroczystość rozpoczęła się piosenką pt.:"Jest taki dzień", którą zaśpiewały uczennice naszego liceum. Następnie prowadzące Małgosia Miłkowska i Asia Kaczorowska powitały w imieniu dyrekcji szkoły, nauczycieli i uczniów oraz Rady Rodziców przybyłych gości. Pani wicedyrektor Wioletta Połomska w słowach skierowanych do publiczności powiedziała między innymi: "Pragnę podziękować Państwu za to, że zechcieliście przyjąć nasze zaproszenie. Jestem przekonana, że nie będziecie zawiedzeni. Przygotowaliśmy moc atrakcji i niespodzianek, a najmłodszych odwiedzi także mikołaj. ... Składam również gorące podziękowania panu Jarosławowi Struczyńskiemu, prezesowi fundacji "Zamek" za udostępnienie sal zamkowych oraz panu Pawłowi Goduli za profesjonalne nagłośnienie sali ... Szanowni Państwo, wkrótce nadejdą święta. Z najbliższymi zasiądziemy do wigilijnego stołu i przełamiemy się opłatkiem. Z tej okazji życzę państwu pogodnych świąt spędzonych z najbliższymi, a w nadchodzącym Nowym Roku wiele łask Bożych i wszelkiej pomyślności". Po wystąpieniu pani dyrektor uczennice klasy I a Martyna Czajka, Marta Pustkowska, Agata Paluchowska, Ania Ostrowska, Danka Watkowska, Mirela Nowicka pod kierunkiem pana Krzysztofa Gurbowicza zaśpiewały kolędy: "Anioł pasterzom mówił", "Pójdźmy wszyscy do stajenki", "Gdy śliczna panna". Kolejnym punktem programu była inscenizacja bajki pt.: "Piękna i bestia". Nad jej przygotowaniem i sprawnym przebiegiem czuwała pani Mirosława Janicka. Wystąpili w nim następujący uczniowie: Sylwia Jerzyna, Kamila Sieg, Agata Paluchowska, Ewelina Flak, Ania Ostrowska, Mirela Nowicka, Joanna Karaś Aleksandra Noch, Marta Pustkowska. Widowisko zainteresowało przede wszystkim najmłodszych widzów, którzy aby lepiej widzieć siadali na zimnej posadzce przed sceną. Na zakończenie części artystycznej wystąpił premierowo zespół szkolny "No Name" w składzie: Martyna Czajka, Agata Paluchowska, Agnieszka Justa, Asia Kaczorowska, Damian Kwiatkowski, Kuba Kirszenstein, i Grzegorz Justa. Premierowy występ przyjęty został bardzo ciepło.

Gwoździem programu było spotkanie dzieci z Mikołajem. W jego rolę wcielił się Przemek Wosik. Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w konkursach i zabawach, gdyż nagrodą były słodycze i upominki. Tymczasem dla dorosłych w sąsiedniej sali odbywał się kiermasz ozdób świątecznych oraz sprzedaż wspaniałych domowych ciast. Stoisko ze stroikami obsługiwała pani Janina Szambowska, duży ruch panował przy ozdobach świątecznych, które wykonali uczniowie. Sprzedawały je panie Mariola Czapiewska i Katarzyna Kapuścińska. Obsługą domowych wypieków zajmowały się panie Aleksandra Gierigk, Bogusława Szyber i Katarzyna Kowalska. Kawę oraz herbatę przygotowała pani Jolanta Nowak.


Obecni na festynie powiedzieli, że takie uroczystości są potrzebne nie tylko naszej szkole, ale również społeczności lokalnej, gdyż zapewniają wspaniałą zabawę wszystkim, w tym najmłodszym. Dla naszej placówki jest to okazja do zaprezentowania talentu uczniów.

M. Miłkowska II a15.11.2007. Gniewskie licealistki najlepsze na szczeblu powiatowym.
W dniu 15.11.2007r. w hali widowiskowo – sportowej w Gniewie odbyła się Powiatowa Licealiada w Piłce Siatkowej Dziewcząt.

W zawodach zorganizowanych przez tczewski Powiatowy Ośrodek Sportu oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie wzięło udział 7 drużyn: I LO Tczew, II LO Tczew, ZSE Tczew, ZSBiO Tczew, ZSRziK Tczew, ZSP Pelplin oraz ZSP Gniew. Drogą losowania utworzono dwie grupy (trzyzespołową i czterozespołową). Turniej rozgrywano systemem „każdy z każdym” w grupie. Mecz grano do 2 wygranych setów w każdym rywalizując do 25 pkt. Ekipa ZSP w Gniewie trafiła do grupy nr 1, w której znajdowały się takie zespoły jak: ZSP Pelplin i ZSRziK Tczew.

Po rozgrywkach eliminacyjnych grupowe zwyciężczynie (dziewczęta z gniewskiego LO) wygrywając dwa kolejne mecze 2:1 z ZSP Pelplin oraz 2:0 z ZSRziK Tczew awansowały do finału.

Finał przyniósł spodziewane emocje. Jego stawką było reprezentowanie powiatu tczewskiego na półfinałach wojewódzkich licealiady. Podopieczne p. Katarzyny Kapuścińskiej z ZSP Gniew w „meczu o wszystko” zmierzyły się z I LO Tczew. Pierwszy set należał do przeciwniczek (21:25). W drugiej odsłonie zapowiadało się również na porażkę. Dziewczęta z gniewskiego LO przegrywały już 1:7, potem 3:10, następnie po wykorzystaniu przez trenera dwóch czasów na żądanie, doprowadziły do remisu 11:11, aby ostatecznie wygrać seta 25:22.

Decydujący był trzeci set, w którym po bardzo emocjonującej końcówce – drużyna ZSP Gniew odniosła zwycięstwo 15:13, a w całym meczu 2:1 i to ona mogła cieszyć się z awansu i pamiątkowego pucharu otrzymanego w nagrodę od organizatorów z tczewskiego POS. Uroczystego wręczenia pucharu i dyplomów dokonała wicedyrektor ZSP w Gniewie pani Wioletta Połomska.

Skład zwyciężczyń z ZSP w Gniewie: M. Struczyńska, B. Sadowska, D. Piontkowska, P. Tylko, K. Biennek, A. Noch, P. Brzęk, M. Pustkowska, K. Cieślak, M. Watkowska, A. Berendt, trener – Katarzyna Kapuścińska.

Klasyfikacja końcowa


I
II
III
IV
V – VII

- ZSP w Gniewie
- I LO w Tczewie
- ZSP w Pelplinie
- II LO w Tczewie
- ZSE, ZSBiO, oraz ZSRziK w Tczewie


31.10.2007. ŚWIATOWY DZIEŃ OSZCZĘDZANIA.

Szkoła wzięła udział w ogólnopolskiej akcji społecznej „Tydzień Dla Oszczędzania” ( 25- 31.10.2007r.)

Organizatorem była Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy we współpracy z Fundacją Think! Inicjatywie patronuje Komisja Nadzoru Finansowego. Partnerem akcji jest portal Interia.pl oraz 16 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia.

Cel akcji: promowanie nawyku oszczędzania

W ramach projektu:
1. W dniach 25-31.10. w szkole przeprowadzono akcję informacyjną : rozwieszono plakaty i
ulotki informacyjne, uczniowie na lekcji PP otrzymali planery finansowe, pozwalające
racjonalnie planować swoje wydatki i panować nad własnym budżetem.

2. Ogłoszono konkurs na esej nt. „Dlaczego warto oszczędzać?”


- niestety chętnych nie było!

3. W klasach licealnych ( IIa, IIb, IIIa i IIIp) na lekcji Podstaw przedsiębiorczości


w dniu 31.października 2007r. przeprowadzono pogadanki obejmujące takie zagadnienia
jak: co to są oszczędności?, dlaczego warto oszczędzać? , różne formy oszczędzania,
jak racjonalnie planować swoje wydatki?
Ideą tej edukacji finansowej było kształtowanie umiejętności aktywnego i efektywnego
korzystania z własnych zasobów, tak aby odłożone pieniądze procentowały i przynosiły
wymierną korzyść, uczyły życiowej zaradności.
Uczniowie wykazali się dużą wiedzą i aktywnością na zajęciach.
Jeżeli nawet nie wszyscy byli przekonani do oszczędzania, to dziś z pewnością wiedzą
dlaczego warto oszczędzać i w jaki sposób można oszczędzać?
a wnioski?

Oszczędzanie się opłaca.
Argumentów na tak jest wiele:
- Im większą część dochodów potrafimy odłożyć w bieżącym miesiącu, tym na większe wydatki możemy sobie pozwolić w przyszłości.
- Powinniśmy oszczędzać, gdyż nie jesteśmy w stanie przewidzieć przyszłości. A nuż zdarzy się jakaś sytuacja, w której będziemy potrzebować więcej gotówki – wówczas odłożone środki na pewno się przydadzą.
- Warto odkładać na starość, bowiem systemy emerytalne nie są często w stanie udźwignąć zwiększającej się liczby emerytów. Sami musimy więc zaoszczędzić, aby móc godnie przeżyć życie w starszym wieku.
- Oszczędzamy, aby swoim dzieciom i krewnym przekazać zebrany majątek.

Oszczędzanie to także umiejętność efektywnego gospodarowania swoimi zasobami. O ile, ze względu na zróżnicowany poziom zarobków, nie każdy może odkładać i inwestować duże pieniądze w różne instrumenty finansowe, o tyle każdy z nas może zwracać uwagę na codzienne wydatki i sprawić, że będzie ponosił mniejsze koszty.Najważniejsza zasada: cokolwiek robisz – licz, porównuj ceny i dokładnie czytaj zapisy umowy. Możesz zaoszczędzić w ten sposób naprawdę duże kwoty. Pamiętaj również o planowaniu własnego budżetu. Jeśli chcesz nim dobrze zarządzać – musisz wiedzieć, na co będziesz potrzebował pieniędzy w perspektywie kilku miesięcy oraz jakimi środkami będziesz dysponował.
Karaoke

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna