Wizyty studyjnej w daniiPobieranie 203.21 Kb.
Strona1/4
Data28.04.2016
Rozmiar203.21 Kb.
  1   2   3   4

MATERIAŁY DLA UCZESTNIKÓW

WIZYTY STUDYJNEJ W DANII

na temat:

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2012 R.SPIS TREŚCI


 1. Informacje organizacyjne

Celem wizyty studyjnej jest wzrost świadomości i wiedzy na temat społecznej odpowiedzialności biznesu wśród przedstawicieli władz regionalnych, w szczególności przedstawicieli Urzędów Marszałkowskich (UM), przedstawicieli regionalnych Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) tak, aby w lokalnej polityce przedsiębiorczości i inwestycji promować przedsiębiorstwa odpowiedzialne społecznie.


Termin realizacji wizyty studyjnej: 21-24 sierpnia 2012 roku

Liczba uczestników wizyty studyjnej: 18

 1. Informacje ogólne o kraju

Królestwo Danii jest najmniejszym z państw nordyckich i najstarszą europejską monarchią z zachowaną ciągłością dziedzicznej władzy monarszej. Na jego czele stoi królowa Małgorzata II oraz premier Anders Fogh Rasmussen. Władzę ustawodawczą sprawuje jednoizbowy parlament noszący nazwę Folketing (179 deputowanych), wybierany na 4-letnią kadencję.


Obecny system partyjny Danii jest systemem wielopartyjnym. Liczba partii reprezentowanych w parlamencie kształtuje się zwykle w granicach 8-10. Wśród ugrupowań socjalistycznych dominuje „Partia Socjaldemokratyczna”. Inne lewicowe ugrupowania to m.in. Socjalistyczna Partia Ludowa oraz Partia Sprawiedliwości, „Związek Czerwono-Zielonych”.

Dania jest państwem Unii Europejskiej, a także członkiem OECD, NATO, ONZ, Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Rady Europy, Unii Nordyckiej i innych organizacji międzynarodowych.


Znaczna część kraju (około 70%) położona jest na półwyspie Jutlandzkim, reszta znajduje się na 443 wyspach, z czego tylko 76 jest zaludnionych. Do Danii należy również Grenlandia oraz Wyspy Owcze.


  1. Rys historyczno-geograficzny

Na obszarze Półwyspu Jutlandzkiego zamieszkiwali Germanowie, a następnie Anglowie, Jutowie i Sasi. W V i VI wieku napłynęli z południa Skandynawii Duńczycy, którzy stanowili szczep północnego odłamu ludów germańskich, znanych później jako Normanowie. Nazwa kraju – Danmark (Las Danów) pochodzi od nazwy plemiennej Danów i występujących tu rozległych obszarów leśnych. W IX–X wieku miały miejsce zjednoczenie państwa duńskiego oraz jego chrystianizacja. Przodkowie Duńczyków stworzyli potężne państwo. Objęli swoimi wpływami całe Morze Bałtyckie, walczyli nawet na Łotwie. W 1066 roku zdobyli Anglię i tworzyli wspólne królestwo. Stąd w Hamlecie słowa: „Źle się dzieje w państwie duńskim”. Teraz są małym państwem z pięcioma milionami obywateli. Potęgą lądową Dania przestała być na skutek wojen ze Szwecją, a morską przez konflikt z Napoleonem.


Dania nie jest krajem jednolitym, a tę różnorodność wyznaczają regiony. Jest ich w tym kraju osiem, z czego cztery znajdują się na głównej wyspie. Najbardziej na północ wysunięty jest region Jutlandii Północnej, ze słynnym miejscem połączenia Morza Bałtyckiego z Morzem Północnym, które nazywa się Skagen. Miejsce o tyle jest ciekawe, ze warunki naturalne ukazują wyraźnie granicę dzięki barwie piasku i wody. Jutlandia Północna to także raj dla rowerzystów. Znajduje się tu bowiem aż 2 tys. km tras rowerowych oraz setki wypożyczalni. Jutlandia Południowo-Wschodnia zajmuje dolną część głównej wyspy i jednocześnie stanowi formę granicy lądowej miedzy Skandynawią a Europą. Tu znajduje się większość dużych miast oraz słynny Legoland. Lewa strona zajęta jest przez Jutlandię Zachodnią z bardzo charakterystycznym dogodnym dla celów turystycznych wybrzeżem, gdzie można uprawiać windsurfing oraz plażować. Z kolei Jutlandia Wschodnia to bogactwo kulturalno-rozrywkowe w postaci malowniczych miasteczek pełnych muzeów i parków rozrywki.

Cztery pozostałe regiony to przede wszystkim Bornholm – największa z pozostałych wysepek, przyciągająca szczególną uwagę turystów, nieco mniejsza wyspa Fionia oraz dwa regiony na Zelandii: Zelandia Północna i Kopenhaga oraz Zelandia Południowa i okoliczne wyspy. Na szczególna uwagę zasługuje Bornholm. Wyspa ta całkowicie różni się od reszty Danii. Niezwykle słoneczny teren sprawia, ze skaliste podłoże mieni się dzięki promieniom słonecznym.
  1. Sytuacja społeczno-ekonomiczna

Danię zamieszkuje prawie 5,4 mln osób, co w zestawieniu z powierzchnią kraju daje gęstość zaludnienia na poziomie 124,7 osób/km kw., przy czym najgęściej zaludniona jest Zelandia.

Jest to kraj niezróżnicowany pod względem narodowościowym: aż 97,1% mieszkańców stanowią Duńczycy, zaś pośród osób innego pochodzenia najliczniejsi są Turcy, Niemcy oraz Szwedzi.

Dania to kraj bezpieczny, gdzie wielką wagę przywiązuje się do ochrony środowiska naturalnego. Duńczycy sortują śmieci, a około 60 proc. odpadów podlega powtórnemu przetworzeniu. Od kilku lat zamiast elektrowni buduje się tu farmy wiatrowe (w 2002 r. w Danii utworzona została największa farma wiatrowa na świecie).
 1. Informacje o instytucjach uczestniczących w spotkaniach
  1. Danish Business Authority

Działania Danish Business Authority w obszarze CSR mają na celu poprawę warunków panujących w środowiskach biznesowych oraz stworzenie warunków do rozwoju, korzystnych jednocześnie dla biznesu oraz dla społeczeństwa. Cele te są osiągane poprzez promocję społecznej odpowiedzialności biznesu oraz szerzenie wiedzy, tworzenie wytycznych oraz narzędzi dla firm.

Inicjatywy DBA obejmują:

- wykorzystanie odpowiedzialnego zarządzania łańcuchem dostawców w celu dbania o prawa człowieka, prawa pracownicze, ochronę środowiska oraz przeciwstawianie się korupcji;

- redukcję zużycia energii, minimalizowanie wpływu działalności przedsiębiorstw na środowisko przy jednoczesnej redukcji kosztów;

- tworzenie innowacyjnych, zrównoważonych rozwiązań w odpowiedzi na wyzwania społeczne, takich jak rozwiązania techniczne, nowe produkty czy usługi, co pozwala przedsiębiorstwom na rozwój na znanych lub nowych rynkach przy jednoczesnym działaniu na rzecz rozwoju, wzrostu i dobrobytu.

Danish Business Authority jest agencją odpowiedzialną za monitoring wdrażania rządowego planu działania w obszarze Społecznej Odpowiedzialności Biznesu 2012-2015, pełni również rolę sekretariatu Danish Council for Corporate Social Responsibility oraz kieruje licznymi projektami i działaniami promującymi CSR wśród duńskich przedsiębiorców.


  1. Konfederacja Przemysłu Duńskiego

Największa organizacja duńskiego samorządu gospodarczego, która powstała w 1992 roku. Konfederacja składa się z 8 wspólnot branżowych i 96 branżowych stowarzyszeń pracodawców, do których należy ponad 11 tys. firm. Organizacja świadczy na rzecz swoich członków usługi konsultingowe w zakresie prawa pracy, ochrony środowiska, wzrostu produktywności oraz nowoczesnych technik produkcji i zarządzania. Dostarcza ekspertyz oraz praktyczne narzędzia, które pomagają przedsiębiorstwom w zarządzaniu Społeczną Odpowiedzialnością Biznesu. M. in. razem z Duńskim Ministerstwem Gospodarki Konfederacja stworzyła CSR Compass – przewodnik opisujący krok po kroku odpowiedzialne zarządzanie łańcuchem dostaw – oraz Climate Compass, pomagający przedsiębiorcom w przygotowaniu strategii środowiskowych i redukcji emisji i kosztów.

Konfederacja Przemysłu Duńskiego należy do Europejskiej Konfederacji Pracodawców Przemysłu (UNICE), Międzynarodowej Izby Handlu Zagranicznego (ICC), a także reprezentuje Danię w Doradczym Komitecie ds. Handlu i Przemysłu OECD (BIAC).


  1. Duńska Federacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw (The Danish Federation of Small and Medium-Sized Enterprises (DFSME))

Duńska Federacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw (The Danish Federation of Small and Medium-Sized Enterprises (DFSME)) powstała w roku 1879 i w dniu dzisiejszym jest największą organizacją zrzeszającą MŚP w Danii. Reprezentuje ponad 20,000 przedsiębiorstw należących do różnych branż, np. sektora budowlanego, produkcyjnego, rzemiosła, handlu, usług, ale również firmy komputerowe


i graficzne. W Danii przynależność do organizacji rzemieślniczej jest dobrowolna. Duńska Federacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw jest organizacją nadrzędną rzemiosła; większość przedsiębiorstw jest zrzeszona w 30 organizacjach branżowych oraz 65 stowarzyszeniach ponadbranżowych. Firmy członkowskie to zarówno małe przedsiębiorstwa rodzinne, jak również firmy zatrudniające ponad 100 pracowników. Przedsiębiorstwa działają w najróżniejszych sektorach, począwszy od tradycyjnych zawodów rzemieślniczych, aż po produkcję technologiczną oraz najbardziej nowoczesne zawody
i profesje. Niezależnie od branży wszystkie przedsiębiorstwa mają duży wkład w tworzenie nowych miejsc pracy oraz zapewnienie wysokiej jakości kształcenia zawodowego.

  1. Przedsiębiorstwo NEUTRAL

NEUTRAL to firma odzieżowa, posiadająca najwięcej certyfikatów odpowiedzialnego biznesu wśród odzieżowych firm na świecie, gwarantujących, że podczas całego procesu produkcji produkty NEUTRAL wytwarzane są w zgodzie z najwyższymi standardami etycznymi i środowiskowymi,.

Przedsiębiorstwo uczestniczy m.in. w projekcie Världens Barn („Dzieci świata” ) największej kampanii charytatywnej w Szwecji, w ramach której 12 organizacji humanitarnych połączyło siły, by pomóc potrzebującym dzieciom na całym świecie.

NEUTRAL wyprodukował wysokiej jakości koszulki i torby z logo Världens Barn i 50% kwoty ze sprzedaży każdej sztuki przekazuje na rzecz kampanii.


Na stronie www.neutral.com można przeczytać manifest:

Nie jesteśmy organizacją pozarządową. Jesteśmy firmą rodzinnąNie sprzedajemy czystego sumienia. Sprzedajemy tkaniny i koszulki.

Moglibyśmy zbombardować cię informacjami, jacy jesteśmy wspaniali. Nie robimy tego.

To, co robimy, jest po prostu rozsądne.

To, co robimy, jest po prostu fair.

Nie jesteśmy świętymi. Nie ratujemy świata. Nie jesteśmy lepsi.

Jesteśmy tylko ludźmi. I to jest w porządku. (…)

Chcemy budować aspirujące przedsiębiorstwo pokazując, że możesz działać fair i zarabiać jednocześnie”.


  1. Przedsiębiorstwo RICE

RICE to przedsiębiorstwo wytwarzające akcesoria kuchenne, znane z kolorowej melaminy, ręcznie robionych koszyków i pojemników oraz ręcznie pokrywanej szkłem zastawy stołowej.


Na stronie www.rice.dk można przeczytać:

W produktach RICE chodzi o zabawę, oryginalność i funkcjonalność, ale pracujemy także sercem i wiemy, że działając odpowiedzialnie możemy coś zmienić.Od powstania RICE w 1998 r. ważne było dla nas, abyśmy byli odpowiedzialni społecznie i etycznie podchodzili do robienia interesów.

Większość naszych produktów jest wykonywana przez pracowników z krajów trzeciego świata. Dlatego bezwzględnie dbamy, aby te wszystkie wesołe, kolorowe przedmioty były produkowane z największym poszanowaniem praw ludzkich, zdrowych warunków pracy i bez wykorzystania pracy dzieci.

RICE angażuje się również w akcje charytatywne i bierze aktywny udział w projektach rozwojowych na całym świecie. (…)

Jesteśmy święcie przekonani, że nikt nie może pomóc wszystkim, ale wszyscy mogą pomóc komuś”.


  1. Przedsiębiorstwo KMD

KMD jest jedną z największych firm z branży IT w Danii i jednym z najbardziej znanych producentów oprogramowania z oddziałami w Kopenhadze, Arhus, Odense i Aalborg. Firma opracowuje


i dostarcza rozwiązania informatyczne dla samorządu terytorialnego, rządu oraz firm prywatnych.
KMD osiąga roczne dochody w wysokości ponad 4 mld DKK, zatrudnia ponad 3.000 pracowników. Eksperci i specjaliści IT są krajowymi liderami w tłumaczeniu skomplikowanych procesów i przepisów na proste i skuteczne rozwiązania informatyczne, które ułatwiają życie pracownikom, klientom
i obywatelom, zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym. Od 1972 roku KMD odgrywa kluczową rolę w budowaniu nowoczesnego systemu opiekuńczego/socjalnego, z którego Dania jest znana do dziś. KMD zdigitalizowało dużą część krajowego sektora publicznego, a także obsługuje wypłaty świadczeń socjalnych - co roku przetwarza równowartość 25% duńskiego PKB. Obecnie wspiera digitalizację szkół, służby zdrowia i sektora opieki osób starszych.

W 2011 roku KMD skierowało swoje działania CSR na nowy tor, zobowiązując się do przestrzegania Global Compact - dziesięciu zasad w dziedzinie praw człowieka, pracy, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji.


Przedsiębiorstwo organizuje konsultacje z pracownikami i prowadzi stały dialog z zainteresowanymi stronami, dotyczący ukierunkowania i skupienia działań w zakresie CSR w pięciu podstawowych obszarach:


• Opieki Społecznej


• Cyfrowej Danii
• Pracowników
• Klimatu i Środowiska
• Łańcucha dostaw

KMD zdaje sobie sprawę, że zatrudniając ponad 3000 pracowników, bierze odpowiedzialność za ich dobrobyt. Jednak podejście do funkcjonowania i rozwoju tejże firmy nie kończy się za jej drzwiami, dotyczy również dostawców oraz klientów.
 1. Bibliografia
 1. Brown J., Sinclair M. „Dania”, Pascal 1998 r.

 2. www.wikipedia.org

 3. www.infodania.pl

 4. www.dania.lovetravel.pl

 5. www.neutral. com

 6. www.rice.dk

 7. www.csr.gov.dk

 8. www.hvr.dk/english.aspx

 9. Encyklopedia PWN, Warszawa, 2000 r.
 1. Załączniki
  1. Odpowiedzialny rozwój. Plan działania rządu duńskiego w obszarze Społecznej Odpowiedzialności Biznesu 2012 – 20151

Rząd Królestwa Danii

Marzec 2012

Odpowiedzialny rozwój

Rząd stawia sobie za cel przezwyciężenie kryzysu finansowego oraz stworzenie podstaw pod nowy, odpowiedzialny rozwój oraz zatrudnienie. Kryzys uwypuklił potrzebę skupienia się na społecznej odpowiedzialności oraz odpowiedzialnym postępowaniu w celu przeciwstawienia się takim wyzwaniom jak zmiany klimatu, kurczenie się zasobów naturalnych i naruszanie praw człowieka przez przedsiębiorstwa, inwestorów, konsumentów jak również sektor publiczny.

Obecnie duńskie firmy dobrze sobie radzą przyjmując odpowiedzialny styl działania jako naturalny sposób prowadzenia biznesu. To stawia Danię na uprzywilejowanej pozycji, która powinna zostać wykorzystana do powiększenia udziału rynkowego duńskich firm oraz promowania odpowiedzialnego rozwoju. Rząd uznaje koncepcję społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) za integralny element planu wzrostu gospodarczego. W ostatnich dziesięcioleciach, CSR zaczął odgrywać coraz istotniejszą rolę w strategiach biznesowych na całym świecie.

Poprzez niniejszy plan działania rząd duński chce wesprzeć odpowiedzialny wzrost poprzez rozwój społecznej odpowiedzialność zarówno w sektorze prywatnego biznesu, jak i konsumentów. Odpowiedzialne postępowanie i rozwój nie powinny być postrzegane jako cele stojące ze sobą w sprzeczności, lecz powinny iść w parze. Rząd dąży do ustanowienia solidnych ram CSR poprzez zwiększenie udziału sektora publicznego w promowaniu odpowiedzialnego rozwoju oraz rozwijanie współpracy i partnerstwa. W takim ujęciu rządowy plan działania obejmuje cztery obszary: 1. wzmacnianie szacunku dla pryncypiów międzynarodowych,

 2. wspieranie odpowiedzialnego wzrostu poprzez partnerstwa,

 3. zwiększanie transparentności,

 4. wykorzystywanie sektora publicznego do promowania solidnych uwarunkowań ogólnych sprzyjających odpowiedzialnemu rozwojowi.

W dzisiejszych czasach globalizacja silnie oddziałuje na rzeczywistość otaczającą duńskie firmy. Stwarza ona nowe szanse, które są jednak obarczone odpowiedzialnością. Rząd chciałby, aby Dania i duńskie firmy były awangardą globalnej odpowiedzialności w obszarach praw człowieka i kwestii pracowniczych, zgodności z międzynarodowymi konwencjami środowiskowymi oraz walki z korupcją. Uważa, że należy stale doskonalić umiejętność radzenia sobie z socjalnymi i środowiskowymi wyzwaniami, wykorzystując jednocześnie towarzyszące im okazje do wspierania rozwoju w duńskim sektorze biznesu.

Z globalnej perspektywy, Dania i duńskie firmy dobrze sobie radzą w obszarze odpowiedzialności społecznej. Liczba duńskich firm, które przyjęły Inicjatywę Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact, stale wzrasta od 38 firm w roku 2008 do 200 obecnie. W efekcie Dania może pochwalić się nie tylko wysoką proporcją firm uczestniczących w Global Compact w stosunku do ilości firm (2%), ale również duńskim udziałem w firmach uczestniczących, który także konsekwentnie wzrasta (3,7%). Jest to spowodowane tym, iż spośród 1.100 dużych duńskich firm, które statutowo (zgodnie z obowiązującą Duńską Ustawą o Finansach) mają obowiązek sporządzać raporty CSR 87% zdecydowało się na bieżąco informować o społecznej odpowiedzialności w swoich sprawozdaniach rocznych. Dodatkowo, stale wzrasta liczba duńskich firm, które uwzględniają CSR w głównych obszarach działalności. W tej sytuacji Dania znajduje się w korzystnej sytuacji, pozwalającej na kontynuację prac nad rozwojem CSR. CSR jest w fazie gwałtownego, międzynarodowego rozwoju. Stąd też, Dania musi zwiększyć nakłady pracy nad CSR, aby pozostać w gronie liderów tych działań. Dania będzie zatem kontynuować swoje działania ukierunkowane na międzynarodową ochronę praw człowieka.

W opinii rządu, w celu wsparcia tych działań, należy skupić się przede wszystkim na opracowaniu nowych modeli biznesowych, które stawiają sobie za cel tworzenie wspólnych wartości oraz odpowiedzialnego rozwoju. Dla przykładu, tworzenie wspólnych wartości oznacza, że firmy zapewniają pomoc techniczną oraz transfer wiedzy w jednakowym stopniu swoim dostawcom z krajów rozwijających się oraz własnym pracownikom, dzięki czemu poprawiają jakość produktów. Jednocześnie powinno to przynieść wzrost rentowności i poprawić stabilność, homogeniczność oraz jakość otrzymywanych przez firmę dostaw. Z kolei dla dostawcy powinno to oznaczać poprawę wyników i wyższe zyski. Firma otrzymuje bardziej zunifikowany jakościowo produkt oraz okazję do rozwoju biznesu poprzez np. włączenie produktów luksusowych. Innymi słowy, proces tworzy wspólną wartość.


Z takiego punktu widzenia niezwykle ważnym jest, aby skupić się na inwestycjach i strategiach biznesowych, które tworzą wartość dla firmy i jednocześnie stawiają czoła wyzwaniom społecznym i środowiskowym. Rząd zamierza zatem wzmacniać społeczną odpowiedzialność poprzez współpracę, partnerstwa oraz dzielenie się wiedzą.

Ambicją rządu jest osiągnięcie przez Danię pozycji globalnego lidera poprzez stworzenie warunków pozwalających na to, aby wszyscy społeczni interesariusze mogli wykazywać się społeczną odpowiedzialnością kreując korzyści zarówno dla ich własnych organizacji, jak i otaczającej ich społeczności za pomocą dialogu odpowiadającego na społeczne, środowiskowe i etyczne wyzwania, zgodnie z międzynarodowo uznanymi pryncypiami i wytycznymi CSR.

Firmy muszą integrować społeczną odpowiedzialność z ich głównymi obszarami działalności. Konsumenci muszą przyjąć na siebie większą odpowiedzialność i mieć możliwość okazywania społecznej odpowiedzialności poprzez dokonywanie wyboru dóbr konsumenckich. Inwestorzy muszą wykorzystywać swoje inwestycje jako siłę napędową odpowiedzialnego rozwoju. Instytucje i organizacje pozarządowe muszą stać na straży społecznej odpowiedzialności, jednocześnie promując ją poprzez dialog oraz partnerstwa z firmami. I wreszcie sektor publiczny musi sprawić, że będą istniały odpowiednie uwarunkowania dla CSR promujące odpowiedzialny rozwój.

Sektor publiczny może tworzyć odpowiednie uwarunkowania poprzez wzrost transparentności. Dobrym przykładem są obecnie obowiązujące przepisy prawne, zobowiązujące duńskie firmy do sprawozdawania działań społecznej odpowiedzialności w ich raportach rocznych. Szczegółowe przewodniki i inne pomocne narzędzia, jak np. Climate Compass2 oraz wytyczne do odpowiedzialnego zarządzania łańcuchem dostaw to dobre przykłady innych odpowiednich uwarunkowań ramowych. Kolejnym przykładem może być otwarte forum dialogu pomiędzy organizacjami pozarządowymi oraz izbami gospodarczymi w celu osiągnięcia porozumienia w zakresie CSR, jak ma to miejsce w przypadku Duńskiej Rady na rzecz Społecznej Odpowiedzialności Biznesu3. Inne przykłady to liczne działania promujące międzynarodowe wytyczne CSR, jakie przykładowo podejmowała Dania w ramach Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), ONZ i UE.

Ostatnim, ale nie najmniej ważnym wymogiem tworzenia korzystnych uwarunkowań ramowych jest konieczność stworzenia forum, na którym analizowano by przypadki potencjalnego nieprzestrzegania międzynarodowych zasad CSR przez duńskie firmy, włącznie z łamaniem praw człowieka. Rząd zamierza przygotować ustawę pozwalającą na stworzenie mechanizmu mediacji i składania zażaleń w celu wspierania odpowiedzialnego prowadzenia biznesu.

Zjawisko łamania praw człowieka najczęściej występuje w krajach rozwijających się, gdzie społeczna odpowiedzialność nie odgrywa jeszcze tak znaczącej roli jak w innych krajach podobnych w tym aspekcie do Danii. Oznacza to, iż społeczna odpowiedzialność biznesu staje się niezwykle ważna, gdy firmy podejmują działalność na terenie tych państw. Stąd rząd uznaje społeczną odpowiedzialność biznesu za naturalny element swojej strategii rozwoju politycznego. 1. Szacunek dla międzynarodowych zasad

Większość duńskich firm z zasady zakłada, iż prowadząc działalność gospodarczą w Danii muszą brać na siebie odpowiedzialność za ludzi i środowisko naturalne. Zarówno oczekiwania społeczeństwa, jak i regulacje prawne są w tym zakresie jasne i czytelne. Znacznie większym wyzwaniem jest spełnianie oczekiwań społecznej odpowiedzialności w momencie rozszerzania prowadzonej działalności na rynki globalne oraz tworzenia nowych podmiotów na rynkach wschodzących, zwłaszcza w krajach trzeciego świata. W tej sytuacji, zgodność z międzynarodowymi zasadami oraz regułami CSR zaczyna odgrywać jeszcze bardziej znaczącą rolę i może wpływać na zdolność firmy do konkurowania.

Rząd zachęca zatem duńskie firmy do wykazywania się odpowiedzialnym prowadzeniem biznesu oraz stosowania uznanych na świecie wytycznych dla korporacyjnej odpowiedzialności, jak na przykład Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact, wytycznych ONZ w zakresie prowadzenia biznesu i praw człowieka, wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz ISO 26000 - normy, która systematyzuje wiedzę na temat szeroko rozumianej społecznej odpowiedzialności.

W praktyce, wdrażanie odpowiedzialnego prowadzenia biznesu powoduje wiele złożonych problemów w obszarach praw pracowniczych i ludzkich, międzynarodowych konwencji ochrony środowiska oraz przeciwdziałania korupcji. Rząd zamierza podjąć się roli przywódczej w kwestiach związanych z CSR. Praca nad społeczną odpowiedzialnością nie jest zadaniem łatwym, dlatego też rząd chciałby pomóc przedsiębiorstwom, które podejmują się społecznej odpowiedzialności na rynku globalnym. Muszą one mieć dostęp do efektywnych i rzetelnych mechanizmów, aby radzić sobie ze skargami dotyczącymi łamania praw człowieka. Rząd zamierza ustanowić mechanizm mediacji i zażaleń, który spowoduje, iż przypadki dotyczące naruszania odpowiedzialnego prowadzenia biznesu i łamania praw człowieka będą mogły być zgłaszane, dokumentowane i publikowane. Mechanizm mediacji i zażaleń ukonstytuuje instytucjonalne ramy, które spowodują, iż firma, winna naruszania praw człowieka lub mająca podobne problemy, będzie aktywnie uczestniczyć w naprawianiu szkód oraz pomocy ofiarom tych zdarzeń.

Wiele firm chce działać odpowiedzialnie, jednak brakuje im niezbędnych narzędzi oraz wiedzy na temat tego, co w rzeczywistości powinny robić. Rząd zamierza zatem opracować konkretne wytyczne dotyczące odpowiedzialnego prowadzenia działalności gospodarczej oraz organizować różnorodne wydarzenia, które skupią się na wytycznych ONZ dotyczących praw człowieka i odpowiedzialnego biznesu oraz awangardzie odpowiedzialnej społeczności biznesowej.W tym obszarze rząd zamierza podjąć następujące inicjatywy:

 • Mechanizm mediacji i zażaleń dla odpowiedzialnego prowadzenia biznesu

Rząd przedstawi ustawę, która pozwoli stworzyć mechanizm mediacji i zażaleń dla odpowiedzialnego prowadzenia biznesu, który spowoduje, iż przypadki dotyczące naruszania odpowiedzialnego prowadzenia biznesu i łamania praw człowieka będą mogły zostać poddane śledztwu. Mechanizm mediacji i zażaleń musi być zgodny z wytycznymi ONZ dotyczącymi praw człowieka i biznesu oraz wytycznymi OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych. Inicjatywa ta jest wynikiem Umowy dotyczącej Budżetu Państwa na rok 2012 zawartej pomiędzy rządem a partią Enhedslisten.

 • Kursy i wytyczne dotyczące odpowiedzialnego prowadzenia biznesu

Rząd chce promować odpowiedzialne prowadzenie biznesu. W związku z tym, rząd planuje uruchomienie kampanii informacyjnej dotyczącej zgodności z międzynarodowymi zasadami w związku z utworzeniem mechanizmu mediacji i zażaleń. Przeprowadzone zostaną również kursy szkoleniowe dotyczące odpowiedzialnego zarządzania łańcuchem dostaw, zwłaszcza w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw działających na wybranych, rozwijających się rynkach. Ostatnim z planowanych działań będzie opracowanie przewodnika dla małych i średnich przedsiębiorstw z zakresu przeprowadzania analizy „należytej staranności”4, np. identyfikowania, zapobiegania oraz usuwania negatywnego oddziaływania na ludzi oraz środowisko naturalne, a także sposobów rozwiązywania konfliktów firmy poprzez angażowanie interesariuszy firmy w dialog.

 • Promowanie Global Compact

Rząd chce wspierać Sekretariat inicjatywy Global Compact oraz lokalne sieci Global Compact w wybranych krajach rozwijających się.

 • Międzynarodowa konferencja praw człowieka

Rząd chce podnieść świadomość wytycznych ONZ dotyczących praw człowieka i biznesu wśród biznesu, jak i ogółu społeczeństwa poprzez zorganizowanie międzynarodowej konferencji poświęconej prawom człowieka. Odbędzie się ona w dniach 7 i 8 maja 2012 r. w związku z prezydencją Danii w Unii Europejskiej.

 • Spotkanie na szczycie dotyczące odpowiedzialnego rozwoju

Rząd zachęca wiodące duńskie firmy do dzielenia się z innymi duńskimi podmiotami swoimi doświadczeniami w obszarze odpowiedzialnego prowadzenia biznesu. W związku z tym, rząd planuje organizowanie co dwa lata spotkania na szczycie poświęconego odpowiedzialnemu rozwojowi.

 • Wspólna nordycka strategia w obszarze społecznej odpowiedzialności

Firmy nordyckie są znane na świecie z odpowiedzialnego prowadzenia biznesu i powinny wykorzystywać ten atut wizerunkowy. Jednocześnie państwa i firmy nordyckie stają przed wieloma wyzwaniami, które są związane z nowymi wytycznymi w zakresie CSR. Rząd chce zatem wspólnie z rządem nordyckim ogłosić Wspólną Nordycką Strategię CSR podczas Nordyckiej Rady Ministrów w roku 2012. Strategia powinna koordynować i wspierać nordyckie działania CSR-owe poprzez tworzenie różnorodnych partnerstw: skoncentrowanych na odpowiedzialnym prowadzeniu biznesu na obszarze Arktyki, ustanawiających współpracę pomiędzy nordyckimi mechanizmami mediacji i zażaleń oraz krajowymi inicjatywami etycznego handlu, a także wspierającymi wysiłki państw nordyckich na rzecz promowania normy, która systematyzuje wiedzę na temat szeroko rozumianej społecznej odpowiedzialności (ISO 26000).

 1. Odpowiedzialny rozwój poprzez partnerstwa

Społeczna odpowiedzialność oznacza, iż firmy łączą innowację, produktywność oraz zrównoważony rozwój, aby uzyskać odpowiedzialny wzrost w celach biznesowych. Firmy muszą inwestować w swoją długofalową konkurencyjność, wspierając jednocześnie społeczne i środowiskowe cele oraz tworząc wspólną wartość.

Tworzenie wspólnej wartości dla społeczeństwa i interesariuszy wymaga czegoś więcej niż tylko długofalowego planowania oraz umiejętności łączenia konkurencyjności ze społeczną odpowiedzialnością. Wymaga również opracowania nowych modeli biznesowych, opartych na współpracy branżowej oraz współpracy pomiędzy sektorem prywatnym i publicznym, jak również pomiędzy firmami a społeczeństwem obywatelskim. Firmy będą musiały ponownie przeanalizować swój łańcuch dostaw i zidentyfikować obszary, w których mają największe szanse na stworzenie wartości, zarówno dla nich samych, jak i społeczeństwa.

Odpowiedzialny rozwój wymaga zjednoczonego wysiłku sektora publicznego, konsumentów, inwestorów oraz firm. Jeśli przedsiębiorstwa mają być zaangażowane w rozwiązywanie problemów społecznych oraz zapewnienie zrównoważonego rozwoju, sektor publiczny musi podjąć rolę przywódczą a inwestorzy i konsumenci muszą domagać się odpowiedzialnych produktów i usług.

Istnieją już przykłady duńskich i międzynarodowych firm, które z powodzeniem wzmacniają swój rozwój i pozycję rynkową poprzez skupianie się na wspólnej wartości w swoim łańcuch dostaw oraz relacjach biznesowych. Dla przykładu, firmy dostarczyły pomoc techniczną oraz transferowały wiedzę do partnerów biznesowych w krajach rozwijających się poprzez inwestycje własne, dzięki czemu wniosły wkład w poprawę lokalnych standardów życia oraz utworzyły przyzwoite miejsca pracy.

Odpowiedzialny rozwój może być wspierany poprzez partnerstwa i współpracę również w naszej części świata. Działania takie muszą promować rozwój nowych modeli biznesu opartych na partnerstwie i tworzeniu wspólnej wartości. Wykorzystując ten model, duńskie firmy mogą tworzyć nowe szanse rynkowe, zarówno na lokalnych, jak i nowych, wschodzących rynkach.

W tym obszarze rząd podejmie następujące inicjatywy:

Pobieranie 203.21 Kb.

  1   2   3   4
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna